Uge 9
Uke 9
Woche 9
Week 9

1.-7. marts 2021
1.-7. mars 2021
1.-7. März 2021
1st-7th march 2021
courtesy of Folkesundhed Aarhus, Henrik Saxgren, Anemone Sejr, Lisbet Nielsen & Disko Bay Publishing,
Nils Holm Christensen & Kent Klich, Allan Guido Nielsn & Fugleværnsfonden
Eksempel på en 6-fløjet folder: ‘Food Maker – Maker Model’, udgivet af Folkesundhed Aarhus.
Eksempel på en 6-fløyet folder: ‘Food Maker – Maker Model’, utgitt av Folkesundhed Aarhus.
Beispiel für ein 6-seitiges Faltblatt: ‘Food Maker – Maker Model’, erschienen bei Folkesundhed Aarhus.
Example for a 6-page folded leaflet: ‘Food Maker – Maker Model’, published by Folkesundhed Aarhus.

Fotografen Henrik Saxgren på arbejdsbesøg
Fotografen Henrik Saxgren på arbeidsbesøk
Fotograf Henrik Saxgren auf Arbeitsbesuch
Photographer Henrik Saxgren on a working visit

Henrik Saxgren på arbejdsbesøg for at optimere fotos til tryk i samarbejde med Narayana’s scannerafdeling.
Henrik Saxgren på arbeidsbesøk for å optimere fotos til trykk i samarbeid med Narayana Press’s skanneravdeling.
Henrik Saxgren auf Arbeitsbesuch, um Fotos unter Zusammenarbeit mit Narayana’s Scannerabteilung zum Druck zu optimieren.
Henrik Saxgren on a working visit in order to optimize photos for print in collaboration with Narayana’s scanner department.
Billederne konverteres til en trykprofil, som passer præcis til det papir, bogen trykkes på. Bogen udgives af Gads Forlag.
Bildene konverteres til en trykkprofil, som passer nøyaktig til det papir, boken trykkes på. Boken utgis av Gads Forlag.
Die Bilder werden zu dem Druckprofil konvertiert, das präzis zum Auflagen-Papier passt. Herausgeber ist Gads Verlag.
The images are converted to a print profile that matches exactly the paper the book is printed on. The book is published by Gads Forlag.
Nedenunder forsiden og et opslag fra Henrik Saxgrens fotobog
‘Ultima Thule’, udgivet af Gyldendal. Den har vundet et hav af priser.
Nedenunder forsiden og et oppslag fra Henrik Saxgrens fotobok
‘Ultima Thule’, utgitt av Gyldendal. Den har vunnet et hav av priser.
Unten Vorderseite und ein Buchaufschlag von Henrik Saxgrens Fotobuch ‘Ultima Thule’, das bei Gyldendal erschienen ist. Es hat eine Anzahl von Preisen erhalten.
Below the front page and a page from Henrik Saxgren’s photo book
‘Ultima Thule’, published by Gyldendal. It has won several of awards.
‘Ultima Thule’. Foreningen for Boghåndværks begrundelse for prisen i 2018:
‘Ultima Thule’. Foreningen for Boghåndværks begrundelse for prisen i 2018:
‘Ultima Thule’. Begründung der Auszeichnung des Vereines des Buchhandwerkes 2018:
‘Ultima Thule’. The Books of the Year Committee's justification for the award in 2018:
‘Henrik Saxgrens fotos dokumenterer livet blandt nutidens fangere i barske, nærgående og fuldendt reproducerede billeder, hvor skønhed, gru og menneskelig ukuelighed formidles på baggrund af det overvældende smukke is-øde. … Et pragtværk med ildevarslende klang af at være et monument i langt mere end én forstand.’ (Christian Kaaber)
‘Henrik Saxgrens bilder dokumenterer livet til dagens fangere i harde, sammensveisede og fullkomment reproduserte bilder, hvor skjønnhet, skrekk og menneskelig umiskenlighet formidles på bakgrunn av den overveldende vakre isørkenen. … Et fantastisk verk med et illevarslende tegn på å være et monument i langt mer enn en forstand.’ (Christian Kaaber)
‘Henrik Saxgrens Fotos dokumentieren das Leben unter den heutigen Fängern mit harten, nahen und vollendet reproduzierten Bildern, in denen Schönheit, Grausamkeit und menschliche Belastbarkeit auf dem Hintergrund einer überwältigenden schönen Eis-Einöde vermittelt werden. … Ein Prachtwerk mit bedrohlichem Klang eines Monumentes in mehr als einem Verstand.’ (Christian Kaaber)
‘Henrik Saxgren’s photos document the life of today’s hunters with harsh, close-knit and perfectly reproduced images, where beauty, horror and human resilience are conveyed, with the overwhelmingly beautiful ice desert as background. … A magnificent work with an ominous sound of being a monument in far more than one sense. (Christian Kaaber)

Anemone Sejr Antonsen og Christina Sejr Poulsen på arbejdsbesøg
Anemone Sejr Antonsen og Christina Sejr Poulsen på arbeidsbesøk
Anemone Sejr Antonsen und Christina Sejr Poulsen auf Arbeitsbesuch
Anemone Sejr Antonsen and Christina Sejr Poulsen on a working visit

Anemone Sejr Antonsen ved finpudsning af billederne til det nye magasin, ‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen til finpusning av billederne til hendes nye magasin, ‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen beim Feinjustieren von Bildern zu ihrem neuen Magazin, ‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Anemone Sejr Antonsen while optimizing images for her new magazine, ‘Second Publication by Anemone Sejr’.
Til venstre sammen med Christina Sejr Poulsen i udkørselsafdelingen, hvor de sidste rettelser inden tryk blev lavet.
Til venstre sammen med Christina Sejr Poulsen i utkjørselsavdelingen, hvor de siste rettelser innen tryk blev laget.
Links zusammen mit Christina Sejr Poulsen in der Ausgabe, wo die letzten Korrektionen vor dem Druck vorgenommen werden.
To the left together with Christina Sejr Poulsen, making the last corrections before printing.

Fotografen
Lisbet Nielsen
til trykstart
Fotografen
Lisbet Nielsen
til trykkstart
Fotografin
Lisbet Nielsen
zur Druckabnahme
Photographer
Lisbet Nielsen
at the printing start-up

Fotografen Lisbet Nielsen under trykningen af bogen ‘Siggie’.
Fotografen Lisbet Nielsen under trykkingen av ‘Siggie’.
Fotografin Lisbet Nielsen beim Druck ihres Buches ‘Siggie’.
Photographer Lisbet Nielsen at printing start-up of her book ‘Siggie’.
Omslagsbilledet trykkes som et ‘skilt’, der limes i et blindpræg på overtrækket.
Omslagsbildet trykkes som et ‘skilt’som limes i et blindpreg på overtrekket.
Das Umschlagsbild wird als ‘Etikette’ gedruckt, die in eine Blindprägung auf dem Überzug geklebt wird.
The frontside image is printed as a ‘label’, which is glued to an embossing on the hardcover.
Bogen udkommer hos Disko Bay Publishing.
Boken utkommer hos Disko Bay Publishing.
Das Buch erscheint bei Disko Bay Publishing.
The book is published by Disko Bay Publishing.

Nyere bøger, der er trykt hos Narayana Press
Nyere bøker, som er trykt hos Narayana Press
Neuere Bücher, die bei Narayana Press gedruckt wurden
Recent books printed by Narayana Press.

‘The Little Birthday Book’.
Tekster af Nick Cave.
‘The Little Birthday Book’.
Tekster av Nick Cave.
‘The Little Birthday Book’.
Texte von Nick Cave.
‘The Little Birthday Book’.
Text by Nick Cave.
Udgivet af Cave Things.
Utgitt av Cave Things.
Erschienen bei Cave Things.
Published by Cave Things.
‘Lærke Lauta – Paintings 2017-2020’.
‘Lærke Lauta – Paintings 2017-2020’.
‘Lærke Lauta – Paintings 2017-2020’.
‘Lærke Lauta – Paintings 2017-2020’.
Af Lærke Lauta med tekster af Robin Clark.
Av Lærke Lauta med tekster av Robin Clark.
Von Lærke Lauta, mit Texten von Robin Clark.
By Lærke Lauta with text by Robin Clark.
Udgivet af Lærke Lauta.
Utgitt av Lærke Lauta.
Herausgegeben von Lærke Lauta.
Published by Lærke Lauta.
‘MAHK – Byoung Cho – BCHO Partners’.
‘MAHK – Byoung Cho – BCHO Partners’.
‘MAHK – Byoung Cho – BCHO Partners’.
‘MAHK – Byoung Cho – BCHO Partners’.
Redigeret af Leif Høgfeldt Hansen og Gilbert Hansen. Udgivet af Arkitekturforlaget B.
Redigert av Leif Høgfeldt Hansen og Gilbert Hansen. Utgitt av Arkitekturforlaget B.
Redigiert von Leif Høgfeldt Hansen und Gilbert Hansen. Erschienen bei Arkitekturforlaget B.
Edited by Leif Høgfeldt Hansen and Gilbert Hansen. Published by Arkitekturforlaget B.

Fotograferne Nils Holm Christensen og Kent Klich til trykstart
Fotografene Nils Holm Christensen og Kent Klich til trykkstart
Die Fotografen Nils Holm Christensen und Kent Klich zur Druckabnahme
Photographers Nils Holm Christensen and Kent Klich at the printing start-up

Fotograferne Nils Holm Christensen og Kent Klich til trykstart på den engelsksprogede bog
‘A Tree called Home’. Tom Pedersen trykker.
Fotografene Nils Holm Christensen og Kent Klich til trykkstart på boken
‘A Tree called Home’, der uttgis på engelsk. Tom Pedersen trykker.
Die Fotografen Nils Holm Christensen und Kent Klich zur Druckabnahme Buches ‘A Tree called Home’,
das auf Englisch veröffentlicht wird. Drucker zur Linken: Tom Pedersen.
Photographers Nils Holm Christensen and Kent Klich at the printing start-up of the book
‘A Tree called Home’. Printer to the left: Tom Pedersen.

Forår
Vår
Frühjahr
Spring

Påskelilje fra drivhuset.
Påskelilje fra drivhuset.
Osterglocken aus dem Gewächshaus.
Daffodil from the greenhouse.

Naturvejleder Allan Guido Nielsen på arbejdsbesøg
Naturveileder Allan Guido Nielsen på arbeidsbesøk
Naturführer Allan Guido Nielsen auf Arbeitsbesuch
Nature guide Allan Guido Nielsen on a working visit

Allan Guido Nielsen er kommet hos Narayana Press i mange år.
Her er han i gæstekontoret med flere akvareller, der skal indscannes til
Fugleværnsfonden.
Allan Guido Nielsen har samarbeidet med Narayana Press i mange år.
HHer er han i gjestekontoret med flere akvareller, som skal innskannes til Fugleværnsfonden.
Allan Guido Nielsen kommt seit vielen Jahren zu Narayana Press.
Hier ist er im Gästebüro, mit einigen Aquarellzeichnungen, die zum
Vogelschutzfond eingescannt werden sollen.
Allan Guido Nielsen has cooperated with Narayana Press for many years.
Here he is in the guest office with several watercolors to be scanned for Fugleværnsfonden.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Narayana’s to mediegrafiker elever er godt i gang i deres nye afdelinger.
Narayana Press’s to mediegrafiker-elever er i full gang i deres nye avdelinger.
Narayana’s zwei Mediegrafiker-Auszubildende in vollem Gange in ihren neuen Abteilungen.
Narayana’s two media graphics students are busy in their new departments.
Frederik Brændgard Nielsen arbejder på sin portfolio.
Frederik Brændgard Nielsen arbeider på sin portfolio.
Frederik Brændgard Nielsen arbeitet an seinem Portfolio.
Frederik Brændgard Nielsen is working on his portfolio.
Queensley Ayuk Hinge er ved at lære om billedoptimering til tryk. Her ses hun med et matchprintark, hun lige har kørt ud.
Queensley Ayuk Hinge er i ferd med å lære om billedoptimering til trykk. Her ses hun med et matchprintark, som hun akkurat har kørt ut.
Queensley Ayuk Hinge lernt Bilderoptimierung zum Druck. Hier sieht man sie mit einem Matchprintbogen, den sie gerade ausgefahren hat.
Queensley Ayuk Hinge is learning about image optimization for print. Here she is seen with a match print she has just produced.

Andet
Annet
Weiteres
Further

En ny kalv tager sine første skridt.
En ny kalv tar sine første skritt.
Ein neues Kälbchen bei seinen ersten Schritten.
A new calf takes its first steps.