Uge 5
Uke 5
Woche 5
Week 5

31. januar - 06. februar 2022
31. januar - 06. februar 2022
31. Januar - 06. Februar 2022
31st january - 6th february 2022
courtesy of Disko Bay, Lava Förlag, Boggalleriet, Statens Naturhistoriske Museum

Disko Bay til trykstart
Disko Bay til trykkstart
Disko Bay zur Druckabnahme
Disko Bay at the printing start-up

Kunstner og fotograf Tine Bek og forlægger Stinus Duch fra forlaget Disko Bay til trykstart på en ny bog.
Kunstner og fotograf Tine Bek og forlegger Stinus Duch fra forlaget Disko Bay til trykkstart på en ny bok.
Künstlerin und Fotografin Tine Bek und Verleger Stinus Duch vom Verlag Disko Bay zur Druckabnahme eines neuen Buches.
Artist and photographer Tine Bek and publisher Stinus Duch from Disko Bay at the printing start-up of a new book.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Erik Tarp ved kontrolpulten.
Erik Tarp ved kontrollpulten.
Erik Tarp beim Kontrollpult.
Erik Tarp at the control desk.
Trykkerne Morten Lindberg, ...
Trykkerne Morten Lindberg, ...
Die Drucker Morten Lindberg, ...
The printers Morten Lindberg, ...
Philipp Lee, ...
Philipp Lee, ...
Philipp Lee, ...
Philipp Lee, ...
Thomas Juul, ...
Thomas Juul, ...
Thomas Juul, ...
Thomas Juul, ...
Tom Pedersen, ...
Tom Pedersen, ...
Tom Pedersen, ...
Tom Pedersen, ...
Preben Andersen ...
Preben Andersen ...
Preben Andersen ...
Preben Andersen ...
... og Niels Skotsman.
... og Niels Skotsman.
... und Niels Skotsman.
... and Niels Skotsman.
Farvestrip, der danner et mønster på trykpallen.
Fargestrip, som danner et mønster på trykkpallen.
Farbstreifen, der auf der Druckpalette ein Muster bildet.
Color strip forming a pattern on the printing pallet.
Trykning på gult papir.
Trykk på gult papir.
Druck auf gelbem Papier.
Printing on yellow paper.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Övre Östermalm’
Fotos af Rolf van den Brink. Tekster af Claes Britton.
Udgivet af Lava Förlag, Sverige.
Garnhæftet trekvart bind med stof på omslagets bagside.
Grafisk design: Greger Ulf Nilson.
‘Övre Östermalm’
Utgitt av Lava Förlag, Sverige.
Grafisk design: Greger Ulf Nilson.
‘Övre Östermalm’
Erschienen bei Lava Förlag, Schweden.
Grafikdesign: Greger Ulf Nilson.
‘Övre Östermalm’
Published by Lava Förlag, Sweden.
Graphic design: Greger Ulf Nilson.
Opluk fra bogen.
Opplukk fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
‘Jesper Palm’
Af Jesper Palm med tekst af Lisbeth Bonde.
Garnhæftet helbind med flad ryg.
Udgivet af Boggalleriet.
Grafisk design: Christian Ramsø, We Are Popular.
‘Jesper Palm’.
Utgitt av Boggalleriet.
Grafisk design: Christian Ramsø, We Are Popular.
‘Jesper Palm.
Erschienen bei Boggalleriet.
Grafikdesign: Christian Ramsø, We Are Popular.
‘Jesper Palm’.
Published by Boggalleriet.
Graphic design: Christian Ramsø, We Are Popular.
Opluk fra bogen.
Opplukk fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
‘King of Dinosaurs’,
Udgivet af Statens Naturhistoriske Museum.
Grafisk design: Wilcox Design og Søren Ajspur.
Her er vist: forsiden, forsatsen, bagsatsen og bagsiden.
‘King of Dinosaurs’,
Utgitt av Statens Naturhistoriske Museum.
Grafisk design: Wilcox Design og Søren Ajspur.
Her er vist: forsiden, forsatsen, baksatsen og baksiden.
‘King of Dinosaurs’,
Erschienen bei Statens Naturhistoriske Museum.
Grafikdesign: Wilcox Design og Søren Ajspur.
Hier Vorderseite, Vorsatz, Nachsatz und Rückseite des Buches.
‘King of Dinosaurs’,
Published by Natural History Museum of Denmark.
Graphic design: Wilcox Design og Søren Ajspur.
Here: Frontpage, endpapers and the book’s backside.