Uge 45
Uke 45
Woche 45
Week 45

08.-14. november 2021
08.-14. november 2021
08.-14. November 2021
8th - 14th november 2021
Courtesy of Solkær Photography, Yellow Head Limited, Sheldrick Wildlife Trust, Alexis Mark,
Vandkunsten Architects, Maja Lisa Engelhardt, Yuji Leonard Weisgard, Linolie & Pigment, Iperaq.Com.

Søren Solkær til trykstart
Søren Solkær til trykkstart
Søren Solkær zur Druckabnahme
Søren Solkær at the printing start-up

Fotograf Søren Solkær i gæstearbejdsrummet, mens han er til trykstart.
Fotograf Søren Solkær i gjestearbeidsrummet, mens han er til trykkstart.
Fotograf Søren Solkær arbeitet, während er zur Druckabnahme zu Besuch ist.
Photographer Søren Solkær working inbetween printing start-ups.

Alwyn Coates til trykstart
Alwyn Coates til trykkstart
Alwyn Coates zur Druckabnahme
Alwyn Coates at the printing start-up

Den britiske fotograf Alwyn Coates, på besøg et par dage til trykstart på bogen ’Saving The Elephants’, der udgives af Yellow Head Limited, England. Her i scannerafdelingen sammen med Tine Meyer.
Den britiske fotograf Alwyn Coates, på besøk et par dager til trykkstart på boken ’Saving The Elephants’,som utgis av Yellow Head Limited, England. Her i skanneravdelingen sammen med Tine Meyer.
Der britische Fotograf Alwyn Coates war einige Tage zu Besuch zur Druckabnahme des Buches ’Saving The Elephants’, das bei Yellow Head Limited, England, erscheint. Hier in der Scannerabteilung zusammen mit Tine Meyer.
The British photographer Alwyn Coates, visiting for a couple of days for the printing start-up of ’Saving The Elephants’, published by Yellow Head Limited, England. Here in the scanning department together with Tine Meyer.

Et trykark fra bogen.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen des Buches.
A printed sheet from the book.

Alexis Mark til trykstart
Alexis Mark til trykkstart
Alexis Mark zur Druckabnahme
Alexis Mark at the printing start-up

Kristoffer Li og Marie Grønkær fra designfirmaet Alexis Mark til trykstart på ’Vandkunsten’, der udgives af Vandkunsten Architects.
Kristoffer Li og Marie Grønkær fra designfirmaet Alexis Mark til trykkstart på ’Vandkunsten’, som utgis av Vandkunsten Architects
Kristoffer Li und Marie Grønkær von der Designfirma Alexis Mark zur Druckabnahme von ’Vandkunsten’, das von Vandkunsten Architects herausgegeben wird.
Kristoffer Li and Marie Grønkær from the design company Alexis Mark at the printing start-up of ’Vandkunsten’, published by Vandkunsten Architects.

Monotypi af Maja Lisa Engelhardt.
Monotypi av Maja Lisa Engelhardt.
Monotypie von Maja Lisa Engelhardt.
Monotype by Maja Lisa Engelhardt.

Yuji Leonard Weisgard til trykstart
Yuji Leonard Weisgard til trykkstart
Yuji Leonard Weisgard zur Druckabnahme
Yuji Leonard Weisgard at the printing start-up

Flere elefanter …
Flere elefanter …
Weitere Elefanten …
More elephants …
Yuji Leonard Weisgard til trykstart på et udvalg af plakater, tegnet af hans bedstefar, forfatter og illustrator Leonard Weisgard.
Yuji Leonard Weisgard til trykkstart på et utvalg av plakater, tegnet av hans bestefar, forfatter og illustrator Leonard Weisgard.
Yuji Leonard Weisgard zur Druckabnahme mehrerer Plakate, die von seinem Großvater, Autor und Illustrator Leonard Weisgard, gezeichnet wurden.
Yuji Leonard Weisgard at the printing start-up of several posters, drawn by his grandfather, author and illustrator Leonard Weisgard.

Linolie & Pigment
Linolie & Pigment
Linolie & Pigment
Linolie & Pigment

Træstykker fra firmaet Linolie & Pigment, der ejes af Thor Grabow, til scanning og senere tryk.
Trestykker fra firmaet Linolie & Pigment, som eies av Thor Grabow, til skanning og senere trykk.
Holzstücke der Firma Linolie & Pigment, die Thor Grabow gehört, zum Einscannen und späterem Druck.
Pieces of wood from the company Linolie & Pigment, owned by Thor Grabow, for scanning and later printing.

Optagelse på Phase One kameraet.
Fotografering på Phase One kameraet.
Aufnahme der Phase One Kamera.
Shooting on the Phase One camera.

Scanningerne er klar til billedbehandling.
Skanningene er klar til billedbehandling.
Die Scans sind klar für die Bildoptimierung.
The scans are ready for image optimizing.

Glimt fra trykhallerne
Glimt fra trykhallene
Blick in die Druckhallen
Glimpes from the printing halls

Tom Pedersen checker trykark.
Tom Pedersen checker trykkark.
Tom Pedersen prüft einen Druckbogen.
Tom Pedersen checking printed sheets.
Morten Lindberg skifter trykplader.
Morten Lindberg skifter trykkplater.
Morten Lindberg beim Wechseln von Druckplatten.
Morten Lindberg changing printing plates.
Philipp Lee trykker.
Philipp Lee trykker.
Philipp Lee bein Druck.
Philipp Lee is printing.

Per Bloch til trykstart
Per Bloch til trykkstart
Per Bloch zur Druckabnahme
Per Bloch at the printing start-up

Forfatter, musiker m.m.m. Per Bloch til trykstart på en grønlandsk udgave af ’Halvfar’, der udgives af Iperaq.Com., Grønland.
Forfatter, musiker m.m. Per Bloch til trykkstart på en grønlandsk utgave av ’Halvfar’, som utgis av Iperaq.Com., Grønland.
Autor, Musiker u.v.m. Per Bloch bei der Druckabnahme der grönländischen Ausgabe von ’Halvfar’, das bei Iperaq.Com., Grönland, erscheint.
Author, musician and more, Per Bloch, during the printing start-up of a Greenlandic edition of ’Halvfar’, published by Iperaq.Com., Greenland.

Dansk udgave af Halvfar af Per Bloch og Cato Thau-Jensen.
Udgivet af Forlaget Albert, 2021.
Grafisk design: Jan Holst Hansen og Torben Binzer Meyer.
Tryk: Narayana Press.
Dansk utgave av Halvfar av Per Bloch og Cato Thau-Jensen.
Utgitt av Forlaget Albert, 2021.
Grafisk design: Jan Holst Hansen og Torben Binzer Meyer.
Trykk: Narayana Press.
Die dänische Ausgabe von Halvfar von Per Bloch und Cato Thau-Jensen.
Erschienen beim Verlag Albert, 2021.
Grafikdesign: Jan Holst Hansen und Torben Binzer Meyer.
Druck: Narayana Press.
Danish edition of Halvfar by Per Bloch og Cato Thau-Jensen.
Published by Forlaget Albert, 2021.
Graphic design: Jan Holst Hansen and Torben Binzer Meyer.
Printed by Narayana Press.

Sugoroi, en 2 år gammel hun-elefant, som Narayana Press har ‘adopteret’ hos
Sheldrick Wildlife Trust.
Sugoroi, en 2 år gammel hun-elefant, som Narayana Press har ‘adoptert’ hos
Sheldrick Wildlife Trust.
Sugoroi, eine 2 Jahre alte Elefantin, die Narayana Press bei Sheldrick Wildlife Trust ‘adoptiert’ hat.
Sugoroi, a 2-year-old female elephant that Narayana Press has ‘adopted’ at the
Sheldrick Wildlife Trust.