Uge 46
Uke 46
Woche 46
Week 46

14. - 20. november 2022
14. - 20. november 2022
14. - 20. November 2022
14th - 20th november 2022
courtesy of Jakob Dall, Designkompagniet, Andersen-Andersen ApS, Louisiana Museum of Modern Art, Arkitekturforlaget B, forlaget Aftryk, Syddansk Universitetsforlag, Schäfer Grafik, Rimeriet
Egetræsmontre i indgangen, med Nicolai Howalts bog ‘A Journey: The Near Future’.
Eiketresvitrineskap i inngangen, med Nicolai Howalts bok ‘A Journey: The Near Future’.
Eichenvitrine im Eingang mit Nicolai Howalts Buch ‘A Journey: The Near Future’.
Oak display cases in the entrance, with Nicolai Howalt’s book ‘A Journey: The Near Future’.

Tine Meyer, Morten Lindberg, Tom Pedersen og Thomas Juul.
Tine Meyer, Morten Lindberg, Tom Pedersen og Thomas Juul.
Tine Meyer, Morten Lindberg, Tom Pedersen und Thomas Juul.
Tine Meyer, Morten Lindberg, Tom Pedersen und Thomas Juul.

Jakob Dall til trykstart
Jakob Dall til trykkstart
Jakob Dall zur Druckabnahme
Jakob Dall at the printing start-up

Fotograf Jakob Dall ved trykstart på ‘+2°Consequences’, som han selv udgiver. Bogens billeder viser klimaforandringer i hele verden.
Fotograf Jakob Dall ved trykkstart på ‘+2°Consequences’, som han selv utgir. Bokens bilder viser klimaforandringer i hele verden.
Fotograf Jakob Dall bei der Druckabnahme von ‘+2°Consequences’, das er selbst herausgibt. Die Bilder des Buches zeigen den weltweiten Klimawandel.
Photographer Jakob Dall at the printing start-up of ‘+2°Consequences’, which he publishes himself. The book’s photographs show climate change all over the world.

Designkompagniet til trykstart
Designkompagniet til trykkstart
Designkompagniet zur Druckabnahme
Designkompagniet at the printing start-up

Forlægger Jens Friis og designer Iben Høj ved trykstart på det internationale magasin ‘Journal of Photography & Video’, der udgives af Designkompagniet. Det er udgivelse nr 100!
Forlegger Jens Friis og designer Iben Høj ved trykkstart på det internationale magasin ‘Journal of Photography & Video’, som utgis av Designkompagniet. Det er udgivelse nr 100!
Verleger Jens Friis und Designerin Iben Høj bei der Druckabnahme des internationalen Magazins ‘Journal of Photography & Video’, herausgegeben von Designkompaniet. Es ist die Veröffentlichung Nr. 100!
Publisher Jens Friis and designer Iben Høj at the printing start-up of the international magazine ‘Journal of Photography & Video’, published by Designkompaniet. This is publication No. 100!
Trykplade til cyan af omslaget og to postkort til samme titel.
Trykplate til cyan av omslaget og to postkort til samme tittel.
Cyan Druckplatte für den Umschlag und zwei Postkarten zum gleichen Titel.
Printing plate for cyan of the cover and two postcards for the same title.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Thomas Juul ved kontrolpulten.
Thomas Juul ved kontrolpulten.
Thomas Juul am Kontrollpult.
Thomas Juul at the control desk.
Postkort til Andersen-Andersen ApS, trykt i sort og pantone.
Postkort til Andersen-Andersen ApS, trykt i sort og pantone.
Postkarte für Andersen-Andersen ApS, gedruckt in Schwarz und Pantone.
Postcard for Andersen-Andersen ApS, printed in black and pantone.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Mr. Remember – Alex Da Corte’
Af L.R. Jørgensen, M.U.Seeberg, W.Pym og A.D.Corte.
Udgivet af Louisiana Museum of Modern Art, 2022.
Grafisk design: Studio Claus Due.
‘Mr. Remember – Alex Da Corte’
Av L.R. Jørgensen, M.U.Seeberg, W.Pym og A.D.Corte.
Utgitt av Louisiana Museum of Modern Art, 2022.
Grafisk design: Studio Claus Due.
‘Mr. Remember – Alex Da Corte’
Von L.R. Jørgensen, M.U.Seeberg, W.Pym und A.D.Corte. Erschienen bei Louisiana Museum of Modern Art, 2022.
Grafikdesign: Studio Claus Due.
‘Mr. Remember – Alex Da Corte’
By L.R. Jørgensen, M.U.Seeberg, W.Pym and A.D.Corte.
Published by Louisiana Museum of Modern Art, 2022.
Graphic design: Studio Claus Due.
‘The Nordic and Spain – An Architectural Journey’
Af A.Ahrenkiel, S.L. Arraiza & N.R. Allén (red.)
Udgivet af Arkitekturforlaget B.
Grafisk design: Gilbert Hansen.
‘The Nordic and Spain – An Architectural Journey’
Av A.Ahrenkiel, S.L. Arraiza & N.R. Allén (red.)
Utgitt av Arkitekturforlaget B.
Grafisk design: Gilbert Hansen.
‘The Nordic and Spain – An Architectural Journey’
Von A.Ahrenkiel, S.L. Arraiza & N.R. Allén (Red.)
Erschienen bei Arkitekturforlaget B.
Grafikdesign: Gilbert Hansen.
‘The Nordic and Spain – An Architectural Journey’
By A.Ahrenkiel, S.L. Arraiza & N.R. Allén (ed.)
Published by Arkitekturforlaget B.
Graphic design: Gilbert Hansen.
‘Weaving Time’
Af Susanne Wellm.
Udgivet af forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio.
‘Weaving Time’
Av Susanne Wellm.
Utgitt av forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio.
‘Weaving Time’
Von Susanne Wellm.
Erschienen beim Verlag Aftryk.
Grafikdesign: Nicolai Bejder Studio.
‘Weaving Time’
By Susanne Wellm.
Published by forlaget Aftryk.
Graphic design: Nicolai Bejder Studio.
‘Sproglige tildenser’
Af Marianne Rathje.
Udgivet af Syddansk Universitetsforlag.
Grafisk design af omslaget: Dorthe Møller.
‘Sproglige tildenser’
Av Marianne Rathje.
Utgitt av Syddansk Universitetsforlag.
Grafisk design og omslaget: Dorthe Møller.
‘Sproglige tildenser’
Von Marianne Rathje.
Erschienen bei Syddansk Universitetsforlag.
Grafikdesign und Umschlag: Dorthe Møller.
‘Sproglige tildenser’
By Marianne Rathje.
Published by Syddansk Universitetsforlag.
Graphic design and cover: Dorthe Møller.
‘Skovbryn Øjenbryn’
Af TalR.
Udgivet af Schäfer Grafik.
Grafisk design: Michael Schäfer.
‘Skovbryn Øjenbryn’
Av TalR.
Utgitt av Schäfer Grafik.
Grafisk design: Michael Schäfer.
‘Skovbryn Øjenbryn’
Von TalR.
Erschienen bei Schäfer Grafik.
Grafikdesign: Michael Schäfer.
‘Skovbryn Øjenbryn’
By TalR.
Published by Schäfer Grafik.
Graphic design: Michael Schäfer.
‘Rim med Robin Ridderhat og Rødlisten’
Af Lotte Salling.
Udgivet af Rimeriet.
Grafisk design: Michael Domino.
‘Rim med Robin Ridderhat og Rødlisten’
Av Lotte Salling.
Utgitt av Rimeriet.
Grafisk design: Michael Domino.
‘Rim med Robin Ridderhat og Rødlisten’
Von Lotte Salling.
Erschienen bei Rimeriet.
Grafikdesign: Michael Domino.
‘Rim med Robin Ridderhat og Rødlisten’
By Lotte Salling.
Published by Rimeriet.
Graphic design: Michael Domino.
Gæstehuset.
Gjestehuset.
Das Gästehaus.
The guest house.