Uge 30
Uke 30
Woche 30
Week 30

25. - 31. juli 2022
25. - 31. juli 2022
25. - 31. Juli 2022
25th - 31st july 2022
courtesy of Kunstmuseum Brandts, Phaunie v. Klynggaard Forlag, Forlaget Journal, Teologi for lægfolk, Fenhann Furniture, Forlaget Press, Norge, Kirstine Vaaben, Aarhus Universitetsforlag, Muuto, Folkhögskolan, Kalmar Län, Sverige
Angelika Köhnen checker en omslagsopsætning til tryk.
Angelika Köhnen sjekker en omslagsopsætning til tryk.
Angelika Köhnen prüft den Ausschuss eines Umschlages zum Druck.
Angelika Köhnen checking the imposition of a cover for printing.

Nanna Ernst til trykstart
Nanna Ernst til trykkstart
Nanna Ernst zur Druckabnahme
Nanna Ernst at the printing start-up

Tegner Nanna Ernst til trykstart på kort og små plakater. De er en del af et projekt om at få børn ud i naturen, finde spiselige ting og lave mad af dem.
Tegner Nanna Ernst til trykkstart på kort og små plakater. De er en del af et prosjekt om å få børn ut i naturen, finne spiselige ting og lage mat av dem.
Künstlerin Nanna Ernst bei der Druckabnahme von Karten und Kleinplakaten. Sie sind Teil eines Projekts, um Kindern die Natur näherzubringen, und Essbares zum Kochen zu finden.
Artist Nanna Ernst at the printing start-up of cards and small posters. They are part of a project to get children out into nature and find edible things for cooking.

Forlaget Journal, Sverige, på arbejdsbesøg og til trykstart på flere bøger
Forlaget Journal, Sverige, på arbeidsbesøk og til trykkstart på flere bøker
Verlag Journal, Schweden, zur Druckabnahme von mehreren Bücher
Publisher Journal, Sweden, on a work visit and printing start-up of several books

Fotograf Karl Henrik Edlund fra Finland til trykstart på ‘Eden’, en fotobog om hans bedstefars sted i Åland.
Fotograf Karl Henrik Edlund fra Finland til trykkstart på ‘Eden’, en fotobok om hans bestefars sted i Åland.
Fotograf Karl Henrik Edlund aus Finnland bei der Druckabnahme von ‘Eden’, einem Fotobuch über die Heimat seines Großvaters im Åland.
Photographer Karl Henrik Edlund from Finland at the printing start-up of ‘Eden’, a photo book about his grandfather’s place in Åland.
Forlægger Gösta Flemming får de sidste rettelser til tryk på plads inden tryk sammen med Marianne Kewitz.
Forlegger Gösta Flemming får de siste rettelser til trykk på plass sammen med Marianne Kewitz.
Verleger Gösta Flemming nimmt die letzten Korrekturen vor dem Druck vor, hier gemeinsam mit Marianne Kewitz.
Publisher Gösta Flemming gets the final corrections for printing in place together with Marianne Kewitz.
Trykark med spejle, der indklæbes i blindpræg på for- og bagsiden af ‘Eden’.
Klik på billedet for at se dummy af omslaget.
Trykkark med speil, som innklebes i blindpreg på for- og baksiden av ‘Eden’.
Klikk på bildet for å se dummy af omslaget.
Druckbogen mit ‘Schildern’, die auf Vorder- und Rückseite von ‘Eden’ geklebt werden. Klicken Sie auf das Bild, um einen Dummy des Covers zu sehen.
Printing sheet with labels that will be glued into a debossed area on the front and back of ‘Eden’. Click on the image to see a dummy of the cover.
Fotograf Susanne Otterberg, der bor i Gamlestan i Göteborg, ses her sammen med Gösta Flemming ved trykstarten på ‘From Gamlestan With Love’ med billeder fra kvarteret.
Fotograf Susanne Otterberg, som i Gamlestan i Göteborg, ses her sammen med Gösta Flemming ved trykkstarten på ‘From Gamlestan With Love’ med bilder fra kvarteret.
Fotografin Susanne Otterberg, die in Gamlestan in Göteborg lebt, hier zusammen mit Gösta Flemming bei der Druckabnahme von ‘From Gamlestan With Love’ mit Fotos aus der Nachbarschaft.
Photographer Susanne Otterberg, who lives in Gamlestan in Göteborg, seen here together with Gösta Flemming at the printing start-up of ‘From Gamlestan With Love’ with photos from the neighbourhood.

‘Teologi for lægfolk’ til trykstart
Teologi for lægfolk til trykkstart
Teologi for lægfolk zur Druckabnahme
Teologi for lægfolk at the printing start-up

Leif Vestergaard, der er medforfatter til bogen og hans hustru Anne Kathrine Vestergaard til trykstart på ‘Tro i tiden’, der udgives af ‘Teologi for lægfolk’.
Leif Vestergaard, som er medforfatter til boken og hans hustru Anne Kathrine Vestergaard til trykkstart på ‘Tro i tiden’, som utgis av ‘Teologi for lægfolk’.
Leif Vestergaard, Mitautor des Buches, und seine Frau Anne Kathrine Vestergaard bei der Druckabnahme von ‘Tro i tiden', erschienen bei Teologi for lægfolk (‘Theologie für Ärzte’).
Leif Vestergaard, who is co-author of the book, and his wife Anne Kathrine Vestergaard at the printing start-up of ‘Tro i tiden’, published by Teologi for lægfolk.

Trykark fra bogen ‘Svenskarna och det heliga landet’, der udgives af Bokförlaget Stolpe, Sverige.
Trykkark fra boken ‘Svenskarna och det heliga landet’, som utgis av Bokförlaget Stolpe, Sverige.
Druckbogen zum Buch ‘Svenskarna och det heliga landet’ (‘Die Schweden und das Heilige Land’), herausgegeben von Bokförlaget Stolpe, Schweden.
Printing sheet from the book ‘Svenskarna och det heliga landet’ (‘The Swedes and the Holy Land’), published by Bokförlaget Stolpe, Sweden.

Eksempler på præg på omslag til softcover bøger
Eksempler på omslagspreg til softcoverbøker
Beispiele für Prägungen auf Softcover-Büchern
Examples of embossing on covers for softcover books

Tekst i sort foliepræg på ubestrøget papir med trykt motiv. Udgivet af Fenhann Furniture.
Tekst i sort foliepreg på ubestrøket papir med trykt motiv. Utgitt av Fenhann Furniture.
Text in schwarzem Folieneindruck auf ungestrichenem Papier mit Motivdruck. Von Fenhann Furniture.
Text in black foilstamping on uncoated paper with printed motiv. By Fenhann Furniture.
Tekst præget med metalfolie på ubestrøget papir, med trykt baggrund og ridsefast matkachering. Udgivet af Forlaget Press, Norge.
Tekst preget med metallfolie på ubestrøket papir, der er trykt og har fått rissefast mattkachering. Utgitt av Forlaget Press, Norge.
Mit Metallfolie geprägter Text auf bedrucktem und kratzfest kachierten ungestrichenem Papier. Von Forlaget Press, Norwegen.
Text foil stamped with metal foil on uncoated paper that has been printed and laminated with scratch-free matte foil. By Forlaget Press, Norway.
Foliepræg kan bruges til andet end tekst, her præget på et gennemfarvet papir. Udgivet af Kirstine Vaaben.
Foliepreg kan brukes til annet end tekst, her preget på et gjennomfarget papir. Utgitt av Kirstine Vaaben.
Die Folienprägung kann für anderes als Text verwendet werden, hier Prägung einer Figur auf farbigem Papier. Von Kirstine Vaaben.
Foil stamping can be used for other than text, here embossed on a colored paper. By Kirstine Vaaben.
Blindpræg præget nedad på en trykt titel på ubestrøget papir – fra serien ‘Tænkepauser’ udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Blindpreg preget oppover på en trykt tittel på ubestrøket papir – fra serien ‘Tænkepauser’ utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Blindprägung nach unten auf einem gedruckten Titel auf ungestrichenem Papier – aus der Serie ‘Tænkepauser’ (‘Denkpausen’) Aarhus Universitetsforlag.
Blind debossing on a printed title on uncoated paper – from the series ‘Tænkepauser’ (‘Reflections’), Aarhus University Press.
Blindpræg præget opad på tekst trykt på ubestrøget papir med ridsefast matkachering. Årstallene er præget med foliepræg. Udgivet af Muuto.
Blindpreg preget oppover på tekst trykt på ubestrøket papir med rissefast mattkachering. Årstallene er preget med foliepreg. Utgitt av Muuto.
Blindprägung nach oben auf Text gedruckt auf ungestrichenem Papier mit kratzfester Mattkaschierung. Die Jahreszahlen wurden mit einem Folienstempel geprägt. Von Muuto.
Blind embossing on text printed on uncoated paper with scratch-free matt lamination. The years are foil stamped. Published by Muuto.
Blindpræg præget nedad på karton med ridsefast matkachering. Udgivet af Folkhögskolan, Kalmar Län, Sverige.
Blindpreg preget ned i kartongen med rissefast mattkachering. Utgitt av Folkhögskolan, Kalmar Län, Sverige.
Blindprägung nach unten geprägt auf Karton mit kratzfester Mattkaschierung. Von Folkhögskolan, Kalmar Län, Schweden.
Blind debossing on carton with scratch-free matte lamination. By Folkhögskolan, Kalmar Län, Sweden.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Ordrestyrer Poul Lauritsen i aktion.
Ordrestyrer Poul Lauritsen i aksjon.
Projektleiter Poul Lauritsen in Aktion.
Project manager Poul Lauritsen in action.
Amancay Karottki korrigerer en scanning efter originalen.
Amancay Karottki korrigerer en skanning etter originalen.
Amancay Karottki korrigiert einen Scan nach dem Original.
Amancay Karottki corrects a scan after the original.
25.7.2022
25.7.2022
25.7.2022
25th july 2022