Uge 19
Uke 19
Woche 19
Week 19

10. - 16. maj 2021
10. - 16. mai 2021
10. - 16. Mai 2021
10th - 16th may 2021
courtesy of Pernille Taagaard Dinesen & Michael Staal Dinesen & Lotte Helle-Valle & Carl Emil Jacobsen & Helga, Mount Agency, Palle Bruun Olsen & Søren Danielsen


På besøg i trykkeriet

På besøk i trykkeriet

Zu Besuch in der Druckerei

Visiting the printing house

Helga, Lotte Helle-Valle, Carl Emil Jacobsen, Pernille Taagaard Dinesen og Michael Staal Dinesen på besøg i trykkeriet, her sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.
Helga, Lotte Helle-Valle, Carl Emil Jacobsen, Pernille Taagaard Dinesen og Michael Staal Dinesen på besøk i trykkeriet, her sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.
Helga, Lotte Helle-Valle, Carl Emil Jacobsen, Pernille Taagaard Dinesen und Michael Staal Dinesen zu Besuch in der Druckerei, hier zusammen mit Tine Meyer und Erik Tarp.
Helga, Lotte Helle-Valle, Carl Emil Jacobsen, Pernille Taagaard Dinesen and Michael Staal Dinesen visiting the printing house, here together with Tine Meyer and Erik Tarp.


Mount Agency til trykstart

Mount Agency til trykkstart

Mount Agency zur Druckabnahme

Mount Agency at the printing start-up

De grafiske designere Simon Thordal og Ida Mahler fra Mount Agency til trykstart på ‘Folkets fabrik’,
der udgives af Arkitektens Forlag.
De grafiske designere Simon Thordal og Ida Mahler fra Mount Agency til trykkstart på ‘Folkets fabrik’,
som utgis av Arkitektens Forlag.
Die Grafikdesigner Simon Thordal und Ida Mahler von Mount Agency zur Druckabnahme von ‘Folkets fabrik’ (‘Die Fabrik des Volkes’),
das bei Arkitektens Forlag erscheint.
The graphic designers Simon Thordal and Ida Mahler from Mount Agency at the printing start-up of ‘The people’s factory’,
published by Arkitektens Forlag.Palle Bruun Olsen og Søren Danielsen på arbejdsbesøg


Palle Bruun Olsen og Søren Danielsen på arbeidsbesøk


Palle Bruun Olsen und Søren Danielsen auf Arbeitsbesuch


Palle Bruun Olsen and Søren Danielsen on a working visit

Forfatteren Palle Bruun Olsen og formanden for Vestjyllands Kunstpavillon Søren Danielsen på besøg i forbindelse med scanning af Arne Haugen Sørensen originalmalerier. Her i gæstekontoret hvor der skal vælges farve til forsatspapir.
Forfatteren Palle Bruun Olsen og formannen for Vestjyllands Kunstpavillon Søren Danielsen på besøk i forbindelse med skanning av Arne Haugen Sørensen originalmalerier. Her i gjestekontoret hvor det skal velges farge til forsatspapir.
Autor Palle Bruun Olsen und Vormann für Westjütlands Kunstpavillon Søren Danielsen zu Besuch, anlässlich von Einscannungen von Arne Haugen Sørensens originalen Gemälden. Hier im Gästebüro, wo die Farbe für den Vorsatz gewählt wird.
The author Palle Bruun Olsen and the chairman of the West Jutland Art Pavilion Søren Danielsen on a visit in connection with scanning of Arne Haugen Sørensen’s original paintings. Here in the guest office where the color for the endpapers is chosen.


Kig i trykhallerne

Glimt fra trykhallene

Blick in die Druckhallen

View into the printing halls

Kig i prepress
En tur i prepress
Blick in die Prepress-Abteilungen
View into prepress

Flemming Haxholdt i scannerafdelingen.
Flemming Haxholdt i skanneravdelingen.
Flemming Haxholdt in der Scannerabteilung.
Flemming Haxholdt in the scanner department.
Catrine Marcussen sorterer matchprint.
Catrine Marcussen sorterer matchprint.
Catrine Marcussen beim Sortieren von Matchprint.
Catrine Marcussen sorting match prints.
Else Marie Madsen i DTP-afdelingen.
Else Marie Madsen i DTP-avdelingen.
Else Marie Madsen in der DTP-Abteilung.
Else Marie Madsen in the DTP department.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Tordenskyer en meget tidlig morgen.
Tordenskyer tidlig om morgen.
Gewitterwolken an einem sehr frühen Morgen.
Thunderclouds on a very early morning.
Alleen med de gamle bøge- og egetræer grønnes. Her ved indkørslen til trykkeriet.
Alleen med de gamle bøke- og eiketrær grønnes. Her ved innkjørselen til trykkeriet.
Die Allee mit den alten Buchen- und Eichenbäumen grünt. Hier bei der Einfahrt zur Druckerei.
The avenue with the old beech and oak trees is blooming. Here along the driveway to the printing house.