Uge 16
Uke 16
Woche 16
Week 16

19. - 25. april 2021
19. - 25. april 2021
19. - 25. April 2021
19th - 25th april 2021
courtesy of Slotsforlaget, Peter Brandes, Holstebro Kunstmuseum, Jysk Arkæologisk Selskab, Maja Lisa Engelhardt, Vibeke Tøjner
Fuld pantonevifte.
Fuld pantonevifte.
Pantoneregister.
Full pantone fan.
Trykkerne Morten Lindberg og Tom Pedersen.
Trykkerne Morten Lindberg og Tom Pedersen.
Die Drucker Morten Lindberg und Tom Pedersen.
The printers Morten Lindberg and Tom Pedersen.

Trykstart på jubilæumsbogen ‘Det Danske Orgelselskab – 50 år’
Trykkstart på jubileumsboken ‘Det Danske Orgelselskab – 50 år’
Druckabnahme des Jubiläumsbuches ‘Det Danske Orgelselskab – 50 år’
Printing start-up of the anniversary book ‘The Danish Organ Society – 50 years’

Forlægger Jesper Jørgensen til trykstart på jubilæumsbogen for Det Danske Orgelselskab, der udgives af Slotsforlaget.
Forlegger Jesper Jørgensen til trykkstart på jubileumsboken for Det Danske Orgelselskab, som utgis av Slotsforlaget.
Verleger Jesper Jørgensen bei der Druckabnahme des Jubiläumsbuches für ‘Det Danske Orgelselskab’: ‘Die dänische Orgelgesellschaft – 50 Jahre’, das bei Slotsforlaget erscheint.
Publisher Jesper Jørgensen during the printing start-up of the anniversary book for Det Danske Orgelselskab, published by Slotsforlaget.
En side fra bogen. Klik for forstørrelse.
En side fra boken. Klikk på bildene for forstørrelse.
Eine Buchseite. Klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder.
A page from the book. Click on the picture to enlarge.

Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbejdsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes on a working visit

Kunstneren Peter Brandes på besøg for at arbejde med nye projekter til tryk.
Her i færd med at signere træsnit trykt på bomuldspapir.
Kunstneren Peter Brandes er på besøk for å jobbe med nye prosjekter for trykking.
Her for håndsignering av noen tresnitt tykt på bomullspapir.
Der Künstler Peter Brandes zu Besuch, um an neuen Projekten für den Druck zu arbeiten.
Hier beim Signieren von Holzschnitten, gedruckt auf Baumwollpapier.
The artist Peter Brandes is visiting in order to work on new printing projects.
Here by hand signing of woodcuts printed on cotton paper.

Teresa Østergaard Pedersen og Jepser Laursen på arbejdsbesøg
Teresa Østergaard Pedersen og Jepser Laursen på arbeidsbesøk
Teresa Østergaard Pedersen und Jepser Laursen auf Arbeitsbesuch
Teresa Østergaard Pedersen and Jepser Laursen visiting

Teresa Østergaard Pedersen, museumsinspektør på Holstebro Kunstmuseum, og Jesper Laursen fra Jysk Arkæologisk Selskab
på arbejdsbesøg for at gennemgå billedmateriale til en ny bogudgivelse.
Teresa Østergaard Pedersen, museumsinspektør ved Holstebro kunstmuseum, og Jesper Laursen fra Jysk Arkæologisk Selskab
på arbeidsbesøk for å gjennomgå bildemateriale til ny bokutgivelse.
Teresa Østergaard Pedersen, Museumsinspekteurin beim Holstebro Kunstmuseum, und Jesper Laursenfra Jysk, Redakteur bei Arkæologisk Selskab,
auf Arbeitsbesuch, um das Bildermaterial für eine neue Buchveröffentlichung durchzugehen.
Teresa Østergaard Pedersen, museum inspector at Holstebro Art Museum, and Jesper Laursen, editor at Jysk Arkæologisk Selskab
on a working visit in order to check pictorial material for a new book publication.

Maja Lisa Engelhardt & Vibeke Tøjner på besøg
Maja Lisa Engelhardt og Vibeke Tøjner på arbejdsbesøk
Maja Lisa Engelhardt und Vibeke Tøjner
auf Arbeitsbesuch
Maja Lisa Engelhardt and Vibeke Tøjner on a working visit

Maja Lisa Engelhardt og Vibeke Tøjner på arbejdsbesøg, her sammen med Tine Meyer.
Begge kunstnere er repræsenteret med kunstværker på Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt og Vibeke Tøjner på arbeidsbesøk, her sammen med Tine Meyer.
Begge kunstnere er representert med kunstverk på Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt und Vibeke Tøjner auf Arbeitsbesuch, hier zusammen mit Tine Meyer.
Beide Künstlerinnen sind mit Kunstwerken bei Narayana Press repräsentiert.
Maja Lisa Engelhardt and Vibeke Tøjner on a working visit, here together with Tine Meyer.
Both artists are represented with works of art at Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt var under sit besøg bl.a. til trykstart på dette omslag:
‘Danmarksbilleder’, udgivet af Odsherreds Kunstmuseum og Himmerlands Kunstmuseum.
Under besøket var Maja Lisa Engelhardt bl.a. til trykkstart på dette omslaget:
‘Danmarksbilleder’, utgitt av Odsherreds Kunstmuseum og Himmerlands Kunstmuseum.
Maja Lisa Engelhardt war während ihres Besuches u.a. zur Druckabnahme dieses Umschlages: ‘Danmarksbilleder’ (‘Dänemarksbilder’), der von Odsherreds Kunstmuseum und Himmerlands Kunstmuseum herausgegeben wird.
During her visit, Maja Lisa Engelhardt was among other things at the printing start-up of this cover: ‘Danmarksbilleder’ (‘Pictures of Denmark’),published by Odsherreds Kunstmuseum and Himmerlands Kunstmuseum.
‘Drømmens stof’, et dobbeltmaleri af Vibeke Tøjner ved trykkeriets indgang.
'Drømmens stof', et dobbeltmaleri av Vibeke Tøjner ved inngangen til trykkeriet.
‘Drømmens stof’ (‘Der Stoff der Träume’), ein Doppeltgemälde von Vibeke Tøjner am Eingang der Druckerei.
‘The Stuff of Dreams’, a double painting by Vibeke Tøjner in the entrance of the printing house.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Kalvsømadevej med blomstrende mirabeller.
Kalvsømadevej med blomstrende mirabeller.
Kalvsømadevej mit blühenden Mirabellen.
Kalvsømadevej with flowering mirabelle.