Uge 43
Uke 43
Woche 43
Week 43

25.-31. oktober 2021
25.-31. oktober 2021
25.-31. Oktober 2021
25th - 31st october 2021
Courtesy of Herman Lynge & Søn, Gammel Estrup, Jane Anker-Petersen, Jørgen Sparre,
Aarhus Universitetsforlag, Forlaget Raglan, Uri Løvevild Golman, forlaget Strandberg, Gylling Skole

Grafiker Peter Waldorph til trykstart
Grafiker Peter Waldorph til trykkstart
Grafiker Peter Waldorph zur Druckabnahme
Grafiker Peter Waldorph at the printing start-up

Grafiker Peter Waldorph til trykstart på et jubilæumskatalog for Herman
H.J. Lynge & Søn. Erik Tarp ser med på overtrækket, der blev trykt på lærred.
Grafiker Peter Waldorph, til trykkstart på en jubileumskatalog for Herman
H.J. Lynge & Søn. Erik Tarp ser med på overtrekk, der blev trykt på lærred.
Grafiker Peter Waldorph, zur Druckabnahme eines Jubiläumskataloges für Herman H.J. Lynge & Søn. Erik Tarp sieht mit auf den Überzug, gedruckt auf Leinen.
Graphic designer Peter Waldorph, at the printing start-up of an anniversary catalog for Herman H.J. Lynge & Søn. Here together with Erik Tarp, looking at the cover, which is printed on canvas.

Gammel Estrup på arbejdsbesøg
Gammel Estrup på arbeidsbesøk
Gammel Estrup auf Arbeitsbesuch
Gammel Estrup on a working visit

Museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær og billedredaktør Kirsten Nijkamp gennemgår matchprint i scannerafdelingen sammen med Michael Bülow.
Museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær og billedredaktør Kirsten Nijkamp gjennomgår matchprint sammen med Michael Bülow fra skanneravdelingen.
Kuratorin Marie Kirstine Elkjær und Bildredakteurin Kirsten Nijkamp betrachten Matchprint zusammen mit Michael Bülow von der Scannerabteilung.
Museum inspector Marie Kirstine Elkjær and image editor Kirsten Nijkamp looking at matchprints together with Michael Bülow from the scanner department.

Trykstart på ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’
Trykkstart på ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’
Druckabnahme von ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’
Printing start-up of ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’

Forfatter Jane Anker-Petersen (i midten), Jens Therkildsen og grafiker Ida Marie Therkildsen til trykstart på ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’, der udgives på eget forlag.
Forfatter Jane Anker-Petersen (i midten), Jens Therkildsen og grafiker Ida Marie Therkildsen til trykkstart på ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’, som utgis på eget forlag.
Forfatter Jane Anker-Petersen (in der Mitte), Jens Therkildsen og grafiker Ida Marie Therkildsen til trykstart på ‘Før og efter vi fløj ind i stormen’ (‘Bevor und nachdem wir in den Sturm flogen’).
Author Jane Anker-Petersen (in the middle ), Jens Therkildsen and graphic designer Ida Marie Therkildsen at the printing start-up of ‘Before and after we flew into the storm’.

Jørgen Sparre til trykstart
Jørgen Sparre til trykkstart
Jørgen Sparre zur Druckabnahme
Jørgen Sparre at the printing start-up

Grafiker Jørgen Sparre ser på omslag til en ny udgivelse sammen med Tine Meyer.
Grafiker Jørgen Sparre ser på omslag til en ny utgivelse sammen med Tine Meyer.
Grafikdesigner Jørgen Sparre betrachte zusammen mit Tine Meyer den Umschlag für eine Neuausgabe.
Graphic designer Jørgen Sparre looking together with Tine Meyer at the cover for a new book.

Forlaget Raglan til trykstart
Forlaget Raglan til trykkstart
Forlaget Raglan zur Druckabnahme
Forlaget Raglan at the printing start-up

Forlægger Lene Samsøe (i midten), grafiker Sofie Winding og assistent Karoline Skovgaard til trykstart på bogen ‘Børnestrik’, der udgives af Forlaget Raglan.
Forlegger Lene Samsøe (i midten), grafiker Sofie Winding og assistent Karoline Skovgaard til trykkstart på boken ‘Barnestrikk’, som utgis både i Norge og Danmark av Forlaget Raglan.
Herausgeberin Lene Samsøe (in der Mitte), Grafikdesignerin Sofie Winding und Assistentin Karoline Skovgaard bei der Druckabnahme des Buches ‘Børnestrik’ (‘Strickwaren für Kinder’), das beim Verlag Raglan erscheint.
Publisher Lene Samsøe (in the middle), graphic designer Sofie Winding and assistant Karoline Skovgaard at the printing start-up of the book ‘Børnestrik’ (‘Children’s knitwear’), which is published by Forlaget Raglan.

Nye trykte bøger
Nylig trykte bøker
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Wild and fearless’ af Uri Løvevild Golman.
Udkommer d. 23. november på Uri Golmans eget forlag
We are Project WILD.
Grafisk design: Sinikka Mckay.
Tegninger: Dres Simonsen.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Wild and fearless’ av Uri Løvevild Golman.
Utkommer d. 23. november på Uri Golmans eget forlag
We are Project WILD.
Grafisk design: Sinikka Mckay.
Tegninger: Dres Simonsen.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Wild and fearless’ von Uri Løvevild Golman.
Erscheint am 23. november bei Uri Golmans eigenem Verlag
We are Project WILD.
Grafikdesign: Sinikka Mckay.
Zeichnungen: Dres Simonsen.
Repro und Druck tryk: Narayana Press.
‘Wild and fearless’
By Uri Løvevild Golman.
Book design: Sinikka Mckay.
Drawings: Dres Simonsen.
Published on 23rd november by Uri Golman.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Af Nicolas Cosedis med tekster af Holger Dahl.
Udgivet på dansk og engelsk af forlaget Strandberg.
Garnhæftet helbind i stort format.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Av Nicolas Cosedis med tekster av Holger Dahl.
Udgivet på dansk og engelsk af forlaget Strandberg.
Garnhæftet helbind i stort format.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Byen fra Skyen – København set fra luften’
Von Nicolas Cosedis mit Text von Holger Dahl.
Erschienen auf dänisch und englisch beim Verlag Strandberg.
Grafikdesign: Spine Studio.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Copenhagen from the sky’
By Nicolas Cosedis with text by Holger Dahl.
Published in danish and english by forlaget Strandberg.
Graphic design: Spine Studio.
Repro and printing: Narayana Press.

Gylling Skole – 5. klasse på besøg i trykkeriet
Gylling Skole – femte klasse på besøk i trykkeriet
Gylling Schule – 5. Klasse zu Besuch in der Druckerei
Gylling School - 5th grade visiting the printing press

26. oktober 2021
26. oktober 2021
26. Oktober 2021
26th october 2021
med tilladelse fra Gylling Skole og børnenes forældre
med tillatelse fra Gylling Skole og foreldrene
mit Erlaubnis der Gylling Schule und den Eltern
courtesy of Gylling School and parents
5. klasse fra Gylling Skole på besøg for at se trykkeriet sammen med deres lærere og tre praktikanter.
5. klasse fra Gylling Skole på besøk for å se trykkeriet sammen med deres lærere og tre praktikanter.
5. Klasse der Gylling Schule zu Besuch, um zusammen mit ihren Lehrern und drei Praktikanten die Druckerei zu sehen.
Gylling School - 5th grade visiting the printing press together with their teachers and three trainees.
Klassen lærer om bogtryk i skolen og ser på bøger med Tine Meyer.
Klassen lærer om boktrykking på skolen og ser på bøker sammen med Tine Meyer.
Die Klasse hat Buchdruck auf dem Schulplan und besieht zusammen mit Tine Meyer die Bücherregale.
The class is working with the topic of book printing, here looking together Tine Meyer at different books.
Erik Tarp lavede en mini workshop med børnene, der selv falsede et 16-sidigt ark og et omslag.
Erik Tarp lagede en mini workshop med barna, som selv falset et 16-sidig ark og et omslag.
Erik Tarp hielt einen Mini-Workshop mit den Kindern, die selbst ein 16-seitigen Druckbogen und den zugehörigen Umschlag falteten.
Erik Tarp made a mini workshop with the children, who themselves folded a 16-page sheet and a cover.
Her ved pladeudkørslen.
Her ved plateutkjørselen.
Hier bei der Ausgabe von Druckplatten.
Here at the ctp machine.
Der var også tid til et besøg hos jerseykøerne,
Der var også tid til et besøk hos jerseykuene,
Es war auch etwas Zeit für einen Besuch der Jerseykühe,
There was also time for at short visit to the Jersey cows,
... inden turen gik tilbage til skolen.
... innen turen gikk tilbake til skolen.
... bevor die Tour zurück zur Schule ging.
... before heading back to school.