Uge 17
Uke 17
Woche 17
Week 17

25. april - 01. maj 2022
25. april - 01. mai 2022
25. April - 01. Mai 2022
25th april - 1st may 2022
courtesy of Printvis, Louisiana Museum of Modern Art, Krass Clement, Foreningen for Boghaandværk, Peter Brandes, Forlaget Wunderbuch,
Anna Margrethe Westergaard, Galerie Moderne, Bente Klerke, Ny Carlsberg Glyptotek

PrintVis på besøg
PrintVis på besøk
PrintVis zu Besuch
PrintVis visiting


Besøg fra softwarefirmaet ‘Printvis’, som er stiftet i Gylling og nu er internationalt anerkendt. Printvis er et produktionsstyringsprogram udviklet specielt til den grafiske branche og Narayana Press har anvendt det i over 20 år.

Firmaet har 25 års jubilæum i år og her er deres team fra 6 lande.

Herover Erik Tarp og CEO Kasper Tomshøj.

Herunder rundvisningen i prepress sammen med Tine Meyer. Yderst til højre Kit Tomshøj fra bestyrelsen.


Besøk fra softwarefirmaet ‘Printvis’, som er stiftet i Gylling og nå er internasjonalt anerkjent. Printvis er et produksjonsstyringsprogram utviklet spesielt til den grafiske bransje og Narayana Press har anvendt det i over 20 år.

Firmaet har 25 års jubileum i år og her er deres team fra 6 land.

Herover Erik Tarp og CEO Kasper Tomshøj.

Nedenfor rundvisningen i prepress sammen med Tine Meyer. Ytterst til høyre Kit Tomshøj fra bestyrelsen.

Besuch des in Gylling gegründeten und nun international anerkannten Softwareunternehmens Printvis. Printvis ist ein Produktionsmanagementprogramm, das speziell für die grafische Branche entwickelt wurde und von Narayana Press seit über 20 Jahren verwendet wird.

Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen, und hier ist sein Team aus 6 Ländern.

Oben Erik Tarp und CEO Kasper Tomshøj.

Unten in der Druckvorstufe mit Tine Meyer. Ganz rechts Kit Tomshøj von der Geschäftsführung.

Visit from the software company ‘Printvis’, which was founded in Gylling and is now internationally recognized. Printvis is a production management program developed specifically for the graphics industry, and Narayana Press has been using it for over 20 years.

The company is celebrating its 25th anniversary this year and here is their team from 6 countries.

Above Erik Tarp and CEO Kasper Tomshøj.

Below a tour through the prepress with Tine Meyer. To the far right Kit Tomshøj from the management.

Louisiana Museum of Modern Art til trykstart
Louisiana Museum of Modern Art til trykkstart
Louisiana Museum of Modern Art zur Druckabnahme
Louisiana Museum of Modern Art at the printing start-up

Redaktør Lærke Rydal Jørgensen til trykstart på et nyt katalog.
Redaktør Lærke Rydal Jørgensen til trykkstart på en ny katalog.
Redakteurin Lærke Rydal Jørgensen bei der Druckabnahme eines neuen Kataloges.
Editor Lærke Rydal Jørgensen at the printing start-up of a new catalogue.

Krass Clement til trykstart
Krass Clement til trykkstart
Krass Clement zur Druckabnahme
Krass Clement at the printing start-up

Fotograf Krass Clement arbejder på en ny udgivelse.
Fotograf Krass Clement arbeider med en ny utgivelse.
Fotograf Krass Clement arbeitet an einer Neuerscheinung.
Fotograf Krass Clement working on a new book.

Foreningen for Boghaandværk på besøg
Foreningen for Boghaandværk på besøk
Verein für Buchhandwerk zu Besuch
Foreningen for Boghaandværk visiting

Medlemmer af Foreningen for Boghaandværk på rundvisning, her sammen med Erik Tarp.
Medlemmer af Foreningen for Boghaandværk på rundvisning sammen med Erik Tarp.
Mitglieder des Vereins für Buchhandwerk (Foreningen for Boghaandværk) zu Besuch,
hier zusammen mit Erik Tarp.
Members of the Association of Book Crafts (Foreningen for Boghaandværk) visiting, here together with Erik Tarp.
Der var også tid til et kig i drivhuset.
Det var også tid til en tur i drivhuset.
Es gab auch Zeit für einen Blick ins Gewächshaus.
There was also time for a look into the greenhouse.
Fællesfoto ved bronzevasen, der er skabt af kunstneren Peter Brandes.
Fellesfoto ved bronsevasen, som er skapt av kunstneren Peter Brandes.
Gruppenfoto vor der Bronzevase, geschaffen vom Künstler Peter Brandes.
Groupphoto in front of the bronze vase, created by the artist Peter Brandes.

Peter Brandes og forlaget Wunderbuch på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes visiting

Kunstner Peter Brandes i scannerafdelingen med nogle af
sine værker.
Kunstner Peter Brandes i skanneravdelingen med noen av
hans verker.
Künstler Peter Brandes in der Scannerabteilung mit einigen
seiner Werke.
Artist Peter Brandes in the scanner department with some of his works.
Forlægger Klaus Gjørup fra Forlaget Wunderbuch og Peter Brandes arbejder på et katalog sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Forlegger Klaus Gjørup fra Forlaget Wunderbuch og Peter Brandes arbeider med en katalog sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Verleger Klaus Gjørup vom Verlag Wunderbuch und Peter Brandes arbeiten an einem Katalog zusammen mit Else Marie Madsen von Narayana Press.
Publisher Klaus Gjørup from Forlaget Wunderbuch and Peter Brandes working on a catalogue together with Else Marie Madsen from Narayana Press.
Kurator og projektleder
Anna Margrethe Westergaard.
Kurator og prosjektleder
Anna Margrethe Westergaard.
Kuratorin und Projektleiterin
Anna Margrethe Westergaard.
Curator and project manager
Anna Margrethe Westergaard.
Anders Munch fra Galerie Moderne med ordrestyrer Heike Schäck fra Narayana Press i prepress-afdelingen.
Anders Munch fra Galerie Moderne med ordrestyrer Heike Schäck fra Narayana Press i prepress-avdelingen.
Anders Munch von der Galerie Moderne mit Projektmanagerin Heike Schäck von Narayana Press in der Druckvorstufe.
Anders Munch from Galerie Moderne with project manager Heike Schäck from Narayana Press in the prepress department.
Udsnit af en monotypi af
Maja Lisa Engelhardt.
Utsnitt av en monotypi av
Maja Lisa Engelhardt.
Ausschnitt einer Monotypie von
Maja Lisa Engelhardt.
Excerpt from a monotype by
Maja Lisa Engelhardt.

Bente Klerke på arbejdsbesøg
Bente Klerke på arbeidsbesøk
Bente Klerke auf Arbeitsbesuch
Bente Klerke visiting

Forfatter Bente Klerke arbejder i prepressen på en bog, der udkommer på forlaget Blue Pearl.
Forfatter Bente Klerke arbeider i prepressen med en bok som utkommer på forlaget Blue Pearl.
Die Autorin Bente Klerke arbeitet in der Druckvorstufe an einem Buch, das bei Blue Pearl erscheinen wird.
Author Bente Klerke working in the prepress department on a book that will be published by Blue Pearl.
Bøgen er sprunget ud.
Bøketrærne er sprunget ut.
Die Buche ist ausgesprungen.
The Beech is blossoming.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Nytrykte postkort til Ny Carlsberg Glyptotek, pakkede og klar til forsendelse.
Nytrykte postkort til Ny Carlsberg Glyptotek, pakkede og klar til forsendelse.
Neu gedruckte Postkarten für Ny Carlsberg Glyptotek, verpackt und versandbereit.
Newly printed postcards for Ny Carlsberg Glyptotek, packed and ready for shipment.
Indkøring af en ny matchprinter.
Innkjøring av en ny matchprinter.
Einfahren eines neuen Matchprinters.
Run-in of a new match printer.
Aftenbillede, 25.04.2022
Aftenbilde, 25.04.2022
Abendbild, 25.04.2022
In the evening, 25th april 2022