Uge 20
Uke 20
Woche 20
Week 20

17. - 23. april 2021
17. - 23. april 2021
17. - 23. April 2021
17th - 23rd april 2021
courtesy of Christina Back, Myrrhis Forlag, Henrik Saxgren, Lars Morell
Nyt dronefoto fra den 19. maj.
Nytt dronefoto fra den 19. mai.
Neues Dronenfoto vom 19. Mai.
New dronephoto tagen 19th maj.


Christina Back til trykstart

Christina Back til trykkstart

Christina Back zur Druckabnahme

Christina Back
at the printing start-up

Udstillingsarkitekt Christina Back til trykstart på ‘Colouring Book’, der udgives af Cave Things.
Utstillingsarkitekt Christina Back til trykkstart på ‘Colouring Book’, som utgis av Cave Things.
Ausstellungsarchitektin Christina bei der Druckabnahme von ‘Malbuch’, das bei Cave Things erscheint.
Exhibition architect Christina Back at the printing start-up of ‘Coloring Book’ published by Cave Things.
Nederst omslagstryk til malebogen.
Nederst omslagstrykk til maleboken.
Unten: Umschlagsdruck für das Malbuch.
Below cover print for the book.

Permakulturhaven Myrrhis til trykstart
Permakulturhagen Myrrhis til trykkstart
Permakulturhaven Myrrhis zur Druckabnahme
Permakulturhaven Myrrhis at the printing start-up

Alice Nolsø, Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb til trykstart på bogen ‘Mad med Flerårige Grøntsager’,
der udgives af Myrrhis Forlag.
Alice Nolsø, Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb til trykkstart på boken ‘Mad med Flerårige Grøntsager’,
som utgis av Myrrhis Forlag.
Alice Nolsø, Karoline Nolsø Aaen und Tycho Holcomb bei der Druckabnahme von ‘Mahlzeiten mit mehrjährigem Gemüse’, das bei Myrrhis Verlag erscheint.
Alice Nolsø, Karoline Nolsø Aaen and Tycho Holcomb at the printing start-up of the book ‘Food with Perennial Vegetables’,
published by Myrrhis Forlag.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Grafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen igang med omslagsopsætning.
Grafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen igang med omslagsoppsetning.
Der Grafikstudent Frederik Brændgaard Nielsen arbeitet an einem Cover-Setup.
Graphic student Frederik Brændgaard Nielsen working on cover setup.
Queensley Ayuk Hinge er ved at afslutte sin portfolio, inden skolestart på fredag.
Queensley Ayuk Hinge er igang med å avslutte sin portfolio, innen skolestart på fredag.
Queensley Ayuk Hinge beendet ihr Portfolio, bevor die Schule am Freitag beginnt.
Queensley Ayuk Hinge is finishing her portfolio before school starts on Friday.

‘En linje i verden’
‘En linje i verden’
‘En linje i verden’
‘North Sea’

‘En linje i verden’ skal allerede genoptrykkes.
Bogen indeholder fotografier af Henrik Saxgren og tekst af Dorthe Nors. Den udgives af Gads Forlag.

Til højre: Indersiden af omslaget.
‘En linje i verden’ skal allerede gjennopptrykkes. ‘En linje i verden’ skal allerede genoptrykkes.
Boken inneholder fotografier av Henrik Saxgren og tekst af Dorthe Nors. Den utgis av Gads Forlag.

Til høyre: Innersiden av omslaget.
‘Eine Linie in der Welt’ wird bereits nachgedruckt.
Das Buch enthält Fotogafien von Henrik Saxgren und Text von Dorthe Nors. Es erscheint bei Gads Forlag.

Rechts: Innenseite des Umschlages.
‘North Sea’ has already been reprinted.
The book contains photographs by Henrik Saxgren and text by Dorthe Nors. It is published by Gads Forlag.

Right: Inner cover.


‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’
er udkommet

‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’
er kommet ut

‘Asger Jorn und Gérard Franceschi in Scania’
ist veröffentlicht

‘Asger Jorn and Gérard Franceschi in Scania’
has been published

Lars Morells bog om Asger Jorn og Gérard Franceschi udkom den 20. maj 2021. Den udgives af Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Lars Morells bok om Asger Jorn og Gérard Franceschi utkom den 20. mai 2021. Den utgis av Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Lars Morells Buch wurde am 20. Mai 2021 veröffentlicht. Es erscheint bei Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Lars Morell’s book was published on 20th May 2021, by Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Idehistoriker og forfatter Lars Morell er her på besøg for at arbejde på en af sine kommende bogudgivelser.
Idehistoriker og forfatter Lars Morell er her på besøk for å arbeide med en av sine kommende bokutgivelser.
Der Ideenhistoriker und Autor Lars Morell ist zu Besuch, um bereits an einer seiner nächsten Buchveröffentlichungen zu arbeiten.
Historian of ideas and author Lars Morell is visiting to work on one of his next books.
Nedenunder ses et udvalg af hans bøger, der er produceret og trykt hos Narayana Press i de forløbne år.
Nedenfor ses et utvalg av hans bøker, som er produsert og trykt hos Narayana Press i de forløpne år.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl seiner Bücher, die im Laufe der letzten Jahre bei Narayana Press produziert und gedruckt wurden.
Below is a selection of his books that were printed at Narayana Press over the last years.
Kvierne tidligt om morgenen.
Kvigene tidlig om morgenen.
Die Färsen früh am Morgen.
The heifers early in the morning.
Kalvsømadevej en sen aften.
Kalvsømadevej en sen aften.
Kalvsømadevej an einem späten Abend.
Kalvsømadevej one of the evenings.