Uge 10
Uke 10
Woche 10
Week 10

8.-14. marts 2021
8.-14. mars 2021
8.-14. März 2021
8th-14th march 2021
courtesy of Maria Blegvad & ARoS, Anemone Sejr Antonsen, Maja Lisa Engelhardt & Peter Brandes & Galerie Moderne Silkeborg, Matilde Søes Rasmussen & Stine Rasmussen & Line-Gry Hørup & Disko Bay, Ove Bjørne Petersen & Lone Lind & Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv, RRB Photobooks Ltd, Arkitektens Forlag, Ræson Medier, Kristeligt Dagblads forlag, Bokförlaget Stolpe, forlaget Nobody, Louisiana Museum of Modern Art, Østjysk Hjemstavnsforening
Trykkeriet tidligt om morgenen, med rimfrost på vasen.
Trykkeriet tidlig om morgenen, med rimfrost på vasen.
Die Druckerei am frühen Morgen mit Raureif auf der Bronzevase.
The printing house in the early morning, with hoarfrost on the vase.

Maria Blegvad fra ARoS til trykstart
Maria Blegvad fra ARoS til trykkstart
Maria Blegvad von ARoS zur Druckabnahme
Maria Blegvad from ARoS at the printing start-up

Museumsinspektør Maria Blegvad til trykstart på et udstillingskatalog, der udgives af ARoS.
Museumsinspektør Maria Blegvad til trykkstart på en utstillingskatalog, som utgis av ARoS.
Museumsinspekteurin Maria Blegvad zur Druckabnahme eines Ausstellungskataloges, der von ARoS herausgegeben wird.
Museum Inspector Maria Blegvad at the printing start-up of an exhibition catalog published by ARoS.
Udstillingen ’THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED’ er planlagt til at åbne lige efter påske.
Utstillingen ’THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED’ er planlagt til å åpne like etter påske
Die Eröffnung der Ausstelllung ’THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED’ ist für kurz nach Ostern geplant.
The exhibition ‘THIS IS NOT AFRICA - UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED’ is scheduled to open just after Easter.

Anemone Sejr til trykstart
Anemone Sejr til trykkstart
Anemone Sejr zur Druckabnahme
Anemone Sejr at the printing start-up

Anemone Sejr Antonsen til trykstart på andet nummer af sit magasin:
‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen til trykkstart på annet nummer av sit magasin:
‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen zur Druckabnahme der zweiten Ausgabe ihres Magazines:
‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen at the printing start-up for the second issue of her magazine:
‘Second Publication by Anemone Sejr’ .
I gæstekontoret sammen med sin far, kapelmester Claes Antonsen, og Tine Meyer.
I gjestekontoret sammen med sin far, kapellmester Claes Antonsen, og Tine Meyer.
Im Gästebüro, zusammen mit ihrem Vater, Kapellmeister Claes Antonsen, und Tine Meyer.
In the guest office with her father, musician Claes Antonsen, and Tine Meyer.

Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes på arbejdsbesøg
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes på arbeidsbesøk
Die Künstler Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Artists Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes on a working visit

Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes er på arbejdsbesøg for at være med til billedoptimering inden tryk.
Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes er på arbeidsbesøk for at være med på billedoptimering innen trykk.
Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes sind auf Arbeitsbesuch, um bei der Bilderoptimierung zum Druck dabeizusein.
Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes are on a working visit in order to take part in the image optimization for printing.
Maja Lisa Engelhardt og Tine Meyer i scannerafdelingen.
Maja Lisa Engelhardt og Tine Meyer i skanneravdelingen.
Maja Lisa Engelhardt und Tine Meyer in der Scannerabteilung.
Maja Lisa Engelhardt and Tine Meyer in the scanner department.
Der er trykstart på et udstillingskatalog til Galerie Moderne Silkeborg med Peter Brandes: ‘Dansk og international påskeudstilling 2021’.
Der er trykkstart på en utstillingskatalog til Galerie Moderne Silkeborg med Peter Brandes: ‘Dansk og international påskeudstilling 2021’.
Druckabnahme eines Ausstellungskataloges für Galerie Moderne Silkeborg mit Peter Brandes:
‘Dänische und internationale Osterausstellung 2021’.
Printing start-up of an exhibition catalog with Peter Brandes for Galerie Moderne Silkeborg: ‘Danish and international Easter exhibition 2021’.

Trykstart på ‘I digterens spejl’
Trykkstart på ‘I digterens spejl’
Druckabnahme von ‘Im Spiegel des Dichters’
Print start on ‘In the poet's mirror’

Forfatteren Ove Bjørne Petersen deltager sammen med Lone Lind i trykstarten på bogen ‘I digterens spejl’.
Forfatteren Ove Bjørne Petersen deltar sammen med Lone Lind i trykkstarten på boken ‘I digterens spejl’.
Der Autor Ove Bjørne Petersen nimmt zusammen mit Lone Lind bei der Druckabnahme des Buches ‘I digterens spejl’ (‘Im Spiegel des Dichters’) teil.
The author Ove Bjørne Petersen participates together with Lone Lind at the print start of the book ‘In the poet's mirror’.
Bogen indbindes som softcover med flapper.
Boken bindes inn som softcover med klaffer.
Boken bindes inn som softcover med klaffer. Das Buch wird als Softcover mit Klappen eingebunden.
The book will be bound as a softcover with flaps.
Den udgives af ‘Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv’.
Den utgis av ‘Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv’.
Es erscheint bei ‘Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv’.
It will be published by ‘Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv’.

Trykstart på ‘UNPROFESSIONAL’
Trykkstart på ‘UNPROFESSIONAL’
Druckabnahme von ‘UNPROFESSIONAL’
Printing start-up on ‘UNPROFESSIONAL’

Fotograf Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen og grafisk designer Line-Gry Hørup til trykstart på ‘UNPROFESSIONAL’, der udgives af Disko Bay.
Fotograf Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen og grafisk designer Line-Gry Hørup til trykkstart på ‘UNPROFESSIONAL’, som utgis av Disko Bay.
Die Fotografin Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen und Grafikdesignerin Line-Gry Hørup zur Druckabnahme von ‘UNPROFESSIONAL’.
Photographer Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen and graphic designer Line-Gry Hørup at the printing start-up on ‘UNPROFESSIONAL’, published by Disko Bay.
Omslaget trykkes i hvid serigrafi på blåt Geltex-papir, og et ‘skilt’ påklæbes i blindpræg.
Omslaget trykkes i hvit serigrafi på blått Geltex-papir, og et ‘skilt’ påklebes i blindpreg.
Der Umschlag wird mit einem ‘Schild’ in einer Blindprägung auf der Vorderseite gestaltet.
The cover is printed in white serigraphy on blue Geltex paper, and a ‘label’ is affixed in blind emboss.
Matilde Søes Rasmussen (t.h.), Stine Rasmussen & Line-Gry Hørup.
Fra høyre: Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen og Line-Gry Hørup.
Matilde Søes Rasmussen, Stine Rasmussen & Line-Gry Hørup.
Matilde Søes Rasmussen (right), Stine Rasmussen & Line-Gry Hørup.
Godkendelse af trykark ved betragterbordet.
Godkjennelse af trykkark ved betrakterbordet.
Gutheißung von Druckbögen beim Betrachtertisch. Herausgeber: Disko Bay.
Approval of printing sheets at the printing desk.

Nyere bøger trykt hos Narayana Press
Nyere bøker trykt hos Narayana Press
Neuere Bücher, die bei Narayana Press gedruckt wurden
Recent books printed at Narayana Press.

‘The Light of Day’. Udgivet af RRB Photobooks Ltd, England.
‘The Light of Day’. Utgitt av af RRB Photobooks Ltd, Bristol, England.
‘The Light of Day’. Erschienen bei RRB Photobooks Ltd, Bristol, England.
‘The Light of Day’. Published by RRB Photobooks Ltd, Bristol, England.
‘Circular Buildings’.
Udgivet af Arkitektens Forlag.
‘Circular Buildings’.
Utgitt av Arkitektens Forlag.
‘Circular Buildings’.
Erschienen bei Arkitektens Forlag.
‘Circular Buildings’.
Published by Arkitektens Forlag.
‘Æra – Mød historien’.
Udgivet af Ræson Medier.
‘Æra – Mød historien’.
Utgitt av Ræson Medier.
‘Æra – Mød historien’.
Herausgegeben von Ræson Medier.
‘Era – Meet the story’.
Published by Ræson Medier.
‘Tidslys’. Udgivet af
Kristeligt Dagblads forlag.
‘Tidslys’. Utgitt av
Kristeligt Dagblads forlag.
‘Tidslys’. Erschienen bei
Kristeligt Dagblads forlag.
‘‘Timeline’. Published by
Kristeligt Dagblads forlag.
‘Havets bildspråk (Galjonsfigurer)’. Udgivet af Bokförlaget Stolpe, Sverige.
‘Havets bildspråk (Galjonsfigurer)’. Utgitt av Bokförlaget Stolpe, Sverige.
‘Die Bildersprache des Meeres (Gallionsfiguren)’. Erschienen bei Bokförlaget Stolpe, Schweden.
‘The imagery of the sea (galleon figures)’. Published by Bokförlaget Stolpe, Sweden.
‘Please Notify the Sun’.
Udgivet af forlaget Nobody, Sverige.
‘Please Notify the Sun’. Utgitt av forlaget Nobody, Sverige.
‘Please Notify the Sun’. Erschienen beim Verlag ‘Nobody’, Schweden.
‘Please Notify the Sun’. Published by ‘Nobody’, Sweden.
‘Anupama Kundoo’. Udgivet af Louisiana Museum, Danmark og Lars Müller Publishers, Schweiz.
‘Anupama Kundoo’. Utgitt av Louisiana Museum, Danmark og Lars Müller Publishers, Schweiz.
‘Anupama Kundoo’.
Herausgegeben vom Louisiana Museum, Dänemark und Lars Müller Publishers, Schweiz.
‘Anupama Kundoo’.
Published by Louisiana Museum, Denmark and Lars Müller Publishers, Switzerland.
‘Livet på Rodsteenseje’. Udgivet af Østjysk Hjemstavnsforening, Danmark.
‘Livet på Rodsteenseje’. Utgitt av af Østjysk Hjemstavnsforening, Danmark.
‘Livet på Rodsteenseje’. Erschienen bei Østjysk Hjemstavnsforening, Dänemark.
‘Life on Rodsteenseje’. Published by Østjysk Hjemstavnsforening, Danmark.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Ved indkørslen til trykkeriet.
Ved innkjørselen til trykkeriet.
Bei der Einfahrt zur Druckerei.
The gate at the main entrance to the printing house.
Harvning af grøntsagsmarken bagved trykken.
Harvning av grønnsaksmarken bak trykkeriet.
Eggen des Gemüsefeldes hinter den Druckereigebäuden.
Harrowing the vegetable field behind the printing halls.
En nyfødt kalv i stalden.
En nyfødt kalv i fjøset.
Ein neugeborens Kälbchen im Stall.
A newborn calf in the stable.