Malerier af Jess Stæhr
Malerier av Jess Stæhr
Gemälde von Jess Stæhr
Paintings by Jess Stæhr

23. juni 2021
23. juni 2021
23. Juni 2021
23rd june 2021
courtesy of Jess Stæhr
‘Return to forever’ af Jess Stæhr.
‘Return to forever’ av Jess Stæhr.
‘Return to forever’ von Jess Stæhr.
‘Return to forever’ by Jess Stæhr.
Kunstneren Jess Stæhr er repræsenteret hos Narayana Press med to malerier.
Kunstneren Jess Stæhr er representert hos Narayana Press med to malerier.
Der Künstler Jess Stæhr ist mit zwei Gemälden bei Narayana Press vertreten.
The artist Jess Stæhr is represented at Narayana Press with two paintings.
Født 1947 i København. Jess Stæhr har malet så længe han kan huske. Han er også professionel musiker og har spillet med i utallige orkestre siden 1965. I dag fokuserer Jess Stæhr udelukkende på maleriet.
Født 1947 i København. Jess Stæhr har malt så lenge han kan huske. Han er også profesjonell musiker og har vært med i utallige orkestre siden 1965. I dag fokuserer Jess Stæhr utelukkende på maleriet.
Geboren in Kopenhagen 1947. Jess Stæhr hat gemalt, seit er denken kann. Er ist auch professionel Musiker und hat seit 1965 in zahlreichen Orchestern mitgespielt. Heute ist Jess Stæhrs Fokus ausschließlich auf Malerei gerichtet.
Born in Copenhagen in 1947. Jess Stæhr has been painting as long as he can remember. Furthermore he is also a professional bass player and he has participated in numerous bands since 1965. Today Jess Stæhr is solely focused on painting.
Hans billeder er abstrakt ekspressionistisk. Olie og akryl på lærred, mixed media samt foto. Jess Stæhr har udstillet i kunstforeninger, gallerier, på virksomheder og institutioner over det meste af landet.
Hans bilder er abstrakt ekspresjonistiske. Olje og akryll på lerret, mixed media samt foto. Jess Stæhr har utstillt i kunstforeninger, gallerier, på virksomheder og institusjoner over det meste av landet.
Seine Gemälde sind abstrakt expressionistisch. Öl und Acryl auf Leinwand, Mischtechnik und Foto. Mit Ausstellungen in Kunstvereinen, Galerien, Unternehmen und Institutionen in ganz Dänemark.
His paintings are abstract expressionist. Oil and acrylic on canvas, mixed media and photo. Jess Stæhr has exhibited in art associations, galleries, at companies and institutions across most of Danmark.
Siden medio 2018 er Jess Stæhr tilknyttet BLAA GALLERI, København.
Siden midten av 2018 er Jess Stæhr tilknyttet BLAA GALLERI, København.
Seit Mitte 2018 ist Jess Stæhr mit der BLAA GALLERY, Kopenhagen, verbunden.
Since mid-2018, Jess Stæhr has been associated with BLAA GALLERY, Copenhagen.

Udvalgte udstillinger
Utvalgte utstillinger
Ausgewählte Ausstellungen
Selected Exhibition

Galleriet i Murergade, Helsingør; fællesudstilling med Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor og Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; fellesutstilling med Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor og Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; fællesudstilling mit Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor und Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; joint exhibition with Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor and Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København


1964 Medvirkede i jazz-orkesteret ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: klarinet og fløjte.
1965 Dannede R&B-gruppen ‘Maniacs’ og skiftede instrument til bas.
1968 Dannede gruppen ‘Day of Phoenix’.
1969 Blev medlem af ‘Burnin Red Ivanhoe’ og turnerede bl.a. i Norge, Sverige, Finland, Vesttyskland og England.
1972 Bassist i ‘Secret Oyster’.
1975 Turnerede i Holland, Frankrig og England.
1977 Medvirkede i teatergruppen Solvognen’s orkester i stykket ‘Soldaterkammerater’ på Christiania.
1978 Medvirkede bl.a. i Stig Møller Band.
1981-87 Aalborgtiden med Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band og turnéer i Skandinavien.
1987 Samarbejde og turné med Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Store festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren og Plænen i Tivoli.
1989-91 Turnéer i hele landet.
1992 Startede sammen med Michael Friis og Marianne Dollerup musikbandet ‘Dolly Blue’, som Dan Turell skrev tekster til.
1990’erne En del afløsningsspil; fast medlem af ‘Strawberry Fields’, et Beatles kopiband; dannelse af ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’er blev remasteret og genudgivet bl.a. i USA.
Siden 2018 Tilknyttet BLAA GALLERI, København.
1964 Medvirket i jazz-orkesteret ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrumenter: klarinett og fløyte.
1965 Dannet R&B-gruppen ‘Maniacs’ og skiftet instrument til bass.
1968 Dannet gruppen ‘Day of Phoenix’.
1969 Ble medlem af ‘Burnin Red Ivanhoe’ og turnerte bl.a. i Norge, Sverige, Finland, Vesttyskland og England.
1972 Bassist i ‘Secret Oyster’.
1975 Turnerte i Nederland, Frankrike og England.
1977 Medvirket i teatergruppen Solvognen’s orkester i stykket ‘Soldaterkammerater’ på Christiania.
1978 Medvirket bl.a. i Stig Møller Band.
1981-87 Aalborgtiden med Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band og turnéer i Skandinavia.
1987 Samarbeid og turné med Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Store festivaler, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren og Plænen i Tivoli.
1989-91 Turnéer i hele landet.
1992 Startet sammen med Michael Friis og Marianne Dollerup musikbandet ‘Dolly Blue’, som Dan Turell skrev tekster til.
1990’erne En del avløsningsjobber; fast medlem av ‘Strawberry Fields’, et Beatles kopiband; dannelse av ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’er ble remastered og gjenutgitt bl.a. i USA.
Siden 2018 Tilknyttet BLAA GALLERI, København.
1964 Mitwirkung im Jazz-Orchester ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: Klarinette und Flöte.
1965 Gründete die R&B-Gruppe ‘Maniacs’ und wechselte zum Instrument Bass.
1968 Gründete die Gruppe ‘Day of Phoenix’.
1969 Wurde Mitglied von ‘Burnin Red Ivanhoe’ und war auf Turnee u.a. in Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland und England.
1972 Bassist bei ‘Secret Oyster’.
1975 Turneen in Holland, Frankreich und England.
1977 Mitwirkung im Orchester der Theatergruppe Solvognen im Stück ‘Soldatenkammeraden’ auf Christiania.
1978 Mitwirkung u.a. in der Stig Møller Band.
1981-87 Aalborg-Zeit mit Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band und Turneen in Skandinavien.
1987 Zusammenarbeit und Turnee mit Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Große Festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren und Plænen i Tivoli.
1989-91 Turneen in ganz Dänemark.
1992 Gründete zusammen mit Michael Friis und Marianne Dollerup die Musikband ‘Dolly Blue’, zu der Dan Turell Texte schrieb.
1990’er Jahr Viele Ablöserspiele; festes Mitglied von ‘Strawberry Fields’, einer Beatles-Kopiband; Gründung von ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’s wurden remixet und neu herausgegeben, u.a. in USA.
Seit 2018 Verbunden mit BLAA GALLERI, Kopenhagen, Ausstellungen.
1964 Participated in the jazz orchestra ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: clarinet and flute.
1965 Formed the R&B group ‘Maniacs’ and switched instrument to bass.
1968 Formed the group ‘Day of Phoenix’.
1969 Became a member of ‘Burnin Red Ivanhoe’ and toured i.a. in Norway, Sweden, Finland, West Germany and England.
1972 Bassist in ‘Secret Oyster’.
1975 Toured in Holland, France and England.
1977 Participated in the theater group Solvognen’s orchestra in the play ‘Soldiers comrades’ at Christiania.
1978 Participated in Stig Møller Band.
1981-87 Aalborg-time with Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band and tours in Scandinavia.
1987 Collaboration and tour together with Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Big festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren and Plænen in Tivoli.
1989-91 Tours throughout the country.
1992 Started with Michael Friis and Marianne Dollerup the music band ‘Dolly Blue’, for which Dan Turell wrote lyrics.
1990s Some replacement works; regular member of ‘Strawberry Fields’, a Beatles copygroup; formation of ‘Nordfolk’.
2008 Secret Oyster’s LPs were remastered and re-released i.a. in USA.
Since 2018 Associated with BLAA GALLERY, Copenhagen.

Jess Stæhr (født 1947 i København).
Dansk musiker og billedkunstner.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr (født 1947 i København).
Dansk musiker og billedkunstner.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr.
Geboren 1947 in Kopenhagen.
Dänischer Musiker und Bilderkünstler.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr.
Born 1947 in Copenhagen.
Danish musician and visual artist.
Photo: Pia Lykke Østerby.
‘Third Stone from the Sun’, af Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, av Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, von Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, by Jess Stæhr.
Jess Stæhr har været musiker hele sit liv, og koncentrerer sig nu om maleriet.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr har vært musiker hele sitt liv, og konsentrerer sig nå om maleriet.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr war sein ganzes Leben lang Musiker und konzentriert sich heute auf die Malerei.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr has been a musician all his life,
and is now solely focussed on painting.
Photo: Erik Klitgaard.