Uge 4
Uke 4
Woche 4
Week 4

25.-31. januar 2021
25.-31. januar 2021
25.-31. Januar 2021
25th-31st january 2021
courtesy of Marie Nørgaard, Jens Bohr, Lars Fog Poulsen, Krass Clement, Forlaget Raglan, Galleri Mikael Andersen, Kasper Eistrup & Forlaget Aftryk
Klik på billederne for forstørrelse.
Klikk på bildene for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern.
Click on the pictures for enlargement.

Marie Nørgaard til trykstart på ‘Tabet’
Marie Nørgaard til trykkstart på ‘Tabet’
Marie Nørgaard zur Druckabnahme von ‘Tabet’ (‘Der Verlust’)
Marie Nørgaard at the printing start-up of ‘The loss’

Journalist og medforfatter Marie Nørgaard til trykstart på bogen ‘Tabet’, der udgives af Heartbooks.
Journalist og medforfatter Marie Nørgaard til trykkstart på boken ‘Tabet’, som utgis av Heartbooks.
Journalistin und Autorin Marie Nørgaard zur Druckabnahme des Buches ‘Tabet’ (‘Der Verlust’), das bei Heartbooks erscheint.
Journalist and author Marie Nørgaard at the printing start-up of ‘The loss’, published by Heartbooks.

Billedkunstneren Jens Bohr på arbejdsbesøg
Billedkunstneren Jens Bohr på arbeidsbesøk
Bildkünstler Jens Bohr auf Arbeitsbesuch
The Artist Jens Bohr on a visit

Billedkunstneren Jens Bohr arbejder i dtp-afdelingen på en kommende udgivelse, sammen med Else Marie Madsen.
Billedkunstneren Jens Bohr arbeider i dtp-afdelingen på en kommende utgivelse, sammen med Else Marie Madsen.
Bilderkünstler Jens Bohr arbeitet zusammen med Else Marie Madsen in der DTP-Abteilung an einem neuen Buch.
The artist Jens Bohr is working at a new book in the prepress-department together with Else Marie Madsen.

Galleri Profilen til trykstart på to plakater
Galleri Profilen til trykkstart på to plakater
Galleri Profilen zur Druckabnahme von zwei Ausstellungsplakaten
Galleri Profilen at the printing start-up of two posters

Lars Fog Poulsen fra Galleri Profilen til trykstart på to udstillingsplakater til ‘Billedbyggeren’.
Lars Fog Poulsen fra Galleri Profilen til trykkstart på to utstillingsplakater til ‘Billedbyggeren’.
Lars Fog Poulsen von der ‘Galleri Profilen’ zur Druckabnahme von zwei Ausstellungsplakaten zu ‘Billedbyggeren’.
Lars Fog Poulsen fra from Galleri Profilen at the printing start-up of the posters for the exhibition ‘The image builder’.
En renskåret plakat.
En renskåret plakat.
Ein fertig zugeschnittenes Plakat.
A clean-cut poster.

Fotografen Krass Clement til trykstart på ‘Metrovia – Buenos Aires’
Fotografen Krass Clement til trykkstart på ‘Metrovia – Buenos Aires’
Der Fotograf Krass Clement zur Druckabnahme von ‘Metrovia – Buenos Aires’
The photographer Fotograf Krass Clement at the printing start-up of ‘Metrovia – Buenos Aires’

Fotografen Krass Clement er på besøg for at følge trykningen af sin nye bog.
Her ved godkendelse af trykark.
Fotografen Krass Clement er på besøk for å følge trykkingen av sin nye bok.
Her ved godkjennelse af trykkark.
Fotografen Krass Clement er på besøg for at følge trykningen af sin nye bog.
Her beim Gutheißen von Druckbögen.
Photographer Krass Clement on a visit for the printing start-up of his new book.
Here approving of printing sheets.
Lille udstilling af Krass Clements bøger, alle trykt hos Narayana Press.
En liten utstilling av Krass Clements bøker, alle trykt hos Narayana Press.
Eine kleine Ausstellung von Krass Clements Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A small exhibition of Krass Clement’s books printed by Narayana Press.
Trykplader til den nye udgivelse ‘Metrovia’ i maskinen.
Trykkplater til den nye utgivelse ‘Metrovia’ i maskinen.
Druckplatten zur Neuerscheinung ‘Metrovia’ in der Maschine.
Printing plates for the new book ‘Metrovia’ in the machine.
Krass Clement med rentryk. Han har fået trykt sine bøger hos Narayana Press i 40 år, siden 1981.
Krass Clement har fått trykt sine bøker hos Narayana Press i 40 år, siden 1981.
Krass Clement druckt seine Bücher seit 1981 (= 40 Jahren) bei Narayana Press.
Krass Clement had his books printed at Narayana Press for 40 years, since 1981.
Liste over bøgerne.
Liste over bøkene.
Buchliste.
List of Krass Clement’s books printed at Narayana.

Fra trykhallerne og færdige bøger
Fra trykhallene
Aus den Druckhallen
From the printing halls

‘Knusertest.
‘Knusertest.
Testbogen.
Rubber blanket control.
Det er tredje gang vi trykker bogen ‘Strik’, der udgives af Forlaget Raglan.
Det er tredje gang vi trykker boken ‘Strik’, som utgis av Forlaget Raglan.
Dritter Nachdruck des Buches ‘Strickzeug’, das beim Verlag Raglan erscheint.
Third edition of the book ‘Knit’ published by Forlaget Raglan.
Omslaget er lavet med lærredsovertræk og guldpræg.
Omslaget er laget med lerretsovertrekk og gullpreg.
Der Umschlag wurde als Stoffüberzug mit Goldprägung gestaltet.
The book cover is made out of fabric with a gold embossing.
Her et andet eksempel på stofovertræk, med påklistret billede og en skinnende guldforsats: ‘Traces of Mnemosyne’, udgivet af Galleri Mikael Andersen.
Her er et annet eksempel på stoffovertrekk, med påklistret bilde og en skinnende gullforsats: ‘Traces of Mnemosyne’, utgitt av Galleri Mikael Andersen.
Hier ein anderes Beispiel für Stoffüberzug, mit aufgeklebtem Bild und glänzendem Gold-Vorsatz: ‘Traces of Mnemosyne’, erschienen bei Galleri Mikael Andersen.
Here is another example of a fabric book cover, with an image glued onto the frontside and shiny gold endpapers: ‘Traces of Mnemosyne’, published by Galleri Mikael Andersen.
Lærredsovertræk og præg i forskellige farver: ‘Fragmentarium’, af Kasper Eistrup, udgivet af Forlaget Aftryk.
Stoffovertrekk og preg i forskjellige farger: ‘Fragmentarium’, av Kasper Eistrup, utgitt av Forlaget Aftryk.
Leinenüberzug und Prägung in verschiedenen Farben: ‘Fragmentarium’, von af Kasper Eistrup, erschienen beim Verlag Aftryk.
Fabric book cover and embossing in different colors: ‘Fragmentarium’, by af Kasper Eistrup, published by Forlaget Aftryk.
Færdige bøger.
Ferdige bøker.
Fertige Bücher.
Finished books.

Andet
Ellers
Anderes
Further

Preben Andersen reparerer elektronik.
Preben Andersen reparerer elektronikk.
Preben Andersen repareriert Elektronik.
Preben Andersen repairing electronics.
Poul Lauritsen desinficerer.
Poul Lauritsen desinfiserer.
Poul Lauritsen desinfiziert.
Poul Lauritsen desinfecting.
Januar-lys.
Januar-lys.
Januar-Licht.
January light.