Uge 31
Uke 31
Woche 31
Week 31

2.-8. august 2021
2.-8. august 2021
2.-8. Sugust 2021
2nd - 8th august 2021
courtesy of Kamilla Herskind, Niels Jørgen Cappelørn, Frank og Jette Studstrup, Lene Holme Samsøe / forlaget Raglan, Louisiana Museum of Modern Art, Paper Collective, Syddansk Universitetsforlag, Anemone Sejr, Gylling Efterskole

Kamilla Herskind på arbejdsbesøg
Kamilla Herskind på arbeidsbesøk
Kamilla Herskind auf Arbeitsbesuch
Kamilla Herskind visiting

Kunstner Kamilla Herskind får scannet malerier på Phase One kameraet.
Kunstner Kamilla Herskind får skannet malerier på Phase One kameraet.
Künstlerin Kamilla Herskind beim Einscannen ihrer Gemälde mit der Phase One Kamera.
The Artist Kamilla Herskind is getting photographed paintings on the Phase One camera.

Niels Jørgen Cappelørn til trykstart
Niels Jørgen Cappelørn til trykkstart
Niels Jørgen Cappelørn zur Druckabnahme
Niels Jørgen Cappelørn at the printing start-up

Niels Jørgen Cappelørn, professor i Søren Kierkegaard-studier, til trykstart på ’Forligelsen’, der udgives af forlaget Eksistensen. Her sammen med trykker Morten Lindberg.
Niels Jørgen Cappelørn, professor i Søren Kierkegaard-studier, til trykkstart på ’Forligelsen’, som utgis av forlaget Eksistensen. Her sammen med trykker Morten Lindberg.
Niels Jørgen Cappelørn, Professor für Søren Kierkegaard-Studien, zur Druckabnahme von ’Forligelsen’, das beim Verlag Eksistensen erscheint. Hier zusammen mit Drucker Morten Lindberg.
Niels Jørgen Cappelørn, professor of Søren Kierkegaard studies, at the printing start-up of ‘Forligelsen’, published by Eksistensen. Here together with printer Morten Lindberg.

Klargøring til tryk af ‘Bugatti i Danmark’
Klargjøring til trykk av ‘Bugatti i Danmark’
Fertigstellung zum Druck von ‘Bugatti in Dänemark’
Preparation for the printing of ‘Bugatti in Denmark’

Frank og Jette Studstrup, der udgiver ’Bugatti i Danmark / in Denmark’ på eget forlag, var på arbejdsbesøg.
Frank og Jette Studstrup, som utgir ’Bugatti i Danmark / in Denmark’ på eget forlag, var på arbeidsbesøk.
Frank und Jette Studstrup, Herausgeber von ’Bugatti i Danmark / in Denmark’ waren auf Arbeitsbesuch.
Frank and Jette Studstrup, publisher of ‘Bugatti i Danmark / in Denmark’, on a working visit.

Glimt fra serviceteam ...
Glimt fra serviceteam ...
Blick in das Serviceteam ...
Glimpse from the service team ...

Frank Nilsson pakker trykpaller.
Frank Nilsson pakker trykpaller.
Frank Nilsson verpackt Druckpaletten.
Frank Nilsson preparing for shipment.

... og trykhallerne
... og trykkhallene
... und in die Druckhallen
... and from the printing halls

Plakater til Louisiana Museum of Modern Art.
Plakater til Louisiana Museum of Modern Art.
Nachdruck für Louisiana Museum of Modern Art.
Printing for Louisiana Museum of Modern Art.
Finn Ebbensgaard sørger for maskinvedligeholdelse.
Finn Ebbensgaard sørger for maskinvedlikeholdelse.
Finn Ebbensgaard sorgt für den Maschinenservice.
Finn Ebbensgaard takes care of machine maintenance.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Michael Bülow og Heike Schäck i scannerafdelingen.
Michael Bülow og Heike Schäck i skanneravdelingen.
Michael Bülow und Heike Schäck in der Scannerabteilung.
Michael Bülow and Heike Schäck in the scannerdepartment.
Amancay Karottki med matchprint til en ny udgivelse.
Amancay Karottki med matchprint til en ny utgivelse.
Amancay Karottki mit Matchprint zu einem neuen Buch.
Amancay Karottki with a matchprint for a new publication.
Sabine Schönbohm med rentryk.
Sabine Schönbohm med rentrykk.
Sabine Schönbohm mit Aushänger.
Sabine Schönbohm with printing sheets.

Nyere bøger, trykt hos Narayana Press
Nyere bøker, trykt hos Narayana Press
Neuere Bücher, gedruckt von Narayana Press
New books, printed at Narayana Press

Gylling Efterskole 2020/2021
Redigeret af Niels E. Kridal.
Udgivet 2021 af Gylling Efterskole.
Tidsskrift. Beretning om årets gang på skolen, undervisningen og fællesskabet.
Sats og repro: Narayana Press.
Gylling Efterskole 2020/2021
Redigert av Niels E. Kridal.
Utgitt 2021 av Gylling Efterskole.
Tidsskrift. Beretning om årets gang på skolen, undervisningen og fellesskabet.
Sats og repro: Narayana Press.
Gylling Efterskole 2020/2021
Redigiert von Niels E. Kridal.
Erschienen 2021 bei Gylling Efterskole.
Zeitschrift, über den Lauf des Jahres in der Schule, Unterricht und Gemeinschaft.
Satz und Repro: Narayana Press.
Gylling Efterskole 2020/2021
Edited by Niels E. Kridal.
Published 2021 by Gylling Efterskole.
Journal, about the year of the school, teaching and community.
Layout and prepress: Narayana Press.
Kongens klæder bind 2
Af Karsten Skjold Petersen.
Udgivet af Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Garnheftet halvbind.
Grafisk design: Troels Schwarz, Super Schwarz.
Kongens klæder bind 2
Av Karsten Skjold Petersen.
Utgitt av Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Garnhæftet halvbind.
Grafisk design: Troels Schwarz, Super Schwarz.
Kongens klæder bind 2
(‘Die Kleider des Königs, Band 2’)

Von Karsten Skjold Petersen.
Erschienen bei Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Fadengehefteter Halbband.
Grafikdesign: Troels Schwarz, Super Schwarz.
No Place Like Home
By Karsten Skjold Petersen.
Published by Syddansk Universitetsforlag, 2021.
Sewn halfbound.
Graphic design:: Troels Schwarz, Super Schwarz.
Adidas paper
Af Anemone Sejr.
Udgivet på eget forlag.
Stort format nikkelhæfte, glat afskåret.
Prepress: Anemone Sejr.
Adidas paper
Av Anemone Sejr.
Utgitt på eget forlag.
Stort format, nikkelhefte, glatt avskåret.
Prepress: Anemone Sejr.
Adidas paper
Von Anemone Sejr.
Erschienen im eigenen Verlag.
Großes Format, Heft mit Rückendrahtheftung.
Prepress: Anemone Sejr.
Adidas paper
By Anemone Sejr.
Published privately, 2021.
Large format, saddlestiched.
Prepress: Anemone Sejr.

Andet
Annet
Weiteres
Further

En af køerne fødte en kviekalv på marken og ses her sammen med Tine Meyer.
En av kuene fødte en kvigekalv på marken og ses her sammen med Tine Meyer.
Eine der Kühe hat auf der Weide gekalbt. Hier sieht man sie zusammen mit Tine Meyer.
One of the cows has given birth to a heifer calf in the field and is seen here with Tine Meyer.
Det er et godt rosenår i år.
Det er et godt roseår i år.
Dieses Jahr ist ein gutes Rosenjahr.
It’s a good rose year this year.