Forår og fællesarbejde i gartneriet
Vår og fellesarbeid i gartneriet
Frühling und Gemeinschaftarbeit in der Gärtnerei
Spring and common work in the garden

11. april 2021
11. april 2021
11. April 2021
11th april 2021

Drivhuset
Drivhuset
Gewächshaus
Greenhouse

Jordbærplanterne står fint.
Jordbærplantene står fint.
Die Erdbeeren tragen ihre ersten Blüten.
The strawberries have started to bloom.
Heike Schäck hænger snore op til bønnerne.
Heike Schäck hænger snore op til bønnerne.
Heike Schäck hängt Schnuren für die Bohnenpflanzen.
Heike Schäck hangs up strings for the beans.
Salaten er plantet ud, og i forgrunden pelargonier i potter.
Salaten er plantet ut, og i forgrunnen pelargonier i potter.
Der Salat ist ausgepflanzt, und im Vordergrund Geranientöpfe.
The salad is planted out, and in the foreground geraniums in pots.
Bønnerne snor sig op mod lyset.
Bønnene snor seg opp mot lyset.
Die Bohnen wachsen dem Licht entgegen.
The beans wind up against the light.
Asparges er godt på vej igen.
Asparges er på vei frem igjen.
Der Spargel ist gut auf dem Weg.
Asparagus is well on its way again.
Drivhuskartofler.
Drivhuspoteter.
Treibhauskartoffeln.
Greenhouse potatoes.

Friland
Friland
Freiland
Fields

Kartoflerne lægges med den trofaste Ferguson fra 1967, her styret af Frank Nilsson.
Potetene legges med den trofaste Fergusson fra 1967, her styrt av Frank Nilsson.
Die Kartoffeln werden mit dem treuen Fergusson von 1967 gelegt, hier von Frank Nilsson gesteuert.
The potatoes are laid with the faithful Ferguson from 1967, here Frank Nilsson driving.
Nærbillede af kartoffellægningen.
Nærbilde av potetleggingen
Nahbild vom Kartoffellegen.
Close-up of the potato planting.

Rosenbedene
Rosenbeddene
Die Rosenbeete
The rose beds

Egen øko kompost til bedene. Her er Aksel, Sabine og Kirsten i fuld gang.
Egen økokompost til beddene. Her er Aksel, Sabine og Kirsten i full gang
Eigener Öko-Kompost für die Beete. Hier sind Aksel, Sabine und Kirsten in vollem Gange.
Own eco-compost for the beds. Here, Aksel, Sabine and Kirsten are in full swing.
Aprilvejr med lidt sne ind imellem.
Aprilvær med litt snø av og til.
Aprilwetter mit gelegentlich etwas Schnee.
April weather with a little snow occasionally.
Der luges i rosenbedene.
Det lukes i rosenbeddene.
Unkrautjäten.
Weeding in the rose beds.
Rosenskud.
Rosenskud.
Rosentriebe.
Rose shoots.