Uge 10
Uke 10
Woche 10
Week 10

7. - 13. marts 2022
7. - 13. mars 2022
7. - 13. März 2022
7th - 13th march 2022
courtesy of Museum Skanderborg, Mathilde Best, Historisk Samfund for Sydøstjylland, Peter Brandes, Ole Sonne, Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv, Aarhus Universitetsforlag, Ole Aakjær, Lars Müller Publishers, Forlaget Årets Pressefoto, Forlaget på Tredje, Foreningen for Boghaandværk, RRB Photobooks Ltd, Boggalleriet Rønde, Spine Studio, Museum Jorn, forlaget Linnea
Tre Narayana trykkere møder på arbejde i morgensolen.
Tre Narayana Press trykkere møter opp på arbeid i morgensolen.
Drei Drucker in der Morgensonne auf dem Weg zur Arbeit.
Three Narayana printers on their way to work in the morning sun.
Den mindste bog trykt hos Narayana Press.
‘I lommen på Skanderborg’, udgivet af
Museum Skanderborg.
Den minste bok trykt hos Narayana Press.
‘I lommen på Skanderborg’, utgitt av
Museum Skanderborg.
Das kleinste Buch gedruckt von Narayana Press.
I lommen på Skanderborg’, herausgegeben von
Museum Skanderborg.
The smallest book printed by Narayana Press.
‘In the pocket of Skanderborg’, published by
Museum Skanderborg.

Mathilde Best på arbejdsbesøg
Mathilde Best på arbeidsbesøk
Mathilde Best auf Arbeitsbesuch
Mathilde Best visiting

Kunsthistoriker Mathilde Best arbejder med en kommende tryksag.
Kunsthistoriker Mathilde Best arbeider med en kommende trykksak.
Kunsthistorikerin Mathilde Best arbeitet an einer kommenden Drucksache.
Art historian Mathilde Best is working on an upcoming printed matter.

Mogens Gregers Madsen på arbejdsbesøg
Mogens Gregers Madsen på arbeidsbesøk
Mogens Gregers Madsen auf Arbeitsbesuch
Mogens Gregers Madsen visiting

Mogens Gregers Madsen, formand for Historisk Samfund for Sydøstjylland,
Kristin Franken og Kirsten Jensen planlægger en bog.
Mogens Gregers Madsen, formand for Historisk Samfund for Sydøstjylland,
Kristin Franken og Kirsten Jensen planlegger en bok.
Mogens Gregers Madsen, Vorsitzender der Historischen Gesellschaft für Südostjütland, Kristin Franken und Kirsten Jensen planen ein Buch.
Mogens Gregers Madsen, chairman of the Historical Society for Southeast Jutland,
Kristin Franken and Kirsten Jensen are planning a book.

Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes visiting

Kunstner Peter Brandes på arbejdsbesøg ser på trykark
sammen med Else Marie Madsen.
Kunstner Peter Brandes på arbeidsbesøk ser på trykkark
sammen med Else Marie Madsen
Künstler Peter Brandes betrachtet Druckbögen, zusammen mit
Else Marie Madsen.
Artist Peter Brandes looking at printing sheets
together with Else Marie Madsen.

Ole Sonne på arbejdsbesøg
Ole Sonne på arbeidsbesøk
Ole Sonne auf Arbeitsbesuch
Ole Sonne visiting

Læge og redaktør Ole Sonne gennemgår blåkopi og matchprint af
‘Dansk Medicinskhistorisk Årbog’, inden tryk.
Lege og redaktør Ole Sonne gjennomgår blåkopi og matchprint av
‘Dansk Medicinskhistorisk Årbog’, innen trykk.
Arzt und Redakteur Ole Sonne begutachtet Blaupause und Matchprint zu
‘Dänisches Jahrbuch der Medizingeschichte’, vor dem Druck.
Doctor and editor Ole Sonne checking the blueprint and match print
‘Danish Medical History Yearbook’, before printing.

Otto Stenov til trykstart
Otto Stenov til trykkstart
Otto Stenov
zur Druckabnahme
Otto Stenov at the printing start-up

Fotograf Otto Stenov til trykstart på ‘Hvem var de?’, der udgives af Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Thomas Juul trykker.
Fotograf Otto Stenov til trykkstart på ‘Hvem var de?’, som utgis av Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Thomas Juul trykker.
Fotograf Otto Stenov bei der Druckabnahme von ‘Wer waren sie?’, herausgegeben von Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Zur Linken Drucker Thomas Juul.
Photographer Otto Stenov at the printing start-up ‘Who were they?’, published by Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. To the left Thomas Juul.

John V. Jensen til trykstart
John V. Jensen til trykkstart
John V. Jensen
zur Druckabnahme
John V. Jensen at the printing start-up

Forfatter John V. Jensen starter trykningen af ‘Deutsche auf der Flucht’, fra serien 100 Danmarkshistorier, udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Forfatter John V. Jensen starter trykkingen af ‘Deutsche auf der Flucht’, fra serien 100 Danmarkshistorier, utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Autor John V. Jensen startet den Druck von ‘Deutsche auf der Flucht’ aus der von Aarhus Universitetsforlag herausgegebenen Serie 100 Danmarkshistorier.
Author John V. Jensen starts the printing of ‘Deutsche auf der Flucht’, from the series 100 Danmarkshistorier, published by Aarhus Universitetsforlag.


Klik på billedet for at se flere bøger i serien ‘100 Danmarkshistorier’.
Klikk på bildet for å se flere bøker av serien ‘100 Danmarkshistorier’.
Klicken Sie auf das Bild, um weitere Bücher
aus der Serie ‘100 Danmarkshistorier’
(‘100 Dänemarksgeschichten’)
zu sehen.
Click at the picture for at see further books from the series ‘100 Danmarkshistorier’.

Glimt fra trykken ...
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Morten Lindberg på maskinen, der mest trykker omslag og plakater.
Morten Lindberg på Roland maskinen, som mest trykker omslag og plakater.
Morten Lindberg auf der Maschine, die meist Umschläge und Poster druckt.
Morten Lindberg on the machine that mostly prints covers and posters.
Genoptryk af ‘Stamsteder’, her forsatsen, udgivet af Salvador Books.
Gjennopptryk av ‘Stamsteder’,her forsatsen, utgitt av Salvador Books.
Nachdruck von ‘Stamsteder’, hier Vorsatz, erschienen bei Salvador Books..
Reprint of ‘Stamsteder’, here the endpapers, published by Salvador Books..
Skabet med pantonefarver.
Skapet med pantonefarger.
Schrank mit Pantone-Farben.
Cabinet with pantone colors.
Tom Pedersen trykker.
Tom Pedersen trykker.
Tom Pedersen beim Druck.
Tom Pedersen printing.
Plakaten ‘Precious Liberty’, se mere HER.
Plakaten ‘Precious Liberty’, se mere HER.
Plakat ‘Precious Liberty’, zu Gunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine. Sehen Sie mehr HIER.
Poster ‘Precious Liberty’, in favor of refugees from Ukraine. See more HERE.

... og prepress
... og prepress
... und die Druckvorstufe
... and prepress

Mediegrafikerelev Queensley Ayuk i scannerafdelingen.
Mediegrafikerelev Queensley Ayuk i skanneravdelingen.
Mediengrafik-Studentin Queensley Ayuk in der Scannerabteilung.
Media graphics student Queensley Ayuk in the scanner department.
En bog ligger klar til indscanninng med PhaseOne kameraet.
En bok ligger klar til innskanninng med PhaseOne kameraet.
Ein Oiriginal liegt bereit zum Einscannen mit der PhaseOne Kamera.
A book ready for scanning with the PhaseOne camera.
Catrine Marcussen i reproafdelingen.
Catrine Marcussen i reproavdelingen.
Catrine Marcussen in der Reproabteilung.
Catrine Marcussen in the repro department.
Mediegrafikerelev Frederik Brændegaard Nielsen arbejder med omslags-layout.
Mediegrafikerelev Frederik Brændegaard Nielsen arbeider med omslags-layout.
Mediengrafik-Student Frederik Brændegaard Nielsen arbeitet mit einem Cover-Layout.
Media graphics student Frederik Brændegaard Nielsen working with a cover layout.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Deichman Bjørvika Oslo Public Library’
Af Niklas Maak, Elif Shafak og Liv Sæteren.
Udgivet af Lars Müller Publishers 2022.
Grafisk design: Esther Butterworth.
‘Deichman Bjørvika Oslo Public Library’
Av Niklas Maak, Elif Shafak og Liv Sæteren.
Utgitt av Lars Müller Publishers 2022.
Grafisk design: KasperEsther Butterworth.
‘Deichman Bjørvika Oslo Public Library’
Von Niklas Maak, Elif Shafak und Liv Sæteren.
Erschienen bei Lars Müller Publishers 2022.
Grafikdesign: Esther Butterworth.
‘Deichman Bjørvika Oslo Public Library’
By Niklas Maak, Elif Shafak og Liv Sæteren.
Published by Lars Müller Publishers 2022.
Graphic design: Esther Butterworth.
‘Årets pressefoto 2021’
Redigeret af Sisse Stroyer m.fl.
Udgivet af Forlaget Årets Pressefoto.
Grafisk design: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2021’
Redigert av Sisse Stroyer m.fl.
Utgitt av Forlaget Årets Pressefoto.
Grafisk design: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2021’
Redigiert von Sisse Stroyer u.a.
Erschienen bei Forlaget Årets Pressefoto.
Grafikdesign: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2021’.
Edited by Sisse Stroyer and others.
Published by Forlaget Årets Pressefoto.
Graphic design: Louise Meyland.
‘Plakatmanden’
Af Lise Seisbøll.
Udgivet af Forlaget på Tredje ved Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds, 2022.
Grafisk design: Henriette Wiberg Danielsen.
‘Plakatmanden’.
Av Lise Seisbøll.
Utgitt av Forlaget på Tredje ved Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds, 2022.
Grafisk design: Henriette Wiberg Danielsen.
‘Plakatmanden’ (‘Der Plakatmann’).
Von Lise Seisbøll.
Erschienen bei Forlaget på Tredje, Lisbeth Tolstrup und Lars Pryds, 2022.
Grafikdesign: Henriette Wiberg Danielsen.
‘Plakatmanden’ .
By Lise Seisbøll.
Published by Forlaget på Tredje, Lisbeth Tolstrup and Lars Pryds, 2022.
Graphic design: Henriette Wiberg Danielsen.
‘Billigbog og højkultur – Gyldendals Bekkasinbøger’
Af Felix Rothstein.
Udgivet af Foreningen for Boghaandværk 2022.
Grafisk design: Malene Hald..
‘Billigbog og højkultur – Gyldendals Bekkasinbøger’.
Av Felix Rothstein.
Utgitt av Foreningen for Boghaandværk 2022.
Grafisk design: Malene Hald.
‘Billigbog og højkultur – Gyldendals Bekkasinbøger’
(‘Billigbuch und Hochkultur – Gyldendals Bekkasinbücher’)
.
Von Felix Rothstein.
Erschienen bei Foreningen for Boghaandværk 2022.
Grafikdesign: Malene Hald.
‘Billigbog og højkultur – Gyldendals Bekkasinbøger’
By Felix Rothstein.
Published by Foreningen for Boghaandværk 2022.
Graphic design: Malene Hald.
‘Gauguin og hans venner’
Af André Cariou.
Udgivet af Ordrupgaard.
Grafisk design: Michael Jensen.
‘Gauguin og hans venner’
Av André Cariou.
Utgitt av Ordrupgaard.
Grafisk design: Michael Jensen.
‘Gauguin og hans venner’ (‘Gauguin und seine Freunde’
Von André Cariou.
Erschienen bei Ordrupgaard.
Grafikdesign: Michael Jensen.
‘Gauguin og hans venner’ (‘Gauguin and his friends’
By André Cariou.
Published by Ordrupgaard.
Graphic design by Michael Jensen.
‘Hans Vangsø – Keramik’
Udgivet af Boggalleriet Rønde.
Grafisk design: Hans Vangsø og Narayana Press.
‘Keramik’
Utgitt av Boggalleriet Rønde.
Grafisk design: Hans Vangsø og Narayana Press.
‘Keramik’
Erschienen bei Boggalleriet Rønde.
Grafikdesign: Hans Vangsø und Narayana Press.
‘Keramik’
Published by Boggalleriet Rønde.
Graphic design: Hans Vangsø and Narayana Press. .
‘Lyset fra Bohr’
Redigeret af Anja C. Andersen.
Udgivet af Strandberg Publishing, 2022.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Lyset fra Bohr’
Redigert av Anja C. Andersen.
Utgitt av Strandberg Publishing, 2022.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Lyset fra Bohr’ (‘Licht von Bohr’).
Redigoiert von Anja C. Andersen.
Erschienen bei Strandberg Publishing, 2022.
Grafikdesign: Spine Studio.
‘Lyset fra Bohr’ .
Edited by Anja C. Andersen.
Published by Strandberg Publishing, 2022.
Graphic design: Kasper Bjerre
& Peter Buch Hansen, Salvador Books.
‘A.R. Penck’
Redigeret af Lucas Haberkorn.
Udgivet af Museum Jorn, Silkeborg, 2022.
Grafisk design: Anne Solmer.
‘A.R. Penck’
Redigert av Lucas Haberkorn.
Utgitt av Museum Jorn, Silkeborg, 2022.
Grafisk design: Anne Solmer.
‘A.R. Penck’
Redigiert von Lucas Haberkorn
Erschienen bei Museum Jorn, Silkeborg, 2022.
Grafikdesign: Anne Solmer.
‘A.R. Penck’
Edited by Lucas Haberkorn.
Published by Museum Jorn, Silkeborg, 2022.
Graphic design by Anne Solmer.
‘Skærehaven trin for trin’
Af Lotte Bjarke.
Udgivet af forlaget Linnea, 2022.
Grafisk design: Sabine Brandt.
‘Skærehaven trin for trin’.
Av Lotte Bjarke.
Utgitt av forlaget Linnea, 2022.
Grafisk design: Sabine Brandt.
‘Skærehaven trin for trin’ (‘Schnittgarten, Schritt für Schritt’).
Von Lotte Bjarke.
Erschienen bei forlaget Linnea, 2022.
Grafikdesign: Sabine Brandt.
‘Skærehaven trin for trin’ .
By Lotte Bjarke.
Published by forlaget Linnea, 2022.
Graphic design: Sabine Brandt.
7.3.2022
7.3.2022
7.3.2022
7.3.2022