Uge 6
Uke 6
Woche 6
Week 6

07. - 13. februar 2022
07. - 13. februar 2022
07. - 13. Februar 2022
7th - 13th february 2022
courtesy of Aarhus Stadsarkiv, Dokk 1, Statens Museum for Kunst, GO Forlag, Den Hirsprungske Samling, Skovgaard Museet, Strandberg Publishing, Louisiana Museum of Modern Art
12.2.2022
12.2.2022
12.2.2022
12.2.2022

Mette Secher og Jørgen Borg til trykstart
Mette Secher og Jørgen Borg til trykkstart
Mette Secher und Jørgen Borg zur Druckabnahme
Mette Secher and Jørgen Borg at the printing start-up

Grafiker Mette Secher og fotograf Jørgen Borg til trykstart på bogen ‘Øgadekvarteret’, der udgives af Aarhus Stadsarkiv, Dokk 1. Tom Pedersen trykker.
Grafiker Mette Secher og fotograf Jørgen Borg til trykkstart på boken ‘Øgadekvarteret’, som utgis av Aarhus Stadsarkiv, Dokk 1. Tom Pedersen trykker.
Grafikerin Mette Secher und Fotograf Jørgen Borg zur Druckabnahme des Buches ‘Øgadekvarteret’, das bei Aarhus Stadsarkiv, Dokk 1, erscheint. Tom Pedersen druckt.
Graphic designer Mette Secher and photographer Jørgen Borg at the printing start-up of ‘Øgadekvarteret’, published by Aarhus Stadsarkiv, Dokk 1. Tom Pedersen is printing.
Fotografen i aktion.
Fotografen i aksjon.
Der Fotograf in Aktion.
The photographer in action.

Trykstart på Haegue Yang katalog
Trykkstart på Haegue Yang katalog
Druckabnahme des Kataloges Haegue Yang
Printing start-up of Haegue Yang catalogue

Der trykkes katalog til udstillingen ‘Haegue Yang: Double Soul’,
for Statens Museum for Kunst.
Det trykkes katalog til utstillingen ‘Haegue Yang: Double Soul’,
for Statens Museum for Kunst.
Druck des Kataloges zur Ausstellung ‘Haegue Yang: Double Soul’,
für Statens Museum for Kunst (Staatsmuseum für Kunst).
Printing of a catalogue for the exhibition ‘Haegue Yang: Double Soul’, published by National Gallery of Denmark.
Et af trykarkene.
Et af trykkarkene.
Einer der Druckbögen.
One of the prining sheets.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Thomas Juul trykker.
Thomas Juul trykker.
Thomas Juul druckt.
Thomas Juul is printing.
Service på en af maskinerne.
Service på en av maskinene.
Service an einer der Maschinen.
Service on one the machines.
Finn Ebbensgaard dokumenterer den service, der bliver lavet på trykmaskinerne.
Finn Ebbensgaard dokumenterer den service, som blir gjort på trykmaskinene.
Finn Ebbensgaard dokumentiert den Service, der an den Druckmaschinen durchgeführt wird.
Finn Ebbensgaard documents the service on the printing machines.
Rentryk, her er hæfter til GO Forlag.
Rentrykk, her er hefter till GO Forlag.
Aushänger, hier Hefte, die für den GO Verlag gedruckt werden.
Folded running sheets, here folders for GO Forlag.
Et kig ind i et af farveværkerne med valser og den miljøvenlige afvaskningsdug.
Et glimt inn i et av fargeverkene med valser og den miljøvenlige avvaskningsduk.
Blick in eines der Farbwerke mit Walzen und dem umweltfreundlichen Walzenreiniger.
A peek into the printing machine.
Påskeliljer fra drivhusene.
Påskeliljer fra drivhusene.
Osterglocken aus dem Gewächshaus.
Daffodils from the the greenhouses.
Frederik Brændgaard Nielsen i gang med en satsopgave.
Frederik Brændgaard Nielsen i gang med en satsoppgave.
Frederik Brændgaard Nielsen arbeitet an einer Satzaufgabe.
Frederik Brændgaard Nielsen makes up a book.
Sonja Bruckner falser og checker rentryk.
Sonja Bruckner falser og sjekker rentrykk.
Sonja Bruckner falzt und prüft Aushänger.
Sonja Bruckner folds and checks running sheets.

Nye bøger m.m. trykt hos Narayana Press
Nye bøker m.m. trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher u.a.
Recently printed books and more

‘Bertha Wegmann’,
Redigeret af Gertrud Oelsner og Lene Bøgh Rønberg.
Udgivet af Den Hirsprungske Samling, Skovgaard Museet og Strandberg Publishing, 2022.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Bertha Wegmann’.
Redigert av Gertrud Oelsner og Lene Bøgh Rønberg.
Utgitt av Den Hirsprungske Samling, Skovgaard Museet og Strandberg Publishing, 2022.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Bertha Wegmann’.
Redigiert von Gertrud Oelsner und Lene Bøgh Rønberg.
Erschienen bei Den Hirsprungske Samling, Skovgaard Museet und Strandberg Publishing, 2022.
Grafikdesign: Spine Studio.
‘Bertha Wegmann’.
Edited by Gertrud Oelsner and Lene Bøgh Rønberg.
Published by Den Hirsprungske Samling, Skovgaard Museet and Strandberg Publishing, 2022.
Graphic design: Spine Studio.
Opluk fra bogen.
Opplukk fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
Genoptryk af plakat for Louisiana.
Gjennoptrykk av plakat for Louisiana.
Neudruck eines Plakates für Louisiana.
Reprinted poster for Louisiana.
Plakat til udstillingen ‘Peter Cook – City landscapes’, der vises på Louisiana 21/1 - 8/5, 2022.
Plakat til utstillingen ‘Peter Cook – City landscapes’, som vises på Louisiana 21/1 - 8/5, 2022.
Plakat zur Ausstellung ‘Peter Cook – City landscapes’, die vom 21/1 - 8/5, 2022 bei Louisiana stattfindet.
Poster for the exhibition ‘Peter Cook – City landscapes’, shown at Louisiana 21/1 - 8/5, 2022.
12.2.2022
12.2.2022
12.2.2022
12.2.2022
Morgenlys, Catrine Marcussen ved hovedindgangen.
Morgenlys, Catrine Marcussen ved hovedinngangen.
Morgenlicht, Catrine Marcussen beim Haupteingang.
Morning light, Catrine Marcussen at the main entrance.