Uge 46
Uke 46
Woche 46
Week 46

15.-21. november 2021
15.-21. november 2021
15.-21. November 2021
15th–21st november 2021
Courtesy of Aarhus Universitetsforlag, Linolie & Pigment, Designkompagniet, Trefold, Mikkel Henssel, forlaget Strandberg, Søren Solkær
Om morgenen, 21.11.2021.
Bagved prepress.
Ausblick von der Druckvorstufe.
View from prepress.

Besøg fra Aarhus Universitetsforlag
Besøk fra Aarhus Universitetsforlag
Aarhus Universitetsforlag zu Besuch
Aarhus Universitetsforlag visiting

Besøg af et hold fra Aarhus Universitetsforlag. Her på en af 8-farvemaskinerne, hvor de ser på workflowet sammen med Erik Tarp.
Besøk av en gruppe fra Aarhus Universitetsforlag. Her på en av 8-fargemaskinene, hvor de ser på workflowet sammen med Erik Tarp.
Besuch einer Gruppe von Aarhus Universitetsforlag. Hier auf einer der 8-Farbemaschinen, wo sie zusammen mit Erik Tarp auf den Workflow sehen.
A team from Aarhus University Press visiting. Here on one of the 8-color machines, where they look at the workflow together with Erik Tarp.

Thomas Oldrup, redaktør for bogserien
100 danmarkshistorier, sammen med Tine Meyer.
Thomas Oldrup, redaktør for bokserien
‘100 danmarkshistorier’, sammen med Tine Meyer.
Thomas Oldrup, Redaktør für die Buchserie
‘100 danmarkshistorier’ (‘100 Dänemarksgeschichten’), zusammen mit Tine Meyer.
Thomas Oldrup, editor of the book series
‘100 danmarkshistorier’ (‘100 Danish stories’, together with Tine Meyer.

Designkompagniet til trykstart
Designkompagniet til trykkstart
Designkompagniet zur Druckabnahme
Designkompagniet at the printing start-up

Designer Iben Høj og fotograf Jens Friis, Designkompagniet, til trykstart på et internationalt foto tidsskrift.
Designer Iben Høj og fotograf Jens Friis, Designkompagniet, til trykkstart på et internasjonalt foto-tidsskrift.
Designerin Iben Høj und Fotograf Jens Friis, Designkompagniet, bei der Druckabnahme einer internationalen Fotozeitschrift.
Designer Iben Høj and photographer Jens Friis, Designkompagniet, at the printing start-up of an international photo magazine.

Monotypi af Maja Lisa Engelhardt.
Monotypi av Maja Lisa Engelhardt.
Monotypie von Maja Lisa Engelhardt.
Monotype by Maja Lisa Engelhardt.

Linolie & Pigment
Linolie & Pigment
Linolie & Pigment
Linolie & Pigment

Farveprøver i scannerafdelingen.
Fargeprøver i skanneravdelingen.
Farbproben in der Scannerabteilung.
Color samples in the scanner department.

Thor Grabow fra Linolie & Pigment sammen med ordrerstyrer Sabine Schönbohm og Amancay Karottki, der scanner træpladerne og laver matchprint til sammenligning med originalerne.
Thor Grabow fra Linolie & Pigment sammen med ordrerstyrer Sabine Schönbohm og Amancay Karottki, som skanner trepladene og lager matchprint til sammenligning med originalene.
Thor Grabow von Linolie & Pigment zusammen mit Projektmanagerin Sabine Schönbohm und Amancay Karottki, die Holzplatten einscant und Matchprint zum Vergleich mit den Originalen herstellt.
Thor Grabow from Linolie & Pigment together with project manager Sabine Schönbohm and Amancay Karottki, who is scanning the wooden boards and printing match prints for comparison with the originals.

Trefold på besøg
Trefold på besøk
Trefold zu Besuch
Trefold visiting

Grafiske designere Camilla Jørgensen og Søren Damstedt sammen med praktikant Ditte Hovmand Vejlstrup, alle fra design studio Trefold, på besøg.
Her ved CTP maskinerne.
Grafiske designere Camilla Jørgensen og Søren Damstedt sammen med praktikant Ditte Hovmand Vejlstrup, alle fra design studio Trefold, på besøk.
Her ved CTP-maskinene.
Die Grafikdesigner Camilla Jørgensen und Søren Damstedt zu Besuch, zusammen mit Praktikantin Ditte Hovmand Vejlstrup, alle von Design Studio Trefold.
Hier bei der CTP-Maschine.
Graphic designers Camilla Jørgensen and Søren Damstedt together with trainee Ditte Hovmand Vejlstrup, all from design studio Trefold, visiting.
Here the CTP machines.

Plakattryk
Plakattrykk
Plakatdruck
Printing of posters

Rentryk af fire plakater, tegnet af grafiker og illustrator Mikkel Henssel.
Rentrykk av fire plakater, tegnet av Grafiker og illustrator Mikkel Henssel.
Aushänger von vier Plakaten, gezeichnet von Grafiker und Illustrator Mikkel Henssel.
Printing sheets of four posters, drawed by Graphic designer and illustrator Mikkel Henssel.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Af Nicolas Cosedis med tekster af Holger Dahl.
Udgivet på dansk og engelsk af forlaget Strandberg.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Av Nicolas Cosedis med tekster av Holger Dahl.
Utgitt på dansk og engelsk av forlaget Strandberg.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Von Nicolas Cosedis mit Texten von Holger Dahl.
Erschienen auf dänisch und englisch beim Verlag Strandberg.
Grafikdesign: Spine Studio.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Copenhagen from the Sky’
By Nicolas Cosedis with text by Holger Dahl.
Published in englisch and danish by forlaget Strandberg.
Graphic design: Spine Studio.
Reproduction and printing: Narayana Press.
Et opluk fra bogen.
Et opluk fra bogen.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
‘Passage’
Af Søren Solkær.
Udgivet af forlaget Edition Circle, 2021.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio. Billedbehandling: ELI.
Tryk: Narayana Press.
‘Passage’
Av Søren Solkær.
Utgitt av forlaget Edition Circle, 2021.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio. Billedbehandling: ELI.
Trykk: Narayana Press.
‘Passage’
Von Søren Solkær.
Erschienen bei forlaget Edition Circle, 2021.
Grafikdesign: Nicolai Bejder Studio. Bildbehandlung: ELI.
Druck: Narayana Press.
‘Passage’
By Søren Solkær.
Published by forlaget Edition Circle, 2021.
Graphic design: Nicolai Bejder Studio. Image processing: ELI.
Printing: Narayana Press.
Et opluk fra bogen.
Et opluk fra bogen.
Buchaufschlag.
Spread from the book.

Fuld aktivitet i trykhallerne, Morten Lindberg og Tom Pedersen trykker.
Full aktivitet i trykhallene. Morten Lindberg og Tom Pedersen trykker.
Volle Aktivität in den Druckhallen, hier Morten Lindberg und Tom Pedersen beim Druck.
Full activity in the printing halls, here Morten Lindberg and Tom Pedersen printing.