Uge 14
Uke 14
Woche 14
Week 14

5.-11. april 2021
5.-11. april 2021
5.-11. April 2021
5th - 11th april 2021
courtesy of Henrik Saxgren, Maja Lisa Engelhardt, Studio Atlant, Det Flydende Forlag, Samsø Museum,
S·R·Büge, Disko Bay, Praktisk økologi, Paper Collective

Fotografier af Henrik Saxgren
Fotografier av Henrik Saxgren
Fotografien von Henrik Saxgren
Photographs by Henrik Saxgren

To nye fotografier af Henrik Saxgren supplerer nu billedet af fangeren til venstre i ordrestyringskontoret:
‘Baffinbugten’ i midten og ‘Theresia, Savissivik’ til højre, som viser en kvinde der syr udstyr til de grønlandske fangere.
To nye fotografier av Henrik Saxgren supplerer nå bildet av fangeren til venstre i ordrestyringskontoret:
‘Baffinbugten’ i midten og ‘Theresia, Savissivik’ til høyre, som viser en kvinne der syr utstyr til de grønlandske fangere.
Zwei neue Fotos von Henrik Saxgren ergänzen nun das Bild des Fängers links im Auftragsverwaltungsbüro:
‘Baffin Bay’ in der Mitte und ‘Theresia, Savissivik’ rechts, das eine Frau abbildet, die Ausrüstung für die grönländischen Fänger näht.
Two new photographs by Henrik Saxgren now complement the picture of the catcher on the left in the project management office:
‘Baffin Bay’ in the middle and ‘Theresia, Savissivik’ on the right, which shows a woman sewing equipment for the Greenlandic catchers.

Kunstneren Maja Lisa Engelhardt på arbejdsbesøg
Kunstneren Maja Lisa Engelhardt på arbeidsbesøk
Die Künstlerin Maja Lisa Engelhardt auf Arbeitsbesuch
The artist Maja Lisa Engelhardt visiting

Maja Lisa Engelhardt og Erik Tarp ved trykmaskinen.
Maja Lisa Engelhardt og Erik Tarp ved trykkmaskinen.
Maja Lisa Engelhardt und Erik Tarp bei der Druckmaschine.
Maja Lisa Engelhardt and Erik Tarp at the printing machine.

Studio Atlant til trykstart på 6 Grønlandsbøger
Studio Atlant til trykkstart på 6 Grønlandsbøker
Studio Atlant zur Druckabnahme von 6 Grönlandbüchern
Studio Atlant at the printing start-up on 6 Greenlandbooks

Grafikerne Cecilie Nellemann og Stefan Thorsteinsson fra Studio Atlant til trykstart på 6 bøger med forskellige emner om Grønland, der udgives af ‘Greenland Visitor Center’.
Grafikerne Cecilie Nellemann og Stefan Thorsteinsson fra Studio Atlant til trykkstart på 6 bøker med forskjellige emner om Grønland, som utgis av ‘Greenland Visitor Center’.
Die Grafiker Cecilie Nellemann und Stefan Thorsteinsson vom Studio Atlant bei der Druckabnahme von 6 Büchern mit verschiedenen Themen über Grönland, die von ‘Greenland Visitor Center’ herausgegeben werden.
The graphic designers Cecilie Nellemann and Stefan Thorsteinsson from Studio Atlant for the printing start-up of 6 books with different topics about Greenland, published by ‘Greenland Visitor Center’.

Trykstart på ‘Lone Landmands kager’
Trykkstart på ‘Lone Landmands kager’
Druckabnahme von ‘Lone Landmands Kuchen’
Printing start-up of ‘Lone Landmand’s Cakes’

Lone Landmand og Søren Sørøver til trykkstart på bogen ‘Lone Landmands kager’, der udgives af
‘Det Flydende Forlag’. Her i gæstekontoret.
Lone Landmand og Søren Sørøver til trykkstart på boken ‘Lone Landmands kager’, som utgis av
‘Det Flydende Forlag’. Her i gjestekontoret.
Lone Landmand und Søren Sørøver bei der Druckabnahme des Buches ‘Lone Landmands Kuchen’, das bei ‘Det Flydende Forlag’ erscheint. Hier im Gästebüro.
Lone Landmand and Søren Sørøver at the printing start-up of the book ‘Lone Landmand’s Cakes’, published by
‘Det Flydende Forlag’. Here in the guest office.

Samsø Museum til trykstart på ‘Jordfast’
Samsø Museum til trykkstart på ‘Jordfast’
Samsø Museum zur Druckabnahme von ‘Jordfast’ (‘Erdverbunden’)
Samsø Museum at the printing start-up

Museumsdirektøren Naja Kjærgård til trykstart på bogen ‘Jordfast’, ...
Museumsdirektøren Naja Kjærgård til trykkstart på boken ‘Jordfast’, ...
Museumsdirektorin Naja Kjærgård zur Druckabnahme des Buches ‘Jordfast’, ...
The museum director Naja Kjærgård at the printing start-up of the book ‘Jordfast’, ...
... sammen med grafikeren Rikke Blicher.
... sammen med grafikeren Rikke Blicher.
... zusammen mit Grafikerin Rikke Blicher.
... togehter with the graphic designer Rikke Blicher.
Dummy af flapomslaget på skærmen. Titlen på for- og bagsiden bliver præget. Selve omslaget bliver trykt i Pantonefarve og sort. Fotografierne i bogen er taget af Luca Berti.
Dummy av klaffomslaget på skjermen. Tittelen på for- og baksiden blir preget. Selve omslaget blir trykt i Pantonefarge og sort. Fotografiene i boken er tatt av Luca Berti.
Dummy des Klappenumschlages am Schirm. Der Titel auf Vorder- und Rückseite wird geprägt. Der Umschlag wird in Pantonefarbe und schwarz gedruckt. Die Fotografien zum Buch wurden von Luca Berti aufgenommen.
Dummy of the cover on the screen. The title will be embossed. The cover is printed in pantone color and black. The photogaphes for the book are taken by Luca Berti.

‘Siggie’ er udkommet
‘Siggie’ er utkommet
‘Siggie’ ist veröffentlicht
‘Siggie’ has been published

Siggie, udgivet af forlaget Disko Bay. Forsidebilledet er indklæbet i blindpræg
på det orange stofovertræk, teksten er præget med sort.
Grafisk design: Spine Studio. Tryk: Narayana Press.
Siggie, utgitt av forlaget Disko Bay. Forsidebildet er innklebet i blindpreg
på det orange stoffovertrekk, teksten er preget med sort.
Grafisk design: Spine Studio. Trykk: Narayana Press.
Siggie, erschienen beim Verlag Disko Bay. Das Bild auf der Vorderseite ist in eine Blindprägung auf dem orangen Stoffbezug geklebt, der Text in schwarz geprägt.
Grafik design: Spine Studio. Druck: Narayana Press.
Siggie, published by Disko Bay.
Graphic design: Spine Studio.
Nærbillede af ‘skiltet’ i blindpræg på forsiden.
Nærbilde av ‘skiltet’ i blindpreg på forsiden.
Nahbild des Schildes in der Blindprägung auf der Vorderseite.
Close-up of the ‘label’ in blind embossing on the front.

Plakattryk
Plakattrykk
Druck von Plakaten
Poster printing

‘Vores Natur: Skab mere vild natur hvor du bor’, for Praktisk økologi.
‘Vores Natur: Skab mere vild natur hvor du bor’, for Praktisk økologi.
‘Unsere Natur: Schaffen Sie mehr wilde Natur in Ihrer Umgebung’, für ‘Praktisk økologi’.
‘Our Nature: Create more wild nature where you live’, for ‘Praktisk økologi’.
‘Blomst 01’, Paper Collective.
‘Blomst 01’, Paper Collective.
‘Blume 01’, Paper Collective.
‘Flower 01’, Paper Collective.

Gang i trykhallen
Stor aktivitet i trykkhallen
Aktivität in den Druckhallen
Activity in the printing halls

Thomas Juul ved pladeskift på 8-farve-maskinen.
Thomas Juul ved plateskift på 8-farge-maskinen.
Thomas Juul beim Plattenwechsel auf der 8-Farben-Maschine.
Thomas Juul changing plates on the 8-color machine.

Transport
Transport
Transport
Transport

De to søstre Anna og Clara Büge, som kører lastbilen ved den ugentlige afhentning af trykte ark til bogbinderiet.
De to søstre Anna og Clara Büge, som kjører lastebilen ved den ukentlige avhentning av trykte ark til bokbinderiet.
Die beiden Schwestern und LKW Fahrerinnen Anna und Clara Büge, beim wöchentlichen Abholen der gedruckten Bögen zur Buchbinderei.
The two sisters Anna and Clara Büge, who drive the truck at the weekly transport of printed sheets for the bookbinding.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Biavl
Birøkt
Imkerei
Bee keeping

Bi ved rød hestehov.
Bie ved rød hestehov.
Biene bei einer Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz).
Bee at Petasites hybridus (the butterbur).
Vokstavlerne til bistaderne klargøres.
Her Aksel Pedersen.
Vokstavlene til bikubene klargjøres.
Her Aksel Pedersen.
Die Wachstafeln für die Bienenkörbe werden vorbereitet.
Hier Aksel Pedersen.
Preparations for the beekeeping.
Here with Aksel Pedersen.

Ny kalv i stalden
Ny kalv i fjøset
Ein neues Kälbchen im Stall
New calf in the stable

En ny lille kalv i stalden.
En ny liten kalv i fjøset.
A new little calf in the stable.

Fra køkkenet
Fra kjøkkenet
Aus der Küche
From the kitchen

Gabriele Keller høster urter til køkkenet.
Gabriele Keller høster urter til kjøkkenet.
Gabriele Keller erntet Kräuter für die Küche.
Gabriele Keller harvests herbs for the kitchen.