Uge 3
Uke 3
Woche 3
Week 3

18.-24. januar 2021
18.-24. januar 2021
18.-24. Januar 2021
18th-24th january 2021
courtesy of Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet & Nivaagaards Malerisamling; Le Gammeltoft, Marie Nørgaard & Kristoffer Zøllner;
Galleri Profilen and Ribe Kunstmuseum; Eberhard Schulz & Isdera GmbH, BNL Food Factory; Anton Raundahl; Det Grafiske Hus
Eksempel på softcover indhængt som OTA-bind med løs ryg, som giver et særlig godt opluk.
Her udstillingskataloget ‘Træer findes’, der udgives af Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet
& Nivaagaards Malerisamling.
Eksempel på softcover innhengt som OTA-bind med løs rygg, som gir et spesielt godt opplukk. Her utstillingskatalogen ‘Træer findes’, som utgis av Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet
& Nivaagaards Malerisamling.
Beispiel Softcover, einghängt als OTA-Band mit offenem Rücken, der für besonders gute Buchaufschläge sorgt. Hier der Ausstellungskatalog ‘Træer findes’, das bei Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet & Nivaagaards Malerisamling erscheint.
Example of softcover with open spine, giving a good spread. Here the exhibition catalogue ‘Trees are existing’, published by Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet & Nivaagaards Malerisamling.

Le Gammeltoft, Marie Nørgaard & Kristoffer Zøllner på arbejdsbesøg
Le Gammeltoft, Marie Nørgaard & Kristoffer Zøllner på arbeidsbesøk
Le Gammeltoft, Marie Nørgaard & Kristoffer Zøllner auf Arbeitsbesuch
Le Gammeltoft, Marie Nørgaard & Kristoffer Zøllner visiting

Le Gammeltoft (DJ, radiovært, iværksætter og CEO for Heartbeats.dk) sammen med journalisterne
Marie Nørgaard og Kristoffer Zøllner.
Le Gammeltoft (DJ, radiovert, gründer og CEO for Heartbeats.dk) sammen med journalistene
Marie Marie Nørgaard og Kristoffer Zøllner.
Le Gammeltoft (DJ, Radiosprecher, Entrepreneurin und CEO für Heartbeats.dk) und die Journalisten Marie Nørgaard und Kristoffer Zøllner arbeiten im Gästebüro.
Le Gammeltoft (DJ, radio host, entrepreneur and CEO of Heartbeats.dk) who is on a visit together with the journalists Marie Nørgaard and Kristoffer Zøllner, working at the guest office.

Galleri Profilen og Ribe Kunstmuseum til trykstart
Galleri Profilen og Ribe Kunstmuseum til trykkstart
Galleri Profilen und Ribe Kunstmuseum zur Druckabnahme
Galleri Profilen and Ribe Kunstmuseum for printing start-up

Museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist og Lars Fog-Poulsen, indehaver af Galleri Profilen, til trykstart på udstillingskataloget ‘Billedbyggeren’, der udgives af Ribe Kunstmuseum.
Museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist og Lars Fog-Poulsen, innehaver av Galleri Profilen, til trykkstart på utstillingskatalogen ‘Billedbyggeren’, der utgivs av Ribe Kunstmuseum.
Museumsinspekteurin Josephine Nielsen-Bergqvist und Lars Fog-Poulsen, Eigentümer von Galleri Profilen, bei der Druckabnahme des Ausstellungskataloges ‘Billedbyggeren’ (‘Der Bildkonstrukteur’), der beim Ribe Kunstmuseum erscheint.
Josephine Nielsen-Bergqvist from Ribe Kunstmuseum and Lars Fog-Poulsen, owner of Galleri Profilen, at the printing start-up of the exhibition catalogue ‘Billedbyggeren’, published by Ribe Kunstmuseum.

Trykstart på ‘Miró & Jorn’
Trykkstart på ‘Miró & Jorn’
Druckabnahme von på ‘Miró & Jorn’
Printing start-up on på ‘Miró & Jorn’

Museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen (t.h.) fra Museum Jorn og grafisk designer Claus Due til trykstart.
Museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen (t.h.) fra Museum Jorn og grafisk designer Claus Due til trykkstart.
Museumsinspekteur Christian Kortegaard Madsen (rechts) vom Museum Jorn und Grafikdesigner Claus Due zur Druckabnahme.
Museum inspector Christian Kortegaard Madsen (right) from Museum Jorn and graphic designer Claus Due at the printing start-up.
Trykark til ‘Miró & Jorn’, der udgives af Museum Jorn.
Trykkark til ‘Miró & Jorn’, som utgis av Museum Jorn.
Druckbogen zu ‘Miró & Jorn’, das vom Museum Jorn herausgegeben wird.
Printing sheet from ‘Miró & Jorn’, published by Museum Jorn.

Billedkunstneren Trine Søndergaard til trykstart
Billedkunstneren Trine Søndergaard til trykkstart
Bilderkünstlerin Trine Søndergaard zur Druckabnahme
Artist Trine Søndergaard at the printing start-up

Trine Søndergaard checker matchprint inden trykstart på to plakater.
Trine Søndergaard sjekker matchprint innen trykkstart på to plakater.
Trine Søndergaard prüft matchprint vor der Druckabnahme von zwei Plakaten.
Trine Søndergaard checking the matchprint before the printing of her two posters.

Bilfabrikant Eberhard Schulz på arbejdsbesøg
Bilfabrikant Eberhard Schulz på arbeidsbesøk
Autodesigner Eberhard Schulz auf Arbeitsbesuch
Car manufacturer and designer Eberhard Schulz on a visit

Bilfabrikant Eberhard Schulz fra ISDERA GmbH er på besøg for at deltage i optimeringen af billederne til ‘AUTOBIOGRAPHIE von SCHULZ zu ISDERA’, der udkommer i to bind og leveres i en tilhørende kassette.
Bilfabrikant Eberhard Schulz fra ISDERA GmbH er på besøk for å delta i optimeringen av bildene til ‘AUTOBIOGRAPHIE von SCHULZ zu ISDERA’, som utkommer i to bind og leveres i en tilhørende kassette.
Autodesigner Eberhard Schulz von ISDERA GmbH ist auf Arbeitsbesuch, um beim Optimieren der Bilder zum Buch ‘AUTOBIOGRAPHIE von SCHULZ zu ISDERA’ dabeizusein, das in zwei Bänden erscheint und mit dazugehöriger Kassette geliefert wird.
Car manufacturer Eberhard Schulz from ISDERA GmbH is visiting for optimizing the images for a new book entitled ‘AUTOBIOGRAPHIE von SCHULZ zu ISDERA’, which is published as 2 volume set in slipcase.
Forsiden til bind 2.
Forsiden til bind 2.
Umschlagsvorderseite zum Band 2.
Front cover for volume 2.
Her sammen med Erik Tarp i scannerafdelingen.
Her sammen med Erik Tarp i skanneravdelingen.
Hier zusammen mit Erik Tarp in der Scannerabteilung.
Here together with Erik Tarp in the scannerdepartment.
Billedkorrektion og check af matchprint.
Billedkorreksjon og sjekk av matchprint.
Bilderkorrektion und Prüfung von Matchprint.
Image correction and check of matchprint.
Opsætning af omslagene sammen med Elsebet Morville.
Oppsetning av omslagene sammen med Elsebet Morville.
Aufsetzen der Umschläge, zusammen mit Elsebet Morville.
Setup of the covers, together with Elsebet Morville.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Inge Jensen checker en OCR-læst tekst.
Inge Jensen sjekker en OCR-lest tekst.
Inge Jensen prüfte einen OCR-gelesenen Text.
Inge Jensen checking a OCR-read text.
Amancay Karottki (t.v.) er ved at oplære Queensley Ayuk Hinge i brug af
Phase One Kameraet.
Amancay Karottki (t.v.) er igang opplæring Queensley Ayuk Hinge i bruk af
Phase One Kameraet.
Amancay Karottki (links) bei der Anleitung von Queensley Ayuk Hinge im Gebrauch der ‘Phase One Kamera’.
Amancay Karottki (left) teaching Queensley Ayuk Hinge how to use the Phase One Camera.

Fra trykhallerne
Fra trykhallene
Aus den Druckhallen
From the printing halls

Tom Pedersen under trykningen af ‘Moderne Mexico’, der udgives af BNL Food Factory.
Tom Pedersen under trykkingen av ‘Moderne Mexico’, som utgis av BNL Food Factory.
Tom Pedersen beim Druck von ‘Moderne Mexico’, das bei BNL Food Factory erscheint.
Tom Pedersen printing ‘The Taste of Modern Mexico’, published by BNL Food Factory.
Trykark til ‘Ko – Næsten alt om verdens vigtigste dyr’. Bogen udkommer i to bind og udgives af Anton Raundahl.
Trykkark til ‘Ko – Næsten alt om verdens vigtigste dyr’. Boken utkommer i to bind og utgis av Anton Raundahl.
Druckbogen zu ‘Kuh – Fast alles über das wichtigste Tier der Welt’. Das Buch erscheint in zwei Bänden bei Anton Raundahl.
Printing sheet for ‘Cow - Almost everything about the world’s most important animals’. The book is published in two volumes and published by Anton Raundahl.
Trykplader til bogen ‘Brandbook – Bæredygtighed’, ...
Trykkplader til boken ‘Brandbook – Bæredygtighed’, ...
Druckplatten zum Buch ‘Brandbook – Umweltfreundlichkeit’, ...
Printing plates of the book ‘Brandbook - Sustainability’, ...
... og trykark til samme tryksag. Bogen udgives af Det Grafiske Hus.
... og trykkark til samme trykksag. Boken utgis av Det Grafiske Hus.
... und Druckbögen zur gleichen Drucksache. Das Buch erscheint bei Det Grafiske Hus.
... and printing sheets of the same book, which is published by Det Grafiske Hus.

Andet
Ellers
Anderes
Further

Morgengry.
Morgengry.
Morgendämmerung.
Dawn.