Uge 51
Uke 51
Woche 51
Week 51

19. - 25. december 2022
19. - 25. desember 2022
19. - 25. Dezember 2022
19th - 25th december 2022
courtesy of Transistor, Ny Carlsbergfondet, Ex Tuto Publishing, Modern Art Museum of Fort Worth/USA

Ulla og Poul Krebs til trykstart
Ulla og Poul Krebs til trykkstart
Ulla und Poul Krebs zur Druckabnahme
Ulla and Poul Krebs at the printing start-up

Danseformidler Ulla Krebs Bille og musiker Poul Krebs ved trykstarten på ‘PK Scrapbog – tidslommer fra 25 album’, der udgives af Transistor.

Danseformidler Ulla Krebs Bille og musiker Poul Krebs ved trykkstarten på ‘PK Scrapbog – tidslommer fra 25 album’, som utgis av Transistor.

Til høyre har Poul Krebs nettopp satt trykkingen i gang.

Tanzlehrerin Ulla Krebs Bille und Musiker Poul Krebs bei der Druckabnahme von ‘PK Scrapbog – tidslommer fra 25 album’ (‘PK Scrapbuch – Zeitfenster von 25 Alben’), erschienen bei Transistor. Rechts: Poul Krebs hat gerade den Druck gestartet.

Dance promoter Ulla Krebs Bille and musician Poul Krebs at the printing start-up of ‘PK Scrapbog – tidslommer fra 25 album’ (‘PK Scrapbook – time slots from 25 albums’), published by Transistor.
On the right, Poul Krebs has just started the printing.
Trykker Tom Pedersen har sin Gustav med på dagen for juleafslutningen.
Trykker Tom Pedersen har sin Gustav med på dagen for juleavslutningen.
Drucker Tom Pedersen hat am Tag der Weihnachtsfeier seinen Gustav dabei.
Printer Tom Pedersen brought his Gustav with him on the day of the Christmas closing.

Juleafslutning på Narayana Press
Juleavslutning på Narayana Press
Weihnachtszeit bei Narayana Press
Christmas at Narayana Press

Tom Pedersen, Morten Lindberg og Thomas Juul, i baggrunden Henrik Saxgrens billeder fra serien ‘Ultima Thule’.
Tom Pedersen, Morten Lindberg og Thomas Juul.
Tom Pedersen, Morten Lindberg und Thomas Juul.
Tom Pedersen, Morten Lindberg and Thomas Juul.
De to nyuddannede mediegrafikere kom med deres familier og fik overrakt deres svendebrev, her Queesley Ayuk Hinge...
De to nyutdannede mediegrafikere kom med familiene sine og fikk overrakt svennebrevet sitt, her Queesley Ayuk Hinge...
Die beiden frisch gebackenen Mediengrafiker kamen mit ihren Familien und bekamen ihren Gesellenbrief überreicht, hier Queesley Ayuk Hinge, ...
The two newly qualified media graphic artists came with their families and were presented with their journeymen’s certificate, here Queesley Ayuk Hinge...
... og Frederik Brændgaard Nielsen med sit svendebrev.
... og Frederik Brændgaard Nielsen med sit svendebrev.
... und Frederik Brændgaard Nielsen mit seinem Zertifikat.
... and Frederik Brændgaard Nielsen.

Familien Færch Rasmussen fra Gylling var med til juleafslutningen. Til venstre viser Finn Ebbensgaard Holger og Karl Narayana Press’ første trykmaskine (børnenes far og farfar har begge arbejdet her).
Herover til venstre mor Eva, der holder øje mens Alberte undersøger julelandskabet.

Familien Færch Rasmussen fra Gylling var med til juleavslutningen. Til venstre viser Finn Ebbensgaard Holger og Karl Narayana Press’ første trykkmaskin (barnas far og farfar har begge arbeidet her). Ovenfor til venstre deres mor Eva, som holder øye mens Alberte undersøker julelandskapet.

Die Familie Færch Rasmussen aus Gylling war bei der Weihnachtsfeier dabei. Links: Finn Ebbensgaard zeigt Holger und Karl die erste Druckmaschine von Narayana Press (sowohl Vater und Großvater der Kinder haben bei Narayana Press gearbeitet). Oben links: Mutter Eva und Alberte bei der Weihnachtslandschaft.

The Færch Rasmussen family from Gylling attended the Christmas celebration. On the left, Finn Ebbensgaard shows Holger and Karl Narayana Press’ first printing press (the children’s father and grandfather both worked here). Above, on the left, mother Eva, who keeps an eye while Alberte examines the Christmas landscape.
Erik Tarp deler boggave ud til de fastboende.
Erik Tarp utdeler bokgave til de fastboende.
Erik Tarp verteilt Büchergeschenke an die festen Bewohner der Druckerei.
Erik Tarp distributing book gifts to the inhabitants.
Julemotiv af Maja Lisa Engelhardt.
Julemotiv av Maja Lisa Engelhardt.
Weihnachtsmotiv von Maja Lisa Engelhardt.
Christmas motif by Maja Lisa Engelhardt.
Boggaven er ‘Klassisk Yoga’ af Erling Petersen, lige udkommet i 4. udgave, 2. oplag på Borgens Forlag.
Bokgaven er ‘Klassisk Yoga’ av Erling Petersen, nettopp utkommet i 4. utgave, 2. opplag på Borgens Forlag.
Das Buchgeschenk ist ‘Klassisk Yoga’ (‘Klassisches Yoga’) von Erling Petersen, gerade erschienen in der 4. Ausgabe, 2. Auflage bei ‘Borgen’.
The book gift is ‘Klassisk Yoga’ (‘Classical Yoga’)' by Erling Petersen, just published in the 4th edition, 2nd printing at Borgens Forlag.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Fred Fri Fro’ af Kathrine Ærtebjerg.
Udgivet af Ny Carlsbergfondet.
Grafisk design: Siri Carlslund.
‘Fred Fri Fro’ av Kathrine Ærtebjerg.
Utgitt av Ny Carlsbergfondet.
Grafisk design: Siri Carlslund.
‘Fred Fri Fro’
(‘Frieden Frei Froh’)
von Kathrine Ærtebjerg.
Erschienen bei Ny Carlsbergfondet.
Grafikdesign: Siri Carlslund.
‘Fred Fri Fro’ by Kathrine Ærtebjerg.
Published by New Carlsbergfoundation.
Graphic design: Siri Carlslund.
‘Into the Northern Light’
Udgivet af Ex Tuto Publishing.
Grafisk design: mere.info A/S.
‘Into the Northern Light’
Utgitt av Ex Tuto Publishing.
Grafisk design: mere.info A/S.
‘Into the Northern Light’
(‘Ins Nordlicht’)

Erschienen bei Ex Tuto Publishing.
Grafikdesign: mere.info A/S.
‘Into the Northern Light’
Published by Ex Tuto Publishing.
Graphic design: mere.info A/S.
‘I’ll be your Mirror’
Udgivet af Modern Art Museum of Fort Worth, USA.
Grafisk design: Studio Claus Due.
‘I’ll be your Mirror’
Utgitt av Modern Art Museum of Fort Worth, USA.
Grafisk design: Studio Claus Due.
‘I’ll be your Mirror’
(‘Ich werde Dein Spiegel sein’)

Erschienen bei Modern Art Museum of Fort Worth, USA.
Grafikdesign: Studio Claus Due.
‘I’ll be your Mirror’
Published by Modern Art Museum of Fort Worth, USA.
Graphic design: Studio Claus Due.
Fra Politikens Kultursektion skrevet af Emil Bergløv.
Fotografi: Anders Holst Pedersen.
Fra Politikens kulturseksjon skrevet av Emil Bergløv.
Fotografi: Anders Holst Pedersen.
Aus dem Kulturteil der Zeitung ‘Politiken’, geschrieben von Emil Bergløv.
Fotografie: Anders Holst Pedersen.
From Politiken’s culture section written by Emil Bergløv.
Photography: Anders Holst Pedersen.