Uge 47
Uke 47
Woche 47
Week 47

21. november - 27. november 2022
21. november - 27. november 2022
21. November - 27. November 2022
21stth November - 27th november 2022
courtesy of Odder Kommune, Gylling lokalråd, Nicolai Howalt, Lisa Klapstock, Plethora Magazine, Louise Sidenius, Forlaget Navicula,
Marianne Lyst

Odders borgmester på besøg
Odders borgermester på besøk
Die Bürgermeisterin von Odder zu Besuch
Odder’s mayor visiting

Den 21.11. havde vi besøg af borgmester Lone Jacobi, der var her sammen med kommunaldirektøren og bestyrelsen for Gylling Lokalråd.
Den 21.11. hadde vi besøk av borgermester Lone Jacobi, som var her sammen med kommunaldirektøren og bestyrelsen for Gylling Lokalråd.
Am 21.11. hatten wir Besuch von Bürgermeisterin Lone Jacobi, die zusammen mit dem Gemeindedirektor und dem Vorstand von ‘Gylling Lokalråd’ hier war.
On 21.11. we had a visit from mayor Lone Jacobi, who was here together with the municipal director and the board of ‘Gylling Lokalråd’.

Nyuddannede mediegrafikere
Nyutdannede mediegrafikere
Frisch ausgebildete Mediengrafiker
Media graphic designers

Vore to grafiker elever: Frederik Brændgaard Nielsen og Queensley Ayuk Hinge har netop bestået deres svendeprøver på Aarhus Tech.
Våre to grafiske designstudenter: Frederik Brændgaard Nielsen og Queensley Ayuk Hinge har nettopp bestått lærlingeeksamenene sine ved Aarhus Tech.
Unsere beiden Grafikdesign-Studenten: Frederik Brændgaard Nielsen und Queensley Ayuk Hinge haben gerade ihre Lehrabschlussprüfung bei Aarhus Tech bestanden.
Our two graphic design students: Frederik Brændgaard Nielsen and Queensley Ayuk Hinge have just passed their exams at Aarhus Tech.

Nicolai Howalt til trykstart
Nicolai Howalt til trykkstart
Nicolai Howalt zur Druckabnahme
Nicolai Howalt at the printing start-up


Fotograf Nicolai Howalt til trykstart på flere plakater med hans egne og Trine Søndergaards værker.
Udover at være med til trykstart, var Nicolai her for at ophænge dette smukke værk fra ‘Old Tjikko’ serien i den lille hall.

Fotograf Nicolai Howalt til trykkstart på flere plakater med hans egne og Trine Søndergaards verker.
Utover å være med til trykkstart, var Nicolai her for å henge opp dette flotte verk fra ‘Old Tjikko’ serien i den lille hall.

Fotograf Nicolai Howalt bei der Druckabnahme mehrerer Poster mit seinen eigenen und Trine Søndergaards Werken.
Neben der Teilnahme am Druckstart war Nicolai hier, um dieses schöne Werk aus der Serie ‘Old Tjikko’ in der Vorhalle aufzuhängen.

Photographer Nicolai Howalt at the printing start-up of several posters of both his own and Trine Søndergaard’s work.
In addition to taking part in the printing start-up, Nicolai was here to hang this beautiful work from the ‘Old Tjikko’ series in the entrance hall.

Lisa Klapstock på arbejdsbesøg
Lisa Klapstock på arbeidsbesøk
Lisa Klapstock auf Arbeitsbesuch
Lisa Klapstock at the printing start-up


Den canadiske kunstner Lisa Klapstock har været på besøg i flere dage for at deltage i forberedelsen og trykningen af ‘Dreams of a Place we have lived’, der udgives af hendes eget forlag ‘Stta:’.

Herover ses et rentryk fra bogen.
Til højre arbejder Lisa i scannerafdelingen.

Den kanadiske kunstner Lisa Klapstock har vært på besøk i flere dager for å delta i forberedelsen og trykkin-gen af ‘Dreams of a Place we have lived’, som utgis på hennes eget forlag ‘Stta:’.

Ovenfor ses et rentrykk fra boken.
Til høyre arbejder Lisa i skanneravdelingen.

Die kanadische Künstlerin Lisa Klapstock war mehrere Tage zu Besuch, um an der Vorbereitung und dem Druck von ‘Dreams of a Place we have lived’ mitzuwirken, die von ihrem eigenen Verlag ‘Stta:’ herausgegeben wird.

Ein Aushänger aus dem Buch ist oben abgebildet.
Rechts arbeitet Lisa in der Scannerabteilung.

Canadian artist Lisa Klapstock has been visiting for several days to participate in the preparation and printing of ‘Dreams of a Place we have lived’, published by her own publishing house ‘Stta:’.

An excerpt from the book is shown above.
On the right, Lisa works in the scanner department.

Plethora Magazine til trykstart
Plethora Magazine til trykkstart
Plethora Magazine zur Druckabnahme
Plethora Magazine at the printing start-up

Forlægger Peter Steffensen med omslaget til
‘Her går det godt’, der udgives af Plethora.
Forlegger Peter Steffensen med omslaget til
‘Her går det godt’, som utgis av Plethora.
Verleger Peter Steffensen mit dem Umschlag zu
‘Her går det godt’ (‘Hier geht’s gut’), erschienen bei Plethora.
Publisher Peter Steffensen with the cover for
‘Her går det godt’ (‘Everything is fine here’),
published by Plethora.
Bogen er en jubilæumsbog for radioprogrammet Monte Carlo. Her trykker Morten Lindberg indholdet.
Boken er en jubileumsbok for radioprogrammet Monte Carlo. Her trykker Morten Lindberg innholdet
Das Buch ist ein Jubiläumsbuch für die Radiosendung Monte Carlo. Hier Morten Lindberg
beim Druck des Inhaltes.
The book is an anniversary edition for the radio program Monte Carlo. Here Morten Lindberg is printing the inside pages.

Louise Sidenius på arbejdsbesøg
Louise Sidenius på arbeidsbesøk
Louise Sidenius auf Arbeitsbesuch
Louise Sidenius visiting

Grafisk designer Louise Sidenius på besøg for at gennemgå flere kommende udgivelser.
Grafisk designer Louise Sidenius på besøk for å gjennomgå flere kommende utgivelser.
Grafikdesignerin Louise Sidenius zu Besuch, anlässlich einer bevorstehenden Veröffentlichung.
Graphic designer Louise Sidenius visiting for an upcoming publication.

Forlaget Navicula på arbejdsbesøg
Forlaget Navicula på arbeidsbesøk
Verlag Navicula Arbeitsbesuch
Publisher Navicula visiting

Forlægger og forfatter Leif Sestoft og hans kone Lotte sammen med Tine Meyer og Erik Tarp. De kom for at gennemgå en ny bog ‘Havet – hvorhen sejler vi?’.
Forlegger og forfatter Leif Sestoft og hans kone Lotte sammen med Tine Meyer og Erik Tarp. De kom for å gjennomgå en ny bok ‘Havet – hvorhen sejler vi?’.
Verleger und Autor Leif Sestoft und seine Frau Lotte zusammen mit Tine Meyer und Erik Tarp. Sie kamen zur Planung des Buches ‘Havet – hvorhen sejler vi?’ (‘Das Meer – wohin segeln wir?’).
Publisher and author Leif Sestoft and his wife Lotte together with Tine Meyer and Erik Tarp. They came to review a new book ‘Havet – hvorhen sejler vi?’ (‘The sea – where are we sailing?’).

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Thomas Juul trykker.
Thomas Juul trykker.
Thomas Juul beim Druck.
Thomas Juul printing.
Tom Pedersen.
Tom Pedersen.
Tom Pedersen.
Tom Pedersen.
Angelika Köhnen lægger bukkestreger på en julekort-opgave.
Angelika Köhnen lager bukkestreker på en julekort-oppgave.
Angelika Köhnen faltet Weihnachtskarten.
Angelika Köhnen folds Christmas cards.
Sognepræst Marianne Lyst på besøg.
Sogneprest Marianne Lyst på besøk.
Pfarrerin Marianne Lyst zu Besuch.
Pastor Marianne Lyst on a visit.