Uge 38
Uke 38
Woche 38
Week 38

20.-26. september 2021
20.-26. september 2021
20.-26. September 2021
20th - 26th september 2021
Courtesy of Aarhus Universitetsforlag, ARoS, Italgraf Media AB, Wunderbuch, Læseforening Aarhus, Vendsyssel Kunstmuseum, Historisk Samfund for Sønderjylland, Jesper Westley Fotografi, Louisiana Museum of Modern Art

Udstillingsmontre
Udstillingsmontre
Ausstellungsvitrine
Showcase

Narayana Press’ lille nye udstillingsmontre. Her:
‘Ti kongers tøj’. Af Katia Johansen. Red.: Anette Stoffersen.

Om tre århundreders kongedragter på Rosenborg Slot.
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Narayana Press’ lille nye udstillingsmontre. Her:
‘Ti kongers tøj’. Af Katia Johansen. Red.: Anette Stoffersen.

Om tre århundreders kongedragter på Rosenborg Slot.
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Narayana Press kleine neue Ausstellungsvitrine. Hier:
‘Kleider von zehn Königen’ von Katia Johansen.
Über drei Jahrhunderte königliche Trachten auf Schloss Rosenborg.
Erschienen bei Aarhus Universitetsforlag.
Narayana Press ’little new showcase. Here:
‘Ten kings’ clothes’ by Katia Johansen.
About three centuries of royal suits at Rosenborg Castle.
Published by Aarhus Universitetsforlag.

Trykstart på ‘Sun is God’
Trykstart på ‘Sun is God’
Druckabnahme von ‘Sun is God’
The printing start-up of ‘Sun is God’

Maria Kappel Blegvad, museumsinspektør ved ARoS Kunstmuseum, til trykstart på ’Sun is God’, der udgives til museets næste udstilling om den britiske maler J.M.W. Turner.
Maria Kappel Blegvad, museumsinspektør ved ARoS Kunstmuseum, til trykstart på ’Sun is God’, der udgives til museets næste udstilling om den britiske maler J.M.W. Turner.
Maria Kappel Blegvad, Museumsinspektorin im ARoS Art Museum, beim Druckstart von ‘Sun is God’, zur kommenden Ausstellung über den britischen Maler J.M.W. Turner.
Maria Kappel Blegvad, museum inspector at ARoS Art Museum, at the printing start-up of ‘Sun is God’, which will be published for the museum’s next exhibition about the British painter J.M.W. Turner.
Trykark i lange baner. Her ‘Hilma af Klint’, der udgives af Italgraf.
Trykark i lange baner. Her ‘Hilma af Klint’, der udgives af Italgraf.
Druck in langen Bahnen. Hier ‘Hilma af Klint’, erschienen bei Italgraf.
Printing sheets in long lanes. Here ‘Hilma af Klint’, published by Italgraf.

Christina Capetillo på arbejdsbesøg
Christina Capetillo på arbejdsbesøg
Christina Capetillo auf Arbeitsbesuch
Christina Capetillo visiting

Fotograf Christina Capetillo ser på matchprint til bogen ’Hindsholm’, der bliver udgivet af forlaget Wunderbuch.
Fotograf Christina Capetillo ser på matchprint til bogen ’Hindsholm’, der bliver udgivet af forlaget Wunderbuch.
Fotografin Christina Capetillo betrachtet Matchprint zum Buch ’Hindsholm’, das vom Verlag Wunderbuch herausgegeben wird.
Photographer Christina Capetillo looking at matchprints for the book ‘Hindsholm’, which is published by Wunderbuch.

Trykstart på ’Græsset er underligt højt for mig’
Trykstart på ’Græsset er underligt højt for mig’
Druckabnahme des Lesevereins Aarhus
Printing start-up of ‘The grass is strangely high for me’

Liv Bolther, Mia Andersen og Mia Liin fra Læseforeningen i Aarhus til trykstart på ’Græsset er underligt højt for mig’.
Liv Bolther, Mia Andersen og Mia Liin fra Læseforeningen i Aarhus til trykstart på ’Græsset er underligt højt for mig’.
Liv Bolther, Mia Andersen und Mia Liin vom Leseverein in Aarhus zur Druckabnahme von ’Græsset er underligt højt for mig’ (‘Das Gras ist für mich seltsam hoch’).
Liv Bolther, Mia Andersen and Mia Liin from Læseforeningen in Århus at the printing start-up of ’Græsset er underligt højt for mig’ (‘The grass is strangely high for me’).

Forlaget Wunderbuch
Forlaget Wunderbuch
Verlag Wunderbuch
Publisher Wunderbuch

Forlægger Klaus Gjørup fra forlaget Wunderbuch på arbejdsbesøg.
Forlægger Klaus Gjørup fra forlaget Wunderbuch på arbejdsbesøg.
Verleger Klaus Gjørup vom Verlag Wunderbuch bei einem Arbeitsbesuch.
Publisher Klaus Gjørup from Wunderbuch on a working visit.

Fra scannerafdelingen
Fra scannerafdelingen
Aus der Scannerabteilung
From the scanner department

Michael Bülow og grafisk elev Queensley Ayuk ser på matchprint af billeder,
som Queensley har korrigeret.
Michael Bülow og grafisk elev Queensley Ayuk ser på matchprint af billeder,
som Queensley har korrigeret.
Michael Bülow und Grafikstudentin Queensley Ayuk betrachten Matchprint von Bildern,
die Queensley korrigiert hat.
Michael Bülow and graphic student Queensley Ayuk looking at matchprints of images,
which Queensley has corrected.

Trykstart på ‘Poul Ekelund’
Trykstart på ‘Poul Ekelund’
Druckabnahme von ‘Poul Ekelund’
Printing start-up of ‘Poul Ekelund’

Museumsinspektør Maja Barsøe fra Vendsyssel Kunstmuseum til trykstart på ‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’. Bogen er et katalog til en kommende udstilling af samme navn.
Museumsinspektør Maja Barsøe fra Vendsyssel Kunstmuseum til trykstart på ‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’. Bogen er et katalog til en kommende udstilling af samme navn.
Museumsinspektorin Maja Barsøe vom Vendsyssel Kunstmuseum zum Druckstart von ‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’(‘Poul Ekelund: Lebende Schöpfung – Lebende Landschaft’). Das Buch ist ein Katalog zur kommenden gleichnamigen Ausstellung.
Museum inspector Maja Barsøe from Vendsyssel Art Museum at the printing start-up of ‘Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab’ (‘Poul Ekelund: Living creation - Living landscape’). The book is a catalog for an upcoming exhibition of the same name.

Nyere bøger m.m., der er trykt hos Narayana Press
Nyere bøger m.m., der er trykt hos Narayana Press
Neue Bücher u.a., gedruckt bei Narayana Press
New books, printed at Narayana Press

Sønderjysk søfarts historie, bind 1 og 2
Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021.
Grafisk tilrettelæggelse, prepress og tryk: Narayana Press.
Sønderjysk søfarts historie, bind 1 og 2
Uttgitt av Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021.
Layout, prepress og tryk: Narayana Press.
Sønderjysk søfarts historie Band 1+2
(Geschichte von südjütländischer Maritime, Bände 1 und 2)

Erschienen bei Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021.
Layout, Prepress und Druck: Narayana Press.
Sønderjysk søfarts historie Vil. 1+2 (History of southern jutland Maritime, volumes 1 and 2’)
Published by Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021.
Layout, prepress and printing: Narayana Press.
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
Postkort, udgivet af Jesper Westley Fotografi.
Postkort, utgivet af Jesper Westley Fotografi
Postkarten, erschienen bei Jesper Westley Fotografi
Postcards, published by Jesper Westley Fotografi
Postkort af Mamma Andersson,
udgivet af Louisiana Museum of Modern Art.
Postkort af Mamma Andersson,
udgivet af Louisiana Museum of Modern Art.
Postkarten von Mamma Andersson,
erschienen bei Louisiana Museum of Modern Art.
Postcards by Mamma Andersson,
published by Louisiana Museum of Modern Art.
Udsigt over Narayana Press’ marker, 20.09.2021.
Udsigt over Narayana Press’ marker, 20.09.2021.
Blick auf die Felder von Narayana Press, 20.09.2021.
View of Narayana Press' fields, 20th september 2021.