Uge 26-27
Uke 26-27
Woche 26-27
Week 26-27

28. juni - 11. juli 2021
28. juni - 11. juli 2021
28. Juni - 11. Juli 2021
28th june - 11th july 2021
courtesy of Anemone Sejr Antonsen & Claes Antonsen, Heidi Korsgaard & Anja Olsen / Skriveværkstedet, Lærke Rydal / Louisiana Museum of Modern Art,
Kunstbygningen i Vrå, Clara Büge, Anna Kathrine Svenning / Gender Museum Denmark, Trøndelag fylkesbibliotek

Anemone Sejr Antonsen til trykstart på sin tredje udgivelse
Anemone Sejr Antonsen til trykkstart på sin tredje utgivelse
Anemone Sejr Antonsen zur Druckabnahme ihrer dritten Veröffentlichung
Anemone Sejr Antonsen at the printing start-up of her third pblication

Anemone Sejr Antonsen med de nytrykte ark til sin tredje udgivelse.
Anemone Sejr Antonsen med de nytrykte ark til sin tredje utgivelse.
Anemone Sejr Antonsen mit frischgecruckten Bögen ihres dritten Druckprojektes.
Anemone Sejr Antonsen with the newly printed sheets for her third publication.
Her sammen med Claes Antonsen i trykhallen.
Her sammen med Claes Antonsen i trykhallen.
Hier zusammen mit Kapellmeister Claes Antonsen in der Druckhalle.
Here togehter with Claes Antonsen in the printing hall.

Skriveværkstedet til trykstart
Skriveværkstedet til trykkstart
Skriveværkstedet zur Druckabnahme
Skriveværkstedet at the printing start-up

Redaktør, forfatter og bogrådgiver Heidi Korsgaard og forfatter Anja Olsen til trykstart på ‘Kaffe København’,
der udgives på forlaget Linje H.
Redaktør, forfatter og bokrådgiver Heidi Korsgaard og forfatter Anja Olsen til trykkstart på ‘Kaffe København’,
som utgis på forlaget Linje H.
Herausgeberin, Autorin und Buchberaterin Heidi Korsgaard und Autorin Anja Olsen zur Druckabnahma von ‘Kaffee Kopenhagen’, das bei Linje H erscheint.
Editor, author and book consultant Heidi Korsgaard and author Anja Olsen at the printing start-up of
‘Coffee Kopenhagen’, published by Linje H.

Louisiana Museum of Modern Art til trykstart
Louisiana Museum of Modern Art til trykkstart
Louisiana Museum of Modern Art
Louisiana Museum of Modern Art

Lærke Rydal Jørgensen lægger sidste hånd på Pia Arke kataloget inden trykstart.
Lærke Rydal Jørgensen legger siste hånd på Pia Arke katalogen innen trykkstart.
Lærke Rydal Jørgensen gibt dem ‘Pia Arke-Katalog’ vor dem Druckbeginn den letzten Schliff.
Lærke Rydal Jørgensen at the finishing touches on the ‘Pia Arke catalog’ before printing start-up.

Kig i scannerafdeling
Fra skanneravdelingen
Blick in die Scannerabteilung
Glimpse from the scannerdepartment

Amancay Karottki finpudser billederne til Vrå katalog 2021,
der udgives af Kunstbygningen i Vrå.
Amancay Karottki finpusser bildene til Vrå katalog 2021,
som utgis av Kunstbygningen i Vrå.
Amancay Karottki verfeinert die Bilder für den Vrå-Katalog 2021,
der von Kunstbygningen i Vrå herausgegeben wird.
Amancay Karottki refines the images for Vrå catalog 2021,
published by Kunstbygningen i Vrå.

Anna Kathrine Svenning på besøg
Anna Kathrine Svenning på besøk
Anna Kathrine Svenning zu Besuch
Anna Kathrine Svenning visiting

Anna Kathrine Svenning, formidlingsinspektør på Køn – Gender Museum Denmark, ser på papir, forsats og indbindingsmaterialer til en kommende udgivelse.
Anna Kathrine Svenning, formidlingsinspektør på Køn – Gender Museum Denmark, ser på papir, forsats og innbindingsmaterialer til en kommende utgivelse.
Anna Kathrine Svenning, Dissemination Inspector bei Gender Museum Denmark, prüft Papier, Einband und Einbandmaterialien für eine bevorstehende Veröffentlichung.
Anna Kathrine Svenning, dissemination inspector at Gender Museum Denmark, is looking at paper, cover and binding materials for an upcoming publication.

Clara Büge
Clara Büge
Clara Büge
Clara Büge

Clara Büge fra Buchbinderei S.R. Büge hilser på kvierne.
Clara Büge fra Buchbinderei S.R. Büge hilser på kvigene.
Clara Büge von der Buchbinderei S.R. Büge grüßt die Färsen.
Clara Büge from Buchbinderei S.R. Büge greeting the heifers.

Glimt fra trykhallen
Glimt fra trykkerihallen
Blick in die Druckhallen
Glimpse from the printing halls

Philipp Lee trykker plakater i stort format.
Philipp Lee trykker plakater i stort format.
Philipp Lee druckt großformatige Poster.
Philipp Lee printing large format posters.
Bogen ’Dulvie (Flommen)’, der udgives af Trøndelag fylkesbibliotek, Norge, trykkes i CMYK med LED-UV farver.
Boken ’Dulvie (Flommen)’, som utgis av Trøndelag fylkesbibliotek, Norge, trykkes i CMYK med LED-UV farger.
Das Buch ‘Dulvie (Flommen)’, herausgegeben von der Trøndelag County Library, Norwegen, wird in CMYK mit LED-UV-Farben gedruckt.
The book ‘Dulvie (Flommen)’, published by Trøndelag County Library, Norway, is printed in CMYK with LED-UV colors.

Andet
Annet
Weiteres
Further

... Og så var der fodbold.
... Og så var det fotball.
... Und dann war da noch Fußball.
... And then there was football.