Uge 37
Uke 37
Woche 37
Week 37

12. - 18. september 2022
12. - 18. september 2022
12. - 18. September 2022
12th. - 18th. September 2022
courtesy of Vendsyssel Kunstmuseum, Gl. Estrup, Space Poetry
16.9.2022
16.9.2022
16.9.2022
16th september 2022

Vendsyssel Kunstmuseum til trykstart
Vendsyssel Kunstmuseum til trykkstart
Vendsyssel Kunstmuseum zur Druckabnahme
Vendsyssel Kunstmuseum at the printing start-up


Museumsinspektør Kirsten Tange Maagaard til trykstart på ‘Dage og Rum’.

Kataloget udgives af Vendsyssel Kunstmuseum i forbindelse med udstillingen af samme navn, der åbner den 1. oktober i år og vises frem til den 8. januar 2023.

Museumsinspektør Kirsten Tange Maagaard til trykkstart på ‘Dage og Rum’.

Katalogen utgis av Vendsyssel Kunstmuseum i forbindelse med utstillingen av samme navn, som åpner den 1. oktober i år og vises frem til den 8. januar 2023.

Museumsinspektorin Kirsten Tange Maagaard bei der Druckabnahme von ‘Dage og Rum’ (‘Tage und Raum’).

Der Katalog wird vom Vendsyssel Art Museum anlässlich der gleichnamigen Ausstellung herausgegeben, die dieses Jahr am 1. Oktober eröffnet und bis zum 8. Januar 2023 zu sehen sein wird.

Museum inspector Kirsten Tange Maagaard at the printing start-up of ‘Dage og Rum’ (‘Days and Room’).

The catalog is published by Vendsyssel Art Museum in connection with the exhibition of the same name, which opens on 1 October this year and can be visited until 8 January 2023.

Gl. Estrup på arbejdsbesøg
Gl. Estrup på arbeidsbesøk
Gl. Estrup auf Arbeitsbesuch
Gl. Estrup visiting


Marie Kirstine Elkjær, museumsinspektør på Gl. Estrup, arbejder med opsætningen af ‘Herregårdshistorier’ sammen med Else Marie Madsen.

Til samme udgivelse ligger et tapet fra 1700-tallet klar til scanning med PhaseOne kameraet.

Marie Kirstine Elkjær, museumsinspektør på Gl. Estrup, arbeider med oppsetningen av ‘Herregårdshistorier’ sammen med Else Marie Madsen.

Til samme utgivelse ligger tapen fra 1700-tallet klar til skanning med PhaseOne kameraet.

Marie Kirstine Elkjær, Museumsinspektorin bei Gl. Estrup, arbeitet zusammen mit Else Marie Madsen an der Gestaltung von ‘Herregårdshistorier’.

Zur selbigen Publikation sehen Sie oben eine Tapete, bereit zum Scannen mit der PhaseOne-Kamera.

Marie Kirstine Elkjær, museum inspector at Gl. Estrup, working with the set-up of ‘Herregårdshistorier’ together with Else Marie Madsen.

For the same publication, a wallpaper from the 18th century is ready for scanning with the PhaseOne camera.

Space Poetry til trykstart
Space Poetry til trykkstart
Space Poetry zur Druckabnahme
Space Poetry at the printing start-up


Matchprint fra bogen ‘White Cube Installations’ af Jesper Rasmussen, der udgives af Space Poetry. Den indeholder fotos fra museer rundt om i verden og viser udstillings­lokaler, hvor alle kunstgenstande er retoucheret væk.

Kunstneren med omslaget.

Matchprint fra boken ‘White Cube Installations’ av Jesper Rasmussen, som utgis av Space Poetry. Den inneholder fotos fra museer rundt om i verden og viser utstillings­lokaler, hvor alle kunstgjenstandene er retusjert bort.

Kunstneren med omslaget.

Matchprint zum Buch ‘White Cube Installations’, erschienen bei Space Poetry. Es enthält Fotos von Museen auf der ganzen Welt und zeigt Ausstellungsräume, in denen alle Kunstobjekte wegretuschiert wurden.

Der Künstler Jesper Rasmussen mit dem Umschlag.

Match print from the book ‘White Cube Installations’ published by Space Poetry. It contains photos from museums around the world and shows exhibition rooms where all art objects have been retouched away.

The artist Jesper Rasmussen with the cover.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press


Amanda Slaikjer Hansen, som er udstationeret i scannerafdelingen i nogle måneder, i fuld gang med at lave matchprint.

Herover mediegrafikerelev Queensley Ayuk i gang med grafisk opsætning.

Amanda Slaikjer Hansen, som er utstasjonert i skanneravdelingen i noen måneder, i full gang med å lage matchprint.

Herover mediegrafikerelev Queensley Ayuk i gang med grafisk opsætning.

Amanda Slaikjer Hansen, für einige Monate in der Scannerabteilung stationiert, arbeitet mit Matchprints.

Oben Mediengrafik-Studentin Queensley Ayuk bei einer grafischen Arbeit.

Amanda Slaikjer Hansen, who is stationed in the scanner department for a few months, busy making match prints.

Above, media graphics student Queensley Ayuk in the process of graphic setup.
Sabine Schönbohm.
Sabine Schönbohm.
Sabine Schönbohm.
Sabine Schönbohm.
Kirsten Jensen og Morten Lindberg ser på prøvetryk.
Kirsten Jensen og Morten Lindberg ser på prøvetrykk.
Kirsten Jensen und Morten Lindberg sehen auf einen Testdruck.
Kirsten Jensen and Morten Lindberg looking on a testprint.
Jan Solli og Angelika Köhnen checker rentryk.
Jan Solli og Angelika Köhnen sjekker rentrykk.
Jan Solli und Angelika Köhnen prüfen Aushänger.
Jan Solli and Angelika Köhnen checking print.