Uge 36
Uke 36
Woche 36
Week 36

06.-12. september 2021
06.-12. september 2021
6.-12. September 2021
6th - 12th september 2021
Courtesy of SI Greenland Visitor Center, Uten Tittel AS, Stephen Gill, Kirsten Toftegaard, Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes, Arket, Arkitektskolen Aarhus, Strandberg Publishing, Wiboltts Forlag

‘Fortællingen om is’
‘Fortællingen om is’
‘Die Geschichte des Eises’
‘The Story of Ice’

Klik på billederne for forstørrelse.
Klikk på bildene for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder zum Vergrößern.
Click on the pictures to enlarge.
‘Fortællingen om is’ er udgivet af SI Greenland Visitor Center.
Den består af 6 hæfter i formatet 42,0 x 59,4 cm, samlet i en æske.
‘Fortællingen om is’ er utgitt av SI Greenland Visitor Center.
Den består af 6 hefter i formatet 42,0 x 59,4 cm, samlet i en eske.
‘Fortællingen om is’ (‘Die Geschichte des Eises’) wird vom SI Greenland Visitor Center herausgegeben. Es besteht aus 6 Heften im Format 42,0 x 59,4 cm, gesammelt in einer Kassette.
‘The Story of Ice’ is published by SI Greenland Visitor Center.
It consists of 6 booklets in the format 42.0 x 59.4 cm, collected in a box.
Hæfterne er trykt på 170g Munken Lynx Rough. Æsken er betrukket med hvidt lærred, hvorpå titlen er trykt med pantone sølv.
Heftene er trykt på 170g Munken Lynx Rough. Esken er betrukket med hvitt lerret, hvorpå tittelen er trykt med pantone sølv.
Die Hefte wurden auf 170g Munken Lynx Rough gedruckt. Die Kassette ist mit weißem Canvas bezogen, auf dem der Titel mit Pantone-Silber gedruckt ist.
The booklets are printed on 170g Munken Lynx Rough. The box is upholstered in white canvas, on which the title is printed with pantone silver.

Parabol Studio
Parabol Studio
Parabol Studio
Parabol Studio

Marthe Elise Stramrud, Lina Knudsen (begge billedkunstnere) og Bjørnar Pedersen (grafiker fra Parabol Studio) til trykstart på bogen ‘Kjeramisk Faktaopplysning’, der udgives af Uten Tittel AS, Norge. Her trykkes sort på gennemfarvet papir.
Marthe Elise Stramrud, Lina Knudsen (begge billedkunstnere) og Bjørnar Pedersen (grafiker fra Parabol Studio) til trykkstart på boken ‘Kjeramisk Faktaopplysning’, som utgis av Uten Tittel AS, Norge. Her trykkes sort på gjennomfarget papir.
Marthe Elise Stramrud, Lina Knudsen (beide Bilderkünstlerinnen) und Bjørnar Pedersen (Grafiker vom Parabol Studio) bei der Druckabnahme des Buches ‘Kjeramisk Faktaopplysning’, das bei Uten Tittel AS, Norwegen, erscheint.
Marthe Elise Stramrud, Lina Knudsen (both visual artists) and Bjørnar Pedersen (graphic artist from Parabol Studio) at the printing start-up of the book ‘Kjeramisk Faktaopplysning’, published by Uten Tittel AS, Norway. Here printing with black ink on colored paper.

Farvebillederne i bogen trykkes på 8-farve maskinerne, Tine Meyer ser med på opgaven.
Fargebildene i boken trykkes på 8-farge maskinene. Tine Meyer følger også med på oppgaven.
Die Farbbilder im Buch werden auf den 8-Farben-Maschinen gedruckt. Hier zusammen mit Tine Meyer.
The color pictures in the book are printed on the 8-color machines. Here together with Tine Meyer.

Stephen Gill på arbejdsbesøg
Stephen Gill på arbeidsbesøk
Stephen Gill auf Arbeitsbesuch
Stephen Gill visiting

Fotografen Stephen Gill på arbejdsbesøg for at optimere billederne til sin næste bog.
Her med matchprint i scannerafdelingen.
Fotografen Stephen Gill på arbeidsbesøk for å optimere bildene til sin neste bok.
Her med matchprint i skanneravdelingen.
Fotograf Stephen Gill auf Arbeitsbesuch, um die Bilder für sein nächstes Buch zu optimieren.
Hier mit Matchprint in der Scannerabteilung.
Photographer Stephen Gill on a working visit in order to optimize the images for his next book.
Here with a match print in the scanner department.

Tidligere bog af Stephen Gill: ‘Please notify the sun’
Udgivet af forlaget Nobody, Sverige, 2021.
Helbindsbog overtrukket med lærred i tre farver, præget med sølv.
Grafisk design: Greger Ulf Nilsson.
Tryk: Narayana Press.
Tidligere bok af Stephen Gill: ‘Please notify the sun’
Utgitt av forlaget Nobody, Sverige, 2021.
Helbindsbok overtrukket med lerret i tre farger, preget med sølv.
Grafisk design: Greger Ulf Nilsson.
Trykk: Narayana Press.
Voriges Buch von Stephen Gill: ‘Please notify the sun’
Herausgegeben vom Verlag Nobody, Schweden, 2021. Ganzband mit Leinenbezug in drei Farben und Silberprägung.
Grafikdesign: Greger Ulf Nilsson.
Druck: Narayana Press.
Previous book by Stephen Gill: ‘Please notify the sun’
Published by Nobody, Sweden, 2021.
Full-volume book covered with canvas in three colors, embossed with silver.
Graphic design: Greger Ulf Nilsson.
Printed by Narayana Press.

Kirsten Toftegaard til trykstart
Kirsten Toftegaard til trykkstart
Kirsten Toftegaard zur Druckabnahme
Kirsten Toftegaard at the printing start-up

Forfatter Kirsten Toftegaard, der er designer og inspektør på Dansk Designmuseum, til trykstart på ‘Marie Gudme Leth’, der udgives af Strandberg Publishing. Her med overtrækket, der er trykt på lærred, hvorpå titlen præges senere.
Forfatter Kirsten Toftegaard, som er designer og inspektør på Dansk Designmuseum, til trykkstart på ‘Marie Gudme Leth’, som utgis av Strandberg Publishing. Her med overtrekket, som er trykt på lerret, hvorpå tittelen preges senere.
Autorin Kirsten Toftegaard, Designerin und Inspektorin am Dänischen Designmuseum, bei der Druckabnahme von ‘Marie Gudme Leth’, das bei Strandberg Publishing erscheint. Hier mit dem auf Leinwand gedruckten Einband, auf dem später der Titel geprägt wird.
Author Kirsten Toftegaard, who is a designer and inspector at the Danish Design Museum, at the printing start-up of ‘Marie Gudme Leth’, published by Strandberg Publishing. Here with the cover printed on canvas, on which the title is embossed later.

Maja Lisa Engelhardt på arbejdsbesøg
Maja Lisa Engelhardt på arbeidsbesøk
Maja Lisa Engelhardt auf Arbeitsbesuch
Maja Lisa Engelhardt visiting

Narayana Press har købt en lille udgave af Maja Lisa Engelhardts skulptur af Thomas Lundbye, her sammen med kunstneren.
Narayana Press har købt en liten utgave av Maja Lisa Engelhardts skulptur av Thomas Lundbye, her sammen med kunstneren.
Narayana Press hat eine kleine Ausgabe der Thomas Lundbye-Skulptur von Maja Lisa Engelhardt erworben, hier zusammen mit der Künstlerin.
Narayana Press has acquired a small edition of Maja Lisa Engelhardt’s sculpture of Thomas Lundbye, here with the artist.

Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes visiting

Erik Tarp, Flemming Haxholdt og Peter Brandes ser på papir til en ny udgivelse.
Erik Tarp, Flemming Haxholdt og Peter Brandes ser på papir til en ny utgivelse.
Erik Tarp, Flemming Haxholdt und Peter Brandes betrachten Papier für eine neue Veröffentlichung.
Erik Tarp, Flemming Haxholdt and Peter Brandes are looking at paper for a book.

Arket til trykstart
Arket til trykkstart
Arket zur Druckabnahme
Arket at the printing start-up

Hanna Hartikka (projektleder) og Mattias Palm (grafisk designer) til trykstart på ‘Cookbook 2021’, der udgives af Arket, Sverige.
Hanna Hartikka (prosjektleder) og Mattias Palm (grafisk designer) til trykkstart på ‘Cookbook 2021’, som utgis av Arket, Sverige.
Hanna Hartikka (Projektmanagerin) und Mattias Palm (Grafikdesigner) bei der Druckabnahme von ‘Cookbook 2021’, herausgegeben von Arket, Schweden.
Hanna Hartikka (project manager) and Mattias Palm (graphic designer) at the printing start-up of ‘Cookbook 2021’, published by Arket, Sweden.

Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolen Aarhus
Architektschule auf Arbeitsbesuch
Arkitektskolen visiting

Studerende fra Arkitektskolen Aarhus var til trykstart på ‘Imprint’, en særudgave af ’Kårk’.
Det er et magasin, der udgives i samarbejde mellem studerende på Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademis Arkitektskole.
Studerende fra Arkitektskolen Aarhus var til trykkstart på ‘Imprint’, en særutgave av ’Kårk’. Det er et magasin, som utgis i samarbeid mellom studerende på Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademis Arkitektskole.
Studenten der Architektschule Aarhus bei der Druckabnahme von ‘Impressum’, einer Sonderausgabe von ‘Kårk’.
Dies ist eine Zeitschrift, die in Zusammenarbeit zwischen Studenten der Arkitektskolen Aarhus und the Royal Academy’s School of Architecture herausgegeben wird.
Students from Arkitektskolen Aarhus went to print start on ‘Imprint’, a special edition of ‘Kårk’.
It is a magazine published in collaboration between students at Arkitektskolen Aarhus and the Royal Academy’s School of Architecture.
Rundvisning i trykkeriet.
Rundvisning i trykkeriet.
Führung durch die Druckerei.
Tour round the printing house.
Mathias Vang, Clara Winterberg, Michelle Høglund Andersen, Nanna Hagedorn Olsen, Anne Katrine Petersen og Oda Gjøsæter ved trykstarten.
Mathias Vang, Clara Winterberg, Michelle Høglund Andersen, Nanna Hagedorn Olsen, Anne Katrine Petersen og Oda Gjøsæter ved trykkstarten.
Mathias Vang, Clara Winterberg, Michelle Høglund Andersen, Nanna Hagedorn Olsen, Anne Katrine Petersen umd Oda Gjøsæter bei der Druckabnahme.
Mathias Vang, Clara Winterberg, Michelle Høglund Andersen, Nanna Hagedorn Olsen, Anne Katrine Petersen and Oda Gjøsæter at the printing start-up.
Mathias Vang starter trykmaskinen.
Mathias Vang starter trykkmaskinen.
Mathias Vang startet die Druckmaschine.
Mathias Vang starting the printing machine.

Troels Faber og Ian Bennet til trykstart
Troels Faber og Ian Bennet til trykkstart
Troels Faber und Ian Bennet zur Druckabnahme
Troels Faber og Ian Bennet at the printing start-up

Grafiske designere Troels Faber og Ian Bennet til trykstart på ‘Anne-Marie Carl Nielsen’,
der udgives af Strandberg Publishing.
Grafiske designere Troels Faber og Ian Bennet til trykkstart på ‘Anne-Marie Carl Nielsen’,
som utgis av Strandberg Publishing.
Grafikdesigner Troels Faber und Ian Bennet bei der Druckabnahme von ‘Anne-Marie Carl Nielsen’,
das bei Strandberg Publishing erscheint.
Graphic designers Troels Faber and Ian Bennet at the printing start-up of ‘Anne-Marie Carl Nielsen’,
published by Strandberg Publishing.

Sort/hvid-tryk
Sort/hvitt-trykk
Schwarzweißdruck
Black and white print

Der trykkes tekstbøger i sort.
Det trykkes tekstbøger i sort.
Textbücher mit Schwarzweißdruck.
Textbooks are printed in black.

Pantone-tryk
Pantone-trykk
Pantone-Druck
Pantone print

Smudsomslag trykt i CMYK og pantone, der giver en ekstra kraftig gul.
Omslag trykt i CMYK og pantone, som gir en ekstra kraftig gul.
Schutzumschlag, gedruckt in CMYK und Pantone, was ein extra kräftiges Gelb ergibt.
Dust jacket printed in CMYK and pantone, which gives an extra strong yellow.