Uge 44
Uke 44
Woche 44
Week 44

01.-07. november 2021
01.-07. november 2021
01.-07. November 2021
1st - 7th november 2021
Courtesy of Carsten Egevang, forlaget Roulette Russe, Louisiana Museum of Modern Art, Maja Lisa Engelhardt, Nana Halcyone Pohjanpalo, Muuto, Akustikken, forlaget Silkefyret, Strandberg Publishing, RRB Photobooks, Kunstmuseum Brandts, ARoS Aarhus Kunstmuseum
Luftfoto fra 29. oktober 2021.
Luftfoto fra 29. oktober 2021.
Luftfoto vom 29. Oktober 2021.
Aerial photo from October 29th, 2021.

Carsten Egevang til trykstart
Carsten Egevang til trykkstart
Carsten Egevang zur Druckabnahme
Carsten Egevang at the printing start-up

Fotograf Carsten Egevang ved trykningen af ‘Greenland unseen ...’, der udgives af Arc-pic.com. Philipp Lee trykker.
Fotograf Carsten Egevang ved trykkingen av ‘Greenland unseen ...’, som utgis av Arc-pic.com. Philipp Lee trykker.
Fotograf Carsten Egevang beim Druck von ‘Greenland unseen ...’, das bei
Arc-pic.com erscheint. Zur Linken Drucker Philipp Lee.
Photographer Carsten Egevang at the printing start-up of ‘Greenland unseen ...’, published by Arc-pic.com. To the left printer Philipp Lee.

En af Carsten Egevangs plakater, tidligere trykt hos Narayana Press.
En av Carsten Egevangs plakater, tidligere trykt hos Narayana Press.
Eines von Carsten Egevangs Plakaten, die bei Narayana Press gedruck wurden.
One of Carsten Egevang's posters, previously printed by Narayana Press.
Færdigtrykte ark.
Ferdigtrykte ark.
Fertige Druckbögen.
Printed sheets.
Erik Tarp ser med ved trykningen.
Erik Tarp følger med ved trykkingen.
Erik Tarp ist bei der Druckabnahme dabei.
Erik Tarp at the control desk.

Glimt fra trykhallerne
Glimt fra trykhallene
Blick in die Druckhallen
Glimpes from the printing halls

Trykker Morten Lindberg sammenligner
matchprint og trykark.
Trykker Morten Lindberg sammenligner
matchprint og trykkark.
Drucker Morten Lindberg vergleicht
Matchprint und Druckbogen.
Printer Morten Lindberg comparing
matchprints and printing sheets.

Et herligt syn.
Et herlig syn.
Ein herrlicher Anblick.
A nice sight.

Der er fuld aktivitet i trykhallerne:
Thomas Juul trykker, Aksel Pedersen leverer papir.
Det er stor aktivitet i trykkhallene:
Thomas Juul trykker, Aksel Pedersen leverer papir.
Volle Aktivitet in den Druckhallen.
Thomas Juul druckt, Aksel Pedersen liefert Papier.
There is full activity in the printing halls.
Thomas Juul is printing, Aksel Pedersen delivers paper.

Roulette Russe til trykstart
Roulette Russe til trykkstart
Roulette Russe zur Druckabnahme
Roulette Russe at the printing start-up

Redaktør Helene Gamst til trykstart på ‘People are the Ultimate Spectacle – Esben Weile Kjær’, der udgives af forlaget Roulette Russe.
Redaktør Helene Gamst til trykkstart på ‘People are the Ultimate Spectacle – Esben Weile Kjær’, som utgis av forlaget Roulette Russe.
Redakteurin Helene Gamst bei der Druckabnahme von ‘People are the Ultimate Spectacle – Esben Weile Kjær’, das beim Verlag Roulette Russe erscheint.
Editor Helene Gamst at the printing start-up of ‘People are the Ultimate Spectacle – Esben & nbsp; Weile Kjær’, published by Roulette Russe.

Louisiana Museum of Modern Art til trykstart
Louisiana Museum of Modern Art til trykkstart
Louisiana Museum of Modern Art
Louisiana Museum of Modern Art

Grafisk ansvarlig hos Louisiana Museum of Modern Art, Lærke Rydal Jørgensen, forbereder trykstart på ‘Louisiana Magasin 54’.
Grafisk ansvarlig hos Louisiana Museum of Modern Art, Lærke Rydal Jørgensen, forbereder trykkstart på ‘Louisiana Magasin 54’.
Grafisch Verantwortliche bei Louisiana Museum of Modern Art, Lærke Rydal Jørgensen, vorbereitet die Druckabnahme von ‘Louisiana Magasin 54’.
Graphics manager at Louisiana Museum of Modern Art, Lærke Rydal Jørgensen, prepraring the printing start-up of
‘Louisiana Magasin 54’.

Jacob Juhl til trykstart
Jacob Juhl til trykkstart
Jacob Juhl zur Druckabnahme
Jacob Juhl at the printing start-up

Fotograf Jacob Juhl til trykstart på ‘Visne bøgeblade rasler uhørt (i Andromeda)’, der udgives på forlaget Silkefyret.
Fotograf Jacob Juhl til trykkstart på ‘Visne bøgeblade rasler uhørt (i Andromeda)’, som utgis på forlaget Silkefyret.
Fotograf Jacob Juhl zur Druckabnahme von ‘Visne bøgeblade rasler uhørt (i Andromeda)’, das beim Verlag Silkefyret erscheint.
Photographer Jacob Juhl at the printing start-up of ‘Visne bøgeblade rasler uhørt (i Andromeda)’, published by Silkefyret.

Kristin Björk til trykstart
Kristin Björk til trykkstart
Kristin Björk zur Druckabnahme
Kristin Björk at the printing start-up

Kunstpædagog Kristin Björk starter trykningen af ‘Tilde Trold’, som hun selv udgiver på dansk og islandsk.
Kunstpedagog Kristin Björk starter trykkingen av ‘Tilde Trold’, som hun selv utgir på dansk og islandsk.
Kunstpädagogin Kristin Björk startet den Druck von ‘Tilde Trold’, das sie im eigenen Verlag auf dänisch und isländisch herausgibt.
Art educator Kristin Björk starts the printing of ‘Tilde Trold’, which she herself publishes in Danish and Icelandic.

Nana Halcyone Pohjanpalo til trykstart
Nana Halcyone Pohjanpalo til trykkstart
Nana Halcyone Pohjanpalo
Nana Halcyone Pohjanpalo

Visuel kunstner Nana Halcyone Pohjanpalo til trykstart på ‘Clouds Navigate, Poetics and Physics of the Clouds’, som hun selv udgiver.
Visuel kunstner Nana Halcyone Pohjanpalo til trykkstart på ‘Clouds Navigate, Poetics and Physics of the Clouds’, som hun selv utgir.
Die Visuelle Künstlerin Nana Halcyone Pohjanpalo bei der Druckabnahme von ‘Clouds Navigate, Poetics and Physics of the Clouds’, das sie selbst herausgibt.
Visual artist Nana Halcyone Pohjanpalo at the printing start-up of ‘Clouds Navigate, Poetics and Physics of the Clouds’, which she publishes herself.

Muuto på arbejdsbesøg
Muuto på arbeidsbesøk
Muuto auf Arbeitsbesuch
Muuto on a working visit

Grafiker Anne Kristine Tollestrup og produktionsleder Caroline Bundgaard fra Muuto
på arbejdsbesøg.
Grafiker Anne Kristine Tollestrup og produksjonsleder Caroline Bundgaard fra Muuto
på arbeidsbesøk.
Grafikerin Anne Kristine Tollestrup und Produktionsleiterin Caroline Bundgaard von Muuto
auf Arbeitsbesuch.
Graphic designer Anne Kristine Tollestrup and production manager Caroline Bundgaard from Muuto on a working visit.

Akustikken på besøg
Akustikken på besøk
Akustikken zu Besuch
Akustikken visiting

Jonas E. Thomsen og Ole A. Thomsen fra specialforretningen for Martin Guitarer Akustikken på besøg sammen med musiker Jesper Henning Pedersen for at se på materialer til en kommende bog.
Jonas E. Thomsen og Ole A. Thomsen fra specialforretningen for Martin Guitarer Akustikken på besøk sammen med musiker Jesper Henning Pedersen for å se på materialer til en kommende bok.
Jonas E. Thomsen und Ole A. Thomsen vom Sezialgeschäft für Martin Gitarren Akustikken zu Besuch, zusammen mit Musiker Jesper Henning Pedersen, um Material für ein kommendes Buch zu sehen.
Jonas E. Thomsen and Ole A. Thomsen from the special store for Martin guitars Akustikken visiting together with musician Jesper Henning Pedersen to look at materials for a new book.

Mette Homar til trykstart
Mette Homar til trykkstart
Mette Homar zur Druckabnahme
Mette Homar at the printing start-up

Billedkunstner Mette Homar ved trykning af en plakat med et af hendes malerier. Tom Pedersen trykker.
Billedkunstner Mette Homar ved trykking av en plakat med et av hennes malerier. Tom Pedersen trykker.
Bilderkünstlerin Mette Homar beim Druck eines Plakates mit einem ihrer Gemälde. Zur Linken Drucker Tom Pedersen.
Visual artist Mette Homar at the printing start-up of a poster with one of her paintings. To the left printer Tom Pedersen.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nylig trykte bøker
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Gennembrud’ af Eva Pohl.
Udgivet af Strandberg Publishing, 2021.
Grafisk design: Kolofon, Reykjavik.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Gennembrud’ av Eva Pohl.
Utgitt av Strandberg Publishing, 2021.
Grafisk design: Kolofon, Reykjavik.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Gennembrud’ von Eva Pohl.
Erschienen bei Strandberg Publishing, 2021.
Grafikdesign: Kolofon, Reykjavik.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Gennembrud’
By Eva Pohl.
Published by Strandberg Publishing, 2021.
Graphic design: Kolofon, Reykjavik.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Irish Work’ af Tom Wood.
Udgivet af RRB Photobooks, Bristol, UK, 2021.
Layout: Padraig Timoney.
Scan: Richard Millichap og Craig Magee.
Grafisk design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
Tryk: Narayana Press.
‘Irish Work’
Av Tom Wood.
Utgitt av RRB Photobooks, Bristol, UK, 2021.
Layout: Padraig Timoney.
Scan: Richard Millichap og Craig Magee.
Grafisk design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
Trykk: Narayana Press.
‘Irish Work’
Von Tom Wood.
Erschienen bei RRB Photobooks, Bristol, UK, 2021.
Layout: Padraig Timoney.
Scan: Richard Millichap und Craig Magee.
Grafikdesign: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
Druck: Narayana Press.
‘Irish Work’
By Tom Wood.
Published by RRB Photobooks, Bristol, UK, 2021.
Layout: Padraig Timoney.
Scan: Richard Millichap and Craig Magee.
Graphic design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
Printing: Narayana Press.
‘Kathrine Ærtebjerg – De tusind gåders sted’
Katalog til udstillingen, der vises fra 17. september 2021 til 24. juli 2022.
Udgivet af Kunstmuseum Brandts.
Grafisk design: Siri Carlslund.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Kathrine Ærtebjerg – De tusind gåders sted’
Katalog til utstilling av samme navn, som vises fra 17. september 2021 til 24. juli 2022.
Utgitt af Kunstmuseum Brandts.
Grafisk design: Siri Carlslund.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Kathrine Ærtebjerg – De tusind gåders sted’ Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, die vom 17. September 2021 bis 24. Juli 2022 besucht werden kann.
Erschienen bei Kunstmuseum Brandts.
Grafikdesign: Siri Carlslund.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Kathrine Ærtebjerg – De tusind gåders sted’
Catalogue for the exhibition by the same name, which is open from September 17th 2021 till July 24th 2022.
Graphic design: Siri Carlslund.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Immemorial – Sif Itona Westerberg’
Katalog til udstillingen, der vises fra den 1. oktober 2021 til den 23. januar 2022.
Udgivet af ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2021.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Immemorial – Sif Itona Westerberg’
Katalog til utstillingen, som vises fra den 1. oktober 2021 til den 23. januar 2022.
Utgitt av ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2021.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Immemorial – Sif Itona Westerberg’
Katalog zur Ausstellung, die vom 1. Oktober 2021 bis 23. Januar 2022 besucht werden kann.
Erschienen bei ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Grafikdesign: Spine Studio.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Immemorial – Sif Itona Westerberg’
Catalogue for the exhibition, which is open from October 1st 2021 till January 23rd 2022.
Published by ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2021.
Graphic design: Spine Studio.
Reproduction and printing: Narayana Press.
Tine Meyer kom forbi lige da en af kvierne havde kælvet og alle køerne
kom galopperende for at hjælpe til.
Tine Meyer kom akkurat forbi da en af kvigene hadde kalvet og alle kuene
kom galopperende for å hjelpe til.
Tine Meyer kam gerade vorbei, da eine der Färsen gekalbt hatte, und alle Kühe
herangalopierten, um zu helfen.
Tine Meyer came by just as one of the heifers had calved and all the cows
came galloping to help.