Uge 8
Uke 8
Woche 8
Week 8

22.-28. februar 2021
22.-28. februar 2021
22.-28. Februar 2021
22nd-28th february 2021
courtesy of Læseforeningen Aarhus, Carina Schwake & Kristoffer Lindhardt Weiss, Rasmus Schønning & Stefan Thorsteinsson,
Vibeke Kaupert, Peter Folkmar, Jacob Ehrbahn & Thomas Borberg, Christina Andersen Reyn
Klik på billederne for forstørrelse.
Klikk på bildene for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern.
Click on the pictures for enlargement.
Nye bøger, trykt hos Narayana Press.
Nye bøker, trykt hos Narayana Press.
Neue Bücher, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
New books, printed by Narayana Press.

‘Læseforeningen Aarhus’ på arbejdsbesøg
‘Leseforeningen Aarhus’ på arbeidsbesøk
‘Læseforeningen Aarhus’ (‘Leseverein Aarhus’) auf Arbeitsbesuch
‘Læseforeningen Aarhus’ on a working visit

Mia Andersen, Anna Liv Bolther og Mira Lii fra ‘Læseforeningen Aarhus’ på arbejdsbesøg
vedrørende en kommende udgivelse, her i gæstekontoret.
Mia Andersen, Anna Liv Bolther og Mira Lii fra ‘Leseforeningen Aarhus’ på arbeidsbesøk
vedrørende en kommende utgivelse, her i gjestekontoret.
Mia Andersen, Anna Liv Bolther und Mira Lii vom ‘Læseforeningen Aarhus’ (‘Leseverein Aarhus’) auf Arbeitsbesuch mit Hinsicht auf eine kommendes Buch, hier im Gästebüro.
Mia Andersen, Anna Liv Bolther and Mira Lii from ‘Læseforeningen Aarhus’ visiting, here in the guest office.

Forårstegn
Vårtegn
Frühjahrsboten
Signs of spring

De første balkan-anemoner ved trykken blomstrede den 25. februar i år.
De første balkan-anemoner ved trykkeriet blomstret den 25. februar i år.
Die ersten Balkan-Anemonen bei der Druckerei blühten am 25. Februar in diesem Jahr.
The first Balkan anemones at the printing press blossomed on February 25th this year.

Carina Schwake og Kristoffer Lindhardt Weiss til trykstart
Carina Schwake og Kristoffer Lindhardt Weiss til trykkstart
Carina Schwake und Kristoffer Lindhardt Weiss zur Druckabnahme
Carina Schwake and Kristoffer Lindhardt Weiss at the printing start-up

Direktør Kristoffer Weiss fra Arkitektens Forlag og grafiker Carina Schwake godkender trykark til ‘Climate’,
der udkommer på engelsk.
Direktør Kristoffer Weiss fra Arkitektens Forlag og grafiker Carina Schwake godkjenner trykkark til ‘Climate’,
som utkommer på engelsk.
Der Direktor Kristoffer Weiss vom Arkitektens Forlag und die Grafikerin Carina Schwake beim Gutheißen von Druckbögen zum Buch ‘Climate’, das in englischer Sprache veröffentlicht wird.
Director Kristoffer Weiss from ‘Arkitektens Forlag’ and graphic artist Carina Schwake approving printing sheets for ‘Climate’, which is published in English.

Rasmus Schønning og Stefan Thorsteinsson til trykstart på ‘Rodin’
Rasmus Schønning og Stefan Thorsteinsson til trykkstart på ‘Rodin’
Rasmus Schønning und Stefan Thorsteinsson zur Druckabnahme von ‘Rodin’
Rasmus Schønning and Stefan Thorsteinsson at the printing start-up of ‘Rodin’

Grafiske designere Rasmus Schønning og Stefan Thorsteinsson til trykstart på ‘Rodin’,
en flersprogsproduktion på dansk og engelsk, som udgives af Glyptoteket.
Grafiske designere Rasmus Schønning og Stefan Thorsteinsson til trykkstart på ‘Rodin’,
en flerspråksproduksjon på dansk og engelsk, som utgis av Glyptoteket.
Fotograf Rasmus Schønning und Grafikdesigner Stefan Thorsteinsson zur Druckabnahme von ‘Rodin’,
einer Mehrsprachenproduktion auf Dänisch und Englisch, die bei Glyptoteket erscheint.
Photographer Rasmus Schønning and graphic designer Stefan Thorsteinsson at the printing start-up of ‘Rodin’,
a multilingual production in Danish and English, which is published by Glyptoteket.

Grafisk designer Vibeke Kaupert på arbejdsbesøg
Grafisk designer Vibeke Kaupert på arbeidsbesøk
Grafisk designer Vibeke Kaupert auf Arbeitsbesuch
Graphic designer Vibeke Kaupert on a working visit

Grafisk designer Vibeke Kaupert fra Industrimuseet Frederiksværk sammen med Flemming Haxholdt under behandling af billederne til bogen om ‘Knud Rasmussens hus’.
Grafisk designer Vibeke Kaupert fra Industrimuseet Frederiksværk sammen med Flemming Haxholdt under behandling av bildene til boken om ‘Knud Rasmussens hus’.
Grafikdesignerin Vibeke Kaupert vom Industrimuseet Frederiksværk zusammen mit Flemming Haxholdt bei der Optimierung der Bilder zum Buch ‘Knud Rasmussens hus’ (‘Knud Rasmussens Haus’).
Graphic designer Vibeke Kaupert from Industrimuseet Frederiksværk together with Flemming Haxholdt while optimizing the images for the book ‘Knud Rasmussen’s house’.

Grafisk designer Peter Folkmar til trykstart på ‘Unclaimed baggage’
Grafisk designer Peter Folkmar til trykkstart på ‘Unclaimed baggage’
Grafikdesigner Peter Folkmar zur Druckabnahme von ‘Unclaimed baggage’
Graphic designer Peter Folkmar at the printing start-up of ‘Unclaimed baggage’

Grafisk designer Peter Folkmar til trykstart på ’Unclaimed baggage’, der udgives af Sorø Kunstmuseum.
Til venstre trykker Morten Lindberg.
Grafisk designer Peter Folkmar til trykkstart på ’Unclaimed baggage’, som utgis av Sorø Kunstmuseum.
Til venstre trykker Morten Lindberg.
Grafikdesigner Peter Folkmar zur Druckabnahme von ’Unclaimed baggage’, das vom Sorø Kunstmuseum herausgegeben wird. Links Drucker Morten Lindberg.
Graphic designer Peter Folkmar at the printing start-up of ‘Unclaimed baggage’, published by Sorø Kunstmuseum.
On the left, the printer Morten Lindberg.
Trykpulten.
Trykkpulten.
Das Druckpult.
A printing sheet.

Fotograf Jacob Ehrbahn og fotochef Thomas Borberg til trykstart
Fotograf Jacob Ehrbahn og fotosjef Thomas Borberg til trykkstart
Fotograf Jacob Ehrbahn und Fotochef Thomas Borberg zur Druckabnahme
Photographer Jacob Ehrbahn and photo editor-in-chief Thomas Borberg at the printing start-up

Fotograf Jacob Ehrbahn sammen med trykker Tom Pedersen under trykningen af omslaget til en ny bogudgivelse.
Der bliver trykt et ‘skilt’, som senere bliver limet ned i et blindpræg på overtrækket.
Fotograf Jacob Ehrbahn sammen med trykker Tom Pedersen under trykkingen av omslaget til en ny bokutgivelse.
Det blir trykt et ‘skilt’, som senere blir limt ned i et blindpreg på overtrekket.
Fotograf Jacob Ehrbahn zusammen mit Drucker Tom Pedersen beim Druck des Umschlages zu einer neuen Buchveröffentlichung.
Es wird ein ‘Schild’ gedruckt, das später in eine Blindprägung auf der Vorderseite des Überzuges eingeklebt wird.
Photographer Jacob Ehrbahn together with printer Tom Pedersen at the printing start-up of the cover for a new book publication. A ‘label’ is printed, which later will be glued down in an embossing at the frontside cover.
Sammen med fotochef Thomas Borberg ved check af trykket.
Sammen med fotosjef Thomas Borberg ved sjekk av trykket.
Zusammen mit Fotomanager Thomas Borberg bei der Druckabnahme.
Together with photo editor-in-chief Thomas Borberg while checking of printing sheet.

Forfatter og foredragsholder Christina Andersen Reyn til trykstart på ‘Lysere dage’
Forfatter og foredragsholder Christina Andersen Reyn til trykkstart på ‘Lysere dager’
Die Autorin und Dozentin Christina Andersen Reyn zur Druckabnahme von ‘Hellere Tage’
Author and lecturer Christina Andersen Reyn at the printing start-up of ‘Brighter days’

Forfatter og foredragsholder Christina Andersen Reyn med omslagsark til sin roman ‘Lysere dager’.
Forfatteren og foredragsholder Christina Andersen Reyn med omslagsark til sin roman ‘Lysere dage’.
Die Autorin und Dozentin Christina Andersen Reyn mit einem Druckbogen des Umschlages zu ihrem neuen Buch ‘Lysere dage’ (‘Hellere Tage’).
Author and lecturer Christina Andersen Reyn with a printing sheet of the cover for her new book ‘Brighter days’.
Omslagets forside.
Omslagets forside.
Vorderseite des Umschlages.
The cover.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Krokus.
Krokus.
Krokus.
Crocus.
Hasselraklerne er sprunget ud og bierne er i gang.
Hasselraklene er sprunget ut og biene er i gang.
Die Kätzchenblüten der Haselnuss-Bäume sind ausgesprungen, und die Bienen sammeln Pollen.
The bees have started to collect pollen on the common hazel catkins.
Morgenskygge.
Morgenskygge.
Morgenschatten.
Morning shadow.