Uge 42
Uke 42
Woche 42
Week 42

17. - 23. oktober 2022
17. - 23. oktober 2022
17. - 23. Oktober 2022
17th - 23rd october 2022
courtesy of Fabrikbooks, Jakob Dall, Really Simple Syndication Press, Plethora Magazine, Holstebro Kunstmuseum,
Galerie Moderne, Trap Danmark

Nicolai Howalt til trykstart
Nicolai Howalt til trykkstart
Nicolai Howalt zur Druckabnahme
Nicolai Howalt at the printing start-up

Tine Meyer og fotograf Nicolai Howalt ved et af bogbordene i indgangshallen.
Tine Meyer og fotograf Nicolai Howalt ved et av bokbordene i inngangshallen.
Tine Meyer und Fotograf Nicolai Howalt an einem der Büchertische in der Eingangshalle.
Tine Meyer and photographer Nicolai Howalt at one of the book tables in the entrance hall.
Nicolai Howalt i trykhallen ved optryk af bogen ‘Old Tjikko’, som udgives af Fabrikbooks.
Nicolai Howalt i trykkhallen ved opptrykk av boken ‘Old Tjikko’, som utgis av Fabrikbooks.
Nicolai Howalt in der Druckhalle zur Neuauflage des Buches ‘Old Tjikko’, erschienen bei Fabrikbooks.
Nicolai Howalt in the printing hall during the reprint of the book ‘Old Tjikko’, published by Fabrikbooks.

Jakob Dall på arbejdsbesøg
Jakob Dall på arbeidsbesøk
Jakob Dall auf Arbeitsbesuch
Jakob Dall visiting

Fotograf Jakob Dall i gang med billedbehandling i scannerafdelingen.
Der arbejdes med synkrone skærme.
Fotograf Jakob Dall i gang med billedbehandling i skanneravdelingen.
Det blir arbeidet med synkrone skjermer.
Fotograf Jakob Dall bei der Bildbearbeitung in der Scannerabteilung,
mit synchronen Computerschirmen.
Photographer Jakob Dall working with image processing in the scanner department
with synchronized screens.
Matchprint af nogle af Jakob Dalls fotografier, der vil indgå i bogen
‘+2° Consequences’, som han selv udgiver.
Matchprint av noen av Jakob Dalls fotografier som vil inndgå i boken
‘+2° Consequences’, som han selv utgir.
Matchprint einiger Fotografien von Jakob Dall zu seinem Buch
‘+2° Consequences’, das er selbst herausgibt.
Match print of some of Jakob Dall’s photographs that will be included in the book ‘+2° Consequences’, publishes by himself.

Molly Haslund og Jeanne Betak
på arbejdsbesøg
Molly Haslund og Jeanne Betak
på arbeidsbesøk
Molly Haslund und Jeanne Betak
auf Arbeitsbesuch
Molly Haslund and Jeanne Betak
on a working visit

Billedkunstner Molly Haslund og grafisk designer Jeanne Betak arbejder på en kommende bog, ‘Flower Drop’, som udgives af
Really Simple Syndication Press.
Billedkunstner Molly Haslund og grafisk designer Jeanne Betak arbeider med en kommende bok, ‘Flower Drop’, som utgis av
Really Simple Syndication Press.
Künstlerin Molly Haslund und Grafikdesignerin Jeanne Betak arbeiten an einem neuen Buch, ‘Flower Drop’, das von
‘Really Simple Syndication Press’ veröffentlicht wird.
Visual artist Molly Haslund and graphic designer Jeanne Betak are working on a new book, ‘Flower Drop’, which is going to be published by
‘Really Simple Syndication Press’.

Plethora Magazine på arbejdsbesøg

Plethora Magazine på arbejdsbesøk

Plethora Magazine auf Arbeitsbesuch

Plethora Magazine visiting

Forlægger Peter Steffensen og billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen ved opsætning af bogen ‘AEON’, som snart er klar til tryk.
Forlegger Peter Steffensen og billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen ved opsætning af boken ‘AEON’ som snart er klar til trykk.
Verleger Peter Steffensen und Künstlerin Tilde Bay Kristoffersen bei der Erstellung des Buches ‘AEON’ das bald in den Druck geht.
Publisher Peter Steffensen and artist Tilde Bay Kristoffersen setting up the book ‘AEON’, which will soon be ready for printing.

Holstebro Kunstmuseum til trykstart

Holstebro Kunstmuseum til trykkstart

Holstebro Kunstmuseum zur Druckabnahme

Holstebro Kunstmuseum at the printing start-up

Museumsinspektør Teresa Østergaard og kunsthistoriker og forfatter Lennart Gottlieb til trykstart på bogen ‘Olivia Holm-Møller’.
Museumsinspektør Teresa Østergaard og kunsthistoriker og forfatter Lennart Gottlieb til trykkstart på boken ‘Olivia Holm-Møller’.
Museumsinspektorin Teresa Østergaard und Kunsthistorikerin und Autorin Lennart Gottlieb bei der Druckabnahme des Buches ‘Olivia Holm-Møller’.
Museum inspector Teresa Østergaard and art historian and author Lennart Gottlieb at the printing start-up of the book ‘Olivia Holm-Møller’.

Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt
på arbejdsbesøg
Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt
på arbeidsbesøk
Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt
auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt
visiting

Kunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt på besøg for at klargøre et katalog til Galerie Moderne i Silkeborg.
Kunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt på besøk for å klargjøre en katalog til Galerie Moderne i Silkeborg.
Besuch der Künstler Peter Brandes und Maja Lisa Engelhardt, die einen Katalog für ‘Galerie Moderne’ in Silkeborg vorbereiten.
The artists Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt are visiting in order to prepare a catalog for ‘Galerie Moderne’ in Silkeborg.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Roser fra haven i gæstehuset.
Roser fra hagen i gjestehuset.
Rosen aus dem Garten im Gästehaus.
Roses from the garden in the guest department.
Eriks kontor. På væggen hænger nu Nicolai Howalts ‘Old Tjikko’.
Eriks kontor. På veggen henger nå Nicolai Howalts ‘Old Tjikko’.
Erik Tarp an seinem Arbeitsplatz.
Erik’s office. On the wall Nicolai Howalt’s ‘Old Tjikko’.
Frank Nilsson tager imod papir.
Frank Nilsson tar imot papir.
Frank Nilsson mit einer Papierlieferung.
Frank Nilsson with a delivery of paper.
Nytrykte ark til Trap Grønland.
Tom Pedersen pleier trykkmaskinen.
Druckbögen für Trap ‘Grönland’.
Printing sheets from ‘Trap Greenland’.
Tom Pedersen plejer trykmaskinen.
Tom Pedersen plejer trykmaskinen.
Tom Pedersen beim Maschinenservice.
Tom Pedersen engaged in machine service.
19.10.2022.
19.10.2022.
19.10.2022.
19th october 2022.