Uge 18
Uke 18
Woche 18
Week 18

2. - 9. maj 2021
2. - 9. mai 2021
2. - 9. Mai 2021
2nd - 9th may 2021
courtesy of Simon Thordal / Mount Agency, Luca Berti / Svendborg Museum, Anne Christiansen / Gads Forlag, Søren Kirkegaard & Jane Nøregaard / we.supply, Rebecca Krasnik / Galleri Image, Jørgen Sparre / Aarhus Universitetsforlag, Christina Rauh Oxbøll / Clay, Peter Brandes / Galerie Moderne, Lars Morell & Inge Bjørn / Foreningen Asger Jorn’s Venner

Simon Thordal på arbejdsbesøg
Simon Thordal på arbeidsbesøk
Simon Thordal auf Arbeitsbesuch
Simon Thordal visiting

Grafiker Simon Thordal fra Mount Agency på arbejdsbesøg for at checke matchprint til en kommende bogudgivelse.
Grafiker Simon Thordal fra Mount Agency på arbeidsbesøk for at sjekke matchprint til en kommende bokutgivelse.
Grafiker Simon Thordal von Mount Agency auf Arbeitsbesuch, um Matchprint für ein kommendes Buch zu prüfen.
Graphic designer Simon Thordal from Mount Agency on a working visit in order to check the match prints for a new book.

Nye bøger, trykt hos Narayana Press
Nye bøker, trykt hos Narayana Press
Neue Bücher, die bei Narayana Press gedruckt wurden
New books, printed by Narayana Press

‘Ø-Folk’ er udkommet. Fotografier af Luca Berti.
Udgivet af Svendborg Museum, 2021. Prepress og tryk: Narayana Press.
‘Ø-Folk’ er utkommet. Fotografier av Luca Berti.
Utgitt av Svendborg Museum, 2021. Prepress og tryk: Narayana Press.
‘Ø-Folk’ (‘Insel-Volk’) wurde veröffentlicht. Fotografien von Luca Berti.
Erschienen bei Svendborg Museum, 2021. Prepress und Druck: Narayana Press.
‘Ø-Folk’ by Luca Berti, published by Svendborg Museum,
printed by Narayana Press.

Lars Morell og Inge Bjørn til trykstart
Lars Morell og Inge Bjørn til trykkstart
Lars Morell und Inge Bjørn zur Druckabnahme
Lars Morell and Inge Bjørn at the printing start-up

Idehistoriker Lars Morell og tekstilkunstner Inge Bjørn til trykstart på ‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’, der udgives af Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Idehistoriker Lars Morell og tekstilkunstner Inge Bjørn til trykkstart på ‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’, som utgis av Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Ideehistoriker Lars Morell und Textilküntlerin Inge Bjørn bei der Druckabnahme von ‘Asger Jorn und Gérard Franceschi in Skåne’, das von Foreningen Asger Jorn’s Venner herausgegeben wird.
Lars Morell, historian of ideas, and Inge Bjørn, textile artist, at the printing start-up of ‘Asger Jorn and Gérard Franceschi in Skåne’, published by Foreningen Asger Jorn’s Venner.
Inge Bjørn er lige fyldt 96 år. Hun kendte Asger Jorn og fotografen Gérard Franceschi, og hun har også mødt Pablo Picasso i sit lange liv.
Inge Bjørn har akkurat fylt 96, år kjente både Asger Jorn og fotografen Gérard Franceschi og hun har møtt Pablo Picasso i hennes lange liv.
Die 96-jährige Inge Bjørn kannte Asger Jorn, Gérard Franceschi und auch Pablo Picasso.
Inge Bjørn has just turned 96 years old. She knew Asger Jorn and photographer Gérard Franceschi, and she has also met Pablo Picasso in her long life.


Anne Christiansen til trykstart

Anne Christiansen til trykkstart

Anne Christiansen zur Druckabnahme

Anne Christiansen at the printing start-up

Forfatter og kunsthistoriker Anne Christiansen ved godkendelse af et trykark til ‘Brendekilde’, et værk om maleren Hans Andersen Brendekilde, der udgives af Gads Forlag.
Forfatter og kunsthistoriker Anne Christiansen ved godkjennelse av et trykkark til ‘Brendekilde’, et verk om maleren Hans Andersen Brendekilde, som utgis av Gads Forlag.
Autorin und Kunsthistorikerin Anne Christiansen beim Gutheißen eines Druckbogens zu ‘Brendekilde’, einem Werk über den Maler Hans Andersen Brendekilde, das bei Gads Forlag erscheint.
Author and art historian Anne Christiansen is approving a printing sheet for ‘Brendekilde’, a work about the painter Hans Andersen Brendekilde, published by Gads Forlag.
Anne Christiansen har indtil 2015 været leder af Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer og senest seniorforsker ved Odense Bys Museer. Hun har skrevet flere kunstbøger.
Anne Christiansen har indtil 2015 været leder af Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer og senest seniorforsker ved Odense Bys Museer. Hun har skrevet flere kunstbøger.
Anne Christiansen war bis 2015 Leiterin von Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer und später Seniorforscherin bei Odense Bys Museer. Sie hat eine Reihe von Kunstbüchern geschrieben.
Until 2015, Anne Christiansen has been the director of the Funen Art Museum / Odense City Museums and most recently a senior researcher at Odense City Museums. She has written several books on art.

we.supply til trykstart
we.supply til trykkstart
we.supply zur Druckabhahme
we.supply at the printing start-up

Søren Kirkegaard og Jane Nørgaard fra we.supply til trykstart på 7 plakater.
Søren Kirkegaard og Jane Nøregaard fra we.supply til trykkstart på 7 plakater.
Søren Kirkegaard und Jane Nørgaard von we.supply bei der Druckabnahme von 7 Plakaten.
Søren Kirkegaard and Jane Nørgaard from we.supply at the printing start-up of 7 posters.

Flemming Sørensen på arbejdsbesøg
Flemming Sørensen på arbeidsbesøk
Flemming Sørensen auf Arbeitsbesuch
Flemming Sørensen visiting

Grafiker Flemming Sørensen på arbejdsbesøg for at gennemgå blåkopi inden tryk. Her i gæstekontoret.
Grafiker Flemming Sørensen på arbeidsbesøk for å gjennomgå blåkopi innen trykk. Her i gjestekontoret.
Grafikdesigner Flemming Sørensen auf Arbeitsbesuch, um die Blaupause vor dem Druck zu prüfen. Hier im Gästebüro.
Graphic designer Flemming Sørensen on a working visit in order to review a blueprint before printing. Here in the guest office.

Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes visiting

Kunstneren Peter Brandes er kommet på besøg for at arbejde på et nyt udstillingskatalog for Galerie Moderne.
Kunstneren Peter Brandes er kommet på besøk for at arbeid på en ny utstillingskatalog for Galerie Moderne.
Der Künstler Peter Brandes kommt zu Besuch, um an einem neuen Ausstellungskatalog für ‘Galerie Moderne’ zu arbeiten.
The artist Peter Brandes visiting in order to work on a new exhibition catalog for Galerie Moderne.


Rebecca Krasnik til trykstart

Rebekka Krasnik til trykkstart
Rebecca Krasnik zur Druckabnahme
Rebecca Krasnik at the printing start-up

Kunstneren Rebecca Krasnik til trykstart på en udstillingsfolder til Galleri Image. Her sammen med trykker Tom Pedersen og ordrestyrer Heike Schäck.
Kunstneren Rebekka Krasnik til trykkstart på et bokprosjekt til Galleri Image. Her sammen med trykker Tom Pedersen og ordrestyrer Heike Schäck.
Die künstlerin Rebecca Krasnik zur Druckabnahme eines Buchprojektes für Galleri Image. Hier zusammen mit Drucker Tom Pedersen und Projektleiterin Heike Schäck.
The artist Rebecca Krasnik at the printing start-up of an exhibition folder for Galleri Image. Here together with Tom Pedersen and project manager Heike Schäck.

Mette Secher til trykstart
Mette Secher til trykkstart
Mette Secher zur Druckabnahme
Mette Secher at the printing start-up

Grafiker Mette Secher til trykstart på en bog om ‘Søstrenes Hospital’, som nu er hovedsæde for softwarevirksomheden Kiloo. Her vurderes vægten af bogens staffagefarver sammen med trykker Thomas Juul.
Grafiker Mette Secher til trykkstart på en bok om ‘Søstrenes Hospital’, som nå er hovedkvarter for softwarevirksomheten Kiloo. Her vurderes styrken på bokens staffasjefarger sammen med trykker Thomas Juul.
Grafiker Mette Secher zur Druckabnahme des Buches ‘Søstrenes Hospital’ (‘Das Hospital der Schwestern’), das heutzutage Hauptsitz des Software-Unternehmens ‘Kiloo’ ist. Hier bewertet Mette Secher zusammen mit Drucker Thomas Juul die Staffagefarben.
Graphic designer Mette Secher at the printing start-up of the book ‘The Sisters’ Hospital’, which now is the headquarters of the software company Kiloo. Here, the weight of the book's spot colors is assessed together with printer Thomas Juul.


Clay Keramikmuseum Danmark

Clay Keramikmuseum Danmark

Clay Keramikmuseum Dänemark

Clay Keramikmuseum Danmark

Museumsinspektør Christina Rauh Oxbøll fra Clay Keramikmuseum Danmark gennemgår originaler til indscanning.
Museumsinspektør Christina Rauh Oxbøll fra Clay Keramikmuseum Danmark gjennomgår originaler til innskanning.
Museumsinspekteurin Christina Rauh Oxbøll vom Clay Keramikmuseum Danmark prüft Originale zum Einscannen.
Museum inspector Christina Rauh Oxbøll from Clay Keramikmuseum Danmark checking originals for scanning.
Nederst blik i administrationskontoret.
Nederst blikk i administrasjonskontoret.
Unten Blick in das Administrationsbüro.
Below a view into the administration office.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Grøntsagsmarken og nyudsprungne træer bagved trykkeriet.
Grønnsaksåkeren og de nylig utsprungne trær bag trykkeriet.
Das Gemüsefeld und die frischausgesprungenen Bäume hinter der Druckerei.
The vegetable field and trees with newly sprouted leaves behind the printing house.