Uge 15
Uke 15
Woche 15
Week 15

12. - 18. april 2021
12. - 18. april 2021
12. - 18. April 2021
12th - 18th april 2021
courtesy of Arkitektskolen Aarhus, ARoS, Davids Samling, Designkompagniet, Luca Berti & Svendborg Museum, Kunsthal Aarhus, Kenneth Olsson

Arkitektskolen Aarhus på arbejdsbesøg
Arkitektskolen Aarhus på arbeidsbesøk
Arkitektskolen Aarhus auf Arbeitsbesuch
Aarhus School of Architecture on a working visit

Arkitekt og kurator Karen Kjærgaard med studerende fra Arkitektskolen i Aarhus på arbejdsbesøg.
Her med Erik Tarp ved trykkeriets indgang.
Arkitekt og kurator Karen Kjærgaard med studenter fra Arkitektskolen i Aarhus på arbeidsbesøk.
Her med Erik Tarp ved trykkeriets inngang.
Architektin Karen Kjærgaard mit Studenten der Architektschule in Aarhus auf Arbeitsbesuch.
Hier mit Erik Tarp beim Eingang der Druckerei.
Architect and curator Karen Kjærgaard with students from the School of Architecture in Aarhus on a working visit.
Here together with Erik Tarp at the entrance of the printing house.

Trykstart på kataloget ‘Mellem verdener – Elisabeth Jerichau-Baumann’
Trykkstart på katalogen ‘Mellem verdener – Elisabeth Jerichau-Baumann’
Druckabnahme eines Ausstellungskataloges
Printing start-up of an exhibition catalog

Udstillingskoordinator Anne Mette Thomsen til trykstart på ‘Mellem verdener – Elisabeth Jerichau-Baumann’,
der udgives af ARoS.
Utstillingskoordinator Anne Mette Thomsen til trykkstart på ‘Mellem verdener – Elisabeth Jerichau-Baumann’,
som utgis av ARoS.
Ausstellungskoordinatorin Anne Mette Thomsen zur Druckabnahme von ‘Zwischen den Welten – Elisabeth Jerichau-Baumann’, das bei ARoS erscheint.
Exhibition coordinator Anne Mette Thomsen at the printing start-up of ‘Between Worlds - Elisabeth Jerichau-Baumann’,
published by ARoS.
Dummy af omslaget: halvbind med stofryg og tekst i præg.
Dummy av omslaget: halvbind med stoffrygg og tekst i preg.
Dummy des Umschlages: Halbband mit Stoffrücken und geprägtem Text.
Dummy of the cover. The book will be made as a quarterbound book with cloth on the spine and embossed text.
Trykark fra bogen. Klik på billederne for forstørrelse.
Trykkark fra boken. Klikk på bildene for forstørrelse.
Druckbogen zum Buch. Klicken Sie auf die Bilder zur Vergrößerung.
Printing sheets from the book. Click on the pictures to enlarge.

‘Kamp, jagt og pragt’, bog til særudstilling på Davids Samling (fra 21. april)
‘Kamp, jagt og pragt’, bok til særutstilling på Davids Samling (fra 21. april)
‘Kampf, Jagd und Pracht’, Buch zur Sonderausstellung bei Davids Samling (ab 21. April)
‘Combat, Hunting and Splendor’, book for a special exhibition at the David´s Samling (from April 21)

Opluk fra ‘Kamp, jagt og pragt’, udgivet af Davids Samling, der åbner en særudstilling af samme navn i København d. 21. april.
Oplukk fra ‘Kamp, jagt og pragt’, utgitt av Davids Samling, som åpner en særutstilling av samme navn i København d. 21. april.
Buchaufschläge von ‘Kamp, jagt og pragt’, erschienen bei Davids Samling, wo eine Sonderausstellung gleichen Namens in Kopenhagen ab dem 21. April stattfindet.
Spread from ‘Combat, Hunting and Splendor’, published by The David Collection, which will start a special exhibition of the same name in Copenhagen on 21 April.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
Produceret af Strandberg Publishing A/S.
Repro og tryk: Narayana Press.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio.
Produsert av Strandberg Publishing A/S.
Repro og trykk: Narayana Press.
Grafikdesign: Rasmus Koch Studio.
Produziert von Strandberg Publishing A/S.
Repro und Druck: Narayana Press.
Graphic design: Rasmus Koch Studio.
Produced by Strandberg Publishing A/S.
Reproduction and printing: Narayana Press.

Designkompagniet til trykstart
Designkompagniet til trykkstart
Designkompagniet zur Druckabnahme
Designkompagniet at the Printing start-up

Forlægger Jens Friis og tekstildesigner Iben Høj til trykstart, her sammen med Erik Tarp og Thomas Juul.
Forlegger Jens Friis og tekstildesigner Iben Høj til trykkstart, her sammen med Erik Tarp og Thomas Juul.
Verleger Jens Friis und Textildesignerin Iben Høj bei der Druckabnahme, hier zusammen mit Erik Tarp und Thomas Juul.
Publisher Jens Friis and textile designer Iben Høj at the printing start-up, here together with Erik Tarp and Thomas Juul.

Trykstart på ‘Ø-FOLK’
Trykkstart på ‘Ø-FOLK’
Druckabnahme von ‘Ø-FOLK’ (‘Insel-Volk’)
Printing start-up of ‘Island People’

Fotografen Luca Berti og Astrid til trykstart på ‘Ø-FOLK’,
der udgives af Svendborg Museum.

Til højre: Trykark af omslaget, der laves som ‘moderne halvbind’:
Forside med tryk på Geltex, bagside og ryg med grønt stof (Canoso)
og præget hvid tekst, som bliver vist på dummy-matchprintet.
Fotografen Luca Berti og Astrid til trykkstart på ‘Ø-FOLK’,
som utgis av Svendborg Museum.

Til høyre: Trykkark av omslaget, som lages som ‘moderne halvbind’:
Forside med trykk på Geltex, bakside og rygg med grønt stoff (Canoso)
og preget hvit tekst, som blir vist på dummy-matchprintet.
Fotograf Luca Berti und Astrid bei der Druckabnahme von ‘Ø-FOLK’,
das beim Svendborg Museum erscheint.

Rechts: Druckbogen des Umschlages, der als ‘moderner Halbband’ gefertigt wird:
Vorderseite mit Druck auf Geltex, Rückseite und Rücken mit grünem Stoff (Canoso) und geprägtem weißem Text, was man auf dem Dummy-matchprint sehen kann.
Photographer Luca Berti and Astrid at the printing start-up of ‘Island People’, published by Svendborg Museum.

Right: Printing sheet of the cover, which will be made as ‘modern semi-binding’: Frontcover with print on Geltex, backcover and spine on green fabric (Canoso) and embossed white text, which is shown on the dummy match print.

Kunsthal Aarhus til trykstart på et udstillingskatalog
Kunsthal Aarhus til trykkstart på en utstillingskatalog
Kunsthal Aarhus zur Druckabnahme eines Ausstellungskataloges
Kunsthal Aarhus at the printing start-up of an exhibition catalog

Billedkunstner Marianne Jørgensen til trykstart på et katalog til Kunsthal Aarhus.
Der er udstilling fra d. 21. til 29. april.
Her sammen med trykker Tom Pedersen og ordrestyrer Poul Lauritsen.
Billedkunstner Marianne Jørgensen til trykkstart på en katalog til Kunsthal Aarhus.
Der er utstilling fra d. 21. til 29. april.
Her sammen med trykker Tom Pedersen og ordrestyrer Poul Lauritsen.
Bilderkünstlerin Marianne Jørgensen bei der Druckabnahme eines Kataloges für Kunsthal Aarhus.
Vom 21. bis 29. April kann dort eine Ausstellung besucht werden.
Hier zusammen mit Drucker Tom Pedersen und Projektmanager Poul Lauritsen.
Visual artist Marianne Jørgensen for printing start-up of a catalog for Kunsthal Aarhus.
The exhibition will be from the 21st to the 29th of April.
Here together with Tom Pedersen and project manager Poul Lauritsen.
Et trykark fra bogen.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen zum Buch.
A printing sheet from the book.
Sammen med kunstner Ole C. Hansen i gæstekontoret.
Sammen med kunstner Ole C. Hansen i gjestekontoret.
Zusammen mit dem Künstler Ole C. Hansen im Gästebüro.
Together with artist Ole C. Hansen in the guest office.

Grafiker Kenneth Olsson på arbejdsbesøg
Grafiker Kenneth Olsson på arbeidsbesøk
Grafikdesigner Kenneth Olsson auf Arbeitsbesuch
Graphic Designer Kenneth Olsson visiting

Kalvsømadevej
Kalvsømadevej
Kalvsømadevej
Kalvsømadevej

Andet
Annet
Weiteres
Further

Nyt dronefoto.
Nytt dronefoto.
Neues Dronefoto.
New drone photo.