Uge 41
Uke 41
Woche 41
Week 41

10. - 16. oktober 2022
10. - 16. oktober 2022
10. - 16. Oktober 2022
10th - 16th october 2022
courtesy of Forlaget Raglan, Strandberg Publishing, Medicinsk Museion, Bornholm Kunstmuseum, Teknologisk Institut,
Aarhus Universitetsforlag

Forlaget Raglan til trykstart
Forlaget Raglan trykkstart
Forlaget Raglan zur Druckabnahme
Forlaget Raglan at the printing start-up

Tekstilformidler Maria Møllnit, forfatter og forlægger Lene Holme Samsøe og grafiker Sofie Winding ved trykstart på ‘Heatherhill’, der udgives på dansk og norsk af Forlaget Raglan.
Tekstilformidler Maria Møllnit, forfatter og forlægger Lene Holme Samsøe og grafiker Sofie Winding ved trykstart på ‘Heatherhill’, der udgives på dansk og norsk af Forlaget Raglan.
Textilvermittlering Maria Møllnit, Autorin und Verlegerin Lene Holme Samsøe und Grafikerin Sofie Winding beim Druckbeginn von ‘Heatherhill’, das auf Dänisch und Norwegisch beim Verlag Raglan erscheint.
Textile agent Maria Møllnit, writer and publisher Lene Holme Samsøe and graphic designer Sofie Winding at the printing start-up of ‘Heatherhill’, which is published in Danish and Norwegian by Forlaget Raglan.
Lene Holme Samsøe og Maria Møllnit i en pause mellem trykark-opstarterne.
Lene Holme Samsøe og Maria Møllnit i en pause mellem trykark-opstarterne.
Lene Holme Samsøe und Maria Møllnit in einer Pause zwischen den Druckbogenstarten.
Lene Holme Samsøe and Maria Møllnit in a break between the start-up of two printing sheets.

Anne Prytz Schaldemose på arbejdsbesøg
Anne Prytz Schaldemose på arbejdsbesøk
Anne Prytz Schaldemose auf Arbeitsbesuch
Anne Prytz Schaldemose visiting

Fotograf Anne Prytz Schaldemose arbejder i scannerafdelingen på en kommende udgivelse ‘Helende haver – På Bispebjerg Hospital’, der udgives af Strandberg Publishing.
Fotograf Anne Prytz Schaldemose arbejder i scannerafdelingen på en kommende udgivelse ‘Helende haver – På Bispebjerg Hospital’, der udgives af Strandberg Publishing.
Die Fotografin Anne Prytz Schaldemose arbeitet in der Scannerabteilung an einer bevorstehenden Veröffentlichung ‘Helende haver – På Bispebjerg Hospital’ (‘Heilgärten – Beim Bispebjerg Hospital’, die bei Strandberg Publishing erscheint.
Photographer Anne Prytz Schaldemose working in the scanner department on a new publication ‘Helende haver – På Bispebjerg Hospital’(‘Healing gardens - At Bispebjerg Hospital’), which will be published by Strandberg Publishing.

Schønning Jart til trykstart
Schønning Jart til trykkstart
Schønning Jart zur Druckabnahme
Schønning Jart at the printing start-up

Rasmus Schønning og Hans Pelle Jart, grafikere fra Schønning Jart, ved trykstart på
‘The World is in You’, der udgives af Medicinsk Museion. Bogen handler om
udstillingsprojektet af samme navn, der blev vist på Kunsthal Charlottenborg i 2021.
Rasmus Schønning og Hans Pelle Jart, grafikere fra Schønning Jart, ved trykstart på
‘The World is in You’, der udgives af Medicinsk Museion. Bogen handler om
udstillingsprojektet af samme navn, der blev vist på Kunsthal Charlottenborg i 2021.
Rasmus Schönning und Hans Pelle Jart, Grafiker bei ‘Schønning Jart’, bei der Druckabnahme von
‘The World is in You’, herausgegeben von Medicinsk Museion. Das Buch handelt vom gleichnamigen Ausstellungsprojekt, das 2021 bei ‘Kunsthal Charlottenborg’ gezeigt wurde.
Rasmus Schønning and Hans Pelle Jart, graphic designers at ‘Schønning Jart’, at the printing start-up of
‘The World is in You’, published by Medicinsk Museion. The book is about the exhibition project of the same name, which was shown at ‘Kunsthal Charlottenborg’ in 2021.
Omslaget trykkes med flere gange dækhvid på brunt karton.
Omslaget trykkes med flere gange dækhvid på brunt karton.
Der Umschlag wurde mit Deckweiß auf braunem Karton gedruckt.
The cover is printed several times with white color on brown cardboard.

Christina Augustesen til trykstart
Christina Augustesen til trykkstart
Christina Augustesen zur Druckabnahme
Christina Augustesen at the printing start-up

Kunstner Christina Augustesen til trykstart på kataloget ‘Gennem lysets rum’, som udgives af Bornholms Kunstmuseum. Udstilingen af samme navn vises frem til den 30. oktober 2022.
Kunstner Christina Augustesen til trykstart på kataloget ‘Gennem lysets rum’,som udgives af Bornholms Kunstmuseum.
Künstlerin Christina Augustesen bei der Druckabnahme des Katalogs
‘Gennem lysets rum’ (‘Durch den Raum des Lichtes’), der beim Bornholmer Kunstmuseum erscheint.
Artist Christina Augustesen at the printing start-up of the catalogue
‘Gennem lysets rum’ (‘Through the light’s room’),which is published by Bornholm’s Art Museum.

Teknologisk Institut på arbejdsbesøg
Teknologisk Institut på arbeidsbesøk
Teknologisk Institut auf Arbeitsbesuch
Teknologisk Institut visiting

Sektionsleder Lars Jeffers-Hansen arbejder med billederne til ‘Møbelsnedkernes træbog’. De justeres efter et unikt værk med indklæbede finérplader af forskellige træarter.
Sektionsleder Lars Jeffers-Hansen arbejder med billederne til ‘Møbelsnedkernes træbog’. De justeres efter et unikt værk med indklæbede finérplader af forskellige træarter.
Sektionsleiter Lars Jeffers-Hansen arbeitet mit den Bildern für ‘Møbelsnedkernes træbog’. Sie werden nach einem einzigartigen Werk mit aufgeleimten Furnierblättern unterschiedlicher Holzarten angepasst.
Section leader Lars Jeffers-Hansen works with the pictures for ‘Møbelsnedkernes træ bog’. They are adjusted according to a unique volume with glued-on veneer sheets of different types of wood.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Trykark fra ‘Da Aarhus blev moderne’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag. Bogen indeholder farvelagte billeder fra Aarhus i 30'erne.
Trykark fra ‘Da Aarhus blev moderne’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag. Bogen indeholder farvelagte billeder fra Aarhus i 30'erne.
Druckbogen zu ‘Da Aarhus blev moderne’ (‘Als Aarhus modern wurde’), herausgegeben von Aarhus University Press. Das Buch enthält farbige Bilder aus Aarhus in den 30er Jahren.
Print sheet from ‘Da Aarhus blev moderne’ (‘When Aarhus became modern’), published by Aarhus University Press. The book contains colored pictures from Aarhus in the 30s.
Morten Lindberg skifter trykplader.
Morten Lindberg skifter trykplader.
Morten Lindberg wechselt Druckplatten.
Morten Lindberg changing printing plates.
Hans Georg Schroeder laver billedbehandling i scannerafdelingen.
Hans Georg Schroeder laver billedbehandling i scannerafdelingen.
Hans Georg Schroeder bei der Bildbearbeitung in der Scannerabteilung.
Hans Georg Schroeder working with image processing in the scanner department.
Catrine Marcussen checker omslag i reproafdelingen.
Catrine Marcussen checker omslag i reproafdelingen.
Catrine Marcussen prüft einen Buchumschlag in der Reproduktionsabteilung.
Catrine Marcussen checking cover in the reproduction department.
Finn Ebbensgaard og Tom Pedersen.
Finn Ebbensgaard og Tom Pedersen.
Finn Ebbensgaard und Tom Pedersen.
Finn Ebbensgaard and Tom Pedersen.
Foto taget mod øst fra et højt stativ. I horisonten ses Samsø og yderst til højre Endelave.
Foto taget mod øst fra et højt stativ. I horisonten ses Samsø og yderst til højre Endelave.
Foto von einem Hochstand nach Osten aufgenommen. Am Horizont sieht man Samsø und ganz rechts Endelave.
Photo taken to the east from a high stand. On the horizon you can see Samsø and on the far right Endelave.