Uge 27
Uke 27
Woche 27
Week 27

4. - 10. juli 2022
4. - 10. juli 2022
4. - 10. Juli 2022
4. - 10. July 2022
courtesy of Udstillingsstedet Sydhavn Station, Maja Lisa Engelhardt
Fra bordet med nyere bøger, trykt hos Narayana Press, i trykkeriets indgang.
Fra bordet med nyere bøker, trykt hos Narayana Press, i trykkeriets inngang.
Vom Büchertisch im Eingang der Druckerei mit den neuesten Büchern, gedruckt bei Narayana Press.
From the display table with recent books, printed by Narayana Press, in the entrance of the printing house.

Udstillingsstedet Sydhavn Station til trykstart
Udstillingsstedet Sydhavn Station til trykkstart
Udstillingsstedet Sydhavn Station zur Druckabnahme
Udstillingsstedet Sydhavn Station at the printing start-up

Grafiker Matilde Best og kunstnerne Camilla Rasborg og Sonja Lillebæk laver en allersidste rettelse inden trykstart sammen med Johannes Pump i udkørselsafdelingen.
Grafiker Matilde Best og kunstnerne Camilla Rasborg og Sonja Lillebæk lager en aller siste rettelse innen trykkstart sammen med Johannes Pump i DTP-avdelingen.
Die Grafikerin Matilde Best und die Künstlerinnen Camilla Rasborg und Sonja Lillebæk
korrigieren zusammen mit Johannes Pump in der Ausgabeabteilung ein letztes Detail
vor dem Druckstart.
Before the printing start-up graphic designer Matilde Best and the artists Camilla Rasborg and Sonja Lillebæk
are making a final correction together with Johannes Pump in the output department.
‘Hvis tiden er vigtig’ er et 10års jubilæumskatalog for udstillings­stedet, der ligger på Sydhavns Station og hvor skiftende udstillinger vises i det tidligere DSB-udsalg, i den originale plakatfrise i S-togshallen og på et stort billboard under jernbanebroen. På de 10 år er der vist mere end 100 udstillinger. Her et enkelt trykark.
‘Hvis tiden er vigtig’ er en 10-års jubileumskatalog for udstillings­stedet, som ligger på Sydhavns Station og hvor skiftende udstillinger vises i det tidligere DSB-utsalg, i den originale plakatfrise i S-togshallen og på et stort billboard under jernbanebroen. På de 10 år er det vist mer enn 100 utstillinger. Her et enkelt trykkark.
‘Wenn Zeit wichtig ist’ ist ein Katalog zum 10-jährigen Jubiläum des Ausstellungsortes am Bahnhof Sydhavn, in dem wechselnde Ausstellungen gezeigt werden: im ehemaligen DSB-Verkauf, im Original-Plakatfries in der S-Bahn-Halle und auf einer großen Plakatwand unter der Eisenbahnbrücke. In den 10 Jahren wurden mehr als 100 Ausstellungen gezeigt. Hier ein Druckbogen.
‘If time is important’ is a 10-year anniversary catalog for the exhibition venue, located at Sydhavns Station and where changing exhibitions are shown in the former DSB sale, in the original poster frieze in the S-train hall and on a large billboard under the railway bridge. In the 10 years, more than 100 exhibitions have been shown. Here is a single printing sheet.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Morten Lindberg og Bjørn Bech.
Morten Lindberg og Bjørn Bech.
Morten Lindberg und Bjørn Bech.
Morten Lindberg and Bjørn Bech.
Tom Pedersen og Morten Lindberg gør klar til tryk.
Tom Pedersen og Morten Lindberg gjør klar til trykk.
Tom Pedersen und Morten Lindberg bereiten den Druck vor.
Tom Pedersen and Morten Lindberg preparing the next print.
Finn Ebbensgaard holder rent på maskinerne.
Finn Ebbensgaard holder det rent ved maskinene.
Finn Ebbensgaard hält die Maschienen sauber.
Finn Ebbensgaard keeping the machines clean.
Udsnit af monotypi af Maja Lisa Engelhardt.
Utsnitt av monotypi av Maja Lisa Engelhardt.
Auschnitt einer Monotypie von Maja Lisa Engelhardt.
Excerpt of a monotype by Maja Lisa Engelhardt.
Travlhed på CTP maskinerne, hvor trykpladerne bliver fremkaldt.
Travelt på CTP-maskinene, hvor trykkpladerne blir fremkaldt.
Betrieb an den CTP-Maschinen, wo die Druckplatten entwickelt werden.
Business on the CTP machines where the printing plates are developed.
Marianne Kewitz gør omslag klar til tryk.
Marianne Kewitz gjør omslag klar til trykk.
Marianne Kewitz macht Umschläge druckfertig.
Marianne Kewitz making cover ready for print.
Spændende strukturer på omslagene på bogbordet,
– klik for forstørrelse.
Spennende strukturer på omslagene på bokbordet,
– klikk for forstørrelse.
Spannende Strukturen auf den Umschlägen auf dem Büchertisch – zum Vergrößern anklicken.
Intriguing tactile book covers on the display table,
– click to enlarge.
Tom Pedersen trykker en ny udgave med den tidligere bog som reference.
Tom Pedersen trykker en ny utgave med den tidligere bok som referense.
Tom Pedersen druckt eine neue Ausgabe mit dem vorherigen Buch als Referenz.
Tom Pedersen is printing a new edition with the previous book as a reference.
Else Marie Madsen laver grafisk opsætning af en bog om keramiske værker.
Else Marie Madsen lager grafisk oppsetning av en bok om keramiske verker.
Else Marie Madsen arbeitet mit dem grafisches Layout für ein Buch über Keramik.
Else Marie Madsen working with a graphic layout for a book about ceramic works.