Uge 12
Uke 12
Woche 12
Week 12

22.-28. marts 2021
22.-28. mars 2021
22.-28. März 2021
22nd-28th march 2021
courtesy of Henrik Saxgren, Gad, Anemone Sejr, Iben West & Anders Gammelgaard Nielsen & Arkitektskolen Aarhus, Louisiana, Paper Collective

Henrik Saxgren til trykstart
Henrik Saxgren til trykkstart
Henrik Saxgren zur Druckabnahme
Henrik Saxgren at the printing start-up

Fotografen Henrik Saxgren på arbejdsbesøg. Her ved bronzevasen af Peter Brandes.
Fotografen Henrik Saxgren på arbeidsbesøk. Her ved bronsevasen av Peter Brandes.
Fotograf Henrik Saxgren auf Arbeitsbesuch. Hier bei der Bronzevase von Peter Brandes.
Photographer Henrik Saxgren on a working visit. Here at the Bronze Vase, created by Peter Brandes.
Der er trykstart på ‘En linje i verden’, der udgives på dansk og engelsk af Gads Forlag.
Der er trykkstart på ‘En linje i verden’, der utgis på dansk og engelsk av Gads Forlag.
Druckabnahme des Buches ‘En linje i verden’ (‘Eine Linie in der Welt’), das auf englisch und dänisch bei Gads Forlag erscheint.
Printing start up of ‘North Sea’, which is published in Danish and English by Gads Forlag.
Fotografi fra bogen, optaget af Henrik Saxgren: bølger ved Thorsminde.
Fotografi fra boken, optatt av Henrik Saxgren: bølger ved Thorsminde.
Fotografie aus dem Buch, aufgenommen von Henrik Saxgren: Wellengang bei Thorsminde.
Photograph from the book, taken by Henrik Saxgren: Waves at Thorsminde.
Sammen med Erik Tarp.
Sammen med Erik Tarp.
Zusammen mit Erik Tarp.
Together with Erik Tarp.

‘Second edition by Anemone Sejr’ er udkommet
‘Second edition by Anemone Sejr’ er utkommet
‘Second edition by Anemone Sejr’ ist veröffentlicht
‘Second edition by Anemone Sejr’ has been published

Tidsskriftet ‘The second edition by Anemone Sejr’ udkom den 26. marts.
Garnhæftet softcover med matkacheret omslaget.
Tidsskriftet ‘The second edition by Anemone Sejr’ utkom den 26. mars.
Garnheftet softcover med matkachering af omslaget.
Die Zeitschrift ‘The second edition by Anemone Sejr’ erschien am 26. März.
Fadengeheftetes Softcover mit Mattfolien-Kaschierung.
The Magazine ‘The second edition by Anemone Sejr’ was published on March 26th. Thread sewn softcover with matt lamination.
Opslag fra hæftet, forord af Anemone Sejr. Klik på billedet for forstørrelse.
Oppslag fra heftet, forord av Anemone Sejr. Klikk på bildet for forstørrelse.
Aufschlag aus dem Heft, mit Vorwort von Anemone Sejr.
Klicken Sie zur Vergrößerung auf das Bild.
A spread from the magazine, foreword by Anemone Sejr.
Click on the image to enlarge.

Arkitektskolen Aarhus på arbejdsbesøg
Arkitektskolen Aarhus på arbeidsbesøk
Arkitektskolen Aarhus auf Arbeitsbesuch
Aarhus School of Architecture on a working visit

Lektor Anders Gammelgaard Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus og designer Iben West på arbejdsbesøg
for at planlægge et nyt bogprojekt.
Lektor Anders Gammelgaard Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus og designer Iben West på arbeidsbesøk
for å planlegge et nytt bokprosjekt.
Lektor Anders Gammelgaard Nielsen von Arkitektskolen Aarhus und Designerin Iben West auf Arbeitsbesuch,
zur Planlegung eines neuen Buchprojektes.
Associate Professor Anders Gammelgaard Nielsen from the Aarhus School of Architecture and designer Iben West
on a working visit in order to plan a new book project.

Plakattryk
Plakattryk
Druck von Plakaten
Poster printing

Kirsten Jensen pakker plakater til Paper Collective.
Kirsten Jensen pakker plakater til Paper Collective.
Kirsten Jensen verpackt Plakate für ‘Paper Collective’.
Kirsten Jensen packs posters for ‘Paper Collective’.
Optryk af plakater til Louisiana.
Opptryk av plakater til Louisiana.
Nachdruck von Plakaten für ‘Louisiana’.
Reprint of posters for ‘Louisiana’.
Et forsats-ark med Pantone Guld i maskinen.
Et forsats-ark med Pantone Gull i maskinen.
Druckbogen zu einem Vorsatz in Pantone Gold in der Maschine.
An endpaper with Gold Pantone color inside the printing machine.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Solopgang ved jævndøgn.
Soloppgang ved jevndøgn.
Sonnenaufgang an der Tagundnachtgleiche.
Sunrise on the day of equinox.