Uge 33
Uke 33
Woche 33
Week 33

15. - 21. august 2022
15. - 21. august 2022
15. - 21. August 2022
15th - 21st august 2022
courtesy of Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, Sportfahrer Verlag, Forlaget Aftryk, Disko Bay Publishing, Willa Holma Förlag, AKT Förlag

Ribe Kunstmuseum til trykstart
Ribe Kunstmuseum til trykkstart
Ribe Kunstmuseum zur Druckabnahme
Ribe Kunstmuseum at the printing start-up

Kuratorerne Simone Lind Rasmussen og Katrine Bruun Jørgensen
og grafiker Peter Folkmar ved trykstarten på ‘L.A.Ring – Årstiderne’. Kataloget udgives i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum.

Udstillingen af samme navn er baseret på Henrik Wivels forskning i kunstneren L. A. Rings (1854-1933) liv og værk og vises i Ribe fra den 17. september til den 15. januar 2023 og på Fuglsang Kunstmuseum fra den 3. februar til den 29. maj 2023.

Kataloget udgives på dansk og engelsk, herunder ses det danske omslag.
Kuratorene Simone Lind Rasmussen og Katrine Bruun Jørgensen
og grafiker Peter Folkmar ved trykkstarten på ‘L.A.Ring – Årstiderne’. Katalogen utgis i samarbeid med Fuglsang Kunstmuseum.

Utstillingen av samme navn er basert på Henrik Wivels forskning i kunstneren L. A. Rings (1854-1933) liv og verk og vises i Ribe fra den 17. september til den 15. januar 2023 og på Fuglsang Kunstmuseum fra den 3. februar til den 29. mai 2023.

Katalogen utgis på dansk og engelsk. Nedenfor ses det danske omslag.
Die Kuratorinnen Simone Lind Rasmussen und Katrine Bruun Jørgensen und Grafiker Peter Folkmar beim Druckstart von ‘L.A.Ring – Årstiderne’ (‘Jahreszeiten’). Der Katalog wird in Zusammenarbeit mit dem Fuglsang Art Museum herausgegeben.

Die gleichnamige Ausstellung basiert auf Henrik Wivels Recherchen zu Leben und Werk des Künstlers L.A. Ring (1854-1933) und wird vom 17. September bis 15. Januar 2023 in Ribe und bei Fuglsang Kunstmuseum vom 3. Februar bis 29. Mai 2023 gezeigt.

Der Katalog erscheint auf Dänisch und Englisch. Hierunter der dänische Umschlags.
Curators Simone Lind Rasmussen and Katrine Bruun Jørgensen
and graphic artist Peter Folkmar at the printing start of ‘L.A.Ring – Årstiderne’. The catalog is published in collaboration with Fuglsang Art Museum.

The exhibition of the same name is based on Henrik Wivel’s research into the life and work of the artist L.A. Ring (1854-1933) and will be shown in Ribe from 17th September to 15th January 2023 and at Fuglsang Art Museum from 3rd February to 29th May 2023.

The catalog is published in Danish and English. Below the Danish cover.‘Sportfahrer Verlag’ til trykstart


‘Sportfahrer Verlag’ til trykkstart


Sportfahrer Verlag zur Druckabnahme


‘Sportfahrer Verlag’ at the printing start-up

Forlægger Robert Weber og redaktør Herbert Becker til trykstart på ‘Brun Motorsport 1966-2009’, et trebindsværk om den sweiziske racerkører Walter Brun og det team, han grundlagde: ‘Brun Motorsport GmbH’.

Trykstarten foregik på 3 maskiner, her trykker
Thomas Juul.
Forlegger Robert Weber og redaktør Herbert Becker til trykstart på ‘Brun Motorsport 1966-2009’,et trebindsverk om den sveitsiske racerkører Walter Brun og det team, han grundla: ‘Brun Motorsport GmbH’.

Trykkstarten foregikk på 3 maskiner, her trykker
Thomas Juul.
Verleger Robert Weber und Herausgeber Herbert Becker bei der Druckabnahme von ‘Brun Motorsport 1966-2009’, einem dreibändigen Werk über den Schweizer Rennfahrer Walter Brun und das von ihm gegründeten Team: ‘Brun Motorsport GmbH’.

Der Druck erfolgte auf 3 Maschinen, hier druckt Thomas Juul.
Publisher Robert Weber and editor Herbert Becker at the printing start-up of ‘Brun Motorsport 1966-2009’, a three-volume work about the Swiss racing driver Walter Brun and the team he founded: 'Brun Motorsport GmbH' i>.

The printing took place on 3 machines, here Thomas Juul is printing.

Susanne Wellm til trykstart
Susanne Wellm til trykkstart
Susanne Wellm zur Druckabnahme
Susanne Wellm at the printing start-up

Billedkunstner Susanne Wellm fotograferet ved Narayanas gæstelejligheder på vej til trykstart på ‘Weaving Time’, der udgives af Forlaget Aftryk.
Billedkunstner Susanne Wellm fotografert ved Narayanas gjesteleiligheter på vei til trykkstart på ‘Weaving Time’, som utgis av Forlaget Aftryk.
Künstlerin Susanne Wellm fotografiert bei Narayana Press’ Gästeapartments auf dem Weg zur Druckabnahme von ‘Weaving Time’, erschienen beim Verlag Aftryk.
Artist Susanne Wellm photographed at Narayana Press’ guest apartments on the way to the printing start of ‘Weaving Time’, published by Forlaget Aftryk.
Trykark fra bogen. Susanne Wellm arbejder bl.a. med at kombinere fotografiske billeder med vævning og tekstiler.
Trykkark fra boken. Susanne Wellm arbejder bl.a. med å kombinere fotografiske bilder med vevning og tekstiler.
Druckbogen zum Buch. Susanne Wellm arbeitet u.a. mit der Kombination von Fotografie, Gewebtem und Textilien.
Printing sheet from the book. Susanne Wellm works i.a. combining photographic images with weaving and textiles.

‘Disko Bay Publishing’ til trykstart
‘Disko Bay Publishing’ til trykkstart
‘Disko Bay Publishing’ zur Druckabnahme
‘Disko Bay Publishing’ at the printing start-up

Forlægger Stinus Duch, grafiker Louis Montes og billedkunstner Absalon Kirkeby sammen med trykker Preben Andersen ved trykningen af omslaget til ‘Still Fantasy’ i CMYK + gul pantonefarve på gråt Geltex. Bogen udgives af Disko Bay Publishing.
Forlegger Stinus Duch, grafiker Louis Montes og billedkunstner Absalon Kirkeby sammen med trykker Preben Andersen ved trykkingen av omslaget til ‘Still Fantasy’ i CMYK + gul pantonefarge på grått Geltex. Boken utgis av Disko Bay Publishing.
Verleger Stinus Duch, Grafiker Louis Montes und Künstler Absalon Kirkeby zusammen mit Drucker Preben Andersen beim Druck des Umschlages für ‘Still Fantasy’ in CMYK + gelber Pantone-Farbe auf grauem Geltex. Das Buch wird von Disko Bay Publishing veröffentlicht.
Publisher Stinus Duch, graphic designer Louis Montes and artist Absalon Kirkeby together with printer Preben Andersen when printing the cover for ‘Still Fantasy’ in CMYK + yellow pantone color on gray Geltex. The book is published by Disko Bay Publishing.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Tom Pedersen trykker ‘Brun Motorsport 1966-2009’.
Tom Pedersen trykker ‘Brun Motorsport 1966-2009’.
Tom Pedersen druckt ‘Brun Motorsport 1966-2009’.
Tom Pedersen printing ‘Brun Motorsport 1966-2009’.
Frank Nilsson fra serviceteam leverer papir.
Frank Nilsson fra serviceteam leverer papir.
Frank Nilsson vom Serviceteam liefert Papier.
Frank Nilsson from the service team delivers paper.
Prøvetryk på guldpapir. Arket skal indgå i en børnebog, der udgives af
Willa Holma Förlag, Sverige.
Prøvetrykk på gullpapir. Arket skal inngå i en barnebok som utgis av
Willa Holma Förlag, Sverige.
Probedruck auf Goldpapier. Der Bogen soll in ein Kinderbuch eingearbeitet werden, das bei Willa Holma Förlag, Schweden, erscheint.
Test print on gold paper. The sheet is to be included in a children’s book published by Willa Holma Förlag, Sweden.
Ark fra en kunst-adventskalender, der udgives af AKT Förlag, Sverige.
Ark fra en kunst-adventskalender, som utgis av AKT Förlag, Sverige.
Druckbogen aus einem Kunst-Adventskalender, herausgegeben von AKT Förlag, Schweden.
Printing sheet from an art advent calendar published by AKT Förlag, Sweden.
De økologiske grøntsager trives på markerne.
De økologiske grønnsaker trives ute på åkeren.
Das Bio-Gemüse gedeiht auf den Feldern.
The organic vegetables thrive in the fields.