Uge 11
Uke 11
Woche 11
Week 11

14. - 20. marts 2022
14. - 20. mars 2022
14. - 20. März 2022
14th - 20th march 2022
courtesy of Lodret Vandret, ARoS, Frank Watson Photography, Yvon Lefeuvre, Jens Gregersen, Salvador Books
19.3.2022
19.3.2022
19.3.2022
19.3.2022

Lodret Vandret til trykstart
Lodret Vandret til trykkstart
Lodret Vandret zur Druckabnahme
Lodret Vandret at the printing start-up

Kunstner Ida Nissen, grafiker Johan Rosenmunthe og grafiker Flemming Ove Bech til trykstart på ‘SCRIM’,
der udgives af designstudio Lodret Vandret. Se også https://lodretvandret.com/
Kunstner Ida Nissen, grafiker Johan Rosenmunthe og grafiker Flemming Ove Bech til trykkstart ‘SCRIM’,
som utgis av designstudio Lodret Vandret.

Künstlerin Ida Nissen, Grafiker Johan Rosenmunthe und Grafiker Flemming Ove Bech bei der Druckabnahme von ‘SCRIM’, das beim Designstudio Lodret Vandret erscheint. Sehen Sie auch https://lodretvandret.com/

Artist Ida Nissen, graphic designer Johan Rosenmunthe and graphic designer Flemming Ove Bech at the printing start-up of ‘SCRIM’,
published by design studio Lodret Vandret.

Bogen trykkes med Pantone sølv og CMYK.
Boken trykkes med Pantone sølv og CMYK.
Das Buch wird mit Pantone Silber und CMYK gedruckt.
The book is printed with Pantone silver and CMYK.

ARoS til trykstart
ARoS til trykkstart
ARoS zur Druckabnahme
ARoS at the printing start-up

Udstillingskoordinatorerne Anne Mette Thomsen og Signe Ullerup til trykstart på et nyt udstillingskatalog, der udgives af ARoS.
Utstillingskoordinatorene Anne Mette Thomsen og Signe Ullerup til trykkstart på en ny utstillingskatalog, som utgis av ARoS.
Die Ausstellungskoordinatorinnen Anne Mette Thomsen und Signe Ullerup bei der Druckabnahme eines neuen Ausstellungskataloges, herausgegeben von ARoS.
Exhibition coordinators Anne Mette Thomsen and Signe Ullerup at the printing start-up of a new exhibition catalog published by ARoS.

Frank Watson Photography til trykstart
Frank Watson Photography til trykkstart
Frank Watson Photography zur Druckabnahme
Frank Watson Photography at the printing start-up

Den engelske fotograf Frank Watson til trykstart på ‘Rollercoasting’,
der udgives af Frank Watson Photography. Se også https://frankwatsonphotography.com/

Den engelske fotograf Frank Watson til trykkstart på ‘Rollercoasting’,
som utgis av Frank Watson Photography.

Der englische Fotograf Frank Watson bei der Druckabnahme von ‘Rollercoasting’,
herausgegeben von Frank Watson Photography.

The English photographer Frank Watson at the printing start-up of‘Rollercoasting’,
published by Frank Watson Photography.

Yvon Lefeuvre på arbejdsbesøg
Yvon Lefeuvre på arbeidsbesøk
Yvon Lefeuvre auf Arbeitsbesuch
Yvon Lefeuvre visiting

Kokken Yvon Lefeuvre har illustreret og skrevet en bog om sit liv og sine opskrifter – i hånden.
Kokken Yvon Lefeuvre har illustrert og skrevet en bok om sit liv og sine oppskrifter – i hånden.
Küchenchef Yvon Lefeuvre hat ein Buch über sein Leben und seine Rezepte illustriert und geschrieben – von Hand.
Chef Yvon Lefeuvre has illustrated and written a book about his life and his recipes – by hand.
Narayana Press skal reproducere og siden trykke værket.
Narayana Press skal reprodusere og siden trykke verket.
Narayana Press wird das Werk reproduzieren und dann drucken.
Narayana Press will reproduce and then print the work.

Jens Gregersen på arbejdsbesøg
Jens Gregersen på arbeidsbesøk
Jens Gregersen auf Arbeitsbesuch
Jens Gregersen visiting

Tegner, maler og forfatter Jens Gregersen.
Tegner, maler og forfatter Jens Gregersen.
Zeichner, Maler und Autor Jens Gregersen.
Drawer, painter and author Jens Gregersen.
Tidligere bog af Jens Gregersen.
Tidligere bok av Jens Gregersen.
Vorheriges Buch von Jens Gregersen.
Previous book by Jens Gregersen.
Klik på billedet for at se tre opslag.
Klikk på bildet for å se tre oppslag.
Klicken Sie auf das Bild für drei Buchaufschläge.
Click on the image to see three spreads.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Tom Pedersen ved farveskabet.
Tom Pedersen ved fargeskapet.
Tom Pedersen am Farbkabinett.
Tom Pedersen at the color cabinet.
Finn Ebbensgaard i gang i trykhallerne.
Finn Ebbensgaard i gang i trykhallene.
Finn Ebbensgaard bei der Arbeit in den Druckhallen.
Find Ebbensgaard working in the printing halls.
Angelika Köhnen laver udskydningscheck.
Angelika Köhnen sjekker en sideutskytning.
Angelika Köhnen prüft einen Ausschuss zum Druck.
Angelika Köhnen checking imposition.
Preben Andersen ved optryk af ‘Stamsteder’, der udgives af Salvador Books.
Preben Andersen ved optrykk av ‘Stamsteder’, som utgis av Salvador Books.
Preben Andersen beim Nachdruck von ‘Stamsteder’ (‘Stammtische’), von Salvador Books.
Preben Andersen reprinting ‘Stamsteder’, published by Salvador Books.
Rentryk af omslaget med guldpræg.
Rentrykk af omslaget med gullpreg.
Aushänger des Umschlages mit Goldprägung.
Cover with gold embossing.
En KBA maskine kører maximum hastighed med 15.000 ark i timen.
En Koenig & Bauer maskin kjører maximum hastighet med 15.000 ark i timen.
Eine KBA-Maschine läuft mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15.000 Bogen pro Stunde.
A KBA machine runs at maximum speed of 15,000 sheets per hour.