Uge 26
Uke 26
Woche 26
Week 26

27. juni - 3. juli 2022
27. juni - 3. juli 2022
27. Juni - 3. Juli 2022
27. Juni - 3. Juli 2022
courtesy of Family Lindberg, Forlaget Fibonacci, Sara Sachs & Frederik Jacobi, Munk & Jerichau, At Last Books, Nina Møller Kristensen, Plethora Magazine, Maja Lisa Engelhardt

Familien Lindberg på besøg
Familien Lindberg på besøk
Familie Lindberg zu Besuch
Family Lindberg visiting

Trykker Morten Lindberg på besøg med sin familie, Charlotte, Mads og Emil.
Trykker Morten Lindberg på besøk med sin familie, Charlotte, Mads og Emil.
Drucker Morten Lindberg zu Besuch mit seiner Familie, Charlotte, Mads und Emil.
Printer Morten Lindberg on a visit with his family, Charlotte, Mads and Emil.

Forlaget Fibonacci til trykstart
Forlaget Fibonacci til trykkstart
Forlaget Fibonacci zur Druckabnahme
Forlaget Fibonacci at the printing start-up

Grafiker Helle Madsen og forfatterne Annette Carlsen, Ida Toldbod og Mette Popp Madsen til trykstart på bogen ‘Følelser fra A til Å’, der udgives af Forlaget Fibonacci.
Grafiker Helle Madsen og forfatterne Annette Carlsen, Ida Toldbod og Mette Popp Madsen til trykkstart på boken ‘Følelser fra A til Å’, der utgis av Forlaget Fibonacci.
Grafikerin Helle Madsen und die Autorinnen Annette Carlsen, Ida Toldbod und Mette Popp Madsen bei der Druckabnahme von ‘Emotionen von A bis Z’, herausgegeben vom Verlag Fibonacci.
Graphic designer Helle Madsen and the authors Annette Carlsen, Ida Toldbod and Mette Popp Madsen at the printing start-up of ‘Emotions from A to Z’, published by Forlaget Fibonacci.

Sara Sachs og Frederik Jacobi til trykstart
Sara Sachs og Frederik Jacobi til trykkstart
Sara Sachs und Frederik Jacobi
Sara Sachs and Frederik Jacobi

Kunstner Sara Sachs og fotograf Frederik Jacobi ser CTP pladerne til deres bog ‘Blond Lagoon’, blive kørt ud. Bogen udgives af DoPe Press.
Kunstner Sara Sachs og fotograf Frederik Jacobi ser CTP platene til deres bok ‘Blond Lagoon’, bli kjørt ut. Boken utgis av DoPe Press.
Künstlerin Sara Sachs und Fotograf Frederik Jacobi bei der Ausfahrt der Druckplatten zu ihrem Buch ‘Blond Lagoon’, das bei DoPe Press erscheint.
Artist Sara Sachs and photographer Frederik Jacobi at the output of CTP plates for their book ‘Blond Lagoon’, which is published by DoPe Press.
Matchprint i scannerafdelingen med keramiske værker af Nina Møller Kristensen.
Matchprint i skanneravdelingen med keramiske verker av Nina Møller Kristensen.
Matchprint der Keramikarbeiten von Nina Møller Kristensen.
Matchprint in the scanner department of ceramic works by Nina Møller Kristensen.

Munk & Jerichau til trykstart
Munk & Jerichau til trykkstart
Munk & Jerichau zur Druckabnahme
Munk & Jerichau at the printing start-up

Billedkunstnerne Birgitte Munk og Vibeke Jerichau til trykstart på bogen ‘Storm og Stilhed’, der udgives af Munk & Jerichau.
Billedkunstnerne Birgitte Munk og Vibeke Jerichau til trykstart på boken ‘Storm og Stilhed’, der utgis av Munk & Jerichau.
Die Bildkünstlerinnen Birgitte Munk und Vibeke Jerichau bei der Druckabnahme des Buches ‘Sturm und Stille’, erschienen bei Munk & Jerichau.
The visual artists Birgitte Munk and Vibeke Jerichau at the printing start-up of ‘Storm and Silence’, published by Munk & Jerichau.

At Last Books til trykstart
At Last Books til trykkstart
At Last Books zur Druckabnahme
At Last Books at the printing start-up

Fotograf Peter Funch og forlægger Hans Munk bladrer gennem rentryk af ‘I You invent the Ship, you invent the Shipwreck’, der udkommer på At Last Books.
Fotograf Peter Funch og forlegger Hans Munk blar gjennom et rentrykk av ‘I You invent the Ship, you invent the Shipwreck’, som utkommer på At Last Books.
Fotograf Peter Funch und Verleger Hans Munk blättern durch den Druck von ‘I You invent the Ship, you invent the Shipwreck’, herausgegeben von At Last Books.
Photographer Peter Funch and publisher Hans Munk seing through the print of ‘I You invent the Ship, you invent the Shipwreck’, published by At Last Books.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Dejlig travlhed i trykhallerne.
Full aktivitet i trykhallene.
Gute Geschäftigkeit in den Druckhallen.
Nice business in the printing halls.
Plader og rentryk til genoptryk af plakater for Plethora Magazine.
Plater og rentrykk til gjenopptrykk av plakater for Plethora Magazine.
Druckplatten zum Nachdrucke von Plakaten für Plethora Magazine.
Printing plates for reprints of posters for Plethora Magazine.
Thomas Juul og Tom Pedersen ved en af de to 8-farve maskiner.
Thomas Juul og Tom Pedersen ved en av de to 8-farge maskiner.
Thomas Juul und Tom Pedersen bei einer der beiden 8-Farben-Maschinen.
Thomas Juul and Tom Pedersen at one of the two 8-color machines.
Else Marie Madsen og Michael Bülow diskuterer punkter vedr. ny udgivelse som Maja-Lisa Engelhardt laver for Kristelig Dagblad.
Else Marie Madsen og Michael Bülow diskuterer punkter vedr. ny utgivelse som Maja-Lisa Engelhardt lager for Kristelig Dagblad.
Else Marie Madsen und Michael Bülow diskutieren Punkte bzgl. einer Neuerscheinung von Maja-Lisa Engelhardt für Kristelig Dagblad.
Else Marie Madsen and Michael Bülow discuss points regarding a publication by Maja-Lisa Engelhardt for Kristelig Dagblad.
Fra scannerafdelingen: Michael Bülow og mediegrafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen.
Fra skanneravdelingen: Michael Bülow og mediegrafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen.
Aus der Scannerabteilung: Michael Bülow und Mediengrafikstudent Frederik Brændgaard Nielsen.
From the scanner department: Michael Bülow and media graphics student Frederik Brændgaard Nielsen.
Det er et fantastisk rosenår.
Det er et fantastisk roseår.
Dieses Jahr ist ein gutes Rosenjahr.
It’s a wonderful rose year.