Uge 41
Uke 41
Woche 41
Week 41

11.-17. oktober 2021
11.-17. oktober 2021
11.-17. Oktober 2021
11th - 17th october 2021
Courtesy of Maja Lisa Engelhardt, Karens Univers, Hey Jack, Dissing+Weitling, Forlaget Journal, Trident Mind Publishing, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Strandberg Publishing, TATE, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Kristeligt Dagblad

Maja Lisa Engelhardt på arbejdsbesøg
Maja Lisa Engelhardt på arbeidsbesøk
Maja Lisa Engelhardt auf Arbeitsbesuch
Maja Lisa Engelhardt on a working visit

Kunsteren Maja Lisa Engelhardt her sammen med Tine Meyer i satsafdelingen.
Kunsteren Maja Lisa Engelhardt her sammen med Tine Meyer i satsafdelingen.
Künstlerin Maja Lisa Engelhardt hier zusammen mit Tine Meyer in der DTP-Abteilung.
The artist Maja Lisa Engelhardt here together with Tine Meyer in the dtp department.
Der trykkes på gult papir.
Der trykkes på gult papir.
Druck auf gelbem Papier.
Printing on yellow paper.

Karen Fogh Andersson til trykstart
Karen Fogh Andersson til trykkstart
Karen Fogh Andersson zur Druckabnahme
Karen Fogh Andersson at the printing start-up

Forfatter og musiker Karen Fogh Andersson til trykstart på et nyt oplag af
‘Til det dejligste barn i verden’, der udgives af Karens Univers.
Forfatter og musiker Karen Fogh Andersson til trykkstart på et nytt opplag av ‘Til det dejligste barn i verden’, som utgis av Karens Univers.
Autorin und Musikerin Karen Fogh Andersson bei der Druckabnahme einer Neuausgabe von
‘Til det dejligste barn i verden’ (‘Für das liebste Kind der Welt’, das bei Karens Univers erscheint.
Author and musician Karen Fogh Andersson at the printing start-up of a new edition of
‘Til det dejligste barn i verden’ (‘For the most beautiful child in the world’), published by Karen’s Universe.

Hey Jack til trykstart
Hey Jack til trykkstart
Hey Jack zur Druckabnahme
Hey Jack at the printing start-up

Signe Jacobsen og Katrine Hayden, grafiske designere fra Hey Jack Graphic Design Studio, til trykstart på en jubilæumsudgivelse for Dissing+Weitling.

Signe Jacobsen og Katrine Hayden, grafiske designere fra Hey Jack Graphic Design Studio, til trykkstart på en jubileumsutgivelse for Dissing+Weitling.

Signe Jacobsen und Katrine Hayden, Grafikdesigner von Hey Jack Graphic Design Studio, bei der Druckabnahmen einer Jubiläumsausgabe für Dissing + Weitling.

Signe Jacobsen and Katrine Hayden, graphic designers from Hey Jack Graphic Design Studio, at the printing start-up of an anniversary publishint for Dissing + Weitling.

Forlaget Journal på arbejdsbesøg
Forlaget Journal på arbeidsbesøk
Forlaget Journal auf Arbeitsbesuch
Forlaget Journal visiting

Forlægger Gösta Flemming og fotograf Peter Wendel ser på matchprint til bogen
‘Missing Pages’, som de var til trykstart på under besøget. Bogen udgives af
Forlaget Journal, Stockholm, Sverige.
Forlegger Gösta Flemming og fotograf Peter Wendel ser på matchprint til boken ‘Missing Pages’, som de var til trykkstart på under besøket. Boken utgis av
Forlaget Journal, Stockholm, Sverige.
Verleger Gösta Flemming und Fotograf Peter Wendel betrachten Matchprint zu ‘Missing Pages’, vor der Druckabnahme am nächsten Tag. Das Buch erscheint bei
Forlaget Journal, Stockholm, Schweden.
Publisher Gösta Flemming and photographer Peter Wendel looking at the matchprints for ‘Missing Pages’, one day before the printing start-up. The book is published by
Journal, Stockholm, Sweden.
Tidligere fotobog fra forlaget Journal. Bogen fik af ‘Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon’ tildelt diplom i kategorien Fotobok/Kunstbok: ‘Hessdalen’.
Med fografier af Ivar Kvaal, tekst af Ola Vikås.
Grafisk design: Aslak Gurholt (Yokoland).
Repro og tryk: Narayana Press.
Tidligere fotobog fra forlaget Journal. Boken fikk av ‘Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon’ tildelt diplom i kategorien Fotobok/Kunstbok: ‘Hessdalen’.
Med fografier av Ivar Kvaal, tekst av Ola Vikås.
Grafisk design: Aslak Gurholt (Yokoland).
Repro og trykk: Narayana Press.
Eines der Fotobücher des Verlags Journal. Dieses erhielt ein Diplom in der Kategorie Fotobuch/Kunstbuch von ‘Grafill - Norwegische Organisation für visuelle Kommunikation’: ‘ Hessdalen ’.
Mit Fotografien von Ivar Kvaal, Text von Ola Vikås.
Grafikdesign: Aslak Gurholt (Yokoland).
Repro und Druck: Narayana Press.
Former photo book from Journal. The book was awarded a diploma in the category Photobook / Artbook by ‘Grafill - Norwegian organization for visual communication’: ‘ Hessdalen ’.
With photographs by Ivar Kvaal, text by Ola Vikås.
Graphic design: Aslak Gurholt (Yokoland).
Repro and print: Narayana Press.

Trykstart på ‘Det fragmenterede sind’
Trykkstart på ‘Det fragmenterede sind’
Druckabnahme von ‘Det fragmenterede sind’
Printing start-up of ‘Det fragmenterede sind’

Grafiker Karina Tybjerg, forfatter Christian Nielsen og fotograf Casper Tybjerg til trykstart på ‘Det fragmenterede sind’, der udgives af Trident Mind Publishing.

Nedenfor ses bogens for- og bagsats.


Grafiker Karina Tybjerg, forfatter Christian Nielsen og fotograf Casper Tybjerg til trykkstart på ‘Det fragmenterede sind’, som utgis av Trident Mind Publishing.

Nedenfor ses bokens for- og baksats.


Grafikerin Karina Tybjerg, Autor Christian Nielsen und Fotograf Casper Tybjerg bei der Druckabnahme von ‘Det fragmenterede sind’ (‘Der fragmentierte Geist’, herausgegeben von Trident Mind Publishing.

Untensthend Vor- und Nachsatz.

Graphic designer Karina Tybjerg, author Christian Nielsen and photographer Casper Tybjerg at the printing start-up of ‘The fragmented mind’, published by Trident Mind Publishing.

Below is the book’s endpapers.


Brædstrupegnens Hjemstavnsforening på arbejdsbesøg
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening på arbeidsbesøk
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening auf Arbeitsbesuch
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening on at working visit

Benny Andersen og Lisbeth Mulvad arbejder med Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift på synkrone skærme sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Benny Andersen og Lisbeth Mulvad arbeider med Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift på synkrone skjermer sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Benny Andersen und Lisbeth Mulvad arbeiten mit ‘Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings’ Jahresschrift an Synchronbildschirmen, zusammen mit Else Marie Madsen von Narayana Press.
Benny Andersen and Lisbeth Mulvad working with ‘Brædstrupegnens Hjemstavnsforening’s’ Annual on synchronous screens, together with Else Marie Madsen from Narayana Press.

Glimt fra prepress
Glimt fra prepress
Blick in die Druckvorstufe
Glimpses from prepress

Marianne Kewitz studerer et prøvetryk på klarfolie.
Marianne Kewitz studerer et prøvetrykk på klarfolie.
Marianne Kewitz betrachtet einen Probedruck auf Klarsichtfolie.
Marianne Kewitz studying a proof print on clear foil.

‘Sun is God’
‘Sun is God’
‘Sun is God’
‘Sun is God’

‘Sun is God’. Om maleren JMW Turner.
Redigeret af Lise Pennington.
Udgivet af Strandberg Publishing, TATE og ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Grafisk design: Kolofon, Reykjavik.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Sun is God’. Om maleren JMW Turner.
Redigeret av Lise Pennington.
Utgitt av Strandberg Publishing, TATE og ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Grafisk design: Kolofon, Reykjavik.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Sun is God’. Über den Maler JMW Turner.
Redigiert von Lise Pennington.
Erschienen bei Strandberg Publishing, TATE und ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Grafikdesign: Kolofon, Reykjavik.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Sun is God’. About the painter JMW Turner.
Edited by Lise Pennington.
Published by Strandberg Publishing, TATE and ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Graphic design: Kolofon, Reykjavik.
Reproduction and printing: Narayana Press.

Kalender af
Maja Lisa Engelhardt
Kalender av
Maja Lisa Engelhardt
Kalender von
Maja Lisa Engelhardt
Calender by
Maja Lisa Engelhardt

Kunstkalender 2022: ‘Regnbuelys’.
Illustreret med fotografier af
glasruder af Maja Lisa Engelhardt.
Udgivet af Kristeligt Dagblad.
Prepress og tryk: Narayana Press.
Kunstkalender 2022: ‘Regnbuelys’
Illustreret med fotografier av
glasruder av Maja Lisa Engelhardt.
Udgivet af Kristeligt Dagblad.
Prepress og tryk: Narayana Press.
Kunstkalender 2022: ‘Regenbogenlichter’
Illustriert mit Fotografien von Glasmosaik,
geschaffen von Maja Lisa Engelhardt.
Herausgegeben von Kristeligt Dagblad.
Druckvorstufe und Druck: Narayana Press.
Art calendar 2022: ‘Rainbow lights’
Illustrated with photos of glass mosaic windows
by Maja Lisa Engelhardt.
Published by Kristeligt Dagblad.
Prepress and print: Narayana Press.