Uge 14
Uke 14
Woche 14
Week 14

04. - 10. april 2022
04. - 10. april 2022
04. - 10. April 2022
4th - 10th april 2022
courtesy of Kominek Gallery, Aarhus Universitetsforlag, Skagens Kunstmuseer, Louisiana Museum of Modern Art,
All the Way to Paris, Arkitektens Forlag, Vestholm, Magnus Denker, Flarup Industries

Kominek Gallery til trykstart
Kominek Gallery til trykkstart
Kominek Gallery zur Druckabnahme
Kominek Gallery at the printing start-up

Fotograf Ruslan Hrushchak, som kommer fra Ukraine, og hans kone Elisa, til trykstart på ‘The Road Beyond’. Bogen udgives af Kominek Gallery, Tyskland. Billederne er taget i Ukraine over en periode på 10 år.
Fotograf Ruslan Hrushchak, som kommer fra Ukraina, og hans kone Elisa, til trykkstart på ‘The Road Beyond’. Boken utgis av Kominek Gallery, Tyskland. Bildene er tatt i Ukraina over en periode på 10 år.
Fotograf Ruslan Hrushchak, der aus der Ukraine kommt, und seine Ehefrau Elisa, zur Druckabnahme von ‘The Road Beyond’. Das Fotobuch erscheint bei Galerie Kominek, Deutschland. Die Fotografien wurden in der Ukraine über eine Periode von 10 Jahren aufgenommen.
Photographer Ruslan Hrushchak, from Ukraine, and his wife Elisa, at the printing start-up of the book ‘The Road Beyond’, which is published by Kominek Gallery, Germany. The photographs were taken in Ukraine over a period of 10 years.
Omslaget til bogen, som udkommer både på engelsk og ukrainsk.
Omslaget til boken, som utkommer både på engelsk og ukrainsk.
Der Umschlag zum Buch, das in Englisch und Ukrainisch erscheint.
The cover of the book, which is published both in English and Ukrainian.

Aarhus Universitetsforlag og Skagens Kunstmuseer til trykstart
Aarhus Universitetsforlag og Skagens Kunstmuseer til trykkstart
Aarhus Universitetsforlag und Skagens Kunstmuseer zur Druckabnahme
Aarhus Universitetsforlag and Skagens Kunstmuseer at the printing start-up

Omslag til bogen ‘Krøyer og Paris’, som er en softcover indhængt som helbind. Bogen udkommer både på dansk og engelsk.
Omslag til boken ‘Krøyer og Paris’, som er en softcover innhengt som helbind. Boken utkommer både på dansk og engelsk.
Umschlag des Buches ‘Krøyer und Paris’, das sowohl auf Dänisch als auch auf Englisch herausgegeben wird.
Cover of ‘Krøyer and Paris’, which is published in both Danish and English.
Redaktør Cecilie Harrits fra Aarhus Universitetsforlag og museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fra Skagens Kunstmuseer ved trykstart på bogen, som forlaget og museet udgiver i fællesskab.
Redaktør Cecilie Harrits fra Aarhus Universitetsforlag og museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fra Skagens Kunstmuseer ved trykkstart på boken, som forlaget og museet utgir i fellesskap.
Herausgeberin Cecilie Harrits von Aarhus University Press und Museumsinspektorin Mette Harbo Lehmann vom Skagens Kunstmuseer beim Druckbeginn des Buches, das gemeinsam von Verlag und Museum herausgegeben wird.
Editor Cecilie Harrits from Aarhus University Press and museum inspector Mette Harbo Lehmann from Skagens Kunstmuseer at the printing start-up of the book, which is published jointly by the publisher and the museum.

Louisiana Museum of Modern Art til trykstart
Louisiana Museum of Modern Art til trykkstart
Louisiana Museum of Modern Art zur Druckabnahme
Louisiana Museum of Modern Art at the printing start-up

Redaktør Lærke Rydal Jørgensen og redaktionsassistent Pernille G. Johansson til trykstart på ‘Louisiana Magasin nr. 55’.
Redaktør Lærke Rydal Jørgensen og redaksjonsassistent Pernille G. Johansson til trykkstart på ‘Louisiana Magasin nr. 55’.
Redakteurin Lærke Rydal Jørgensen und Redaktionsassistentin Pernille G. Johansson bei der Druckabnahme von ‘Louisiana Magazine Nr. 55’.
Editor Lærke Rydal Jørgensen and editorial assistant Pernille G. Johansson at the printing start-up of ‘Louisiana Magazine no. 55’.

All the Way to Paris til trykstart
All the Way to Paris til trykkstart
All the Way to Paris
All the Way to Paris

Grafiker Mahmud Sahan fra den grafiske virksomhed All The Way To Paris var til trykstart på ‘Pastis kogebog’, som udgives af Pastis.
Grafiker Mahmud Sahan fra den grafiske virksomhed All The Way To Paris var til trykkstart på ‘Pastis kogebog’, som utgis av Pastis.
Grafiker Mahmud Sahan vom Grafikunternehmen All The Way To Paris kam zur Druckabnahme von ‘Pastis Kochbuch’, das bei Pastis erscheint.
Graphic artist Mahmud Sahan from the graphic company All The Way To Paris at the printing start-up of ‘Pastis cookbook’, published by Pastis.

Arkitektens Forlag til trykstart
Arkitektens Forlag til trykkstart
Arkitektens Forlag zur Druckabnahme
Arkitektens Forlag at the printing start-up

Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen og tegner Lars Horneman under trykstarten på ‘Rom – en arkitekturhistorie’, som udgives af Arkitektens Forlag.
Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen og tegner Lars Horneman under trykkstarten på ‘Rom – en arkitekturhistorie’, som utgis av Arkitektens Forlag.
Kunsthistorikerin Maria Fabricius Hansen und Künstler Lars Horneman während des Druckstarts von ‘Rom – eine Architekturgeschichte’, das von Arkitektens Forlag herausgegeben wird.
Art historian Maria Fabricius Hansen and artist Lars Horneman during the printing start-up of ‘Rome – an architectural history’, published by Arkitektens Forlag.
Et trykark fra bogen, der udgives på både dansk og engelsk.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen zum Buch.
A printing sheet from the book

Vestholm til trykstart
Vestholm til trykkstart
Vestholm
zur Druckabnahme
Vestholm
at the printing start-up

Forlæggere Marianne Vesterled og Tue Holmgaard til trykstart på ‘Vestholm Secrets’.
Forleggere Marianne Vesterled og Tue Holmgaard til trykkstart på ‘Vestholm Secrets’.
Die Verleger Marianne Vesterled und Tue Holmgaard bei der Druckabnahme von ‘Vestholm Secrets’.
Publishers Marianne Vesterled and Tue Holmgaard at the printing start-up of ‘Vestholm Secrets’.

Magnus Denker til trykstart
Magnus Denker til trykkstart
Magnus Denker
zur Druckabnahme
Magnus Denker
at the printing start-up

Fotograf Magnus Denker til trykstart på ‘Looking West Thinking East’, som han selv udgiver. Tom Pedersen trykker.
Fotograf Magnus Denker til trykkstart på ‘Looking West Thinking East’, som han selv utgir. Tom Pedersen trykker.
Fotograf Magnus Denker bei der Druckabnahme von ‘Looking West Thinking East’, das er selbst herausgibt. Tom Pedersen zur Linken.
Photographer Magnus Denker at the printing start-up of ‘Looking West Thinking East’, which he publishes himself. Tom Pedersen to the left.

Flarup Industries til trykstart
Flarup Industries til trykkstart
Flarup Industries
zur Druckabnahme
Flarup Industries
at the printing start-up

Grafiker Anders Bothmann til trykstart på ‘iOS App Icon Book’, som udgives af Flarup Industries. Morten Lindberg trykker.
Grafiker Anders Bothmann til trykkstart på ‘iOS App Icon Book’, som utgis av Flarup Industries. Morten Lindberg trykker.
Grafiker Anders Bothmann bei der Druckabnahme von ‘iOS App Icon Book’, das bei Flarup Industries erscheint. Morten Lindberg zur Linken.
Graphic artist Anders Bothmann at the printing start-up of ‘iOS App Icon Book’, published by Flarup Industries. Morten Lindberg printing.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Angelika Köhnen checker opsætningen af plakater på trykarket.
Angelika Köhnen sjekker oppsetningen af plakater på trykkarket.
Angelika Köhnen prüft ‘Virtual Proof’ von Plakaten auf dem Schirm.
Angelika Köhnen checking ‘virtual proof’ of posters at the screen.
Derefter laves trykplader, der køres til maskinen.
Deretter lages trykkplader, som kjøres til maskinen.
Anschließend werden Druckplatten hergestellt.
Thereafter printing plates are put out and transported to the machine.
De færdigtrykte plakater til Louisiana Museum of Modern Art.
De ferdigtrykte plakater til Louisiana Museum of Modern Art.
Die fertig gedruckten Plakate
für das Louisiana Museum of Modern Art.
The printed posters for the Louisiana Museum of Modern Art.
Preben Andersen gør maskinen klar.
Preben Andersen gjør maskinen klar.
Preben Andersen bereitet die Druckmaschine vor.
Preben Andersen preparing the printing machine.
Philipp Lee trykker.
Philipp Lee trykker.
Philipp Lee beim Druck.
Philipp Lee printing.
7.4.2022
7.4.2022
7.4.2022
7th april 2022