Uge 12
Uke 12
Woche 12
Week 12

21. - 27. marts 2022
21. - 27. mars 2022
21. - 27. März 2022
21st - 27th march 2022
courtesy of Samsø Museum, Johannes Larsen Museet, Henrik Saxgren, Elisabeth Harris Gallery, Moesgaard Museum & Jysk Arkæologisk Selskab, Aarhus Byhistoriske Fond, Gads Forlag, forlaget Strandberg, Artipelag, forlaget Roulette Russe

Fra Narayanas drivhus, 26.3.2022.
Fra Narayanas drivhus, 26.3.2022.
Aus Narayanas Gewächshaus, 26.3.2022.
From Narayana’s greenhouse, 26th march 2022.

Samsø Museum til trykstart
Samsø Museum til trykkstart
Samsø Museum zur Druckabnahme
Samsø Museum at the printing start-up

Daglig leder af Samsø Museum Naja Kjaergaard Laursen og grafiker Rikke Blicher til trykstart på ‘Kun grønne høje og havet’.
Daglig leder av Samsø Museum Naja Kjaergaard Laursen og grafiker Rikke Blicher til trykkstart på ‘Kun grønne høje og havet’.
Leiterin des Samsø Museums Naja Kjaergaard Laursen und Grafikerin Rikke Blicher bei der Druckabnahme ‘Only green mounds and the sea’
(‘Nur grüne Hügel und das Meer’)
.
General manager of Samsø Museum Naja Kjaergaard Laursen and graphic designer Rikke Blicher at the printing start-up of ‘Kun grønne høje og havet’.

Johannes Larsen Museet til trykstart
Johannes Larsen Museet til trykkstart
Johannes Larsen Museet zur Druckabnahme
Johannes Larsen Museet at the printing start-up

Museumsdirektør Erland Porsmose og koordinator/forfatter Lis Engelbreth til trykstart på ‘Øjeblikke på Johannes Larsen Museet’,
som udgives af Johannes Larsen Museet. Morten Lindberg trykker.
Museumsdirektør Erland Porsmose og koordinator/forfatter Lis Engelbreth til trykkstart på ‘Øjeblikke på Johannes Larsen Museet’,
som utgis av Johannes Larsen Museet. Morten Lindberg trykker.
Museumsdirektor Erland Porsmose und Koordinatorin/Autorin Lis Engelbreth bei der Druckabnahme von ‘Øjeblikke på Johannes Larsen Museet’
(‘Momente im Johannes Larsen Museum’),
das von Johannes Larsen Museet herausgegeben wird. Zur Linken Drucker Morten Lindberg.
Museum director Erland Porsmose and coordinator/author Lis Engelbreth at the printing start-up of ‘Øjeblikke på Johannes Larsen Museet’
(‘Moments at the Johannes Larsen Museum’),
published by Johannes Larsen Museet. To the left printer Morten Lindberg.

Henrik Saxgren på arbejdsbesøg
Henrik Saxgren på arbeidsbesøk
Henrik Saxgren auf Arbeitsbesuch
Henrik Saxgren visiting

Fotograf Henrik Saxgren arbejder i scannerrummet sammen med Michael Bülow.
Fotograf Henrik Saxgren arbeider i skannerrummet sammen med Michael Bülow.
Fotograf Henrik Saxgren arbeitet zusammen mit Michael Bülow in der Scannerabteilung.
Photographer Henrik Saxgren working in the scanner department together with Michael Bülow.

Billedbehandling foregår ved synkrone skærme.
Billedbehandling foregår ved synkrone skjermer.
Die Bildbearbeitung erfolgt auf synchronen Bildschirmen.
The Image correction is taking place on synchronous screens.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Sabine Schönbohm opdaterer produktionsplanen.
Sabine Schönbohm oppdaterer produksjonsplanen.
Sabine Schönbohm aktualisiert den Produktionsplan.
Sabine Schönbohm updates the production plan.
Heike Schäck planlægger en opgave.
Heike Schäck planlegger en oppgave.
Heike Schäck bei der Planung einer Aufgabe.
Heike Schäck is planning a printing task.
Else Marie Madsen gør en opgave klar til tryk.
Else Marie Madsen gjør en oppgave klar til trykk.
Else Marie Madsen bereitet ein Buch zum Druck vor.
Else Marie Madsen prepares a new book for printing.
Niels Skotsmann kører nytrykte ark på plads.
Niels Skotsmann kjører nytrykte ark på plass.
Niels Skotsmann transportiert gedruckte Bögen.
Niels Skotsmann transporting newly printed sheets.
Aksel Pedersen gør trykmaskinen klar.
Aksel Pedersen gjør trykkmaskinen klar.
Aksel Pedersen bereitet die Druckmaschine vor.
Aksel Pedersen prepares the printing machine.
Trykplader ved maskinen.
Trykkplater ved maskinen.
Druckplatten bei der Maschine.
Printing plates at the machine.
Philipp Lee og Preben Andersen i fuld sving på KBA maskinerne.
Philipp Lee og Preben Andersen i full sving på KBA maskinene.
Philipp Lee und Preben Andersen in vollem Gange an den KBA-Maschinen.
Philipp Lee and Preben Andersen in full swing on the KBA machines.
Bierne har travlt i balkan anemonerne.
Biene har det travelt i balkan anemonene.
Fleißige Bienen in den Balkan-Anemonen.
The bees are busy in the Balkan anemones.
Det er forår.
Det er vår.
Der Frühling ist da.
It’s spring.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Maja Lisa Engelhardt – The Eighth Day’
Udgivet af Elisabeth Harris Gallery, New York.
Grafisk design: Maja Lisa Engelhardt og Narayana Press.
‘Maja Lisa Engelhardt – The Eighth Day’
Utgitt av Elisabeth Harris Gallery, New York.
Grafisk design: Maja Lisa Engelhardt og Narayana Press.
‘Maja Lisa Engelhardt – The Eighth Day’
Erschienen bei Elisabeth Harris Gallery, New York.
Grafikdesign: Maja Lisa Engelhardt und Narayana Press.
‘Maja Lisa Engelhardt – The Eighth Day’
Published by Elisabeth Harris Gallery, New York.
Graphic design: Maja Lisa Engelhardt and Narayana Press.
‘RUS – Vikinger i Øst / Vikings in the East
Redigeret af Pauline Asingh og Kristian Jensen.
Udgivet af Moesgaard Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.
Grafisk design: Louise Hilmar.
‘RUS – Vikinger i Øst
‘RUS – Vikings in the East
Redigert av Pauline Asingh og Kristian Jensen.
Udstillingskatalog utgitt på dansk og engelsk av Moesgaard Museum
og Jysk Arkæologisk Selskab.
Grafisk design: Louise Hilmar.
‘RUS – Vikings in the East
Redigiert von Pauline Asingh und Kristian Jensen.
Ausstellungskatalog, erschienen auf Dänsich und Englisch
bei Moesgaard Museum und Jysk Arkæologisk Selskab.
Grafikdesign: Louise Hilmar.
‘RUS – Vikings in the East
Edited by Pauline Asingh and Kristian Jensen.
Exhibition calatogue, published in English and Danish by Moesgaard Museum
and Jysk Arkæologisk Selskab.
Graphic design: Louise Hilmar.
‘Øgadekvarteret’
Af Jørgen Borg
Udgivet af Aarhus Byhistoriske Fond.
Grafisk design: Mette Secher.
‘Øgadekvarteret’
Utgitt av Aarhus Byhistoriske Fond.
Grafisk design: Mette Secher.
‘Øgadekvarteret’
Erschienen bei Aarhus Byhistoriske Fond.
Grafikdesign: Mette Secher.
‘Øgadekvarteret’
Published by Aarhus Byhistoriske Fond.
Graphic design: Mette Secher.
‘Puk Lippmann – en vævers virke’
Udgivet af Gads Forlag.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
‘Puk Lippmann – en vævers virke’
Utgitt av Gads Forlag.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
‘Puk Lippmann – en vævers virke’
Erschienen bei Gads Forlag.
Grafikdesign: Rasmus Koch Studio.
‘Puk Lippmann – en vævers virke’
Published by Gads Forlag.
Graphic design: Rasmus Koch Studio.
‘Skyggens vandring’
Af Per Bak Jensen.
Udgivet af forlaget Strandberg.
Grafisk design: Michael Jensen.
‘Skyggens vandring’
Av Per Bak Jensen.
Utgitt av forlaget Strandberg.
Grafisk design: Michael Jensen.
‘Skyggens vandring’ ‘Die Wanderung des Schattens’)
Von Per Bak Jensen.
Erschienen beim Verlag Strandberg.
Grafikdesign: Michael Jensen.
‘Skyggens vandring’
By Per Bak Jensen.
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Michael Jensen.
‘Väx till liv’
Af Annika Liljedahl.
Udgivet af Artipelag, Sverige.
Grafisk design: Waters Löwenhielm.
‘Väx till liv’
Utgitt av Artipelag, Sverige.
Grafisk design: Waters Löwenhielm.
‘Väx till liv’ (‘Wachsen zum Leben’)
Erschienen bei Artipelag, Schweden.
Grafikdesign: Waters Löwenhielm.
‘Väx till liv’
Published by Artipelag, Sweden.
Graphic design: Waters Löwenhielm.
‘Malene Landgreen’
Udgivet af forlaget Roulette Russe.
Grafisk design: Anne Solmer.
‘Malene Landgreen’
Utgitt av forlaget Roulette Russe.
Grafisk design: Anne Solmer.
‘Malene Landgreen’
Erschienen beim Verlag Roulette Russe.
Grafikdesign: Anne Solmer.
‘Malene Landgreen’
Published by forlaget Roulette Russe.
Graphic design: Anne Solmer.
Opluk fra bogen.
Opplukk fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
24.03.2022.
24.03.2022.
24.03.2022.
24th march 2022.