Uge 31
Uke 31
Woche 31
Week 31

01. - 07. august 2022
01. - 07. august 2022
01. - 07. August 2022
1st - 7th august 2022
courtesy of Kunstmuseum Brandts, Den Hirschsprungske Samling, Vejen Kunstmuseum
Morten Lindberg trykker.
Morten Lindberg trykker.
Morten Lindberg beim Druck.
Morten Lindberg is printing.

Kunstmuseum Brandts til trykstart
Kunstmuseum Brandts til trykkstart
Kunstmuseum Brandts zur Druckabnahme
Kunstmuseum Brandts at the printing start-up

Omslaget til ‘Toulouse Lautrec’, der udgives af Kunstmuseum Brandts. Bogen udgives i forbindelse med udstillingen ‘Toulouse-Lautrec og stjernerne fra Montmartre’, der vises fra den 13. september til den 15. januar 2023.
Omslaget til ‘Toulouse Lautrec’, som utgis av Kunstmuseum Brandts. Boken utgis i forbindelse med utstillingen ‘Toulouse-Lautrec og stjernerne fra Montmartre’, som vises fra den 13. september til den 15. januar 2023.
Das Cover von ‘Toulouse Lautrec’, herausgegeben vom Kunstmuseum Brandts. Das Buch erscheint anlässlich der Ausstellung ‘Toulouse-Lautrec und die Sterne von Montmartre’, die vom 13. September bis 15. Januar 2023 stattfindet.
The cover of ‘Toulouse Lautrec’, published by Kunstmuseum Brandts. The book is published in connection with the exhibition ‘Toulouse-Lautrec and the stars from Montmartre’, which will be held from 13 September to 15 January 2023.

Museumsinspektør Linnea Mølbak Szilas bladrer et falset rentryk igennem.
Museumsinspektør Linnea Mølbak Szilas blar igjennom et falset rentrykk ved trykkstarten.
Museumsinspektorin Linnea Mølbak Szilas blättert zu Beginn des Drucks durch einen Aushänger.
Museum inspector Linnea Mølbak Szilas flips through a folded printed sheet before the production begins.

Den Hirschsprungske Samling til trykstart
Den Hirschsprungske Samling til trykkstart
Den Hirschsprungske Samling zur Druckabnahme
Den Hirschsprungske Samling at the printing start-up

Direktør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, ved trykstarten på ‘Ejnar Nielsen’, der udgives af Den Hirschsprungske Samling og Vejen Kunstmuseum. Billederne sammenlignes med matchprint.
Direktør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, ved trykkstarten på ‘Ejnar Nielsen’, som utgis av Den Hirschsprungske Samling og Vejen Kunstmuseum. Bildene sammenlignes med matchprint.
Direktorin des Museums, Gertrud Oelsner, beim Druckbeginn von ‘Ejnar Nielsen’, herausgegeben von Den Hirschsprungske Samling und Vejen Kunstmuseum. Die gedruckten Bilder werden mit Matchprints verglichen.
Director of Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, at the printing start-up of ‘Ejnar Nielsen’, published by Den Hirschsprungske Samling and Vejen Kunstmuseum. The printed pictures are compared with match prints.
Bogen udgives i anledning af en udstilling om Ejnar Nielsen. Den vises i København i perioden
fra den 24. august til den 11. december og i Vejen fra den 28. januar til den 13. august 2023.
Boken utgis i anledning av en utstilling om Ejnar Nielsen. Den vises i København i perioden
fra den 24. august til den 11. desember og i Vejen fra den 28. januar til den 13. august 2023.
Das Buch erscheint anlässlich einer Ausstellung über Ejnar Nielsen. Dise kan 24. August bis 11. Dezember in Kopenhagen und vom 28. Januar bis 13. August 2023 in Vejen besucht werden.
The book is published on the occasion of an exhibition about Ejnar Nielsen. It will be shown in Copenhagen in the period
from 24 August to 11 December and in Vejen from 28 January to 13 August 2023.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Niels Skotsmann kører trykte paller væk fra trykmaskinen, mens nye papirpaller står klar. Serviceteam sørger for pakning og forsendelse og for at der altid er papir til opgaverne.
Niels Skotsmann kjører trykte paller vekk fra trykkmaskinen, mens nye papirpaller står klar. Serviceteam sørger for pakking og forsendelse og for at det alltid er papir til oppgavene.
Niels Skotsmann fährt fertige Paletten von der Druckmaschine weg, während neue Papierpaletten bereitstehen. Das Serviceteam kümmert sich um Verpackung und Versand und dass immer genügend Papier für die Aufgaben da ist.
Niels Skotsmann takes pallets with printed matter away from the printing machine, while new paper pallets are ready. The service team takes care of packing and shipping and that there always is paper for the tasks.
Kristin Franken gennemgår detaljer i formateringen af tabelceller med mediegrafikerelev
Queensley Ayuk, som er ved at lave grafisk opsætning af et tidsskrift med tabeller.
Kristin Franken gjennomgår detaljer i formateringen af tabellceller med mediegrafikerelev
Queensley Ayuk, som er i ferd med å lage en grafisk oppsetning av et tidsskrift med tabeller.
Kristin Franken bespricht die Details der Formatierung von Tabellenzellen mit Mediengrafikstudentin Queensley Ayuk, die ein Grafiklayout für ein Magazin mit Tabellen erstellt.
Kristin Franken reviews the details of formatting table cells with media graphics student Queensley Ayuk, who is doing a graphic layout for a magazine with tables.
Philipp Lee trykker stort format på Roland 900 maskinen.
Philipp Lee trykker stort format på Roland 900 maskinen.
Philipp Lee druckt Großformat auf der Roland 900 Maschine.
Philipp Lee prints large format on the Roland 900 machine.
Bierne besøger flittigt den økologiske mark med honningurt.
Biene besøker flittigt den økologiske åkeren med honninggress.
Die Bienen besuchen fleißig das Biofeld mit Phacelia.
The bees frequently visit the organic field with phacelia.