Uge 18
Uke 18
Woche 18
Week 18

01. - 08. maj 2022
01. - 08. mai 2022
01. - 08. Mai 2022
1st - 8th may 2022
courtesy of Aarhus Universitet, Jørgen Sparre, Brian Rudebeck, Designkompagniet, Helle Nordahl, Stinus Duch, Elin Engelsen, Mariane Ladegaard, Charlotte Mandrup

Trykstart på Tænkepause nr. 100
Trykkstart på Tænkepause nr. 100
Druckabnahme von Tænkepause nr. 100
Printing start-up of Reflections No. 100

Bogen ‘Jysk’ er tænkepause nr. 100. Der er udkommet 10 Tænkepauser om året siden den første i serien udkom i september 2012. Bøgerne er skrevet af forskere fra Aarhus Universitet.
Bogen ‘Jysk’ er Tænkepause nr. 100. Det er utkommet 10 Tænkepauser i året siden den første i serien utkom i september 2012. Bøkene er skrevet av forskere fra Aarhus Universitet.
Das Buch ‘Jysk’ (‘Jütländisch’) ist die ‘Denkpause Nr. 100’. Seit der ersten Veröffentlichung im September 2012 wurden in der Reihe 10 Titel pro Jahr herausgegeben. Alle Bücher wurden von Forschern der Universität Aarhus geschrieben.
The book ‘Jysk’ is no. 100 of the series ‘Tænkepause’ (‘Reflections’). There have been 10 titles a year since the first in the series was published in September 2012. The books are written by researchers from Aarhus University.
Forfatter Inger Schoonderbeek Hansen og redaktør Maria Schaldemose Kristensen fra Aarhus Universitesforlag til trykstart på omslaget. Thomas Juul trykker.
Forfatter Inger Schoonderbeek Hansen og redaktør Maria Schaldemose Kristensen fra Aarhus Universitesforlag til trykkstart på omslaget. Thomas Juul trykker.
Die Autorin Inger Schoonderbeek Hansen und die Herausgeberin Maria Schaldemose Kristensen von Aarhus University Press bei der Druckabnahme des Umschlages. Drucker Thomas Juul im Hintergrund.
Author Inger Schoonderbeek Hansen and editor Maria Schaldemose Kristensen from Aarhus University Press at the printing start-up of the cover. Thomas Juul is printing.

Jørgen Sparre på arbejdsbesøg
Jørgen Sparre på arbeidsbesøk
Jørgen Sparre auf Arbeitsbesuch
Jørgen Sparre visiting

Grafiker Jørgen Sparre arbejder i prepressen sammen med Michael Bülow og Johannes Pump fra Narayana Press.
Grafiker Jørgen Sparre arbeider i prepressen sammen med Michael Bülow og Johannes Pump fra Narayana Press
Grafiker Jørgen Sparre arbeitet in der Druckvorstufe zusammen mit Michael Bülow und Johannes Pump von Narayana Press.
Graphic deisgner Jørgen Sparre working in the prepress together with Michael Bülow and Johannes Pump from Narayana Press.

Brian Rudebeck til trykstart
Brian Rudebeck til trykkstart
Brian Rudebeck zur Druckabnahme
Brian Rudebeck at the printing start-up

Forfatter og nu forlægger Brian Rudebeck til trykstart på ‘Fossile hajtænder fra Treldenæs’, som han er medforfatter på og selv udgiver. Morten Lindberg trykker.
Forfatter og nå forlegger Brian Rudebeck til trykkstart på ‘Fossile hajtænder fra Treldenæs’, som han er medforfatter på og selv udgir. Morten Lindberg trykker.
Der Autor und jetzt Herausgeber Brian Rudebeck bei der Druckabnahme von ‘Fossile hajtænder fra Treldenæs’ (‘Fossile Haizähne aus Treldenæs’), das er als Co-Autor und im Eigenverlag veröffentlicht. Morten Lindberg druckt.
Author and now publisher Brian Rudebeck at the printing start-up of ‘Fossile hajtænder fra Treldenæs’ (‘Fossil shark teeth from Treldenæs’), which he is co-author of and self-publishes. Morten Lindberg is printing.

Designkompagniet til trykstart
Designkompagniet til trykkstart
Designkompagniet zur Druckabnahme
Designkompagniet at the printing start-up

Designer Iben Høj, fotograf Jens Friis og deres søn Jess ved trykstarten på ‘Journal of Photography and Video’, et international fototidsskrift.
Designer Iben Høj, fotograf Jens Friis og deres sønn Jess ved trykkstarten på ‘Journal of Photography and Video’, et internasjonalt fototidsskrift
Designer Iben Høj, Fotograf Jens Friis und deren Sohn Jess zu Beginn des Drucks ‘Journal of Photography and Video’, ein Internationales Fotomagazin.
Designer Iben Høj, photographer Jens Friis and their son Jess at the printing start-up of ‘Journal of Photography and Video’, an international magazine of photography.

Elin Engelsen, Mariane Ladegaard og Charlotte Mandrup
Elin Engelsen, Mariane Ladegaard og Charlotte Mandrup
Elin Engelsen, Mariane Ladegaard und Charlotte Mandrup
Elin Engelsen, Mariane Ladegaard and Charlotte Mandrup

Kunstnerne Elin Engelsen og Mariane Ladegaard og forfatter Charlotte Mandrup på besøg
for at planlægge en ny udgivelse.
Kunstnerne Elin Engelsen og Mariane Ladegaard og forfatter Charlotte Mandrup på besøk
for at planlegge en ny utgivelse.
Die Künstlerinnen Elin Engelsen und Mariane Ladegaard und Autorin Charlotte Mandrup zu Besuch, um eine neue Veröffentlichung zu planen.
The artists Elin Engelsen and Mariane Ladegaard and author Charlotte Mandrup visiting in order to plan a new publication.

Helle Nordahl på arbejdsbesøg
Helle Nordahl på arbeidsbesøk
Helle Nordahl auf Arbeitsbesuch
Helle Nordahl visiting

Forfatter Helle Nordahl arbejder på en kommende udgivelse.
Forfatter Helle Nordahl arbeider på en kommende utgivelse.
Die Autorin Helle Nordahl arbeitet an einer neuen Buchveröffentlichung.
Author Helle Nordahl is working on an new book.

Stinus Duch til trykstart
Stinus Duch til trykkstart
Stinus Duch zur Druckabnahme
Stinus Duch at the printing start-up

Forlægger Stinus Duch fra Disco Bay Publishing til trykstart.
Forlegger Stinus Duch fra Disco Bay Publishing til trykkstart.
Verleger Stinus Duch von Disco Bay Publishing kam zur Druckabnahme.
Publisher Stinus Duch from Disco Bay Publishing at the printing start-up.

CO2 certificering
CO2 sertifisering
CO2-Zertifizierung
CO2 certification


Narayana Press er blevet certificeret til beregning af CO2 aftryk fra tryksager via Climatecalc med certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen.

Ved hjælp af ClimateCalc er det muligt at beregne CO2 udledningen fra trykkeriet og fra den enkelte tryksag.Beregningen er baseret på udledningen fra hele produktionen, dvs produktion og transport af papir og andre materialer, udledning fra trykprocessen og produktion og transport af de materialer, der indgår, udledning fra medarbejdernes transport til og fra arbejde og endelig udledningen fra indbindingen og transport af de færdige bøger til kunden.

CO2 aftrykket kan påvirkes af bl.a. papirvalg og Narayana Press kan vejlede i tiltag, der kan nedbringe aftrykket.

Efter beregning kan CO2 aftrykket indskrives i kolofonen, fx som her:


Narayana Press er blitt sertificert til beregning av CO2 avtrykk fra trykksaker via Climatecalc med sertifikatnummer: CC-000159/DK

ClimateCalc overholder den europeiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen.

Ved hjelp av ClimateCalc er det mulig å beregne CO2 utslippet fra trykkeriet og fra den enkelte trykksak.Beregningen er basert på utslippet fra hele produksjonen, dvs. produksjon og transport av papir og andre materialer, utslipp fra trykkeprosessen og produksjon og transport av materialene som inngår, utslipp fra de ansattes transport til og fra jobb og til slutt utslippet fra innbinding og transport av de ferdige bøkene til kunden.

CO2 avtrykket kan påvirkes av bl.a. papirvalg, og Narayana Press kan veilede i tiltak som kan nedbringe avtrykket.

Etter beregning kan CO2 avtrykket innskrives i kolofonen, f.eks som her:


Narayana Press wurde mit der Zertifikats-nummer: CC-000159 / DK für die Berechnung der CO2-Bilanz von Druckerzeugnissen über ClimateCalc zertifiziert.

ClimateCalc entspricht dem europäischen Grafikstandard ISO 14064-1, ISO 16759 und dem GHG-Protokoll.

Mit ClimateCalc können die CO2-Emissionen der Druckerei und der einzelnen Drucksachen berechnet werden.

Die Berechnung basiert auf dem Ausstoß aus der gesamten Produktion, dh aus der Produktion und dem Transport von Papier und anderen Materialien, dem Ausstoß aus dem Druckprozess und aus der Produktion und dem Transport der darin enthaltenen Materialien, aus dem Ausstoß auf dem Weg der Mitarbeiter zur und von der Arbeit und schließlich der Ausstieg aus der Buchbindung und der Transport der fertigen Bücher zum Kunden.

Die CO2-Bilanz kann u.a. durch Papierauswahl beeinflusst werden, und Narayana Press kann bei der Reduzierung des Abdrucks hilfreich zur Seite stehen.

Nach der Berechnung kann die CO2-Bilanz im Kolophon eingetragen werden, z. B. wie hier:


Narayana Press has been certified to calculate CO2 emission from printed matter via Climatecalc with certificate number: CC-000159 / DK.

ClimateCalc complies with the European Graphic Standard, ISO 14064-1, ISO 16759 and the GHG protocol.

Using ClimateCalc, it is possible to calculate CO2 emissions from the printing company and from the individual printed matter.


The calculation is based on the emission from the entire production, ie production and transport of paper and other materials, emission from the printing process and production and transport of the materials included, emission from the employees' transport to and from work and finally the emission from the binding and transport of the finished books to the customer.

CO2 imprint can be affected by i.a. paper selection and Narayana Press can guide in measures that can reduce the imprint.

After calculation, the CO2 imprint can be entered in the colophon, eg as here:

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Preben Andersen river plakater i hånden, ...
Preben Andersen river plakater med hånden, ...
Preben Andersen reißt Plakate von Hand, ...
Preben Andersen tears posters by hand, ...
... hvad der giver en fin papirkant.
... som gir en fin papirkant.
... was eine feine Papierkante ergibt.
... which gives a fine edge of paper.
Catrine Marcussen sorterer matchprint til trykstart.
Catrine Marcussen sorterer matchprint til trykkstart.
Catrine Marcussen sortiert Matchprints für den Druckstart.
Catrine Marcussen sorting matchprints for a printing start-up.
De flittige mediegrafikerelever hos Narayana Press: Queensley Ayuk i scannerafdelingen sammen med Michael Bülow ...
De flittige mediegrafikerelever hos Narayana Press: Queensley Ayuk i skanneravdelingen sammen med Michael Bülow ...
Die fleißigen Mediengrafik-Studenten bei Narayana Press: Queensley Ayuk in der Scanner-Abteilung mit Michael Bülow ...
The diligent media graphics students at Narayana Press: Queensley Ayuk in the scanner department together with Michael Bülow ...
... og Frederik Brændgaard Nielsen i gang i satsafdelingen.
... og Frederik Brændgaard Nielsen i gang i satsavdelingen.
... und Frederik Brændgaard Nielsen in der DTP-Abteilung.
... and Frederik Brændgaard Nielsen in the DTP department.
Gabriele Keller høster frisk spinat i drivhuset til dagens middagsmad.
Gabriele Keller høster frisk spinat i drivhuset til dagens middagsmat.
Gabriele Keller erntet im Gewächshaus frischen Spinat zum Mittagessen.
Gabriele Keller harvesting fresh spinach in the greenhouse for today’s dinner.