Uge 48
Uke 48
Woche 48
Week 48

28. november - 04. december 2022
28. november - 04. desember 2022
28. November - 04. Dezember 2022
28th november - 04th december 2022
courtesy of Gyldendal, Dansetid, Breadfield Press/Sverige, Strandberg Publishing, Forlaget Linjeskift, Fabrik Books, Foreningen for boghåndværk, Gads forlag, KÅRK, bos-art, Forlaget Aftryk, Elin Engelsen, Kongernes Samling, X-Sirius Books, forlaget Journal/Sverige, WGPress, Holstebro Kunstmuseum, forlaget press/Norge.
Tine Meyer med omslaget til ‘Klassisk Yoga’, der blev skabt for
40 år siden og nu trykkes i 4. udgave, 2. oplag for Gyldendal.
Alle øvelser er udført af os selv, det er Tine på forsiden.
Tine Meyer med omslaget til ‘Klassisk Yoga’, som ble skapt for
40 år siden og nå trykkes i 4. utgave, 2. opplag for Gyldendal.
Alle øvelser er utført av oss selv, det er Tine på forsiden.
Tine Meyer mit dem Umschlag zu ‘Klassisk Yoga’ (‘Klassisches Yoga’), das vor 40 Jahren geschaffen wurde und jetzt in der 4. Ausgabe, 2. Auflage, für Gyldendal gedruckt wird.
Alle Übungen werden von uns selbst durchgeführt; auf der Vorderseite: Tine Meyer.
Tine Meyer with the cover for ‘Klassisk Yoga’ (‘Classical Yoga’), which was created 40 years ago and is now being printed in the 4th edition, 2nd printing for Gyldendal.
All exercises are done by ourselves, with Tine Meyer on the cover.
Side fra bogen, hvor Erik Tarp viser en af de klassiske yoga-stillinger med variationer.
Side fra boken, hvor Erik Tarp viser en af de klassiske yoga-stillinger med variasjoner.
Eine Seite aus dem Buch, auf der Erik Tarp eine der klassischen Yoga-Positionen mit Variationen zeigt.
A Page from the book, where Erik Tarp shows one of the classic yoga positions with variations.
Erling Petersen ca 1986, forfatter til bogen og bestyrelsesformand for N.U. Yoga Trust, Danmark.
Erling Petersen ca. 1986, forfatter til boken og bestyrelsesformann for N.U. Yoga Trust, Danmark.
Erling Petersen circa 1986, Autor des Buches und Vorstandsvorsitzender des N.U. Yoga Trust, Dänemark.
Erling Petersen circa 1986, author of the book and chairman of the board of N.U. Yoga Trust, Denmark.
Maleri af Peter Brandes over bogmontren i hallen.
Maleri av Peter Brandes over vitrineskapet i hallen.
Gemälde von Peter Brandes über der Büchervitrine im Eingang.
Painting by Peter Brandes above the bookcase in the hall.

‘Dansetid’ på arbejdsbesøg
‘Dansetid’ på arbeidsbesøk
‘Dansetid’ auf Arbeitsbesuch
‘Dansetid’ visiting

Koreograf Elin Møller og danseformidler Ulla Krebs Bille med billedmateriale til en kommende jubilæumsbog om Poul Krebs.
Koreograf Elin Møller og danseformidler Ulla Krebs Bille med billedmateriale til en kommende jubieæumsbok om Poul Krebs.
Choreografin Elin Møller und Tanzvermittlerin Ulla Krebs Bille mit Bildmaterial für ein kommendes Jubiläumsbuch über den Musiker Poul Krebs.
Choreographer Elin Møller and dance mediator Ulla Krebs Bille with image material for a new anniversary book about the musician Poul Krebs.

Jenny Lindhe til trykstart
Jenny Lindhe til trykkstart
Jenny Lindhe zur Druckabnahme
Jenny Lindhe at the printing start-up

Billedkunstner, kurator og forlægger Jenny Lindhe fra Malmö til trykstart på sin bog ‘Tingen’, som hun selv udgiver på Breadfield Press, Sverige. Thomas Juul trykker.
Billedkunstner, kurator og forlegger Jenny Lindhe fra Malmö til trykkstart på sin bok ‘Tingen’, som hun selv utgir på Breadfield Press, Sverige. Thomas Juul trykker.
Künstlerin, Kuratorin und Verlegerin Jenny Lindhe aus Malmö, Schweden, bei der Druckabnahme ihres Buches ‘Tingen’, das sie selbst bei Breadfield Press, Schweden, herausgibt. Thomas Juul druckt.
Artist, curator and publisher Jenny Lindhe from Malmö, Sweden, at the printing start-up of her book ‘Tingen’, which she publishes herself at Breadfield Press, Sweden. Thomas Juul prints.

Michael Jensen til trykstart
Michael Jensen til trykkstart
Michael Jensen zur Druckabnahmne
Michael Jensen at the printing start-up

Grafisk designer Michael Jensen til trykstart for Strandberg Publishing. Tom Pedersen trykker.
Grafisk designer Michael Jensen til trykkstart for Strandberg Publishing. Tom Pedersen trykker.
Grafikdesigner Michael Jensen bei der Druckabnahme für Strandberg Publishing. Tom Pedersen druckt.
Graphic designer Michael Jensen at the printing start-up for Strandberg Publishing. Tom Pedersen is printing.

Forsatsen trykkes i sort og pantone guld på papiret Muskat.
Forsatsen trykkes i sort og pantone gull på papiret Muskat.
Der Vorsatz wurde in Schwarz und Pantone-Gold auf Muskat-Papier gedruckt.
The frontpages are printed in black and pantone gold on Muskat paper.

Anne Meiniche til trykstart
Anne Meiniche til trykkstart
Anne Meiniche zur Druckabnahme
Anne Meiniche at the printing start-up

Journalist, forfatter og forlægger Anne Meiniche ved trykstarten.
Journalist, forfatter og forlegger Anne Meiniche ved trykkstarten.
Journalistin, Autorin und Verlegerin Anne Meiniche bei der Druckabnahme.
Journalist, author and publisher Anne Meiniche at the printing start-up.
Omslaget til bogen, der udgives af forlaget Linjeskift.
Omslaget til boken, som utgis av forlaget Linjeskift.
Umschlag zum Buch, das beim Verlag Linjeskift erscheint.
The cover of the book, published by Linjeskift.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Michael Bülow og Erik Tarp gennemgår dagens arbejde i scannerafdelingen.
Michael Bülow og Erik Tarp gjennomgår dagens arbeid i skanneravdelingen.
Michael Bülow und Erik Tarp besprechen die Aufgaben des Tages in der Scannerabteilung.
Michael Bülow and Erik Tarp planning the day’s work in the scanner department.
Tom Pedersen, Morten Lindberg og Thomas Juul.
Tom Pedersen, Morten Lindberg og Thomas Juul.
Tom Pedersen, Morten Lindberg und Thomas Juul.
Tom Pedersen, Morten Lindberg and Thomas Juul.
Finn Ebbensgaard sætter små LED julelys op.
Finn Ebbensgaard setter små LED julelys opp.
Finn Ebbensgaard installiert kleine LED-Weihnachtsllichter.
Finn Ebbensgaard setting up Christmas mini LED string lights.
Philipp Lee trykker for Dasse & Dasse Publishing GmbH, Tyskland.
Philipp Lee trykker for Dasse & Dasse Publishing GmbH, Tyskland.
Philipp Lee druckt für Dasse & Dasse Publishing GmbH, Deutschland.
Philipp Lee printing for Dasse & Dasse Publishing GmbH, Germany.
Else Marie Madsen tænder julelys 1. december.
Else Marie Madsen tænder julelys 1. december.
Else Marie Madsen zündet ein Weihnachtslicht zum 1. Dezember an.
Else Marie Madsen lightens a Christmas light on December 1st.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘A Journey: The Near Future’
af Nicolai Howalt.
Udgivet af Fabrik Books.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
‘A Journey: The Near Future’ av Nicolai Howalt.
Utgitt av Fabrik Books2.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
‘A Journey: The Near Future’ von Nicolai Howalt.
Erschienen bei Fabrik Books.
Grafikdesign: Rasmus Koch Studio.
‘A Journey: The Near Future’ by Nicolai Howalt.
Published by Fabrik Books.
Graphic design: Rasmus Koch Studio.
‘Årets bedste bogarbejde 2022’
Udgivet af Foreningen for boghåndværk.
Grafisk design: Nicolai Bejder.
‘Årets bedste bogarbejde 2022’
Utgitt av Foreningen for boghåndværk.
Grafisk design: Nicolai Bejder.
‘Årets bedste bogarbejde 2022’ (‘Die beste Bucharbeit des Jahres 2022’)
Erschienen bei Foreningen for boghåndværk.
Grafikdesign: Nicolai Bejder.
‘Årets bedste bogarbejde 2022’
Published by Foreningen for boghåndværk.
Graphic design: Nicolai Bejder.
‘Årstiderne’ af Jens Gregersen.
Udgivet af Gads Forlag.
Grafisk design omslag: Lene Nørgaard, indhold: Steen Frimodt.
‘Årstiderne’ av Jens Gregersen.
Utgitt av Gads Forlag.
Grafisk design omslag: Lene Nørgaard, indhold: Steen Frimodt.
‘Årstiderne’ (‘Jahreszeiten’) von Jens Gregersen.
Erschienen bei Gads Forlag.
Grafikdesign Umschlag: Lene Nørgaard, Inhalt: Steen Frimodt.
‘Årstiderne’ by Jens Gregersen.
Published by Gads Forlag.
Graphic design cover: Lene Nørgaard, contents: Steen Frimodt.
‘And the Walls Became the World All Around’ af Marie Herwald Hermann.
Udgivet på eget forlag.
Grafisk design: Anni’s.
‘And the Walls Became the World All Around’ av Marie Herwald Hermann.
Utgitt av eget forlag.
Grafisk design: Anni’s.
‘And the Walls Became the World All Around’ (‘Und die Wände wurden zur Welt rundherum’) von Marie Herwald Hermann.
Erschienen im egenen Verlag.
Grafikdesign: Anni’s.
‘And the Walls Became the World All Around’ by Marie Herwald Hermann.
Published privately.
Graphic design: Anni’s.
‘Behind the scenes’
Udgivet af KÅRK.
Grafisk design: Karoline Haugaard, Sarah Smidt Martinez m.fl.
‘Behind the scenes’
Utgitt av KÅRK.
Grafisk design: Karoline Haugaard, Sarah Smidt Martinez m.fl.
‘Behind the scenes’ (‘Hinter den Szenen’)
Erschienen bei KÅRK.
Grafikdesign: Karoline Haugaard, Sarah Smidt Martinez u.a.
‘Behind the scenes’
Published by KÅRK.
Graphic design: Karoline Haugaard, Sarah Smidt Martinez et al.
‘Circus’ af Bjørn Okholm Skaarup.
Udgivet af bos-art.
Grafisk design: Paolo Milanese.
‘Circus’ av Bjørn Okholm Skaarup.
Utgitt av bos-art.
Grafisk design: Paolo Milanese.
‘Circus’ (‘Zirkus’) von Bjørn Okholm Skaarup.
Erschienen bei bos-art.
Grafikdesign: Paolo Milanese.
‘Circus’ by Bjørn Okholm Skaarup.
Published by bos-art.
Graphic design: Paolo Milanese.
‘Det halve menneske’
Af Kasper Ejstrup.
Udgivet af Forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder.
‘Det halve menneske’
Av Kasper Ejstrup.
Utgitt av Forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder.
‘Det halve menneske’ (‘Der halbe Mensch’)
Von Kasper Ejstrup.
Erschienen bei Forlaget Aftryk.
Grafikdesign: Nicolai Bejder.
‘Det halve menneske’
By Kasper Ejstrup.
Published by Forlaget Aftryk.
Graphic design: Nicolai Bejder.
‘Drømmenes København’
Af Holger Dahl.
Udgivet af Forlaget Strandberg.
Grafisk design: Alexis Mark, Orin Bristow.
‘Drømmenes København’
Av Holger Dahl.
Utgitt av Forlaget Strandberg.
Grafisk design: Alexis Mark, Orin Bristow.
‘Drømmenes København’ (‘Kopenhagen der Träume’)
Von Holger Dahl.
Erschienen bei Forlaget Strandberg.
Grafikdesign: Alexis Mark, Orin Bristow.
‘Drømmenes København’
By Holger Dahl.
Published by Forlaget Strandberg.
Graphic design: Alexis Mark, Orin Bristow.
‘Elin Engelsen’
Udgivet privat.
Grafisk design: Elin Engelsen.
‘Elin Engelsen’
Utgitt privat.
Grafisk design: Elin Engelsen.
‘Elin Engelsen’
Erschienen im eigenen Verlag.
Grafikdesign: Elin Engelsen.
‘Elin Engelsen’
Published privately.
Graphic design: Elin Engelsen.
‘Flora Danica’
Udgivet af Kongernes Samling.
Grafisk design: Michael Bruun.
‘Flora Danica’
Utgitt av Kongernes Samling.
Grafisk design: Michael Bruun.
‘Flora Danica’
Erschienen bei Kongernes Samling.
Grafikdesign: Michael Bruun.
‘Flora Danica’
Published by The Royal Danish Collection.
Graphic design: Michael Bruun.
‘Gael Hamke Bugt – Young Sund’
Af Peter Schmidt Mikkelsen.
Udgivet af X-Sirius Books.
Grafisk design: Kasper Monty.
‘Gael Hamke Bugt – Young Sund’
Af Peter Schmidt Mikkelsen.
Utgitt av X-Sirius Books.
Grafisk design: Kasper Monty.
‘Gael Hamke Bugt – Young Sund’
Von Peter Schmidt Mikkelsen.
Erschienen bei X-Sirius Books.
Grafikdesign: Kasper Monty.
‘Gael Hamke Bugt – Young Sund’
By Peter Schmidt Mikkelsen.
Published by X-Sirius Books.
Graphic design: Kasper Monty.
‘1:1 Hammarkullen’
Af Hendrik Zeitler.
Udgivet af forlaget Journal.
Grafisk design: Johan Lindberg.
‘1:1 Hammarkullen’
Av Hendrik Zeitler.
Utgitt av forlaget Journal.
Grafisk design: Johan Lindberg.
‘1:1 Hammarkullen’
Von Hendrik Zeitler.
Erschienen beim Verlag Journal.
Grafikdesign: Johan Lindberg.
‘1:1 Hammarkullen’
By Hendrik Zeitler.
Published by forlaget Journal.
Graphic design: Johan Lindberg.
‘Helende haver på Bispebjerg Hospital’
Udgivet af forlaget Strandberg.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Helende haver på Bispebjerg Hospital’
Utgitt av forlaget Strandberg.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Helende haver på Bispebjerg Hospital’ (‘Heilende Gärten beim Bispebjerg Krankenhaus’)
Erschienen beim Verlag Strandberg.
Grafikdesign: Spine Studio.
‘Helende haver på Bispebjerg Hospital’
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Spine Studio.
‘Mit vilde hjerte’
Af Uri Løvevild Golman
Udgivet af WGPress.
Grafisk design: Martin Gjedde.
‘Mit vilde hjerte’
Av Uri Løvevild Golman
Utgitt av WGPress.
Grafisk design: Martin Gjedde.
‘Mit vilde hjerte’ (‘Mein wildes Herz’)
Von Uri Løvevild Golman
Erschienen bei WGPress.
Grafikdesign: Martin Gjedde.
‘Mit vilde hjerte’
By Uri Løvevild Golman
Published by WGPress.
Graphic design: Martin Gjedde.
‘Olivia Holm Møller’
Af Lennart Gottlieb
Udgivet af Holstebro Kunstmuseum.
Grafisk design: Lennart Gottlieb.
‘Olivia Holm Møller’
Av Lennart Gottlieb
Utgitt av Holstebro Kunstmuseum.
Grafisk design: Lennart Gottlieb.
‘Olivia Holm Møller’
Von Lennart Gottlieb
Erschienen bei Holstebro Kunstmuseum.
Grafikdesign: Lennart Gottlieb.
‘Olivia Holm Møller’
By Lennart Gottlieb
Published by Holstebro Kunstmuseum.
Graphic design: Lennart Gottlieb.
‘Queen Sonja Print Award 2022’
Udgivet af forlaget press.
Grafisk design: Snøhetta.
‘Queen Sonja Print Award 2022’
Utgitt av forlaget press.
Grafisk design: Snøhetta.
‘Queen Sonja Print Award 2022’
Erschienen beim Verlag press.
Grafikdesign: Snøhetta.
‘Queen Sonja Print Award 2022’
Published by forlaget press.
Graphic design: Snøhetta.