Arbejdsbesøg (efter lyntest), nye bøger trykt hos Narayana Press, m.m.
Arbeidsbesøk (etter lyntest), nye bøker trykt hos Narayana Press, m.m.
Arbeitsbesuche (nach Schnelltest), neuere Bücher, die bei Narayana Press gedruckt wurden, u.a.
Working visits (after rapid test), new books printed at Narayana Press, etc.

11.-17. januar 2021
11.-17. januar 2021
11.-17. Januar 2021
11th-17th january 2021
courtesy of Maria Rubinke & Dorthe Blom, Peter Brandes, Galleri Profilen & Ribe Kunstmuseum

Maria Rubinke og Dorthe Blom på arbejdsbesøg
Maria Rubinke og Dorthe Blom på arbeidsbesøk
Maria Rubinke und Dorthe Blom auf Arbeitsbesuch
Maria Rubinke and Dorthe Blom visiting

Kunstneren Maria Rubinke (t.h.) og grafisk designer Dorthe Blom arbejder i gæstekontoret
med planlægningen af en ny bog.
Kunstneren Maria Rubinke (t.h.) og grafisk designer Dorthe Blom arbeider i gjestekontoret
med planlegningen av en ny bok.
Die Künstlerin Maria Rubinke (rechts) und Grafikdesignerin Dorthe Blom arbeiten im Gästekontor an der Planung eines neuen Buches.
The artist Maria Rubinke (right) and graphic designer Dorthe Blom are working in the guest office on planning of a new book.

Peter Brandes på arbejdsbesøg
Peter Brandes på arbeidsbesøk
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch
Peter Brandes visiting

Billedkunstneren Peter Brandes sammen med Flemming Haxholdt ved optimering af billeder til tryk.
Billedkunstneren Peter Brandes sammen med Flemming Haxholdt ved optimering af bilder til trykk.
Bilderkünstler Peter Brandes beim Optimieren von Bildern zum Druck, zusammen med Flemming Haxholdt.
The visual artist Peter Brandes optimizing images for print together with Flemming Haxholdt.
Trykte ark til et af Peter Brandes’ trykkeprojekter.
Trykte ark til et av Peter Brandes’ trykkeprosjekter.
Gedruckte Bögen von eines von Peter Brandes’ Druckprojekten.
Printing sheet from one of Peter Brandes’ book projects.

Galleri Profilen på arbejdsbesøg
Galleri Profilen på arbeidsbesøk
Galleri Profilen auf Arbeitsbesuch
Galleri Profilen on a visit

Galleriejer (Profilen) Lars Fog Poulsen og fotograf Jens Peter Engedal korrigerer billeder til udstillingskataloget ‘Billedbyggeren’, her sammen med Michael Bülow fra scannerafdelingen. Bogen udgives af Ribe Kunstmuseum.
Gallerieier (Profilen) Lars Fog Poulsen og fotograf Jens Peter Engedal korrigerer bilder til utstillingskatalogen ‘Billedbyggeren’, her sammen med Michael Bülow fra skanneravdelingen. Boken utgis av Ribe Kunstmuseum.
Galleriebesitzer (Profilen) Lars Fog Poulsen und Fotograf Jens Peter Engedal korrigieren Bilder für den Ausstellungskatalog ‘Billedbyggeren’ (‘Der Bildkonstrukteur’), hier zusammen mit Michael Bülow von der Scannerabteilung. Das Buch erscheint beim Ribe Kunstmuseum.
Gallery owner (Profilen) Lars Fog Poulsen and photographer Jens Peter Engedal optimizing images for the exhibition catalog ‘The Image Builder’, here with Michael Bülow from the scanner department. The book is published by Ribe Art Museum.
Check og godkendelse af efterfølgende proof.
Sjekk og godkjennelse av proof.
Check und Gutheißung von nachfolgendem Proof.
Check and approval of subsequent proof.
Udsnit af matchprintet.
Utsnitt av matchprintet.
Ausschnitt von einem der Matchprints.
Excerpt from a matchprint.
Her arbejdsholdet sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.
Her arbeidsteamet sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.
Hier das Arbeitsteam zusammen mit Tine Meyer und Erik Tarp.
Here the work team together with Tine Meyer and Erik Tarp.

Nyere bøger trykt hos Narayana Press
Nyere bøker trykt hos Narayana Press
Neuere Bücher, gedruckt bei Narayana Press
New books, printed at Narayana Press

Bøger ved indgangen til trykkeriet.
Bøker ved inngangen til trykkeriet.
Büchertisch mit einigen der neuerschienenen Büchern am Eingang der Druckerei.
New books in the entrance hall.

Fra trykhallerne
Fra trykhallene
Aus den Druckhallen
From the printing halls

Morten Lindberg igang med maskinservice.
Morten Lindberg igang med maskinservice.
Morten Lindberg beim Maschinenservice.
Morten Lindberg during machine service.
Thomas Juul ved arkcheck.
Thomas Juul ved arksjekk.
Thomas Juul beim Prüfen von Druckbögen.
Thomas Juul checking a printing sheet.
Ordreposerne fordeles, her Philpp Lee.
Ordreposene fordeles, her Philpp Lee.
Philpp Lee verteilt Druckpläne.
Philipp Lee distributing work orders for the printing machines.
Frank Nilsson har lige kørt papir på plads.
Frank Nilsson har nettopp kjørt papir på plass.
Frank Nilsson hat gerade für Papier zum Druck gesorgt.
Frank Nilsson just has delivered paper for printing.
Trykplader står klar til næste opgave.
Trykkplater står klar til neste oppgave.
Druckplatten stehen für die nächste Aufgabe bereit.
Printing plates ready for the next job.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Grafisk elev Queensley Ayuk Hinge har netop påbegyndt sin oplæring i scannerafdelingen.
Her fortæller hendes mentor Michael Bülow om betydningen af yderpunkterne i et billede.
Grafisk elev Queensley Ayuk Hinge har nettopp påbegynt sin opplæring i skanneravdelingen.
Her forteller hennes mentor Michael Bülow om betydningen av ytterpunkterne i et bilde.
Auszubildende Queensley Ayuk Hinge hat gerade ihren Einsatz in der Scannerabteilung begonnen.
Hier berichtet ihr Mentor Michael Bülow von der Bedeutung von ‘Hightlight/Shadow’ in einem Bild.
Graphic student Queensley Ayuk Hinge has just started her training in the scanner department.
Here, her mentor Michael Bülow talks about the importance of ‘hightlight/shadow’ in a picture.
Grafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen fortsætter sin uddannelse i dtp-afdelingen, hvor Elsebet Morville tager sig af hans oplæring.
Undervisningen foregår i sikker afstand via ‘Teamviewer’, hvor de begge kan se og arbejde på Frederiks skærm.
Grafisk elev Frederik Brændgaard Nielsen fortsetter sin utdannelse i dtp-avdelingen, hvor Elsebet Morville står for hans opplæring.
Undervisningen foregår i sikker avstand via ‘Teamviewer’, hvor de begge kan se og arbeide på Frederiks skjerm.
Der grafische Auszubildende Frederik Brændgaard Nielsen hat nun in der DTP-Abteilung begonnen, wo Elsebet Morville für seine Anleitung sorgt.
Der Unterricht geschieht in gutem Abstand via ‘Teamviewer’, wo beide auf Frederiks Schirm sehen und arbeiten können.
Graphic student Frederik Brændgaard Nielsen continues his education in the dtp department, where Elsebet Morville takes care of his training.
The teaching takes place at a safe distance via ‘Teamviewer’, where they can both see and work on Frederik’s screen.

Andet: Lidt sne på Gyllingnæs
Ellers: Litt sne på Gyllingnæs
Anderes: Schnee auf Gyllingnæs
Further: A little snow at Gyllingnæs