Uge 39
Uke 39
Woche 39
Week 39

26. september - 02. oktober 2022
26. september - 02. oktober 2022
26. September - 02. Oktober 2022
26th september - 2nd oktober 2022
courtesy of Dansetid, X-Sirius Books, Arkitekturforlaget B, Asger Schnacks Forlag, Vibeke Tøjner, Strandberg Publishing, Rønnebæksholm, Munch Museet/Oslo, Kode/Bergen, forlaget Journal/Sverige, Udstillingsstedet Sydhavn Station, Bokförlaget Stolpe/Sverige

‘Dansetid’ på arbejdsbesøg
‘Dansetid’ på arbeidsbesøk
‘Dansetid’ auf Arbeitsbesuch
‘Dansetid’ on a working visit

Elin Møller, koreograf og danseformidler Ulla Krebs Bille og grafiker Camilla Holtegaard på besøg for at planlægge produktionen af en kommende udgivelse om Poul Krebs.
Elin Møller, koreograf og danseformidler Ulla Krebs Bille og grafiker Camilla Holtegaard på besøk for å planlegge produksjonen av en kommende utgivelse om Poul Krebs.
Elin Møller, Choreografin und Tanzvermittlerin Ulla Krebs Bille und Grafikerin Camilla Holtegaard zu Besuch, um die Produktion einer bevorstehenden Publikation über den dänischen Musiker Poul Krebs zu planen.
Elin Møller, choreographer and dance mediator Ulla Krebs Bille and graphic artist Camilla Holtegaard on a visit in order to plan the production of a forthcoming publication about Poul Krebs.

X-Sirus Books til trykstart
X-Sirus Books til trykkstart
X-Sirus Books zur Druckabnahme
X-Sirus Books at the printing start-up

Fotograf, forfatter og biolog Peter Schmidt Mikkelsen til trykstart på bogen
‘På opdagelse i Nordøstgrønland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’.
Fotograf, forfatter og biolog Peter Schmidt Mikkelsen til trykkstart på boken
‘På opdagelse i Nordøstgrønland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’.
Fotograf, Autor und Biolog Peter Schmidt Mikkelsen bei der Druckabnahme des Buches ‘På opdagelse i Nordøstgrønland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’ (‘Auf Entdeckungsreise in Nordostgrönland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’).
Photographer, author and biologist Peter Schmidt Mikkelsen at the printing start-up of the book
‘På opdagelse i Nordøstgrønland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’ (‘On discovery in Northeast Greenland – Gael Hamke Bugt – Young Sund’).
Et trykark fra bogen, der er bind 3 i serien ‘På opdagelse i Nordøstgrønland’, der udgives af X-Sirius Books. Kasper Monty har lavet det grafiske design.
Et trykkark fra boken, som er bind 3 i serien ‘På opdagelse i Nordøstgrønland’,. Kasper Monty har laget det grafiske design.
Ein Druckbogen zum Buch, Band 3 der Reihe ‘På opdagelse i Nordøstgrønland’, die bei X-Sirius Books erscheint. Grafikdesign: Kasper Monty.
A printing sheet from the book, which is volume 3 in the series ‘På opdagelse i Nordøstgrønland’, published by X-Sirius Books. Graphic design: Kasper Monty.

Arkitekturforlaget B til trykstart
Arkitekturforlaget B til trykkstart
Arkitekturforlaget B zur Druckabnahme
Arkitekturforlaget B

Et ark fra bogen ‘The Nordic and Spain’, en dialog om arkitektur mellem Danmark og Spanien.
Et ark fra boken ‘The Nordic and Spain’, en dialog om arkitektur mellom Danmark og Spania.
Ein Bogen zum Buch ‘The Nordic and Spain’, ein Dialog über Architektur zwischen Dänemark und Spanien.
A printing sheet from the book ‘The Nordic and Spain’, a dialogue about architecture between Denmark and Spain.

To arkitekter til trykstart: forlægger og grafisk designer Gilbert Hansen og forfatter Andriette Ahrenkiel, lektor på Arkitektskolen i Aarhus.
To arkitekter til trykkstart: forlegger og grafisk designer Gilbert Hansen og forfatter Andriette Ahrenkiel, lektor på Arkitektskolen i Aarhus.
Zwei Architekten zur Druckabnahme: Verleger und Grafikdesigner Gilbert Hansen und Autorin Andriette Ahrenkiel, Dozentin an der Architekurschule in Aarhus.
Two architects at the printing start-up: publisher and graphic designer Gilbert Hansen and author Andriette Ahrenkiel, lecturer at the School of Architecture in Aarhus.

Asger Schnack på besøg
Asger Schnack på besøk
Asger Schnack zu Besuch
Asger Schnack visiting

Digter og forlægger Asger Schnack på besøg sammen med forfatter Dina Charlotte Damgaard Bodé, der er aktuel på Asger Schnacks Forlag.
Dikter og forlegger Asger Schnack på besøk sammen med forfatter Dina Charlotte Damgaard Bodé, som er aktuell på Asger Schnacks Forlag.
Dichter und Verleger Asger Schnack zu Besuch, zusammen mit der Autorin Dina Charlotte Damgaard Bodé, die derzeit im Verlag von Asger Schnack arbeitet.
Poet and publisher Asger Schnack visiting together with the author Dina Charlotte Damgaard Bodé, who currently is working at Asger Schnack’s publishing house.
Skrevet af Asger Schnack d. 26. September 2022.
Skrevet av Asger Schnack 26. september 2022.
Geschrieben von Asger Schnack am 26. September 2022.
Written by Asger Schnack on 26 September 2022.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Full aktivitet i rentryksafdelingen.
Full aktivitet i rentrykksavdelingen.
Aktivität in der Repro-Abteilung.
Full activity in the prepress department.
Philipp Lee skærer plakater.
Philipp Lee skærer plakater.
Philipp Lee schneidet Plakate.
Philipp Lee cutting posters.
Amanda Slaikjer Hansen betjener Phase One Kameraet.
Amanda Slaikjer Hansen betjener Phase One Kameraet.
Amanda Slaikjer Hansen bedient die Phase One Kamera.
Amanda Slaikjer Hansen operates the Phase One Camera.
Michael Bülow vurderer proofs (prøve-print).
Michael Bülow vurderer proofs (prøvetrykk).
Michael Bülow begutachtet Proofs (Probedruck).
Michael Bülow assesses the proofs (test print).
Tom Pedersen skifter trykplader på en af 8-farve maskinerne.
Tom Pedersen skifter trykkplader på en av 8-fargemaskinene.
Tom Pedersen wechselt Druckplatten an einer der 8-Farben-Maschinen.
Tom Pedersen changes printing plates on one of the 8-colour machines.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Maleriets sted’.
Udgivet af Vibeke Tøjner.
Grafisk design: Vibeke Tøjner.
‘Maleriets sted’.
Utgitt av Vibeke Tøjner.
Grafisk design: Vibeke Tøjner.
‘Maleriets sted’.
Herausgegeben von Vibeke Tøjner.
Grafikdesign: Vibeke Tøjner.
‘Maleriets sted’.
Published by Vibeke Tøjner.
Graphic design: Vibeke Tøjner.
‘Moderne i 100 år – Vilhelm Lauritzen Arkitekter’
af Christian Bundegaard.
Udgivet af Strandberg Publishing.
Grafisk design: Troels Faber/NR2154.
‘Moderne i 100 år – Vilhelm Lauritzen Arkitekter’
av Christian Bundegaard.
Utgitt av Strandberg Publishing.
Grafisk design: Troels Faber/NR2154.
‘Moderne i 100 år – Vilhelm Lauritzen Arkitekter’
von Christian Bundegaard.
Erschienen bei Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Troels Faber/NR2154.
‘Moderne i 100 år – Vilhelm Lauritzen Arkitekter’
by Christian Bundegaard.
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Troels Faber/NR2154.
‘Mod sædvane’ af Birgitte Possing.
Udgivet af Strandberg Publishing.
Grafisk design: Søren Damstedt, Trefold.
‘Mod sædvane’ av Birgitte Possing.
Utgitt av Strandberg Publishing.
Grafisk design: Søren Damstedt, Trefold.
‘Mod sædvane’ von Birgitte Possing.
Erschienen bei Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Søren Damstedt, Trefold.
‘Mod sædvane’ by Birgitte Possing.
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Søren Damstedt, Trefold.
‘Soil Sickness Society’.
Udgivet af Rønnebæksholm.
Grafisk design: Anni Vestergaard.
‘Soil Sickness Society’.
Utgitt av Rønnebæksholm.
Grafisk design: Anni Vestergaard.
‘Soil Sickness Society’.
Erschienen bei Rønnebæksholm.
Grafikdesign: Anni Vestergaard.
‘Soil Sickness Society’.
Published by Rønnebæksholm.
Graphic design: Anni Vestergaard.
‘Tetzen-Lunds kunstsamling’
af Jesper Svenningsen.
Udgivet af Strandberg Publishing.
Grafisk design: Troels Faber/NR2154.
‘Tetzen-Lunds kunstsamling’
av Jesper Svenningsen.
Utgitt av Strandberg Publishing.
Grafisk design: Troels Faber/NR2154.
‘Tetzen-Lunds kunstsamling’
af Jesper Svenningsen.
Erschienen bei Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Troels Faber/NR2154.
‘Tetzen-Lunds kunstsamling’
af Jesper Svenningsen.
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Troels Faber/NR2154.
‘It might be beautiful – The Art Collector Rolf Stenersen’.
Udgivet af Munch Museet, Oslo og Kode, Bergen.
Grafisk design: Jens Johan Tandberg / Munch og Martin Asbjørnsen.
‘It might be beautiful – The Art Collector Rolf Stenersen’.
Utgitt av Munch Museet, Oslo og Kode, Bergen.
Grafisk design: Jens Johan Tandberg / Munch og Martin Asbjørnsen.
‘It might be beautiful – The Art Collector Rolf Stenersen’.
Erschienen bei Munch Museet, Oslo, Norwegen und Kode, Bergen, Norwegen.
Grafikdesign: Jens Johan Tandberg / Munch og Martin Asbjørnsen.
‘It might be beautiful – The Art Collector Rolf Stenersen’.
Published by Munch Museet, Oslo and Kode, Bergen.
Graphic design: Jens Johan Tandberg / Munch og Martin Asbjørnsen.
‘Sleeping State of Being’ af Sara Skorgan Teigen.
Udgivet af forlaget Journal, Sverige.
Grafisk design: Sara Skorgan Teigen.
‘Sleeping State of Being’ av Sara Skorgan Teigen.
Utgitt av Journal, Sverige.
Grafisk design: Sara Skorgan Teigen.
‘Sleeping State of Being’ von Sara Skorgan Teigen.
Erschienen bei Journal, Schweden.
Grafikdesign: Sara Skorgan Teigen.
‘Sleeping State of Being’ by Sara Skorgan Teigen.
Published by Journal, Sweden.
Graphic design: Sara Skorgan Teigen.
‘Hvis tiden er vigtig’ af Sonja Lillebæk Christensen og Camilla Rasborg (red.).
Udgivet af Udstillingsstedet Sydhavn Station.
Grafisk design: Matilde Best.
‘Hvis tiden er vigtig’ av Sonja Lillebæk Christensen og Camilla Rasborg (red.).
Utgitt av Udstillingsstedet Sydhavn Station.
Grafisk design: Matilde Best.
‘Hvis tiden er vigtig’ von Sonja Lillebæk Christensen und Camilla Rasborg (Red.).
Erschienen bei Udstillingsstedet Sydhavn Station.
Grafikdesign: Matilde Best.
‘Hvis tiden er vigtig’ by Sonja Lillebæk Christensen and Camilla Rasborg (ed.).
Published by Udstillingsstedet Sydhavn Station.
Graphic design: Matilde Best.
‘Collecting Nature’ af Clive Aslet og Svante Helmbaek Tirén.
Udgivet af Bokförlaget Stolpe, Sverige.
Grafisk design: Patric Leo.
‘Collecting Nature’ av Clive Aslet og Svante Helmbaek Tirén.
Utgitt av Bokförlaget Stolpe, Sverige.
Grafisk design: Patric Leo.
‘Collecting Nature’ von Clive Aslet und Svante Helmbaek Tirén.
Erschienen bei Bokförlaget Stolpe, Schweden.
Grafikdesign: Patric Leo.
‘Collecting Nature’ by Clive Aslet and Svante Helmbaek Tirén.
Published by Bokförlaget Stolpe, Sweden.
Graphic design: Patric Leo.