Lidt om bierne
Litt om biene
Über die Honigbienen
About the honey bees

14. august 2022
14. august 2022
14. August 2022
14th august 2022
Bierne har travlt i den økologiske mark med honningurt.
Biene har det travelt på den økologiske marka med honningurt.
Die Bienen arbeiten fleißig auf dem Biofeld mit Phacelia.
The bees are busy in the organic field with Phacelia.
Spande med drikkevand og Lecakugler som trædesten for bierne.
Spann med drikkevann til biene og lecasteiner til å stå på mens de drikker.
Eimer mit Trinkwasser und Leca-Kugeln als Trittsteine ​​für die Bienen.
Buckets with drinking water and Leca pebbles as stepping stones for the bees.
‘Bihuset’, der er indrettet til tapning af honningen.
‘Bihuset’, som er innrettet til tapping af honningen.
Das ‘Bienenhaus’, das zum Abfüllen des Honigs eingerichtet ist.
‘The Bee House’ furnished for tapping honey.
Bigården.
Bigården.
Die Bienenstöcke.
The bee yard.
Bierne flyver hjem til stadet med fyldte ‘pollenbukser’, hvis farve afhænger af hvilke pollen de samler, her er de hvide. En bi samler en teskefuld honning i løbet af sit liv.
Biene flyr hjem til bikuben med oppfylte ‘pollenbukser’, hvis farve avhenger av hvilken pollen de har samlet inn. Her er de hvite. En bie innsamler ca. en teskje med honning i løpet av sitt liv.
Die Bienen fliegen mit ‘Pollenhose’, deren Farbe von den Pollen abhängt, die sie sammeln, zum Bienenstock zurück. Hier sind die Pollen weiß. Eine Biene sammelt im Laufe ihres Lebens einen Teelöffel Honig.
The bees are returning to the hive with filled ‘pollen pants’, the color of which depends on the pollen they collect, here they are white. One bee collects one teaspoon of honey in a lifetime.
Forseglingen skrabes af de fyldte honningtavler, ...
Forseglingen skrapes av de oppfylte honningtavler, ...
Von den gefüllten Honigtafeln wird das Siegel abgekratzt, ...
The wax cappings are scraped from the filled honey combs, ...
... inden tavlerne sættes i honningslyngen.
... innen tavlene settes i honningslyngen.
... bevor die Tafeln in die Schleuder kommen.
... before the combs are placed in the centrifuge.
Her bliver honningen slynget ud af tavlerne.
Her blir honningen slynget ut av tavlene.
Hier wird der Honig aus den Tafeln herausgeschleudert.
The honey is slinged out from the wax.
Honningen tappes fra slyngen.
Honningen tappes fra slyngen.
Der Honig wird aus der Schleuder gezapft.
Then the honey is tapped from the centrifuge ...
Den filtreres ad flere omgange, så den er helt ren.
Den filtreres flere ganger så den blir helt ren.
Er wird mehrmals gefiltert, so dass er ganz rein ist.
... and passed through a sieve, until it is completely pure.
Den færdige honning på glas.
Den ferdige honning på glass.
Der fertige Honig im Glas.
The honey jar.