Uge 39
Uke 39
Woche 39
Week 39

27. september - 03. oktober 2021
27. september - 03. oktober 2021
27. September - 03. Oktober 2021
27th september - 03rd october 2021
Courtesy of forlaget Trunte Lunte, Kirsten Klein, arnoldsche Art Publishers, Null and Void Publishers, Kristeligt Dagblad, Strandberg Publishing, Syddansk Universitetsforlag
Indgangshallen til Narayana Press.
Inngangshallen til Narayana Press.
Eingangshalle bei Narayana Press.
Entrance hall to Narayana Press.

Anne Holst Moulvad til trykstart
Anne Holst Moulvad til trykkstart
Anne Holst Moulvad zur Druckabnahme
Anne Holst Moulvad
at printing start-up

Anne Holst Moulvad, forlægger på forlaget Trunte Lunte, til trykstart på bogen
‘Et liv med børn, skjorter, bøffer og kunst’,
om Bitten Damgaards liv.
Anne Holst Moulvad, forlegger på forlaget Trunte Lunte, til trykkstart på boken
‘Et liv med børn, skjorter, bøffer og kunst’,
om Bitten Damgaards liv.
Anne Holst Moulvad, Verlegerin bei ‘Trunte Lunte, bei der Druckabnahme des Buches
‘Ein Leben mit Kindern, Hemden, Steaks und Kunst’, über Bitten Damgaards Leben.
Anne Holst Moulvad, publisher at ‘Trunte Lunte’, at the printing start-up of the book
‘A life with children, shirts, steaks and art’,
about Bitten Damgaard’s life.
Nedenfor en af trykpladerne til bogen.Nedenfor en av trykkplatene til boken.Unten eine der Druckplatten zum Buch.


Below one of the printing plates for the book.


Kirsten Klein på arbejdsbesøg
Kirsten Klein på arbeidsbesøk
Kirsten Klein auf Arbeitsbesuch
Kirsten Klein visiting

Fotograf Kirsten Klein ser på matchprint af sine billeder i scannerafdelingen.
Fotograf Kirsten Klein ser på matchprint av sine bilder i skanneravdelingen.
Fotografin Kirsten Klein betrachtet in der Scannerabteilung Matchprint ihrer Bilder.
Photographer Kirsten Klein looking at matchprints of her photos in the scanner department.

En af Kirsten Kleins tidligere bogudgivelser:
‘Trækfuglevej – I Thøger Larsens spor’ af Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen.
Udgivet af Lemvig Museum 2019. Prepress og tryk: Narayana Press.
En av Kirsten Kleins tidligere bokutgivelser:
‘Trækfuglevej – I Thøger Larsens spor’ av Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen.
Utgitt av Lemvig Museum 2019. Prepress og trykk: Narayana Press.
Eines von Kirsten Kleins vorigen Büchern:
‘Trækfuglevej – I Thøger Larsens spor’
(‘Der Weg der Zugvögel – Auf den Spuren von Thøger Larsen’)
Von Kirsten Klein und Steen Folmer Jensen.
Erschienen beim Lemvig Museum 2019. Prepress und Druck: Narayana Press.
One of Kirsten Klein’s previous book:
‘Trækfuglevej – I Thøger Larsens spor’ by Kirsten Klein and Steen Folmer Jensen.
Published by Lemvig Museum 2019. Prepress and print: Narayana Press.

Trykstart på ‘Jakob Berg’
Trykkstart på ‘Jakob Berg’
Druckabnahme von ‘Jakob Berg’
Printing start-up of ‘Jakob Berg’

Det færdige overtræk, trykt med sort på grønt lærred.
Det ferdige overtrekk, trykt med sort på grønt lerret..
Der fertige Überzug, gedruckt in Schwarz auf grünem Canvas.
The finished cover, printed in black on green canvas.
Tekstilkunstner Dorthe Østergaard Jakobsen og grafiker Kenneth Schønning Olsson til trykstart på ‘Jakob Berg – Møbler’, der udgives på dansk og engelsk af Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, Tyskland.
Tekstilkunstner Dorthe Østergaard Jakobsen og grafiker Kenneth Schønning Olsson til trykkstart på ‘Jakob Berg – Møbler’, som uttgis på dansk og engelsk av Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, Tyskland.
Textilkünstlerin Dorthe Østergaard Jakobsen und Grafiker Kenneth Schønning Olsson bei der Druckabnahme von ‘Jakob Berg - Möbel’,, das auf Dänisch und Englisch von Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, veröffentlicht wird.
Textile artist Dorthe Østergaard Jakobsen and graphic designer Kenneth Schønning Olsson at the printing start-up of ‘Jakob Berg - Furniture’, which is published in Danish and English by Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, Germany.

Trykstart på ‘Göteborgs Konsthall’
Trykkstart på ‘Göteborgs Konsthall’
Druckabnahme von ‘Göteborgs Konsthall’
Printing start-up of ‘Göteborgs Konsthall’


Grafisk designer Jonas Williamsson og fotograf Peo Olsson til trykstart på ‘Göteborgs Konsthall’ – En hundraårig konsthistoria, der udgives af Null and Void Publishers, Sverige.

Grafisk designer Jonas Williamsson og fotograf Peo Olsson til trykkstart på ‘Göteborgs Konsthall’ – En hundraårig konsthistoria, som utgis av Null and Void Publishers, Sverige.

Grafikdesigner Jonas Williamsson und Fotograf Peo Olsson bei der Druckabnahme von ‘Göteborgs Kunsthalle’ – Eine hundertjährige Kunstgeschichte, herausgegeben von Null and Void Publishers, Schweden.

Graphic designer Jonas Williamsson and photographer Peo Olsson at the printing start-up of ‘Göteborgs Konsthall’ – A hundred-year art history , published by Null and Void Publishers, Sweden.
Tekstdelen trykkes i fire pantonefarve. Til højre ses forsatsen og et ark med tekster.
Tekstdelen trykkes i fire pantonefarger. Til høyre ses forsatsen og et ark med tekster.
Der Textteil wird in vier Pantone-Farben gedruckt. Rechts seheh Sie Vorsatz und einen Pantone-Druckbogen.
The text part is printed in four pantone colors. To the right frontpages and a printing sheet with pantone.

Glimt fra trykhallerne
Glimt fra trykkhallene
Blick in die Druckhallen
Glimpses from the printing halls

Trykmaskinerne kører for fuld fart.
Trykkmaskinene kjører i full fart.
Die Druckmaschinen laufen auf Hochtouren.
The printing machines run at full speed.

Nye trykplader klar ved CTP maskinen. De brugte trykplader sendes til genanvendelse.
Nye trykkplater klar ved CTP-maskinen. De brukte trykkplader sendes til gjenbruk.
Neue Druckplatten bei der CTP-Maschine. Die gebrauchten Druckplatten werden dem Recycling zugeführt.
New plates ready at the CTP machine. The used printing plates are sent for recycling.

Nyere plakater og bøger, der er trykt hos Narayana Press
Nyere plakater og bøker, som er trykt hos Narayana Press
Neue Plakate und Bücher, gedruckt bei Narayana Press
New posters and books, printed at Narayana Press

Plakater trykt i anledning af Kristeligt Dagblads 125 års jubilæum.
Plakater trykt i anledning av Kristeligt Dagblads 125 års jubileum.
Plakate, gedruckt anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von Kristeligt Dagblad.
Posters printed on the occasion of Kristeligt Dagblad’s 125th anniversary.
‘Mécanique Moderne – Franciska Clausen, Fernand Léger & Gösta Adrian-Nilsson’
Redigeret af Marie Oxholm Zigler, Gl. Holtegaard, 2021.
Udgivet af Strandberg Publishing, i forbindelse med udstilling af samme navn.
Grafisk design: Studio Atlant (Cecilie Nellemann, Stefan Thorsteinsson og Rasmus Schønning). Repro og tryk: Narayana Press.
‘Mécanique Moderne – Franciska Clausen, Fernand Léger & Gösta Adrian-Nilsson’
Redigert av Marie Oxholm Zigler, Gl. Holtegaard, 2021.
Utgitt av Strandberg Publishing, i forbindelse med utstilling av samme navn.
Grafisk design: Studio Atlant (Cecilie Nellemann, Stefan Thorsteinsson og Rasmus Schønning). Repro og trykk: Narayana Press.
‘Mécanique Moderne – Franciska Clausen, Fernand Léger & Gösta Adrian-Nilsson’
Redigiert von Marie Oxholm Zigler, Gl. Holtegaard, 2021.
Erschienen bei Strandberg Publishing, anlässlich der gleichnamigen Ausstellung.
Grafikdesign: Studio Atlant (Cecilie Nellemann, Stefan Thorsteinsson und Rasmus Schønning). Repro und Druck: Narayana Press.
‘Mécanique Moderne – Franciska Clausen, Fernand Léger & Gösta Adrian-Nilsson’
Edited by Marie Oxholm Zigler, Gl. Holtegaard, 2021.
Published by Strandberg Publishing, in connection with an exhibition of the same name.
Graphic design: Studio Atlant (Cecilie Nellemann, Stefan Thorsteinsson and Rasmus Schønning). Repro and printing: Narayana Press.
‘Admiral Garde’
Af Søren Nørby og Rasmus Dahlberg.
Udgivet af Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Garnhæftet halvbind med blåt stof i ryggen og guldpræg.
Grafisk design: Dorthe Møller, Unisats ApS.
Repro og tryk: Narayana Press.
. ‘Admiral Garde’
Av Søren Nørby og Rasmus Dahlberg.
Utgitt av Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Garnheftet halvbind med blått stoff i ryggen og gullpreg.
Grafisk design: Dorthe Møller, Unisats ApS.
Repro og trykk: Narayana Press.
‘Admiral Garde’
Von Søren Nørby und Rasmus Dahlberg.
Erschienen bei Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Fadengehefteter Halbband mit blauem Stoff auf dem Rücken und Goldprägung.
Grafikdesign: Dorthe Møller, Unisats ApS.
Repro und Druck: Narayana Press.
‘Admiral Garde’
By Søren Nørby and Rasmus Dahlberg.
Published by Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Yarn-bound half-band with blue fabric in the back and gold embossing.
Graphic design: Dorthe Møller, Unisats ApS.
Repro and print: Narayana Press.
Opluk fra bogen.
Opplukk fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
Narayanas køer i morgendisen.
Narayanas kuer i morgendisen.
Narayana’s Kühe im Morgennebel.
Narayana’s cows in the morning.