Lidt om jerseykøerne
Litt om jerseykuene
Über die Jersykühe
About the jersey cows

06. august 2022
06. august 2022
06. August 2022
6th august 2022
Køerne i morgendisen. Den økologiske besætning består i øjeblikket af 13 malkekøer, 12 kvier og 4 kalve, alle af racen Jersey.
Jerseykøer er gode malkekøer, deres mælk har et højere indhold af fedt og protein samt en række vitaminer og mineraler, end mælken fra andre racer.
Kuene i morgendisen. Den økologiske besetning består i øyeblikket av 13 melkekuer, 12 kviger og 4 kalver, alle af rasen Jersey.
Jerseykuer er goe malkekuer, deres melk har et høyere innhold af fedt og protein samt en rekke vitaminer og mineraler, enn melken fra andre raser.
Die Kühe im Morgennebel. Die Bio-Herde besteht derzeit aus 13 Milchkühen, 12 Färsen und 4 Kälbern, alle der Rasse Jersey.
Jersey-Kühe sind gut Milchkühe. Ihre Milch hat einen höheren Fett- und Eiweißgehalt sowie eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen als die Milch anderer Rassen.
The cows in the morning mist. The organic herd currently consists of 13 dairy cows, 12 heifers and 4 calves, all of the Jersey breed.
Jersey cows are good milking cows, their milk has a higher content of fat and protein as well as a number of vitamins and minerals than the milk of other breeds.
Der er sat nye klø-børster op til køerne, de er populære og er en god pelspleje.
Dyrene kan vippe børsterne op, så de også kan klø på ryggen.
Der er satt opp nye klø-børster op til kuene, de er populære og er en god pelspleie.
Dyrene kan vippe børstene opp, så de også kan klø på ryggen.
Für die Kühe wurden neue Bürsten installiert, sie sind beliebt und eine gute Fellpflege.
Die Tiere können die Bürsten hochklappen, damit sie sich auch am Rücken kratzen können.
New cattle brushes have been installed for the cows, they are popular and are good fur care.
The animals can tilt the brushes up so they can also scratch their backs.
Den sidste nye kalv, som blev født den 24. juli, ligger sammen med sin mor i kælveboksen.
Den siste nye kalv, som ble født den 24. juli, ligger sammen med sin mor i kalveboksen.
Das letzte neue Kälbchen, das am 24. Juli geboren wurde, liegt bei seiner Mutter in der Kälberbox.
The last new calf, which was born on July 24, lies with its mother in the calf box.
En tid dier kalvene hos deres mor, ...
En tid dier kalvene hos deres mor, ...
Eine Zeit lang bekommen die Kälber Milch von ihrer Mutter, ...
For a time the calves nurse with their mother, ...
... og en overgang drikker de fra en såkaldt suttespand.
... og senere drikker de en periode fra et såkaldt sugespann.
... und übergangsweise trinken sie von einem sogenannten Säugeeimer.
... and for a while they drink from a so-called sucking bucket.
De finder ret hurtigt ud af at få det sidste med og drikke fra spanden.
De finner ganske fort ut av hvordan de får de siste dråper med og å drikke fra spannet.
Nichts übriglassen!
They quickly figure out how to get the last drop and drink from the bucket.
Såsnart kalvene er store nok, kommer de ud på græs.
Når kalvene er store nok, kommer de med det samme ut på gress.
Sobald die Kälber groß genug sind, kommen sie auf die Weide.
As soon as the calves are big enough, they are put out to grass.
Tine Meyer kom forbi, da denne kalv lige var blevet født på marken og straks var ved at komme på benene.
Tine Meyer kom forbi, da denne kalv akkurat var blitt født ute på marken og straks var prøvde å komme opp på beina.
Tine Meyer kam vorbei, als dieses Kalb gerade auf der Weide geboren war und sofort auf die Beine kam.
Tine Meyer came by when this calf had just been born in the field and was immediately getting on its feet.

Den økologiske mælk
Den økologiske melk
Die Bio-Milch
The organic milk

Noget af den økologiske mælk bliver solgt og noget bliver brugt i køkkenet. Her er Catrine Marcussen ved at skumme fløden af mælken.
Noe av den økologiske melk blir solgt og noe blir brukt i kjøkkenet. Her er Catrine Marcussen igang med å skumme fløten af melken.
Ein Teil der Bio-Milch wird verkauft und ein Teil in der Küche verwendet. Hier schöpft Catrine Marcussen den Rahm aus der Milch.
Some of the organic milk is sold and some is used in the kitchen. Here is Catrine Marcussen skimming the cream from the milk.
Fløden bliver kærnet til smør, der her er blevet rørt ...
Fløten blir kjærnet til smør, som her er blitt rørt ...
Die Sahne wird zu Butter geschlagen, die hier gerührt wurde ...
The cream is churned into butter, which has been stirred here ...
... og er klar til brug.
... og er klar til bruk.
... und ist tischbereit.
... and is ready for use.
Mælken transporteres og opbevares i mælkejunger.
Melken transporteres og oppbevares i melkespann.
Die Milch wird in Milchkannen transportiert und gelagert.
The milk is transported and stored in milk jugs.
Andreas Jansen har lavet rigtig flødeis og er ved at anrette den.
Andreas Jansen har laget fløteis og er igang med å anrette den.
Andreas Jansen hat Eis hergestellt und bereitet es zu.
Andreas Jansen has made ice cream and is preparing it.
Her er en færdig dessert.
Her er en ferdig dessert.
Hier das fertige Dessert.
Here is a finished dessert.