Uge 40
Uke 40
Woche 40
Week 40

04.-10. oktober 2021
04.-10. oktober 2021
04.-10. Oktober 2021
4th - 10th october 2021
Courtesy of ARoS, Ida Marie Therkildsen, Jane Anker-Petersen, Jens Therkildsen, KML Design, Strandberg Publishing, Tybjerg Tekst & foto, Louisiana Museum of Modern Art, Holstebro kunstmuseum, Jysk Arkæologisk Selskab, Xsirius Books, Vendsyssel Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum, Museum Vestsjælland, Museum Thy, Heltborg Museum, Forlaget Wunderbuch, Ny Carlsberg Glyptotek, Forlaget Journal

ARoS til trykstart
ARoS til trykkstart
ARoS zur Druckabnahme
ARoS at the printing start-up

Museumsinspektører Ellen Drude Skeel Langvold og Jakob Vengberg Sevel til trykstart på ‘Immemorial’, der udgives af ARoS.
Museumsinspektører Ellen Drude Skeel Langvold og Jakob Vengberg Sevel til trykkstart på ‘Immemorial’, som utgis av ARoS.
Die Kuratoren Ellen Drude Skeel Langvold und Jakob Vengberg Sevel bei der Druckabnahme von ‘Immemorial’, das bei ARoS erscheint.
Museum inspectors Ellen Drude Skeel Langvold and Jakob Vengberg Sevel at the printing start-up of ‘Immemorial’, published by ARoS.

Arbejdsbesøg
Arbeidsbesøk
Arbeitsbesuch
Working visit

Ida Marie Therkildsen, Jane Anker-Petersen og Jens Therkildsen på arbejdsbesøg for at gennemgå en kommende trykopgave.
Ida Marie Therkildsen, Jane Anker-Petersen og Jens Therkildsen på arbeiksbesøk for å gjennomgå en kommende trykkoppgave.
Ida Marie Therkildsen, Jane Anker-Petersen und Jens Therkildsen auf Arbeitsbesuch, um eine kommende Druckaufgabe zu besprechen.
Ida Marie Therkildsen, Jane Anker-Petersen and Jens Therkildsen on a working visit in order to talk about a coming printing task.

KML Design til trykstart
KML Design på arbeidsbesøk
KML Design auf Arbeitsbesuch
KML Design visiting

Boligstylist Katrine Martensen-Larsen og fotograf Mikkel Adsbøl på arbejdsbesøg og til trykstart på ‘Living with art,’ der udgives af KML Design. Nedenunder et af trykarkene fra bogen.
Boligstylist Katrine Martensen-Larsen og fotograf Mikkel Adsbøl på arbeidsbesøk og til trykkstart på ‘Living with art,’ som utgis av KML Design. Nedenfor er ses et av trykkarkene fra boken.
Home-Stylistin Katrine Martensen-Larsen und Fotograf Mikkel Adsbøl bei einem Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme von ‘Living with art’, herausgegeben von KML Design.
Home stylist Katrine Martensen-Larsen and photographer Mikkel Adsbøl on a working visit and for the printing start-up of ‘Living with art,’ published by KML Design.

Strandberg Publishing til trykstart
Strandberg Publishing til trykkstart
Strandberg Publishing zur Druckabnahme
Strandberg Publishing at the printing start-up

Sidsel Kjærulff Rasmussen, forlagschef for Strandberg Publishing og projektleder Mille Bjørnstrup til tykstart på ‘Drømmen om eget hus’.
Sidsel Kjærulff Rasmussen, forlagssjef for Strandberg Publishing og prosjektleder Mille Bjørnstrup til tykkstart på ‘Drømmen om eget hus’.
Sidsel Kjærulff Rasmussen, Verlagsleiterin bei Strandberg Publishing und Projektleiterin Mille Bjørnstrup bei der Druckabnahme von ‘Drømmen om eget hus’
(‘Der Traum vom eigenen Haus’)
.
Sidsel Kjærulff Rasmussen, publishing manager for Strandberg Publishing and project manager Mille Bjørnstrup at the printing start-up of ‘Drømmen om eget hus’ (‘The dream of your own house’).
Morgenlys, d. 07.10.2021.
Morgenlys, d. 07.10.2021.
Morgenlicht, d. 07.10.2021.
Morning light, 7th October 2021.

Tybjerg Tekst & Foto på arbejdsbesøg
Tybjerg Tekst & Foto på arbeidsbesøk
Tybjerg Tekst & Foto auf Arbeitsbesuch
Tybjerg Text & Photo visiting

Grafiker Karina Tybjerg og fotograf Casper Tybjerg ser på matchprint i scannerafdelingen.
Grafiker Karina Tybjerg og fotograf Casper Tybjerg ser på matchprint i skanneravdelingen.
Grafikerin Karina Tybjerg und Fotograf Casper Tybjerg betrachten Matchprints in der Scannerabteilung.
Graphic designer Karina Tybjerg and photographer Casper Tybjerg looking at matchprints in the scanner department.

Glimt fra trykhallerne
Glimt fra trykkerihallene
Blick in die Druckhallen
Glimpses from the printing halls

Frank Nilsson gør trykte paller klar til forsendelse.
Frank Nilsson gjør trykte paller klar til forsendelse.
Frank Nilsson vorbereitet Druckpaletten zum Versand.
Frank Nilsson preparing printed pallets for shipment.
Trykpaller til ‘Louisiana Revue’, der udgives af Louisiana Museum of Modern Art.
Trykkpaller til ‘Louisiana Revue’, som utgis av Louisiana Museum of Modern Art.
Druckpaletten zur ‘Louisiana Revue’, die bei Louisiana Museum of Modern Art erscheint.
Printed pallets for ‘Louisiana Revue’, published by the Louisiana Museum of Modern Art.

Trykstart på ‘Eigi Einhamr’
Trykkstart på ‘Eigi Einhamr’
Druckabnahme von ‘Eigi Einhamr’
Printing start-up of ‘Eigi Einhamr’

Museumsinspektør og forfatter Teresa Østergaard Pedersen fra Holstebro Kunstmuseum og grafiker Louise Hilmar fra Jysk Arkæologisk Selskab til trykstart på bogen ‘Eigi Einhamr’.
Museumsinspektør og forfatter Teresa Østergaard Pedersen fra Holstebro Kunstmuseum og grafiker Louise Hilmar fra Jysk Arkæologisk Selskab til trykkstart på boken ‘Eigi Einhamr’.
Die Kuratorin und Autorin Teresa Østergaard Pedersen vom Holstebro Kunstmuseum und Grafikerin Louise Hilmar von Jysk Arkæologisk Selskab bei der Druckabnahme des Buches ‘Eigi Einhamr’.
Museum inspector and author Teresa Østergaard Pedersen from Holstebro Art Museum and graphic artist Louise Hilmar from Jysk Arkæologisk Selskab át the printing start-up of the book ‘Eigi Einhamr’.
Omslaget trykt på 400 g Munken Kristall (ubestrøget papir).
Omslaget trykt på 400 g Munken Kristall (ubestrøket papir).
Druckbogen des Umschlages, der auf 400 g Munken Kristall (ungestrichenes Papier) gedruckt wurde.
Cover printed on 400 g Munken Kristall (uncoated paper).
Et trykark fra materien.
Trykkark fra materien.
Druckbogen aus dem Inhalt.
A printing sheet from the inside pages.

Peter Schmidt Mikkelsen til trykstart
Peter Schmidt Mikkelsen til trykkstart
Peter Schmidt Mikkelsen zur Druckabnahme
Peter Schmidt Mikkelsen at the printing start-up

Smudsomslaget og herunder overtrækket, som trykkes i en blå pantonefarve.
Smussomslaget og nedenfor overtrekket, som trykkes i en blå pantonefarge.
Schutzumschlag und
unten der Überzug mit blauer Pantonefarbe.
The dust jacket, below the cover, which is printed in a blue pantone color.
Peter Schmidt Mikkelsen til trykstart på ‘Kejser Franz Joseph Fjord’, der udgives af Xsirius Books. Peter Schmidt Mikkelsen er tidligere medlem af Siriuspatruljen og har deltaget i adskillige ekspeditioner i Grønlands Nationalpark.
Peter Schmidt Mikkelsen til trykkstart på ‘Kejser Franz Joseph Fjord’, som utgis av Xsirius Books. Peter Schmidt Mikkelsen er tidligere medlem af Siriuspatruljen og har deltatt i mange ekspeditioner i Grønnlands Nasjonalpark.
Peter Schmidt Mikkelsen bei der Druckabnahme von ‘Kejser Franz Joseph Fjord’, erschienen bei Xsirius Books. Peter Schmidt Mikkelsen ist früheres Mitglied der Siriuspatrulje und hat an zahlreichen Expeditionen im grönländischen Nationalpark teilgenommen.
Peter Schmidt Mikkelsen for print start on ‘Kejser Franz Joseph Fjord’, published by Xsirius Books. Peter Schmidt Mikkelsen is a former member of the Sirius Patrol and has participated in several expeditions in Greenland National Park.

Nyere bøger, der er trykt hos Narayana Press
Nyere bøker, som er trykt hos Narayana Press
Neue Bücher, gedruckt bei Narayana Press
New books, printed at Narayana Press

‘Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk’
Af Kirsten Toftegaard.
Udgivet af Strandberg Publishing.
Grafisk design: Anni Vestergaard.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk’
Av Kirsten Toftegaard.
Utgitt av Strandberg Publishing.
Grafisk design: Anni Vestergaard.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk’
(‘Marie Gudme Leth – eine Pionierin im dänischen Stoffdruck’)
Von Kirsten Toftegaard.
Erschienen bei Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Anni Vestergaard.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk’
By Kirsten Toftegaard.
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Anni Vestergaard.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’
Udgivet af Vendsyssel Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum/Museum Vestsjælland og Museum Thy/Heltborg Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’
Utgitt av Vendsyssel Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum/Museum Vestsjælland og Museum Thy/Heltborg Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’
(‘Poul Ekelund: Lebende Schöpfung – Lebende Landschaft’)
Erschienen bei Vendsyssel Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum/Museum Vestsjælland und Museum Thy/Heltborg Museum.
Grafikdesign: Spine Studio.
Tryk: Narayana Press.
‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’
Published by Vendsyssel Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum/Museum Vestsjælland og Museum Thy/Heltborg Museum.
Graphic design: Spine Studio.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘To par klare øjne’
Af Ole Thomsen.
Udgivet af Forlaget Wunderbuch.
Grafisk design: Per Andersen og Klaus Gjørup.
Repro og tryk: Narayana Press.
. ‘To par klare øjne’
Av Ole Thomsen.
Utgitt av Forlaget Wunderbuch.
Grafisk design: Per Andersen og Klaus Gjørup.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘To par klare øjne’
(‘Zwei Paar klare Augen’)
Von Ole Thomsen.
Erschienen beim Verlag Wunderbuch.
Grafikdesign: Per Andersen und Klaus Gjørup.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘To par klare øjne’
By Ole Thomsen.
Published by Forlaget Wunderbuch.
Graphic design: Per Andersen and Klaus Gjørup.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Anne Marie Carl-Nielsen’
Udgives på dansk og engelsk af Ny Carlsberg Glyptotek og Strandberg
Publishing i forbindelse med Glyptotekets udstilling.
Grafisk design: Troels Faber, Ian Bennett.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Anne Marie Carl-Nielsen’
Utgitt på dansk og engelsk i forbindelse med Glyptotekets udstilling
av Ny Carlsberg Glyptotek og Strandberg Publishing.
Grafisk design: Troels Faber, Ian Bennett.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Anne Marie Carl-Nielsen’
Erschienen auf dänisch und englisch, anlässlich der Ausstellung in der Glyptotek.
Herausgegeben von Ny Carlsberg Glyptotek und Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Troels Faber, Ian Bennett.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Anne Marie Carl-Nielsen’
Published in danisch and english for the exhibition at Glyptoteket
by Ny Carlsberg Glyptotek and Strandberg Publishing.
Graphic design: Troels Faber, Ian Bennett.
Reproduction and printing: Narayana Press.
‘Grenseeksaminasjon / Gränsundersökning / Border Inspection 2021’ af Adrian Øhrn Johansen. På norsk, svensk og engelsk.
Udgivet af Forlaget Journal, Stockholm, Sverige.
Design: Gösta Flemming.
108 sider bundet som tidsskrift og syet med rød tråd i ryggen, i slipcase.
Repro og tryk: Narayana Press.
‘Grenseeksaminasjon / Gränsundersökning / Border Inspection 2021’ av Adrian Øhrn Johansen. På norsk, svensk og engelsk.
Utgitt av Forlaget Journal, Stockholm, Sverige.
Design: Gösta Flemming.
108 sider bundet som tidsskrift og sydd med rød tråd i ryggen.
Soft cover med slip case.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Grenseeksaminasjon / Gränsundersökning / Border Inspection 2021’ von Adrian Øhrn Johansen. Auf norwegisch, schwedisch und englisch.
Erschienen beim Verlag Journal, Stockholm, Schweden.
Design: Gösta Flemming.
108 Seiten, als Zeitschrift gebunden und mit rotem Faden im Rücken genäht.
Soft cover mit slip case.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Grenseeksaminasjon / Gränsundersökning / Border Inspection 2021’ by Adrian Øhrn Johansen. In norwegian, swedish and english.
Published by Forlaget Journal, Stockholm, Sweden.
Design: Gösta Flemming.
108 pages, bound as magazine and sewn with red thread in the back, in slip case.
Reproduction and printing: Narayana Press.