Uge 24
Uke 24
Woche 24
Week 24

14. - 20. juni 2021
7. - 13. juni 2021
7. - 13. Juni 2021
7th - 13th june 2021
courtesy of Lotte Helle Valle, Fie Sahl Kreutzfeldt, Maria Fynsk Norup & Trine Søndergaard, Niels Kridal / Gylling efterskole

Lotte Helle Valle på arbejdsbesøg
Lotte Helle Valle på arbeidsbesøk
Lotte Helle Valle auf Arbeitsbesuch
Lotte Helle Valle on a working visit

Udstillingsarkitekt Lotte Helle Valle ser på forskellige typer af bøger og indbindingsmaterialer til en kommende udgivelse.
Utstillingsarkitekt Lotte Helle Valle ser på forskjellige typer av bøker og innbindingsmaterialer til en kommende utgivelse.
Ausstellungsarchtektin Lotte Helle Valle sieht auf verschiedene Buchtypen und Einbandsmaterialien für ein neues Buch.
Exhibition architect Lotte Helle Valle looking at different types of books and binding materials for a new publication.

Fie Sahl Kreutzfeldt til trykstart
Fie Sahl Kreutzfeldt til trykkstart
Fie Sahl Kreutzfeldt zur Druckabnahme
Fie Sahl Kreutzfeldt at the printing start-up

Grafisk designer Fie Sahl Kreutzfeldt til trykstart på bogen ‘Understanding the Impact of Architecture’ af John Kørner, der udgives af Dansk Arkitektur Center.
Grafisk designer Fie Sahl Kreutzfeldt til trykkstart på boken ‘Understanding the Impact of Architecture’, som utgis av Dansk Arkitektur Center.
Grafikdesignerin Fie Sahl Kreutzfeldt zur Druckabnahme von ‘Understanding the Impact of Architecture’, das bei Danish Architecture Center erscheint.
Graphic designer Fie Sahl Kreutzfeldt at the printing start-up of the book ‘Understanding the Impact of Architecture’ by John Kørner, published by Danish Architecture Center.
Her ved godkendelse af de sidste omslagsrettelser inden tryk, sammen med ordrestyrer Catrine Marcussen.
Her ved godkjennelse av de siste omslagsrettelser innen trykk, sammen med ordrestyrer Catrine Marcussen.
Hier beim Gutheißen der letzten Korrektur vor dem Druck, zusammen mit Catrine Marcussen.
Here approving the last cover corrections before printing, together with project manager Catrine Marcussen.
Frank Nilsson i gang ved skæremaskinen.
Frank Nilsson i gang ved skjæremaskinen.
Frank Nilsson an der Schneidemaschine.
Frank Nilsson working at the cutting machine.

Gylling Efterskole på arbejdsbesøg
Gylling Efterskole til trykkstart
Gylling Efterskole zur Druckabnahme
Gylling Efterskole at the printing start-up

Niels Eskildsen Kridal, forstander på Gylling Efterskole, på besøg for at godkende skolens årsskrift til tryk.
Niels Eskildsen Kridal, forstander på Gylling Efterskole, på besøk for å godkjenne skolens årsskrift til trykk.
Niels Eskildsen Kridal, Direktor der Gylling Efterskole, zu Besuch, um das Jahrbuch der Schule für den Druck freizugeben.
Niels Eskildsen Kridal, principal at Gylling Efterskole, visiting in order to approve the school’s yearbook for printing.

Maria Fynsk Norup og
Trine Søndergaard
til trykstart
Maria Fynsk Norup og
Trine Søndergaard
til trykkstart
Maria Fynsk Norup und
Trine Søndergaard
zur Druckabnahme
Maria Fynsk Norup and
Trine Søndergaard
at the printing start-up

Fotograferne Maria Fynsk Norup og Trine Søndergaard til trykstart på hver deres kunstplakater.
Fotografene Maria Fynsk Norup og Trine Søndergaard til trykkstart på hver deres kunstplakater.
Die Fotografinnen Maria Fynsk Norup und Trine Søndergaard zu Besuch, um den Druck ihrer Kunstplakate gutzuheißen.
Photographers Maria Fynsk Norup and Trine Søndergaard at the printing start-up of art posters.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Bihuset omgivet af honningurt.
Bihuset omgitt av honningurt.
Das Bienenhaus, umgeben von Phazelie.
The beehouse surrounded by Phacelia.